Strona główna > Rosja > O „tolerancji” i „demokracji”, którymi nas związali

O „tolerancji” i „demokracji”, którymi nas związali

„Cały kraj jest zniszczony od samych podstaw – ziemie oddano Chińczykom, wszystkie naturalne bogactwa i banki są w rękach garstki oligarchów; przemysł, wykształcenie, ochrona zdrowia i wojsko praktycznie unicestwione; w zawrotnym tempie idzie zastępowanie rdzennej ludności, 80 procent jest na skraju ubóstwa… otwarte ludobójstwo narodu rosyjskiego; bombardowanie dalekiej Syrii, „chroniąc” kraj od islamistów, ale w tym samym czasie w zawrotnym tempie przyczynianie się do islamizacji kraju i budowanie nowego, największego w Europie meczetu… , i co robi Putin?”

Roman Klucznik, pisarz i publicysta

Tolerancyjności uczą nas prorządowi propagandyści, – tolerancji w stosunku do odmiennych poglądów. Również do innych kultur, innych tradycji, innej moralności i wartości duchowych. Na zewnątrz wszystko wydaje się być poprawne, a nawet atrakcyjne. Ale wszystko to jest trującym i niebezpiecznym kłamstwem, zapakowanym w błyszczące pazłotko. Czy w rzeczywistości jest tolerancyjność i dla czego ją nam narzucają, szczerze i cynicznie tłumaczył (co prawda nie nam, a swoim ludziom) Menachem Schneerson: „Tolerancja to mechanizm, w którym kontrolując przepływy finansowe, łatwiej jest po prostu powstrzymywać niezadowolenie gojów pomyślnością naszego kaganu. Tolerancja występuje w związku z osobliwą tresurą gojowskiego plemienia i wyjaśnia mu dlaczego trzeba znosić dominacje naszego kaganatu w ich krajach”. (https://vk.com/zionru?w=wall-45494205_106429#post-454).

Ci ludzie, a dokładniej, nieludzie, którzy doszli do władzy w Rosji ćwierć wieku temu (przy pomocy specjalnych terrorystycznych brygad z Izraela i USA) i urządzili nam rabunkową talonową-prywatyzację bogactw narodowych ziemi, lasów, kopalin, zakładów, fabryk itp., – teraz, pod pozorem tolerancji, próbują zmiękczyć i wyprowadzić na bezpieczne wody krzyczącą społeczną niesprawiedliwość i rosnące niezadowolenie narodu, który doprowadzili do nędzy. Tolerancja jak również narzucany przez tę władzę bankierów i oligarchów multikulturalizm, – to skuteczne sposoby dzielenia ludzi, zniszczenia naszej jedności, naszej tradycyjnej kultury opartej na sumieniu, dobroci i sprawiedliwości.

Kiedy jesteśmy zjednoczeni w swoich wartościach i celach, jesteśmy narodem, mamy wielką siłę. Kiedy jesteśmy podzieleni odmiennymi religiami, partiami politycznymi, społecznymi, narodowymi, grupami interesów, (np. sportowymi lub muzycznymi „fanami”) i rzecz najważniejsza, – wartościami i celami (według konstytucji napisanej pod dyktando doradców z Waszyngtonu w Rosji zakazano jakichkolwiek ideologii, to znaczy, że państwo nie ma celu, z wyjątkiem oczywiście zysków rządzącego kompradorskiego oligarchatu), to wtedy my – hałastra, tłum, żyjemy nie według sumienia i sprawiedliwości, a według przez władzę zapisanego prawa lub rozkazu, według słów zewnętrznego autorytetu, urzędnika, przedstawiciela władzy. Wtedy łatwo kierować nami przez chytrych pasterzy stada, którzy nie mają problemów aby nas oszukać. Na przykład narzucić nam „pluralizm”, „tolerancyjność” i „multikulturalizm”, płatną medycynę, płatne wykształcenie, wątpliwej jakości sprawiedliwość, od pierwszego dnia a nawet minut życia – szczepienia („kalendarz szczepień”!), chipizację (na 2025 rok zaplanowane przez rząd zakończenie chipowania pod skórę u każdego Rosjanina), bezgotówkowe pieniądze (tak żeby władza bankierów stała się totalna), zmniejszenie zobowiązań społecznych względem ludzi (i przemianowanie tych zobowiązań w płatne usługi) i tak dalej.

Pasożyty społeczne – to bankierzy, właściciele dużych korporacji, dziedziczne monarchiczne rodziny, szefowie organizacji religijnych i masońskie loże, skorumpowane rządy całego świata… Ich metody to dzielenie i szczucie na siebie narodów, obniżanie ich ducha i poziomu świadomości są bardzo liczne i diabelsko przebiegłe. Na tysiące sposobów, wymyślonych przez zatrute umysły ich „mędrców” pasożyty społeczne niszczą ludzi przychodząc na cudzą ziemię aby zgodnie nakazem ich plemiennego bożka, w całości zniszczyć nas („I zniszczyć wszystkie narody, które Pan, Bóg twój, da tobie. Niech nie oszczędzi ich oko twoje … „).

Otumanienie i zbydlęcenie narodu (a następnie zniszczenie) nie odbywa się bezpośrednio i otwarcie, a za „rozsądną” radą ich plemiennego bożka „pomału”, aby narody nie wystąpiły przeciwko nim, powoli i niepostrzeżenie. Na przykład:
– Przez „Dom- 2” („dziękuję” Ksienii Sobczak);
– Przez najbardziej płytkie i rozmyślnie skandaliczne talk show;
– Przez deprawujące programy telewizyjne o jakoby zdrowiu ( „dziękuję” Elennie Małyszewej);
– Poprzez niskich lotów pop (przypomnijmy sobie, że ze świecą szukać dosłownie na wszystkich kanałach radia poważnych programów kulturalnych lub nawet nowości, natomiast całą dobę leci nieprzerwanie pop i trajkot prowadzących);
– Przez rozmyślnie prymitywne lub odwrotnie, nadzwyczaj bezsensowne, pseudonaukowe, niezrozumiałe podręczniki; przez idiotyczny państwowy egzamin maturalny i „proces boloński” w szkołach i wyższych uczelniach (podczas gdy dla dzieci wyższych urzędników, bankierów i oligarchów, przyszłych pracowników administracji istnieją dziesiątki zamkniętych bezpłatnych szkół i wyższych uczelni, w których dane oparte są na faktach, a wiedza jest prawdziwa, administracyjna, pojęciowa);
– Przez religijną zmianę w zombie (wprowadzenie dziesięcioletniego szkolnego kursu nauczania „Lekcje prawosławia”);
– Poprzez edukację „kwalifikowanych” użytkowników, którzy nie mają wiedzy, a wąsko zawodowe „kompetencje”;
– Poprzez narzucanie degradującej i po prostu obraźliwej „twórczości” tak zwanych wolny „twórców” (z jakiegoś powodu w całości składających się z przedstawicieli nac- i mniejszości seksualnych);
– Przez zniekształcenie i pomniejszenie naszej historii i wyczynów naszych przodków;
– Poprzez ciągłą przestępczość, czarny humor i prawie zwykłą pornografię w TV w teatrach i kinach, a także w gazetach (nie mówiąc już o internecie)…

Oni, pasożyty, wzbudzają w nas przez szokujące swoim bezwstydem i nieobecnością umiaru, przez spektakle i filmy poczucie beznadziei i bezwartościowości, bezsensu życia; natarczywie wprowadzają do naszej świadomości poczucie winy (pozbawiając nas tym samym wolności wyboru); różnymi sposobami próbują przekonać nas o naszej duchowej i intelektualnej wadliwości, niższości (przypomnijmy sobie filmy „Lewiatan”, „Wiking”, słowa Gräfa o tym, że jesteśmy – krajem-daunszyfter, a także przypomnijmy sobie niedawne słowa Patriarchy Cyryla: „A kim byli Słowianie? To barbarzyńcy, ludzie mówiący w niezrozumiałym języku, to ludzie drugiego gatunku, to prawie zwierzęta. I oto do nich poszli oświeceni mężowie, przynieśli im światło Chrystusowej prawdy i zrobili coś bardzo ważnego — zaczęli mówić z tymi barbarzyńcami ich językiem, stworzyli słowiański alfabet, słowiańską gramatykę i przetłumaczyli na ten język Słowo Boże…„). Pasożyty wzywają nas do skruchy za to, co my radzieccy ludzie dokonaliśmy i stworzyliśmy w czasie istnienia ZSRR… (wszyscy ci achedżakowie, makarewicze, okudżawowie, sołżenicyni i inni okołokulturalni „szwedzi” z piątą kolumną).

Pasożyty – to są ludzie, którzy nie mają sumienia, i żyją wyłącznie dla korzyści i wygody. Są tylko powierzchownie podobni do ludzi, ale wewnątrz w myśleniu, w duchu – to nieludzie, moralni degeneraci, ponieważ nie mają sumienia oraz miłości w swojej duszy. A jeżeli jest sumienie – to i jest miłość. Sumienie – to odpowiedzialność za dobro innego człowieka, za dobro każdej istoty żywej, obejmujące przyrodę i Ziemię.

Dla pasożytów społecznych nasi ludzie – to pył pod nogami. Jesteśmy dla nich, jak twierdzi ich „święta księga” i plemienny bożek, – podobni do śliny („o innych narodach, które również pochodzą od Adama, powiedziałeś, że są niczym, podobnymi do śliny … te narody prze ciebie uznane są za nic … „). Albo – polnym zwierzęciem („i będzie Pan, Bóg twój, wypędzać przed tobą narody te stopniowo. Nie możesz ich zniszczyć szybko, tak aby nie mnożyć przeciw tobie zwierząt polnych. Ale wyda ci ich Pan, Bóg twój, i spowoduje u nich wielki popłoch, tak że zginą. I wyda królów ich w ręce twoje, i ty zniszczysz imię ich z niebios: nie oprze się nikt, puki ich nie wytępisz. Wybrańcy bogów spalcie ich ogniem… „).

Wystarczy pomyśleć, jak może człowiek z sumieniem, z odpowiedzialnością za innych powiedzieć: „Dobrze, idźcie wymordujcie trzydzieści milionów. [To znaczy], oni nie pasują do rynku. Nie myślcie o tym — nowi wyrosną”? Czy może człowiek z sumieniem, obdarzony ogromną odpowiedzialnością za cały kraj, za cały jego naród mówić, że państwo opiekuńcze – jest to rodzaj atawizmu, jest nieskuteczne, nie efektywne (prawdopodobnie z punktu widzenia rentowności) państwowe utrzymanie („Wiele poprzednich modeli i czynników rozwoju gospodarczego praktycznie zostało wyczerpanych. W wielu krajach kryzys przeżywa koncepcja „państwa socjalnego”, powstała w XX wieku. Dzisiaj jest ona nie tylko nie zdolna do zapewnienia stałego wzrostu dobrobytu, ale i utrzymania go na dawnym poziomie „)?

Obecni władcy są dumni z tego, że dziś w Rosji jest demokracja i rynek, a nie przeklęty „sowok” i totalitaryzm. Ale czym jest ta ich „demokracja”? Psycholog i publicysta Larysa Winnikowa na swojej stronie „W kontakcie” pisze: „Prawdziwa twarz demokracji Federacji Rosyjskiej: zagadnienie wykształcenia rozwiązują bankierzy i propagandziści zachodniej ekonomii – gospodarze kraju. Pragnień i potrzeb ludzi, demokracja nie uwzględnia. Dlaczego? Dlatego ponieważ demokracja – to „władza demosa”. „Demos” – to klasa posiadaczy. Ale jest też „ohlos” – to ci, którzy nic nie posiadają. Tak więc ludziom – ohlosu – nikt nie miał zamiaru dawać słowa. To jest demokracją. Widzieliśmy to w latach 90-tych?

Amerykański profesor z University of Oregon, pisarz i polityk William Peirce wyjaśnia czyn jest „demokracja w praktyce” i dlaczego pasożyty społeczne narzucają ją całemu światu: „Urok masowej demokracji jest w tym, że ludzi, którzy nie umieją myśleć samodzielnie w każdym kraju współczesnego świata jest o wiele więcej niż tych, którzy są zdolni podejmować niezależne decyzje. Za tych, którzy nie są zdolni do samodzielnego myślenia, myślą właściciele mediów. Czyli demokracja jest korzystna, ponieważ daje gospodarzom MEDIÓW władzę polityczną i jednocześnie pozwala im pozostawać w cieniu i unikać odpowiedzialności za to, w jaki sposób oni tę władzę wykorzystują. I czym szersza demokracja, jest w niej większość starych sklerotyków, niedorozwiniętych od urodzenia, paranoidalnych schizofreników, żyjących w pudełkach dla bezdomnych, jamajskich imigrantów i piłkarskich fanów z prawem do głosu – tym bardziej wiarygodne media lalkarzy kontrolują politykę”.

Wyborcy, którzy kupują na kasie supermarketu astrologiczne pisma oglądają opery mydlane, gry telewizyjne i talk show, wchłaniają cały swój światopogląd z ekranu telewizyjnego… Ich zdanie w poszczególnych kwestiach powstaje podczas przeglądania ulicznych tele-ankiet. U lalkarzy każda wątpliwość jest na ich korzyść: czy mogą oni oderwać tyłek od kanapy, aby pójść i zagłosować za odpowiednimi kandydatami..

Dlatego ważne jest, aby mieć jak najwięcej takich wyborców. I wszędzie tam, gdzie takiego elektoratu jest dużo, właściciele MEDIÓW łatwo kierują wynikami wyborów. Znacznie bezpieczniej jest kierować rządami w ten sposób niż przekupywać skorumpowanych dyktatorów lub podstawiać królom ujmujące panienki, jak w przypadku Ahaswera i Ester lub Moniki i Blla”.

Jest takie przysłowie: „Ryba gnije od głowy”. Jeżeli ryba – to Rosja, to z jej głową jest coś nie tak, skoro ona w każdym mieście buduje kosztem środków budżetowych „centra tolerancji” i w każdej szkolnej klasie przeprowadza obowiązkowe lekcje tolerancji”..

Z jednej strony dziesiątkami tysięcy zmniejsza się ilość szkół i wyższych uczelni w kraju a z drugiej znajduje pieniądze aby postawić dziesięć tysięcy kościołów (dla pasożytów jest korzystnie abyśmy byli „niewolnikami Bożymi”, wierzyli, że „każda władza pochodzi od Boga”, i że naszą sprawą nie jest oburzać się, a modlić, pościć, ukorzyć się, pokutować, nadstawić drugi policzek swoim wrogom a sprawcom uchybień odpuszczać, ostatnią koszulę im oddać…)…

We wszystkich podręcznikach szkolnych, napisanych za pieniądze Sorosa, i z których obecnie uczą się nasze dzieci, wywyższa się rolę Zachodu i umniejsza wszystko co rosyjskie, a w szczególności co radzieckie…

Nasz nieprzejednany, wieloletni wróg Kissinger otwarcie mówi: „Wolę w Rosji chaos i wojnę domową niż zjednoczenie jej w jeden silny scentralizowany kraj”, którego z otwartymi rękami, po przyjacielsku przyjmują na Kremlu a nawet wybierają „honorowym członkiem” Rosyjskiej Akademii Nauk…

Izraelskim emerytom emigrującym z ZSRR władze znajdują możliwość płacenia emerytur wyodrębniając w tym celu z budżetu 5,5 mld co roku, a swoim emerytom mówią: „Nie ma pieniędzy, ale trzymajcie się!”…„…

Nasze banki (Sberbank) daje europejskim mieszkańcom kredyty na 4-6 % rocznie, a swoim obywatelom – na 12-19 %… Nasz rząd sprzedaje chińczykom energię elektryczną, ropę naftową i gaz po cenach znacznie niższych od naszych konsumentów i producentów („Rosja eksportuje do Chiny energię elektryczną dwa razy taniej, niż płacą za nią rosyjscy konsumenci, – oświadczył w wywiadzie dla ” Echa Moskwy” minister rozwoju Dalekiego Wschodu Wiktor Iszajew. – Chińczycy dostają energię elektryczną za 1 rubla i 50 kopiejek za kilowatogodzinę, regiony rosyjskie dostają po 3-4 ruble”)…

Czci się, stawia wielkie muzea lub tablice pamiątkowe wrogom, zdrajcom i oprawcom sowieckiego (rosyjskiego) narodu (Jelcynowi, Schneersonowi, Trockiemu, Wrangelowi, Kołczakowi, Mannerheimowi…) i wyburza pomniki Stalina…

Jaki wniosek można wyciągnąć z takich działań naszych władz? Tylko jeden, że wilk już nie czyha „u bram”, on już jest w naszym domu. I jest absolutnym gospodarzem w nim. Działając różnymi metodami i sposobami, stopniowo wypiera nas z domu, wygryzając nas ze świata – prawie milion rocznie. Flaga faszystowskiego zausznika generała Własowa, rozpościerająca się dziś nad Kremlem jest smutnego tego przykładem.

Aleksandr Kazakiewicz, białoruski pisarz

Tłum. Treborok

Źródło: http://www.kramola.info/blogs/metody-genocida/o-tolerantnosti-i-demokratii-kotorye-nam-navyazali

Źródło polskie: https://treborok.wordpress.com/o-tolerancji-i-demokracji-ktore-nam-zwiazali/?preview=true

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *