Strona główna > NWO > Apokalipsa > NWO – świat wg lucyfera

NWO – świat wg lucyfera

Istnieją dwa sposoby sprawowania władzy wiecznej i absolutnej. Pierwszy, gdy rządzisz z ukrycia. Drugi, jawny, gdy rządzisz jako „Bóg”.

Ukryta władza NWO

Jeśli jesteś tyranem i uciskasz swoich poddanych najlepszym sposobem sprawowania władzy jest władza tajna. Lud takiej władzy nigdy nie obali, ponieważ w takim systemie nikt nie wie, kto faktycznie rządzi. Jeśli dodatkowo ustanowisz fasadową władzę, która w oczach poddanych będzie najwyższą władzą, cały gniew i sprzeciw ludu, który powstanie w wyniku twojej tyranii, będzie skupiony na tej fasadowej władzy podległej tobie. Wtedy tworzysz opozycję wobec fasadowego rządu, która, głosząc hasła uciskanego ludu, zostanie wyniesiona w przyszłości przez ten lud do władzy. Jest to istota demokracji. Jest to władza ludu z wyborami co kilka lat. Im bardziej niesprawiedliwe i tyrańskie rządy tym częściej następuje wymiana marionetek na inne marionetki. Wybory co 4 lata.

Władza pozostająca w ukryciu nigdy nie zostanie obalona. Nikt jej nie może zagrozić. Jest to władza wieczna i absolutna. Fundamentem sprawowania takiej władzy jest tajność i piramidalna struktura, w której każdy poziom zna jedynie jeden poziom wyższy, od którego otrzymuje polecenia, natomiast nie wie, co jest ukryte na kolejnych poziomach. Są to kolejne stopnie wtajemniczenia na których adept zostaje oświecony i poznaje, kto realnie rządzi światem oraz jak jest cały system skonstruowany.

Najwyższe poziomy – 666 stopni lucyfera czyli w co wierzą iluminaci.

1363283764_one-dollar-pyramid

Istnieje 666 stopni lucyferycznego oświecenia. Najwyższy poziom to ten, w którym człowiek staje się „Bogiem”. Wg ideologii lucyferiańskiej nasz świat dzieli się na ludzi (większa podstawa piramidy) oraz na bogów (wierzchołek piramidy, oko). Ludzie posiadający zwierzęce dusze to niewolnicy na najniższym stopniu piramidy, najniższym stopniu rozwoju ewolucji duchowej. Zostali oni stworzeni aby służyć bogom — są nieświadomi istnienia boskiej struktury władzy, wierzą we wszystkie kłamstwa serwowane przez bogów, żyją w matrixie. Wyższe poziomy podstawy piramidy posiadają świadomość organizacji świata i w zamian za swoją służbę są nagradzane bogactwem, pozycją społeczną, etc.. Ludzie ci mogą wejść na drogę oświecenia by w przyszłości, w kolejnych karnacjach, osiągnąć stan doskonałości i boskości. Wierzchołek piramidy to „raj na ziemi”. Jest to stan „boskiej świadomości” i jako wspólnota jest tworzony przez oświeconych,  tj. osoby które w cyklu inkarnacyjnym osiągnęły w wyniku ewolucji duszy wysoki stopień rozwoju. Wg tych wierzeń Lucyfer, jako dobry „Bóg”, jako Prometeusz niosący światło oświecił ludzi o ich boskiej naturze i podzielił się z nimi swą boską władzą nad światem. Ziemia jest wiec rajem zamieszkiwanym przez ludzi-bogów (wierzchołek piramidy), którzy sprawują rządy nad pozostałą częścią ludzkości (podstawa piramidy). Wg ideologii lucyferiańskiej gdy człowiek osiągnie dany poziom oświecenia po fizycznej śmierci ciała — jego dusza inkarnuje, tj. rodzi się ponownie na tym samym poziomie rozwoju świadomości aby kontynuować ewolucję. Dusza, która przekroczyła granicę, która osiągnęła już poziom oświecenia, za każdym kolejnym wcieleniem rodzi się „w raju na ziemi”, tj. rodzi się w rodzinie oświeconych, gdzie od początku swojego życia jest wychowywana, kształcona i formowana w lucyferycznej ideologii boskości. Istotą tej „boskości” jest podporządkowanie całego świata własnej woli, a w praktyce zaspokajanie swych pożądliwości, swojej pychy, chciwości, pożądliwości cielesnej i innych grzechów — wszystko kosztem całego świata. W lucyferycznym niebie, tak jak w całej strukturze, istnieje ścisła hierarchia której ukoronowaniem będzie skupienie władzy nad całym światem w rękach jednej osoby — fałszywego mesjasza, fałszywego Emanuela, „Boga między nami”. „I dano jej [Bestii] władzę nad wszelkim pokoleniem, i ludem, i językiem, i narodem.” Ideologia lucyferiańska zakłada, iż ostatecznym przeznaczeniem ewolucji każdej duszy jest osiągnięcie 666 stopnia rozwoju czyli stanie się Bogiem Jedynym. 666 poziom to władza absolutna skupiona w jednej osobie: „Bogu na ziemi”. Celem każdej istniejącej duszy jest więc przejście inkarnacyjnego cyklu wcieleń, który w wyniku ewolucji doprowadzi duszę do stanu boskości. „Tu jest mądrość. Kto ma rozum, niech zrachuje liczbę bestii. Albowiem liczba jest człowieka: a liczba jego sześćset sześćdziesiąt i sześć”.

Człowiek staje się Bogiem.

Władza staje się jawna.

Tak wygląda wiara synagogi szatana i takie są jej wierzenia. Szatan jest ojcem kłamstwa. W rzeczywistości nie istnieje żaden ciąg inkarnacji ani ewolucji duszy. Rodzimy się, żyjemy, umieramy tylko raz. Po śmierci dusza jest sądzona, potem na całą wieczność trafia do nieba albo piekła. Cała ta struktura została przez lucyfera stworzona po to, aby pogrążać ludzkość w coraz większych grzech, grzechach, które obrażają Boga w Trójcy Jedynego, wołają o Bożą sprawiedliwość i karę, a na dusze sprowadzają wieczne potępienie.

Świat oświeconych jest „materialnym rajem na ziemi”. Oświeceni posiadają nieograniczone zasoby finansowe, posiadają nieograniczone możliwości oraz nieograniczoną władzę. Są zarządcami całej ludzkości, podlegają im wszystkie światowe rządy, wszystkie służby specjalne, wszystkie religie (oprócz Kościoła Katolickiego), wszystkie media, wszystkie korporacje. Wszystko to w zamian za oddanie swojej duszy lucyferowi. Są oni marionetkami w rękach szatana i jego demonów.

„Wy z ojca djabła jesteście: a pożądliwości ojca waszego czynić chcecie. On był mężobójcą od początku, i w prawdzie się nie został: bo w nim nie masz prawdy. Gdy mówi kłamstwo, z własnego mówi: iż jest kłamcą, i ojcem jego.” – Ewangelia św. Jana 8, 44

Szymon

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

56 + = 61