Strona główna > NWO > Odezwa mnichów z Góry Athos, część II

Odezwa mnichów z Góry Athos, część II

Część I: Odezwa mnichów z Góry Athos, część I: patriarchowie Cyryl i metropolita Hilarion – to najgorsi heretycy we wszechświecie

Kolebka „jedynej Cerkwi (Kościoła)”, Canberra, Australia

Film video, 4:25

Kolebka nadchodzącej Jedynej „Cerkwi, Kościoła”

https://www.youtube.com/watch?v=QpdmQLfkYSI

Najbardziej widocznym dowodem ich złej wiary w „jedynego Boga” z niechrześcijanami i poganami – jest cytat z „Dokumentu Końcowego” Międzyreligijnego Spotkania na Szczycie 2006 roku, które odbyło się w Moskwie: Metropolita Cyryl (Gundiajew) był organizatorem i uczestnikiem szczytu:

„My, uczestnicy ogólnoświatowego szczytu przywódców religijnych – głów i przedstawicieli wspólnot chrześcijańskich, muzułmańskich, żydowskich, buddyjskich, hinduskich i japońskich z 49 krajów – spotkaliśmy się w Moskwie w przededniu szczytu „Wielkiej Ósemki”. Szczegółowo omówiwszy kwestie, będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, zwracamy się do przywódców państw, do naszych wspólnot religijnych oraz do wszystkich ludzi dobrej woli …

Szczególnie zwracając się do wszystkich wierzących ludzi, wzywamy ich do szanowania i akceptowania siebie nawzajem, niezależnie od różnic religijnych, narodowych i innych. Będziemy pomagać sobie nawzajem i wszystkim uczciwym ludziom w budowaniu lepszej przyszłości dla całej rodziny ludzkiej. Będziemy chronić pokój, nakazany przez Najwyższego!”

Patriarcha Bartłomiej z Jezuitą Franciszkiem w Jerozolimie

Film video, 1:44

Papież zwiedził bazylikę Grobu Pańskiego 

Patriarcha Bartłomiej z Jezuitą Franciszkiem w Watykanie 

Film video, 2:50

Prawosławno – katolicko – żydowsko – mahometańska modlitwa

(8.6.2014 – w Ogrodach Watykanu)

Kazanie w meczecie o „Jedynym Bogu” wszystkich religii

Film video, 6:49

Patriarcha Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Moskiewskiego Patriarchatu w meczecie 

Asyż 2011

Film video, 3:41

Międzyreligijne spotkanie w Asyżu

Patriarcha Cyryl dokonał duchowego aktu terrorystycznego

Film video, 1:59

Patriarcha Cyryl dokonał duchowego aktu terrorystycznego

https://www.youtube.com/watch?v=YxGY4Zh7CD0

„Synkretyzm międzyreligijny zrównuje wszystkie religie z odsłoniętą przez Chrystusa Czcią i Poznaniem Boga oraz życiem w Chrystusie. W konsekwencji jest podważany Dogmat nie tylko o Jedynym, Świętym i Apostolskim Kościele (Cerkwi) w stosunku do herezji, ale także podstawowy Dogmat o unikalnym w świecie Objawieniu i zbawieniu ludzi przez Jezusa Chrystusa w systemie światowych religii. Jest to potworny błąd, największa herezja wszechczasów”. Wyznanie Wiary, 2009r.

3) Patriarcha Bartłomiej, Patriarcha Cyryl i Metropolita Hilarion nieustannie, aktywnie, bez odrzucenia tego śmiertelnego grzechu – herezji, uczestniczą we wszech-herezji ekumenizmu, uznają tzw. „Światową Radę Kościołów (Cerkwi)”, heretyckie „Kościoły-Cerkwie-siostry” i inne „kościoły – cerkwie”, i tym samym depczą Symbol Wiary (Credo) i Dogmat o Kościele (Cerkwi); uczą o tym otwarcie w świątyni, publicznie oraz w dokumentach pisanych, kusząc swoimi słowami i postępowaniem Prawosławnych Chrześcijan.

a

„Obalono wszystkie te granice, które zostały założone przez Świętych Ojców, nie ma realnej granicy na drodze między herezjami a Cerkwią (Kościołem), między prawdą a błędem. I herezje są kościołami (cerkwiami), i oczywiście wszystkie jak papieski, które obecnie są uważane za siostrzane kościoły-cerkwie, w których we wszystkich razem z naszą Cerkwią Bóg ustanowił opiekę o zbawienie   ludzi. I w herezjach jest Łaska Ducha Najświętszego, dlatego Chrzest w nich, jak również wszystkie Sakramenty są ważne.

Ci, którzy zostali ochrzczeni, do jakiejkolwiek by herezji nie należeli, są członkami Ciała Chrystusa, którym jest Cerkiew (Kościół). Przekleństwa i anatemy Soborów teraz nie mają mocy i należy je usunąć z ksiąg liturgicznych. Ukrywając się pod dachem „WCC”(ŚRK – Światowej Rady Kościołów (Cerkwi) – od AL.), naszym przebywaniem w niej (w Radzie – od AL.) w rzeczywistości zdradzamy naszą cerkiewną (kościelną) świadomość. Niszczymy Dogmat o Jednej, Świętej, Soborowej i Apostolskiej Cerkwi (Kościele), Dogmat Wiary „w Jedynego Pana, Jedną Wiarę, Jeden Chrzest”. Wyznanie Wiary, 2009

Canberra 1991

Cyryl Gundiajew o ekumenizmie

Film video, 1:28

Patriarcha Cyryl o ekumenizmie dzisiaj

Ekumenizm patriarchy Cyryla Gundiajewa. Zakulisowy ekumenizm w RPC MP

Film video, 2:12

Szczyty Międzyreligijne w Kazachstanie, w Astanie, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015

http://www.inform.kz/rus/article/2586990

http://www.patriarchia.ru/db/text/123674.html

http://www.patriarchia.ru/tag

Szczyty Międzyreligijne w Azerbejdżanie, w Baku, 2010, 2011

http://www.patriarchia.ru/db/text/1146765.html

http://www.baku-eparhia.ru/news/news_archive/2010/?ID=807

Ekumeniczne modlitwy międzyreligijne i szczyty – to są celowe działania, skierowane do utworzenia „jedynej religii światowej”! Kłamstwem jest, że wszystkie wierzenia i religie „służą jedynemu Bogu, tylko na różne sposoby”, ekumeniści kuszą Prawosławną trzodę. Ludzi, którzy nie przyjęli Prawosławia: „rzymskich katolików”, protestantów, muzułmanów, buddystów, hinduistów, itd., utrzymują w diabelskim zwodzeniu, pozbawiają ich Prawdziwej Wiary w Prawdziwego Boga, Wiary w Trójcę Świętą i Jezusa Chrystusa, zamykają im drogę do nawrócenia, do przyłączenia się do Cerkwi Chrystusowej – do Świętej Cerkwi Prawosławnej. Pozbawiając ich zbawienia, prowadzą wszystkie narody do oddawania czci temu obrzydliwemu dla Boga Antychrystowi, jako „bogu”, pociągając za sobą na wieczne zatracenie!

„Ta wszech-herezja jest akceptowana przez wielu prawosławnych patriarchów, arcybiskupów, biskupów, kapłanów, mnichów i świeckich. Herezją „pozbawioną głowy” nauczają, stosują i wdrażają  w praktyce za pomocą wszelkich sposobów komunikowania się z heretykami, poprzez wspólne modlitwy, wzajemne wizyty, współpracę duszpasterską, stawiając siebie w ten sposób poza Cerkwią. Nasze stanowisko wypływa z soborowych kanonicznych rozwiązań i przykładów Świętych jest ono całkowicie oczywiste. Każdy powinien wziąć na siebie swą odpowiedzialność”. Wyznanie Wiary, 2009 r.

Ekumeniści, jakiekolwiek by nie zajmowali stanowisko w Cerkwi, sprzeciwiają się Duchowi Świętemu, ponieważ obalają Święte Dogmaty i Kanony, są zatem ateistami, walczącymi z Bogiem. Dlatego też to ich heretyckie – ekumeniczne stanowisko powinno być potępione i odrzucone w całości przez wszystkich Biskupów, duchowieństwo, zakonników/zakonnice i Lud Boży!

4) Patriarcha Bartłomiej, Patriarcha Cyryl i Metropolita Hilarion – to są kryptopapiści. Kryptopapiści, zachowując zewnętrzny wygląd Prawosławnego Biskupa do uwodzenia wierzących, swoimi działaniami bardzo szybko prowadzą do „jedności” z papistami. Kryptopapiści – to gorliwi wykonawcy szatańskiej doktryny Soboru Watykańskiego II.

(Zob. „Wyznanie Wiary Prawosławnego Ludu Rosyjskiego”, rozdział o Soborze Watykańskim II)

Wszyscy wykonujący doktrynę Vaticanum II – to sataniści, słudzy Antychrysta i Szatana. Watykan – to legowisko diabła, „papież” (ros.-papa –tato) Franciszek – to prekursor Antychrysta, a papiści i kryptopapiści (tajni papiści) – to słudzy Szatana i Antychrysta.

Odstępstwo (apostazja) i zła wiara Patriarchy Bartłomieja

„Jedność z Papieżem”

Patriarcha i papież czytają wspólnie Wyznanie Wiary (Credo)

Film video, 6:33

Modlitwa w intencji „papieża” (ros. – «папы»)

Film video, 1:24

Na „papieskiej mszy”

Patriarcha Bartłomiej na pierwszej papieskiej Liturgii (Mszy)

Film video, 4:24

Odstępstwo (apostazja) i zła wiara Patriarchy Cyryla

Ekumeniści z RCP MP na czele z Patriarchą Cyrylem całują rękę Papieża

Cyryl Gundiajew i Wsiewołod Czaplin całują rękę Papieża

Film video, 1:29

Patriarcha Cyryl o dialogu z papistami

Patriarcha Cyryl o dialogu z katolikami

Film video, 3:59

Nabożeństwo ekumeniczne

Film video, 2:38

Odstępstwo (apostazja) i zła wiara Metropolity Hilariona

O uznaniu katolickich sakramentów i islamie

Film video, 2:34

Herezja od Alfiejewa

Film video, 6:33

Prawosławna delegacja na Intronizacji Papieża Franciszka

Film video, 11:27

21.3. Wydarzenia: Spotkanie Papieża Franciszka z Patriarchą Bartłomiejem I

Film video, 1:02

https://www.youtube.com/watch?v=_rUs-mInR40

Metropolita Serafin z Pireusu: „Uważacie heretyckie zgromadzenia katolików i protestantów (luteran, reformowanych) za „Cerkwie, Kościoły”) o jednakowej wartości i jednakowej godności z Cerkwią Prawosławną. Uznajecie herezjarchę papieża, kardynałów, pastorów, jako posiadających prawdziwe Sakramenty, kapłaństwo i sukcesję apostolską. Wprowadzacie podobną „teologię” również w stosunku do wyznawców innych religii (Muzułmanów, Żydów). Dla was te wszystkie herezje wraz z Cerkwią Prawosławną stanowią „Jedyną Cerkiew”, która zresztą jest obecnie podzielona, ​​ale zmierza ku swojej jedności.

… Zaszliście bardzo daleko. Wasze stopy już przekroczyły Rubikon. Cierpienie tysięcy pobożnych dusz, duchownych i świeckich, nieustannie wyczerpuje się. Na Boga, wycofajcie się do tyłu! Nie dążcie do tworzenia podziałów i konfliktów w Cerkwi. Staracie się załagodzić różnice zdań, ale jedyne, co osiągniecie – to jest zniszczona jedność i pęknięcia w fundamencie, który do tej pory był twardy i monolityczny. Posłuchajcie i opamiętajcie się! Ale niestety! Długą drogę przebyliście. Dzień już pochylił się ku wieczorowi … „

5) Patriarcha Bartłomiej, Patriarcha Cyryl i Metropolita Hilarion mają powiązania z wrogami Chrystusa – z „Synagogą szatana”.

Współcześni Żydzi  „mówią o sobie, że są Żydami, ale nie są nimi, i kłamią, oni są synagogą szatana”! (Por. Objawienie 2: 9, 3: 9).

Patriarcha Bartłomiej w synagodze w Nowym Jorku

Wizyta Patriarchy Konstantynopola Bartłomieja w synagodze w Nowym Jorku, 2009 r.

Film video, 3:32

Patriarcha Cyryl z Żydami

Spotkanie Patriarchy Cyryla z rabinami

Film video, 6:46

Satanista – chabadzista Lazar dla patriarchy Cyryla jest „czcigodnym bratem”

Metropolita Hilarion z rabinem

Metropolita Hilarion – Zinowij Kogan – rabin

Film video, 23:55

Uczestnicząc we wszech-herezji ekumenizmu: w „ŚRK” (Światowej Radzie Kościołów – od A.L.), w dialogach z papistami i protestantami, w międzyreligijnych szczytach i modlitwach, przyjmując „Dokument Końcowy Szczytu Przywódców Religijnych z 2006 roku i inne,  uznając „jedynego najwyższego i jedyne wartości moralne” z Żydami (walczącymi z Bogiem), z heretykami i niechrześcijanami – biskupi i księża prawosławni wyrzekają się Trójcy Świętej, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Jedynej, Świętej, Soborowej i Apostolskiej Cerkwi, Wiary Prawosławnej, wznoszą bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu i stają się uczestnikami powstania religii i „kościoła (cerkwi)” Antychrysta!

(Uwaga Redakcji: w tym fragmencie artykułu mamy do czynienia z linkami do materiałów. Odsyłamy do źródła)

„Czy musi Rosyjska Cerkiew Prawosławna uczestniczyć w ruchu ekumenicznym?” Arcypasterz Serafin (Sobolew).

 

Dlaczego prawosławny Chrześcijanin nie może być ekumenistą. Archimandryta Serafin (Aleksijew), Archimandryta Sergiusz (Jazadżijew). Misyjne Centrum im. Księdza Daniiła Sysojewa.

 

«O Prawosławiu i ekumenizmie” Św. Justyn (Popowicz)

 

„Patrzcie, nie lękajcie się …”. Metropolita Jan (Snyczew)

 

„Wyznanie Wiary Prawosławnego Ludu Rosyjskiego” (zob. rozdział Przeciwko anty Chrystusowemu ekumenizmowi)

 

GORĄCE WYZNANIE WIARY PRZECIWKO EKUMENIZMOWI, 2009 r.

 

EKUMENIZM – TO ZŁA WIARA (ros. ЗЛОВЕРИЕ) I NAJNIEBEZPIECZNIEJSZA HEREZJA.  Oświadczenie Metropolity Serafina z Pireusu

 

„Uczycie bezprecedensowej ekumenicznej eklezjologii, obcej Prawosławiu”: Metropolita Pireusu Serafin zdemaskował herezję Patriarchy Bartłomieja

 

„Wyznanie Wiary przeciwko herezji ekumenizmu”, 2015 r., ułożone przez Starca Juliana (Lazara), ojca duchowego rumuńskiego klasztoru św. Jana Chrzciciela Prodromou na Świętej Górze Athos.

 

Krytyczna analiza dokumentu „Stosunki Cerkwi Prawosławnej z resztą świata chrześcijańskiego”, przyjętego w Chambésy 27.01 w 2016 roku, prawdziwa nazwa tego dokumentu – Projekt  wprowadzenia wszech-herezji ekumenizmu do Cerkwi Prawosławnej

 

O szczerości naszej Wiary. Do Uchwał Soboru Biskupów RPC MP. Diakon Jewgienij Morgun

 

Zastosowanie taktyki „agresywnych przemilczeń” w strategii niszczenia Cerkwi. Diakon Jewgienij Morgun

 

„Wyznanie Wiary Prawosławnego Ludu Rosyjskiego”

Arcypasterz Serafin (Sobolew): „Ekumenizm nie będzie obchodził swego zwycięstwa, dopóki nie zamknie wszystkie Prawosławne Cerkwie w swym ekumenicznym światowym pierścieniu. Nie damy  mu tego zwycięstwa! Pamiętając o jego istocie i jego celu, odrzućmy w całości ruch ekumeniczny, ponieważ jest to – odejście od Wiary Prawosławnej, zdrada Chrystusa, czego za wszelką cenę powinniśmy unikać, spełniając słowa prepodobnogo Serafina:. „Biada temu, kto chociaż na jedną jotę odszedł od Świętych Soborów Powszechnych”. To jest świat wrogi Chrystusowi i Jego Świętej  Prawosławnej Cerkwi. Dlatego przyjaźń z tym światem jest, według słów Apostoła, wrogością wobec Boga (Jk 4: 4).”

a

Słysząc głos Boga, zbudźcie się ze snu!

Z bojaźnią Bożą dążcie do Chrystusa!

Sercem skruszonym zaufajcie Mu!

Przynieście nawrócenie do Chrystusa!

 

Pasterze, wszech-herezję zdemaskujcie!

Podnieście głos, głosząc Syna Bożego!

I dusze Prawosławnych uratujcie!

Mieczem duchowym – znakiem Krzyża Jego!

 

I sztandar Krzyża nad Rusią podnieście!

Bo nadszedł czas proroctw zapowiadany!

Dogmaty Wiary Prawosławnej głoście!

A wróg przebiegły będzie pokonany!

 

(„Carski Alarm!”)

Tekst w języku rosyjskim:

Услышав Божий глас, от сна очнитесь!

Со страхом Божьим припадите ко Христу!

И грозного Судью да убоитесь!

И принесите покаяние Христу!

 

О, Архипастыри, Вы ересь обличите!

Возвысьте голос, исповедайте Христа!

И души Православных защитите

Мечем духовным – Знамением Креста!

 

Вы знамя Крестное над Русью поднимите!

Настали дни пророческих времён!

Догматы Веры Православной оградите!

И будет враг злохитрый уязвлён!

(«Царский Набат!»)

Wasze Wysokie Świątobliwości, Wasze Świątobliwości, Arcypasterze RPC MP, być może wielu z was przed Soborem Biskupów nie zdążyło się zapoznać z dokumentem, w którym wszech-herezja ekumenizmu fałszywie przedstawiana jest jako „ruch ekumeniczny” do „przywrócenia jedności wierzących w Chrystusa”, „przywrócenia jedności Chrześcijan”, lecz bez nawrócenia się heretyków i ich powrotu na łono Świętej Cerkwi Prawosławnej! A to – jest nie do przyjęcia, to jest – herezja ekumenizmu!

Teraz, kiedy czytacie ten tekst, już wiecie o wielkim nieszczęściu, o najtrudniejszej pokusie, która dotknęła Cerkiew Rosyjską. Dlatego proszę was, w Imię Chrystusa, odrzućcie strach przed Żydami, bądźcie zazdrośni o Prawdę Chrystusa i ochrońcie Prawosławie i Prawosławnych Chrześcijan, odrzućcie heretycki dokument i herezję, powiedzcie uczciwie trzodzie Chrystusa, że ​​popełniliście błąd, nie mówiąc nic o tym na Soborze Biskupów, ochrońcie dusze, za które wycierpiał i został ukrzyżowany Pan nasz Jezus Chrystus!

Proszę was, na litość boską, tylko się nie bójcie i nie milczcie, Pan powierzył wam nieśmiertelne dusze milionów Prawosławnych Chrześcijan, nie oszukajcie ich, nie skuście ich, nie oddajcie ich heretyckim wilkom, które już prowadzą ich za sobą na potępienie. Nie wyrzekajcie się Chrystusa i Jego Świętej Cerkwi! Srogiego sądu dokona nad wami groźny Sędzia! Odrzućcie ludzką wygodę i strach ludzki, i bójcie się Boga, ponieważ jeśli przemilczycie, staniecie się współuczestnikami herezji i niszczycielami dusz ludzkich! Jeśli przemilczycie, i zdemaskujecie herezję, zdradzicie Wiarę Prawosławną, a to jest droga do zatracenia!

Jesteście naszymi Arcypasterzami, którzy są zobowiązani do pilnowania stada Chrystusa, nie szczędząc życia swego! „Dobry pasterz daje życie swoje za owce.” (J 10: 11)! Nie bój się bronić Prawdy, ponieważ to Sam Pan nasz powiedział – „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (Jan 14: 6). Bóg będzie z wami, Bóg da wam Łaskę, Bóg da wam potrzebne słowa i moc z Nieba wyznawać Prawdę Chrystusową, macie już wielką Łaskę Biskupstwa i Łaskę Monastycyzmu, (stanu mnisiego, życia zakonnego)! Przecież jesteście nie tylko żołnierzami Chrystusa, zostaliście postawieni, aby być dowódcami wojska Chrystusowego tutaj, na Ziemi – w Cerkwi wojującej! Nie stchórzcie, nie bójcie się wyjść na pole bitwy, kiedy trwa walka o Święte Prawosławie! Prawosławny Naród Rosyjski podąży za wami, a nie za heretykami!

Arcypasterz Teofan Połtawski: „W Rosji zostanie przywrócona Monarchia, władza Autokratyczna. Pan już wybrał przyszłego Cara. Będzie to osoba płomiennej wiary, genialnego umysłu i żelaznej woli. Przede wszystkim zaprowadzi on porządek w Cerkwi Prawosławnej, usuwając wszelkich nieprawdziwych, heretyckich i letnich biskupów. I liczni, bardzo liczni, z małymi wyjątkami, prawie wszyscy zostaną usunięci, a nowi, prawdziwi, niezachwiani biskupi staną na ich miejscu … Wydarzy się to, czego nikt nie oczekuje. Rosja powstanie z martwych, a cały świat będzie zaskoczony. Prawosławie w Rosji odrodzi się i zatryumfuje. Ale tego Prawosławia, co było wcześniej, już nie będzie. Sam Bóg postawi na tronie silnego Cara”.

a

Przeciw herezji powstańmy za Wiarę!

Oddajmy życie za wyznanie Wiary!

A Chrystus wskrzesi z martwych nas za Wiarę!

Za Przykazania naszego Chrystusa! Amen!

 

Mnich Michaił

Tekst w języku rosyjskim:

Восстанем против ереси за Веру!

Жизнь отдадим в исповедании за Веру!

Да и воскреснем со Христом за нашу Веру!

За заповеди нашего Христа! Аминь!

Инок Михаил

 

My – Rosjanie! Z nami Bóg i Opieka Bogurodzicy i dlatego zwyciężymy!

25.01 / 07.02 2016

Sobór Świętych Carskich Wielkich Męczenników Cara Mikołaja, Carycy Aleksandry, Carewicza Aleksija, Carewien Olgi, Tatiany, Marii, Anastazji, Wielkiego Męczennika Grigorija Nowago, Prepodobnych Męczennic Wielkiej Księżnej Jelizawiety i mniszki Warwary, kapłana Władimira, Metropolity Kijowskiego i Wszystkich Nowych Męczenników i Wyznawców Rosyjskiej Cerkwi, Arcypasterza Grigorija Teologa.

To jest nasza odezwa soborowa; za wszystkie nasze słowa ponosimy pełną i świadomą odpowiedzialność przed Bogiem, przed wami – Biskupi Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, przed Ludem Bożym, a przeciwko heretykom jesteśmy gotowi do złożenia zeznań na Soborze Prawosławnym lub w Sądzie Cerkiewnym, tylko żeby tam byli Prawosławni Arcypasterze, którzy potępiają herezję ekumenizmu i heretycki dokument ekumeniczny i żeby Lud Boży również był tam obecny.

 

Ojciec Rafael (Bieriestow)

Ojciec Onufry (Stiebielew – Velasquez)

Ojciec Panteleimon (Antoszin)

Mnich Domian (Michalewicz)

Nowicjusz Aviv (Amirow)

Ilja Michiejew

Aleksiej Dobyczin

 

Иеросхимонах Рафаил (Берестов)

Иеросхимонах Онуфрий (Стебелев-Веласкес)

Иеросхимонах Пантелеимон (Антошин)

Монах Домиан (Михалевич)

Послушник Авив (Амиров)

Илия Михеев

Алексей Добычин

Źo:

ПАТРИАРХИ ВАРФОЛОМЕЙ, КИРИЛЛ И МИТР. ИЛАРИОН – ЗЛЕЙШИЕ ЕРЕТИКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ! Обращение Афонских монахов

http://3rm.info/mainnews/61365-patriarh-kirill-i-mitropolit-illarion-eretiki.html

25.01 / 07.02 2016

Tłumaczył Andrzej Leszczyński

11.2.2016 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *