Strona główna > Rosja > O chrześcijanach czasów ostatnich. Święty Ignacy (Brianczaninow)

O chrześcijanach czasów ostatnich. Święty Ignacy (Brianczaninow)


Starcy – narratorzy z prostotą i wiernością przedstawili niezwykłą duchową doskonałość monastycyzmu pierwszych wieków chrześcijaństwa, jak również różnorodność zainteresowań wielu jego członków i niemocą skażonej upadkiem natury. I wraz z wiernością, połączoną z prostotą, jakimi wyróżnia się ten obraz – stan starożytnego monastycyzmu, będąc oddzielonym od nas przestrzenią wielu stuleci, pozostaje jednak niezbyt jasnym, tak jak budynek, oddzielony od spojrzeń gęstą mgłą.

a

Od wizji, przedstawianej starożytnością, zwróćmy się do wizji, przedstawianej współczesnością. Co powinniśmy powiedzieć o sobie? Jak mamy żyć, jak postępować? Odpowiedź na te pytania możemy znaleźć u starożytnych mnichów: oni przepowiedzieli o naszym położeniu; oni również nakreślili sposób działania w tym położeniu. „W ostatnim czasie, – powiedział jeden z nich, – ci, którzy zgodnie z prawdą będą pracować dla Boga, rozważnie ukryją się przed ludźmi i nie będą czynić wśród nich znaków i cudów, jak w chwili obecnej. Pójdą oni drogą działania, zaznaczonego pokorą, i w Królestwie Niebieskim okażą się większymi od Ojców, którzy wsławili się znakami”. [1]

Jaka jest najdokładniejsza wskazówka, jaka jest pociecha dla nas w tych proroczych słowach wielkiego ascety i noszącego Ducha Ojca! Ze względu na mnożenie pokus, ze względu na ich powszechność i dominację, z powodu zapomnienia przykazań Ewangelii i lekceważenia ich przez całą ludzkość – dla chcącego się zbawić konieczne jest usunięcie się ze społeczności ludzkiej w ustronie zewnętrzne i wewnętrzne.

Z powodu wyczerpania się błogosławionych przewodników, ze względu na mnożenie się fałszywych nauczycieli, oszukanych diabelskim urokiem i wciągających cały świat do tego oszustwa, niezbędne jest zamieszkanie w miejscu, wypełnionym pokorą, potrzebne jest najdokładniejsze życie według przykazań ewangelicznych, niezbędne jest połączenie modlitwy z płaczem za sobie i całą ludzkość, konieczna jest ostrożność przed wszelkim dążeniem do dokonywania dzieł Bożych tylko siłami ludzkimi, pomijając działanie i tworzenie tych Dzieł przez Samego Boga. Zbawiający się niech zbawi swoją duszę, – powiedziano resztce Chrześcijan, powiedziano przez Ducha Bożego.

Ratuj siebie! Błogosławiony jesteś, jeśli znajdziesz jednego wiernego współpracownika w dziele zbawienia: jest to – wielki i rzadki w naszych czasach Dar Boży. Uważaj, chcąc zbawić bliźniego, żeby nie wciągnął on ciebie do zgubnej otchłani. To ostatnie zdarza się co godzinę. Odstępstwo zostało dopuszczone przez Boga: nie próbuj powstrzymać go niedołężną ręką twoją. Odsuń się, uchroń się przed nim sam: niechaj to ci wystarczy. Zapoznaj się z duchem czasu, zbadaj go, aby w miarę możności uniknąć jego wpływu. „Obecnie prawie nie ma prawdziwej pobożności,- mówił już Święty Tichon sto lat przed tym: – obecnie – jest sama obłuda” [2].

Bój się obłudy po-pierwsze w samym sobie, następnie w innych: bój się właśnie dlatego, że – jest ona w charakterze czasu i jest w stanie zarazić każdego podczas najmniejszego odchylenia w stronę lekkomyślnego zachowania. Nie działaj na pokaz przed ludźmi, ale w tajemnicy dla twego zbawienia, przed oczami Boga – i niech oczyści się twoje zachowanie z obłudy.

Nie osądzaj bliźnich, pozostawiając sąd nad nimi Bogu – i oczyści się serce twoje z obłudy. Ścigaj obłudę w sobie, wypędzaj ją z siebie; odwracaj się od zarażonych przez nią mas, działających świadomie i nieświadomie w jej kierunku, przykrywających służenie światu służeniem Bogu, zamiast dóbr tymczasowych szukaj dóbr wiecznych, przykrywających maską świętości grzeszne życie i duszę, w całości oddaną namiętnościom.

1. 4-ta odpowiedź prepodobnego Nifonta

Tom 14, list 13.

Źródło:

О христианах последних времен. Святитель Игнатий (Брянчанинов)

http://3rm.info/publications/20269-oxristianaxposlednixvremensvyatitelignatij.html

5 czerwca 2015 r.

Tłumaczył Andrzej Leszczyński

26.4.2016 r.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *