Strona główna > NWO > NWO to “żydowska utopia”

NWO to “żydowska utopia”

Jak powiedział rabin Higger, w żydowskiej tradycji Żydzi mają rządzić ludzkością. “Niesprawiedliwi” tzn. wszyscy przeciwni żydowskiej dominacji zostaną unicestwieni. W tym świetle można postrzegać ostatni atak izraelski na Syrię.

Rotszyldowscy lokaje ślubują wierność
Rotszyldowscy lokaje ślubują wierność. Kliknij w obrazek aby powiększyć.

Zwykli Żydzi mają wybór: odciąć się od tej szalonej ideologii, albo wziąć winę na siebie.

Michael Collins Piper (Fragment książki Nowy Babilon [The New Babylon], red. przez henrymakow.com)

W 1932 roku [rabin] dr Michael Higger [1898-1952] opublikował książkę zatytułowaną Żydowska utopia [The Jewish Utopia] …[w oparciu o] “wszystkie proroctwa, nauki, plany i interpretacje najważniejszych rabinów i liderów plemiennych na przestrzeni ponad 2.500 lat. . .”

I to jest jasne we wszystkich pracach Higgera, że “sprawiedliwymi” będą Żydzi i sługi Żydów; a “złymi” będą ci których Żydzi postrzegają jako opozycja wobec ich interesów!Spełnią się słowa Izajasza: “Oto moi słudzy jeść będą, a wy będziecie łaknąć. Oto moi słudzy pić będą, a wy będziecie cierpieć pragnienie. Oto moi słudzy weselić się będą, a wy będziecie wstyd odczuwać”.

Higger pisze dalej: “Całe bogactwo i zasoby naturalne świata znajdą się w posiadaniu sprawiedliwych”. To, powiedział, nastąpi zgodnie z proroctwem Izajasza: “Ale jego zarobek i jego zysk będą poświęcone Panu i nie będą gromadzone ani przechowywane. Albowiem jego zarobek będzie użyty dla tych, którzy przebywają przed obliczem Pana, żeby mogli jeść do syta i przyodziewać się wystawnie”.

Krótko mówiąc, jest to masowa eksterminacja tych, którzy sprzeciwią się żydowskiej utopii – NWO. Czytamy dalej:

“Wszystkie te niesprawiedliwe narody zostaną wezwane przed sąd przed ukaraniem i straceniem. Ostry wyrok ich zatracenia zostanie na nich wydany tylko po przeprowadzeniu sprawiedliwego procesu, kiedy będzie wyraźne, że ich egzystencja będzie utrudniać początek tej idealnej ery”.

“I kiedy przyjdzie Mesjasz, kiedy wszystkie sprawiedliwe narody złożą hołd idealnemu sprawiedliwemu liderowi i przekażą mu dary; złe i skorumpowane narody, zdając sobie sprawę z ich losu, przyniosą mu podobne dary. Ich dary i udawane uznanie nowej ery zostaną otwarcie odrzucone, bo prawdziwie złe narody, jak prawdziwie złe jednostki, muszą zniknąć z powierzchni ziemi, zanim ustanowi się idealne ludzkie społeczeństwo sprawiedliwych narodów”.

a
(Ten artykuł jest fragmentem tej książki)

Kiedy rozważy się fakt, że żydowski koncept Mesjasza często rozumie się przez sam naród żydowski, to co opisał Higger nabiera jeszcze większej wagi.

Armagedon

W żydowskiej tradycji armagedon oznacza ostateczną walkę, dzięki której Żydzi raz na zawsze ustanowią swoją absolutną władzę nad światem.

Według Higgera: “Izrael i inne sprawiedliwe narody stoczą walkę z połączonymi siłami złych, niesprawiedliwych narodów pod dowództwem Goga i Magoga. Zgromadzeni do ataku na sprawiedliwe narody w Palestynie koło Jerozolimy, niesprawiedliwi doznają miażdżącej klęski, i odtąd Syjon stanie się centrum królestwa Bożego. Klęska niesprawiedliwych będzie oznaczać  unicestwienie władzy złych, którzy sprzeciwiają się królestwu Bożemu, ustanowieniu nowej idealnej ery”.

W królestwie Bożym nie będzie już miejsca dla niesprawiedliwych Żydów czy nie-Żydów. Każdy z nich zniknie przed nadejściem idealnej ery na ziemi. Niesprawiedliwi Izraelici zostaną ukarani tak samo jak źli z innych narodów. Natomiast wszyscy sprawiedliwi, Hebrajczycy czy Goje, będą cieszyć się takim samym szczęściem i dostatkiem idealnej ery.

W przeciwieństwie do tego co myśli przeciętny amerykański chrześcijanin, albo postrzeże w kontekście swojej religii chrześcijańskiej, dążącej do powszechnego królestwa Bożego w niebie, raj o którym mówi Żydowska utopia opisując “nową idealną erę” – NWO – jest “powszechnym rajem ludzkości. . . ustanowionym na tym świecie“, bez odnoszenia się w ogóle do przyszłego świata. Kto będzie rządził tym NWO? Zgodnie z oceną Higgera żydowskiej tradycji: “On będzie potomkiem Domu Dawida”.

Władca Talmudyczna tradycja mówi, że “potomek Domu Dawida pokaże się jako szef ‘idealnej ery’, tylko po tym kiedy świat doświadczy cierpień, przez ciągły okres 9 miesięcy, ze strony złego, skorumpowanego rządu, takiego jak historycznie, tradycyjnie zły Edom”. (Zauważmy: Obecnie istnieje formalnie zorganizowana międzynarodowa organizacja żydowska, Dynastia Dawidowa [Davidic Dynasty], otwarcie działająca na rzecz wyśledzenia i zjednoczenia wszystkich potomków Domu Dawida. To nie jest żadna “teoria spisowa”. To fakt. Wiedząc czego Talmud uczy o tym kto będzie rządził światem, może będziemy w stanie zrozumieć motywację tej grupy.) Cały świat “stopniowo zrozumie, że pobożność jest tym samym co sprawiedliwość”, i że Bóg “należy do Izraela i że Izrael jest idealnym sprawiedliwym narodem”.

Zgodnie z tymi naukami rabinicznymi, które stanowią fundament odwiecznego marzenia żydowskiego o ustanowieniu NWO, narody świata wtedy ogłoszą żydowskim władcom: “Pójdziemy z wami, bo słyszeliśmy że z wami jest Bóg”.

A zatem to jest tak jak głoszą rabini: “Naród Izraela podbije duchowo narody świata, żeby Izrael mógł stanąć wysoko ponad wszystkimi narodami w chwale, imieniu i uwielbieniu”.

Zauważmy koncepcję “podboju” – jak w walce. Zauważmy koncept Izraela wyniesionego ponad wszystkich innych – jak w supremacji i przewadze. Tylko tyle: przemoc i rasizm wobec nie-Żydów.

Religia globalna = judaizm Ostatecznie będzie jedna globalna religia. To stanowi część proroctwa: “Narody najpierw się zjednoczą w celu wzywania imienia Pana i by mu służyć”.

Książka mówi o “sprawiedliwych” i “niesprawiedliwych”. W końcu, jak napisał Higger, “niesprawiedliwi” zostaną unicestwieni. . .
Książka mówi o “sprawiedliwych” i “niesprawiedliwych”. W końcu, jak napisał Higger, “niesprawiedliwi” zostaną unicestwieni. . .

Inaczej mówiąc, będzie rząd światowy i jedna globalna religia, i jak pokazali Higger i inni, tą międzynarodową religią będzie judaizm. To będzie “podbojem duchowym” świata. . .

Faktycznie będzie to władza żydowska z siedzibą w Jerozolimie, jej szefem będzie potomek z Domu Dawida – nazywany “świętym” – który podzieli majątek świata.

Kto dostanie ten majątek? “Do sprawiedliwych będzie należało całe bogactwo, skarby i zyski przemysłowe i inne zasoby świata. Niesprawiedliwi nie będą mieli nic”. Niesprawiedliwe narody “nie będą uczestniczyć w idealnej erze”. Ich władza zostanie zniszczona i zniknie przed ustanowieniem NWO. “Zło” tych narodów będzie składać się głównie z nagromadzonych pieniędzy należących do “narodu” i ciemiężenia i rabunku “biednych”.

Mimo że Higger nie mówi tego wyraźnie, znającymi tradycję talmudyczną, “narodem” i “biednymi” są Żydzi. Talmud naucza, że tylko Żydzi stanowią ludzkość, a wszyscy pozostali są zwierzętami, a zatem, oczywiście, tylko Żydzi mogą być “narodem”. “Biednymi” – oczywiście – są Żydzi, którzy od zawsze malowali się na ofiary i ciemiężonych – tak jak “biedni, prześladowani Żydzi”.

Dr Henry Makow

Tłumaczenie Ola Gordon

Źródło: http://henrymakow.com/2013/05/Is%20New%20World%20Order%20The%20Jewish%20Utopia.html

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.