Strona główna > Świat > NWO – ” Wojna Nowego Typu ” o globalne państwo żydowskie

NWO – ” Wojna Nowego Typu ” o globalne państwo żydowskie

Prezes Rosyjskich Kolei Państwowych ujawnił istotę „Nowego Porządku Świata”. ” Wojna nowego typu ” o światową dominację i władzę, nie USA i Zachodu,  ale ponadnarodowej super-społeczności.

aaaa

Prezes Rosyjskich Kolei Państwowych, Władimir Jakunin, poddał krytyce współczesne globalne trendy ekonomiczne i polityczne. Swoje stanowisko wyraził podczas konferencji „Europejski wybór: globalizacja czy re-suwerenizacja?”, która odbywa się w Genewie.

„Nowy Porządek Świata można określić jako post-kapitalizm. Klasyczna formuła kapitalizmu, opisanego przez Karola Marksa była następująca: „pieniądze – towar – pieniądze”. Teraz ta formuła to: „pieniądze – pieniądze – pieniądze”. Dzisiaj banki dyktują jak powinna rozwijać się gospodarka” – zauważył Jakunin.

Jakunin zwrócił uwagę na towarzyszącą procesowi globalizacji ideologię, która zrodziła „wojnę nowego typu” o dominację nad światem. Chodzi przy tym o, według niego, dominację nawet nie USA czy Zachodu a o dominację ponadnarodowej super-społeczności.

W jego opinii, wraz z globalizacją, pojawiła się nowa ideologia, wartości konsumpcyjne zastępują wszystkie inne wartości, w tym tradycyjne wartości moralne, tradycyjny pogląd na rodzinę. Jakunin zacytował pierwszego prezesa Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, członka Klubu Bilderberg, żyda Jacquesa Attali: „W nadchodzącym Nowym Porządku Świata będą zwyciężeni i zwycięzcy. Liczba pokonanych, oczywiście, przewyższy liczbę zwycięzców. Oni będą starali się zyskać szansę na godne życie ale im, najprawdopodobniej, taka szansa nie będzie dana”.

Według Jakunina, w powstałych okolicznościach, dzisiaj rosyjski politolog nie może zamieścić na Zachodzie ani jednego artykułu jeżeli w pierwszych wierszach nie wyrazi krytycznego stosunku do obecnego rządu Rosji i do szefa państwa. Wojny światowe, szef Rosyjskich Kolei Państwowych, rozpatruje jako część realizacji projektu globalizacji, przy tym z bardzo ciężkimi i długotrwałymi konsekwencjami dla pokonanych krajów Europy.

Jakunin przypomniał książkę byłego szefa kontrwywiadu zachodnioniemieckiego, Gerda-Helmutha Komossy, zatytułowanej „Niemiecka mapa”. Pisze się w niej, że porozumienie z 21 maja 1949 roku ogranicza suwerenność Niemiec do 2099 roku na rzecz zachodnich, zwycięskich krajów. W ich bankach powinny być zdeponowane rezerwy złota Niemiec, one kontrolują media i partie polityczne Niemiec a każdy kanclerz powinien podpisywać ustawę kanclerską gwarantującą przestrzeganie porozumienia.

Jakunin podkreślił, że globalizacja, jako czynnik destrukcyjny państw narodowych, odpowiada wizji USA na świat i okazuje się, w rezultacie, jego amerykanizacja. Alternatywą globalizacji, w jego opinii, może stać się re-suwerenizacja państw. Szef Rosyjskich Kolei Państwowych jest założycielem Fundacji Św. Andrieja Pierwozwannogo i Światowego Forum Publicznego „Dialog Cywilizacji”. Posiada on także stopień naukowy doktora nauk politycznych.

SUPLEMENT

a

Za: http://rusvesna.su/recent_opinions/1425730531

Data publikacji: 7.03.2015

Przekład: RX

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *