Strona główna > NWO > Apokalipsa > Obrońmy Wielkanoc AD 2021-Odezwa do Biskupów kapłanów i wiernych !!

Obrońmy Wielkanoc AD 2021-Odezwa do Biskupów kapłanów i wiernych !!

Mówi się, jak naucza Św. Paweł, że żaden kapłan, który został ustanowiony, by kierować ludem, nikomu nie będzie pobłażał ze strachu przed kimś, ani za żadne pieniądze, i będzie pouczał wszystkich ludzi o tym, co należy czynić i czego unikać, jeśli sam chce być zbawiony w dniu Sądu przed Bogiem. Poenitentiale Egberti III, 14 – 15

Niektórzy wrogowie Kościoła chcący zniszczyć kapłaństwo, obłudnie litują się nad kapłanami, wskazując na rozdźwięk pomiędzy tym, co głoszą czy powinni głosić, a ich człowieczą, ułomną naturą. Litują się nad kapłańską frustracją ludzi, którzy męczą się pomiędzy tym jak powinni żyć, i co powinni głosić a realiami swojej kondycji duchowej i moralnej, czasem ulegającej żądzom, grzechom i upadkom jak inni ludzie.

Obłudna i podstępna jest taka litość, mająca na celu w rzeczywistości zniszczenie kapłaństwa i pozbawienie go mocy. Wszelcy obłudni reformatorzy, którzy głosili, że kapłan może głosić tylko to, co sam zachowuje, czego sam dotrzymuje, nie są zainteresowani umocnieniem moralności kapłańskiej, ale tym, by zaprzestali oni mówić prawdę.

Bowiem kapłan, widząc własne grzechy, podchodzić musi do siebie z pokorą i często nawet wyznaje, że jest grzeszny i słaby. Mimo to jego powołaniem jest głosić niezafałszowaną doktrynę i wymagać od wiernych radykalnej wierności katolickiej moralności.

Nawet jeśli sam do niej nie dorasta, ma obowiązek o niej mówić i o niej nauczać. Gdyby głoszenie Ewangelii uzależnione miało być od osobistej świętości kapłana, nawet najbardziej święty musiałby zamilknąć. Tymczasem gremia, które rozliczają głosicieli prawdy z ich moralności, same nie mają wobec siebie takich standardów.

W sumie to logiczne, jak można głosiciela aborcji rozliczać z moralności, skoro on jasno wyznaje prawo do mordowania? Jak można rozliczać z czystości zwolenników ruchów sodomickich? Mordercy głoszą księżom i katolickim apologetom miłosierdzie dla drugiego, rozpustnicy rozliczają z czystości.

Rozliczanie głoszących prawdę Ewangelii, stojących w obronie Wiary i Boga z moralności i cnoty jest lewackim sposobem na zamknięcie ust, zakneblowanie tych, którzy prawdę głoszą. Kapłan, który zaniedbuje takiej walki z fałszywej pokory, sam siebie skazuje na potępienie.

Pycha jednak wcześniej czy później podpisze się w jego działaniu, kiedy w zderzeniu w prawdą której nie głosił, by zakryć swoje zaniechanie sam staje się jej potępicielem i rozpoczyna z nią walkę. I tak „pokorny” ksiądz staje się pomocnikiem diabła. Najnędzniejszy kapłan ma obowiązek walczyć o Boga i Wiarę. W tym objawia się jego prawdziwa pokora.

One thought on “Obrońmy Wielkanoc AD 2021-Odezwa do Biskupów kapłanów i wiernych !!

  1. Miłość bliźniego wymaga, aby się dostosować i nie narażać nikogo na zarażenie. Niedługo przez takich nieprzestrzegających, medycy będą musieli wybierać: komu podać respirator, a kogo skazać na powolną śmierć z uduszenia. Kto wierzy w Boga przeżyje Wielkanoc w gronie swoich bliskich uczestnicząc w nabożeństwach online lub w innych mediach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.