Strona główna > Świat > NWO – Światowy terror z Wall Street

NWO – Światowy terror z Wall Street

Kto i po co buduje NWO?

Powszechne żydowskie media, a także publiczna oświata, w państwach chrześcijańskich opanowana ponad 200 lat temu przez żydo-masonerię, powodują, że prezentowany prawidłowy opis rzeczywistości politycznej, historycznej, gospodarczej, wskazujący na żydowskie sprawstwo jest przez wielu postrzegany jako mało wiarygodny i wykpiwany.

a11

Jednak nie są oni w stanie zaprzeczyć prawdziwym faktom, a logicznej konsekwencji zdarzeń przeciwstawić równie logiczne kontrargumenty. Na wszelki wypadek pozbawiono społeczeństwa mediów, są one niemal w 100% własnością Międzynarodowego Żyda (MŻ). A ich arsenał intelektualnych argumentów broniących jedynie słusznej, żydowskiej prawdy jest bardzo skromny. Zamyka się w dwóch określeniach: spiskowa teoria dziejów i antysemityzm.

Do obrony jednego z największych kłamstw XX w., jakim jest holokaust, opanowane przez żydo-reżimy państwa stosują nawet sankcje prawne, z karą więzienia włącznie. Tak w dużym uproszczeniu wygląda publiczny dyskurs w państwach Zachodu, określanych przez totalitarne żydo-reżimy demokracjami broniącymi praw człowieka.

Termin MŻ nie oznacza wszystkich Żydów. Odnosi się on do żydowskiej, światowej finansjery, która do realizacji swojej zbrodniczej, syjonistycznej polityki wykorzystuje militarną potęgę opanowanych przez siebie USA oraz Wlk.Brytanii. Stąd określenia MŻ lub USA można stosować zamiennie. Nie należy tylko utożsamiać społeczeństwa USA z władzą żydowskiego, totalitarnego imperium USA na wybór, której społeczeństwo USA ma taki sam wpływ, jaki mają Polacy na wybór żydo-reżimowej władzy w III RP – czyli praktycznie żaden i na tym właśnie polega istota zachodniej demokraci.

MŻ jest destruktorem i pasożytem

a

W całej historii żydostwa nie znajdziemy ani jednego przykładu państwa, które za sprawa działalności Żydów osiągnęłoby gospodarczy, kulturowy, polityczny postęp. Zawsze ich działalność powodowała regres funkcjonowania państwa i w konsekwencji jego upadek, a Żydzi przenosili się na inne, nowe żerowiska (przykład Polski wieku XVII i XVIII – upadek trwał 150 – 200 lat).

Nie przypadkowo żydowscy ortodoksi głoszą, pełen przewrotności, religijny pogląd, że Żydzi nie powinni posiadać własnego państwa. Dzisiaj za sprawą MŻ także USA stają się gospodarczym trupem.
Jedynym ratunkiem dla MŻ jest kolonizowanie kolejnych państw, do czego wykorzystuje militarną pozycję USA i żydowskie mniejszości w podbijanych państwach. Idea budowy NWO to nic innego, jak tworzenie wielkiego, syjonistycznego, światowego imperium pod władzą żydowskiej finansjery. Znajdujemy się przededniu połączenia USA i UE, jeśli nic tych planów nie zakłóci.

a

Żydowski kapitalizm z jego prywatnym systemem finansowym na całym obszarze USA + UE, czyli przyszłego NWO, nie są możliwe do uzdrowienia. Uzdrowienie oznaczałoby bowiem pozbawienie żydowskiej finansjery władzy i zagrabionych bogactw. MŻ zostałby pociągnięty do odpowiedzialności za popełnione zbrodnie. Dlatego z taką determinacją podbija kolejne państwa. Jego największymi wrogami są oczywiście te, które rozwijają się gospodarczo i nie pozwalają na degeneracje tradycji i kultury (np. Rosja), stwarzając śmiertelne zagrożenie dla istnienia i rozbudowy imperium MŻ, ponieważ dowodzą, że rozwój jest możliwy. Ale możliwy jest on tylko wtedy, jeśli Żyd zostanie wyeliminowany z polityki czyli, jeśli zostanie wyeliminowana funkcjonująca w tzw. zachodnich demokracjach i zastrzeżona wyłącznie dla MŻ zasada „zysku bez pracy”.

Osiąganie „zysku bez pracy” umożliwia MŻ emitowanie przez jego prywatny system bankowy tzw. pieniądza dłużnego. System ten pożycza pieniądze rządom – państwom -, czyniąc z nich, z ich obywateli, niewypłacalnych dłużników – współczesnych niewolników pracujących we wszystkich państwach „zachodniej demokracji” dla MŻ.

Im więcej państw opanowanych przez MŻ, tym więcej dóbr i majątku w jego posiadaniu, tym większe stają się rozmiary kreacji pieniądza dłużnego i tym większe zniewolenie narodów i degeneracja ich kultury.
Im więcej podmiotów (państw) pod kontrolą MŻ, tym mniej przeciwników zdolnych wyegzekwować sprawiedliwą karę za jego zbrodnie.

Ukraina na drodze MŻ do podboju Rosji

Włączenie Ukrainy do UE, czyli w obszar imperium MŻ, zaplanowano prawdopodobnie już w latach 1980. Wydawało się, że i prezydent W.Janukowych (2010-14) gotów jest sprezentować Ukrainę syjonistycznym zbirom. Jednak była to z jego strony dobrze przemyślana, inteligentna polityka, a Janukowycz okazał się jednocześnie bardzo odważnym politykiem. Był przecież świadom tego, co grozi politykom odrzucającym dyktat zwyrodniałych, syjonistycznych zbrodniarzy z Wall Street. Jego polityka wobec MŻ była swoistym politycznym kontredansem. Ukraina to zbliżała się, to oddalała od pazernych żydowskich łap.

Jednak ten taniec musiał się kiedyś skończyć, z czego z pewnością zdawał sobie sprawę sam W.Janukowycz, ale także wspierające jego politykę władze Rosji. Mam wrażenie, że była to polityka zyskiwania na czasie i przygotowania się Rosji na nieuchronny zamach stanu na Ukrainie, której struktury państwa były już znacznie opanowane przez syjonistyczny element. Znany nam finał syjonistycznej agresji na Ukrainie był więc tylko kwestią czasu. MŻ rozwścieczony odrzuceniem przez W.Janukowycza haniebnych warunków akcesji Ukrainy do UE przeprowadził zamach stanu. Planował także zgładzenie W.Janukowycza, co udaremniły rosyjskie jednostki Specnazu.

Dzisiaj widzimy, że MŻ i zainstalowany przez niego żydo-reżim Poroszenki-Jaceniuka przegrali wojnę domową na Ukrainie, utracili Krym – a więc nie zablokują Rosji dostępu do M.Czarnego – i nie mogą włączyć Ukrainy do UE i do NATO. (Oczywiście zdestabilizowana Ukraina stanowi problem także dla odnowienia rosyjskich wpływów.) Wściekłość MŻ sięga zenitu, stąd sankcje gospodarcze wobec Rosji, ujadanie żydo-reżimowej propagandy i bojowe pohukiwania syjonistycznych kreatur z okolicznych żydo-reżimów, szczególnie agresywnych w III żydo-RP.

Syjonistyczna agresja i wojna domowa na Ukrainie uświadomiły MŻ, że budowane przez niego imperium – jego europejska część, UE – nie jest politycznie jednolite. Żydo-reżimy zachodnich państw w UE mają wątpliwości do stosowania sankcji wobec Rosji. Z antyrosyjskiej polityki wyłamują się nawet niektóre państwa byłego bloku wschodniego mimo, że są całkowicie skolonizowane przez USA. Najsilniejszą rusofobią tradycyjnie wykazują się żydo-reżimy III RP oraz Litwy.

Łatwo to wytłumaczyć, ponieważ właśnie te kraje stanowiły największe siedlisko żydostwa w Europie. I jeśli w tym rejonie UE dojdzie do destabilizacji w wyniku agresywnej polityki MŻ wymierzonej przeciw Rosji, żydo-reżimy IIIRP, Litwy, Łotwy i Estonii, obce i znienawidzone przez narody i bez jakiejkolwiek legitymacji do władzy, mogą zostać zmiecione z powierzchni ziemi. Stąd ich obsesyjne, propagandowe budowanie nienawiści do Rosji.

MŻ obserwując to polityczne rozprzężenie w europejskiej części swego imperium z pewnością podejmie kroki jego integracji. A co może stanowić czynnik integrujący dla kleconego z różnych nacji i kultur imperium? Najlepszym czynnikiem będzie jednolite dla wszystkich zagrożenie. I nad tym teraz pracują stratedzy MŻ – USA.
Zagrożenie może przyjść z dwu kierunków. Jeden to uruchomienie – według nowomowy żydo-mediów: konfliktów zbrojnych -, a w rzeczywistości okrutnych wojen domowych z mniejszościami rosyjskimi (Litwa, Łotwa, Estonia). Żydo-reżim USA wysłał tam na razie ok. 3 tys. żołnierzy i sprzęt wojskowy. Drugi kierunek zagrożenia będzie oddziaływał nie tylko w części wschodniej UE, ale także i w zachodniej.

a

Na Ukrainę już przedostają się radykalni bojownicy ISIL. Przez ukraińsko-polską granicę wejdą do UE. Ci uzbrojeni i wyszkoleni przez służby MŻ „islamscy”, płatni, zbrodniarze oficjalnie wyrażają chęć zaatakowania europejskich, chrześcijańskich, wartości wewnątrz Europy. Te wartości są jedynie kamuflażem, przecież żydo-media nie powiedzą, że bandyci z ISIL przyszli podpalać Europę w interesie i na polecenie MŻ.

Zdewastowane przez MŻ systemy obronne i armie europejskich państw będą miały ogromne trudności ze stawieniem czoła wyszkolonym zwyrodnialcom ISIL, walczącym także przy pomocy terroru. MŻ będzie właśnie w ten sposób realizował swoje główne cele:
depopulacja ludności Europy,
wymuszona zagrożeniem integracja UE (rezygnacja z wszelkich atrybutów suwerenności),
zgoda na zwiększenie ilości okupacyjnych, płatnych, wojsk USA w Europie,
antyrosyjska wojna w krajach bałtyckich,
osłabienie/eliminacja rosyjskiej polityki zmierzającej do dekompozycji UE poprzez zbliżenie Rosji z NRF i z Francją.

Polski kontekst zbrodniczej polityki MŻ

Całkowicie błędne jest myślenie, że wybór, w organizowanych przez żydo-reżim wyborach, prezydenta, czy partii politycznej, rozwiąże nasze problemy. Jeśli nawet zdarzyłby się cud i udałoby się wybrać autentycznych, polskich, narodowych, przedstawicieli, to zostaną oni zwyczajnie odstrzeleni lub obaleni tak, jak na Ukrainie MŻ obalił legalną władzę W.Janukowycza. Jednak bez autentycznej, oddolnej, polskiej, samoorganizacji narodowej niczego nie osiągniemy – to warunek główny. Musimy jako polski naród wesprzeć narodową politykę odzyskania suwerenności, musimy zrozumieć dziejową potrzebę i konieczność dla takiego organizacyjnego wysiłku.

Naszym rzeczywistym wrogiem nie są Niemcy, nie jest Rosja – jest nim MŻ i żydowska V kolumna działająca wewnątrz kraju.

Współczesna, skolonizowana Polska, włączona do europejskiej części imperium MŻ, do UE, straciła w trakcie tej „europejskiej integracji” więcej majątku niż w II wojnie światowej. Współczesny, w ramach integracji, ubytek ludności Polski także przewyższa straty wojenne. Zdewastowane zostały wszelkie struktury Państwa Polskiego, a te, które pozostały jako niezbędne do utrzymania syjonistycznego reżimu znajdują się pod żydowskim zarządem i podlegają politycznym wytycznym MŻ.

Wszystko to determinuje naszą, polską, narodową politykę – politykę marszu do suwerenności. Jednak nie wolno ulegać złudzeniu, że sami będziemy w stanie tę suwerenność wywalczyć, a zwłaszcza ją utrzymać. Nie dysponujemy i długo jeszcze nie będziemy dysponowali, jako Państwo Polskie, odpowiednim ku temu potencjałem. Nie będziemy w stanie przeciwstawić się światowemu terroryzmowi MŻ i jego centrom decyzyjnym w USA. Musimy znaleźć silnego sojusznika. Polityczna logika wskazuje, że najlepszym sojusznikiem będzie państwo, które nie tylko ma tego samego, co my wroga – MŻ, ale że jednocześnie ten wróg – MŻ czuje przed nim respekt i musi się z nim liczyć.

Dariusz Kosiur

a10

Za: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2015/03/20/nwo-swiatowy-terror-z-wall-street/#more-1930

Data publikacji: 20.03.2015

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *