Strona główna > Rosja > Od Stalina do Putina…

Od Stalina do Putina…

Supermocarstwo zdegradowane do surowcowej kolonii. Zapaść w procesach integracyjnych krajów WNP. Żaden z nich (włączając Białoruś i Kazachstan) nie jest naszym strategicznym sojusznikiem ani militarnie, ani politycznie. …

Wyłącznie doraźne partnerstwo. Udowodnił to w pełni kryzys 2014-2018. Gdzie wsparcie wszystkich tych krajów w Syrii, na Krymie i w kwestii ukraińskiej?

– Klęska polityki zagranicznej na Ukrainie. Z neutralnego państwa Ukraina przekształciła się w ostro-wraże z otwarcie rusofobijnym wektorem orientacji. Zerwano więzi finansowo-ekonomiczne, handlowe i kulturalne, nastąpiła zwiększona obecność USA i UE, a rosyjskie enklawy w postaci DRL ŁRL znajdują się w półlegalnej, udręczającej pozycji. „Ruski Mir” zwinął się, nim zdążył się rozpocząć. O ochronie Rosjan na Ukrainie – de facto – nawet mowy nie ma.

– Konsekwentne zbliżanie się sił NATO do rosyjskich granic. Rozmieszczenie systemów obrony przeciwrakietowej Stanów Zjednoczonych w Rumunii i w Polsce, rozmieszczenie ograniczonego kontyngentu wojskowego w krajach Bałtyckich, obecność USA na Ukrainie. Wzmocnienie geopolitycznego wpływu USA w Azerbejdżanie, Gruzji, Uzbekistanie i Kirgizji. Nie ma wątpliwości, to porażka rosyjskiej polityki zagranicznej.

– Polityka pieniężno-kredytowa, nie będąca w stanie oprzeć się kryzysom, co wyraźnie pokazały wydarzenia 2008-2009 i 2014-2015 r. Niezdolność do walki z systemową ucieczką kapitału. Zawyżone stopy procentowe, zabijające wzrost gospodarczy. Polityka pieniężno-kredytowa, przywiązana do zewnętrznych przepływów walutowych. Niezdolność do stworzenia autonomicznego, krajowego systemu finansowego.

– Tempo wzrostu i degeneratywna struktura gospodarki z przytłaczającym  sektorem surowcowym. Od 2000 roku wzrost gospodarczy w Rosji jest słabszy nie tylko wśród wiodących krajów rozwijających się, ale i wśród krajów byłego ZSRR. Od 2007 roku tempo wzrostu w Rosji należy do najniższych w świecie (trzecie miejsce od końca – po Ukrainie i Grecji).

Nauka i technologie. W Rosji pod względem ilościowym, jak i jakościowym, nie rozwijają się gałęzie zaawansowane technologicznie. Technologiczny eksport na mieszkańca, znajduje się na 64 miejscu na świecie, na poziomie Wenezueli, Urugwaju, Libanu i Arabii Saudyjskiej, przy czym udział techno-eksportu jest nawet niższy, niż w latach 90-tych!

– Medycyna i długość życia. Rosja znajduje się na 109 miejscu w świecie pod względem długości życia; poniżej Ukrainy, Kirgistanu, Mołdawii, a nawet takich krajów jak Libia i KRLD! Liczba szpitali i przychodni w Rosji zmniejszyła się do poziomu z końca lat 90-tych, podobnie jak ilość łóżek. Przy czym w 80% przypadków, po zamknięciu szpitala, nie chodzi o konsolidacji z innym szpitalem. Po prostu zamknięcia z powodu braku finansowania. Jakość medycyny również niedomaga z powodu braku finansowania i niedoboru wykwalifikowanych pracowników (na zmianę profesjonalistów z ZSRR przychodzi pokolenie EGE*1.). W Rosji  teoretycznie medycyna bezpłatna – ale wszystko, co trudniejsze od opatrunków i pomiaru temperatury u lekarza tak czy inaczej będzie płatne, albo niekończąca się kolejka. Sytuacja w Moskwie i Petersburgu tradycyjnie lepsza, ale w większości małych miast, a tym bardziej na wsi – bliska  katastrofie.

– Edukacja.Istnieje krytyczny niedobór wykwalifikowanych kadr, i jest to problem  długookresowy. Komu przekażemy Rosję? Ogólna erudycja jest ważna, ale nawet w wąsko-specjalistycznej tematyce – ogromne luki.

– Wyciek kadr.
Brak perspektywicznych i wysoko-płatnych miejsc pracy dla wykwalifikowanych pracowników ze względu na brak popytu ze strony państwa i sektora prywatnego, zajętego wysokimi technologiami. Każdy, kto coś może i umie, jest zmuszony wyjeżdżać z Rosji, ponieważ w kraju nie są potrzebni. Kult inżynierów, naukowców, zmienił się kult oligarchów, złodziei i drani.

– Brak mobilności wertykalnej.Wszystkie dochodowe pozycje zajęte przez  dzieci tuzów. Wspiąć się od zera dla utalentowanego człowieka – praktycznie niemożliwe. Pracowitość, zaangażowanie i talent nie pomoże.

– Niska wydajność pracy. Ten problem wynika z nieefektywnego zarządzania, nastawionego na szybkie osobiste wzbogacenie się i degeneratywnej struktury gospodarki.

– Korupcja. Szkody z tego tytułu jeszcze i w tym, że jej koszty ponoszone na gospodarkę, ograniczają zdolność nabywczą ludności. Biznes przerzuca koszty w cenę, podwyższając ją, a ludność cierpi z braku wystarczających dochodów. Urzędnicy czasami wprost mówią biznesowi,  nie przyłączymy obiektu do sieci energetycznej lub nie przyznają miejsca pod zabudowę, dopóki nie otrzymają łapówki. Jest jeszcze bardziej niebezpieczna forma korupcji, gdy międzynarodowe korporacje opłacają federalnych i regionalnych urzędników, aby ci „czyścili” rynek zbytu pod obcą produkcję, na szkodę rodzimego producenta.

– Sądownictwo i brak gwarancji praw własności prywatnej. Rosyjska specyfika jest taka, że jeśli się komuś nie spodobasz, to biznes ci łatwo zabiorą i zrobić nic nie możesz, choćbyś po trzykroć miał rację. Powiedzmy, że nie zapłaciłeś na czas , odmowa – i do widzenia.

– Budowa dróg i sieć transportu. Dróg budują teraz trzy razy mniej niż w 2000 roku, i sześć razy mniej, niż w czasach ZSRR. Chociaż jest to najbardziej łakome miejsce dla łapówek i kradzieży. W dużych miastach sytuacja jest jeszcze jako-taka, ale cała reszta Rosja to przygnębienie i ruina. Postępu nie widać.

– Kradzież przy zamówieniach publicznych. Miedwiediew jeszcze w 2010 r. mówił, że kradną tu do 1 bln.(trln) rubli. na rok. Stąd skrajnie nieefektywne wydatkowanie środków budżetowych i ograniczenia rozwoju uczciwego biznesu.

– Elita kompradorska. „Stabilność kraju opiera się także i na tym, że większość ludzi, posiadających kapitał, mieszka w tym kraju, wiąże z nim przyszłość swoich dzieci, wiąże swoje długoterminowe interesy z jego rozwojem”, – powiedział Putin w swoich programowych artykułach w 2012 roku. Ale realia są takie, że zdecydowana większość formułującej system politycznej oligarchicznej elity Rosji, w żaden sposób, nie wiąże swojej przyszłości z Rosją, wywożąc kapitały i rodziny za granicę.

– Niezwykle wysokie zróżnicowanie dochodów
, biedna ludność.

– Krytyczne starzenie się i wyczerpywanie się funduszy systemowych, niedoinwestowanie gospodarki, niezwykle niski udział inwestycji w PKB.

– Brak przewidywalności obrazu rozwoju gospodarczego i politycznego. Funkcjonujący w Rosji biznes często woli rejestrować nieruchomości i transakcje za granicą, aby uniknąć ewentualnego pirackiego rabunku lub chorych werdyktów sądowych.

– Brak politycznej konkurencji. Całkowicie oczyszczona i wysterylizowana przestrzeń polityczna . To odwrotna strona uzurpacji władzy. W rezultacie, zamiast opozycji Rosja otrzymała jakichś degradantów i showmen’ów  na kroplówce  zachodnich służb specjalnych. Jednak to jeszcze bardziej wzmacnia władzę Putina w logice „lepszy już Putin, niż ci idioci”.

WNIOSKI

Jeśli przejrzeć wszystkie bilanse, okaże się, że większość pozytywnych momentów odnosi się do okresu 2000-2007 – kiedy rosła cena ropy. Ale od 2007 roku do chwili obecnej, ekonomiczna i finansowa dynamika w Rosji, stały się najgorsze spośród wszystkich ważniejszych, rozwijających się krajów.

Ale teraz już nie 19 wiek i początek 20-go wieku. Nawet słabo rozwinięte  kraje afrykańskie, latyno-amerykańskie i azjatyckie mogą pochwalić się tym, że ludność jest odżywiona, ma dach nad głową i na ulicy nie strzelają do kogo popadnie.

Minusy putinowskiej Rosji, niestety, noszą bardziej globalny i strukturalny charakter, i dlatego wspięcie się na nowe poziomy wydaje się, że zasadniczo nie możliwe..

Niskie tempo rozwoju i technologiczny niedorozwój – to w dłuższej perspektywie będzie dla nas groźnym czynnikiem.

Przede wszystkim  będzie się to wyrażać  w utracie dźwigni wpływu na globalne procesy – mówiąc wprost, z Rosją nikt nie będzie się liczyć. Dźwigni wpływu na świat i teraz nie ma, a dalej będzie tylko gorzej. Dla Rosji, mającej ogromne terytorium i gigantyczne zasoby naturalne, to może być śmierci podobne. Drugim negatywnym momentem  jest  to, że niskie tempo rozwoju będzie przyciągać co raz mniej inwestycji do Rosji, a wewnętrzni inwestorzy będą coraz bardziej wyprowadzać aktywa z Rosji. Wszystko to jeszcze bardziej nasili ucieczkę mózgów.

Ja bym nazwał to wszystko „granicą profesjonalnej jakości lub profesjonalizmu”. Każdy ma jakiś swój limit kompetencji, który wyraża się w aspektach intelektualnych, fizycznych, moralno-motywacyjnych i ideologicznych.

Ta skala problemów, która stoi przed Rosją w 2018 roku, to oczywiście nie dla obecnej ekipy władzy. Wszystko, co mogła, to ona już pokazała. Na co jej rozwój? Ma swoje plany, które znajdują się w pozycji prostopadłej do płaszczyzny rosyjskich zadań i problemów.

Ile przechwalczych i ekscytujących planów było w 2012 r. – i co się stało?  No nic, jeśli sądzić w makroskali. W najlepszym razie imitacja burzliwej działalności.

Dlatego z dużym prawdopodobieństwem w ciągu 6 lat, wszystkie problemy, które teraz omawiamy, okażą się równie palące. Przy czym znów nic nie zostanie zrobione.

——————–

YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=zaVlJuP8PTU

Путин у руля деградации России

Putin u steru degradacji Rosji

Система пошла вразнос

System rozpada się w perzynę

Санкции перестали быть смешными. США и ЕС отрезают российскую газовую трубу

Sankcje przestają być zabawne. USA UE odcinają rosyjski gazociąg

——————-

Odnośniki:

*1. Еди́ный госуда́рственный экза́мен (ЕГЭ) — централизованно проводимый в Российской Федерации экзамен в средних учебных заведениях — школах, лицеях и гимназиях,
——-
Zunifikowany egzamin państwowy (EGE) —  w Federacji Rosyjskiej,  w obrębie średnich placówek oświatowych — szkół, liceów i gimnazjów, (wikipedia)

—————-

źródło:

http://kv-journal.su/content/ot-stalina-do-putina-ot-sverhderzhavy-do-degradiruyushchey-syrevoy-kolonii
От Сталина до Путина. От сверхдержавы до деградирующей сырьевой колонии
Materiał redakcji. Brak wyszczególnienia autora
четверг, 15 марта, 2018 – 14:54

—————-

Wybór,tłumaczenie i opracowanie: bezmetki

Rozpowszechnianie zawartości przetłumaczonych materiałów: dozwala się wyłącznie na darmowych platformach elektronicznych, ze wskazaniem adresu tekstu źródłowego i nick’a autora tłumaczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *