Strona główna > NWO > Kościół i cerkiew > New World Order i grzech pierworodny – cz.3 (reedycja)

New World Order i grzech pierworodny – cz.3 (reedycja)

Człowiek ma nie tylko rozum i wolną wolę ale i sumienie. Powinno ono być odpowiednio ukształtowane tak ażeby rozróżnić dobro od zła, prawdę od kłamstwa. Człowiek jest pod wpływem dobra za którym stoi Bóg a także zła za którym stoi duch zła. Z kim człowiek się jednoczy temu służy. Albo Bogu albo diabłu i jego anty-porządkowi (NWO). Boży porządek wprowadza życie, diabelski anty-porządek przywodzi śmierć. Jaki jest sens życia ludzkiego? Celem życia jest dążenie do Boga i kochanie Go czyli przestrzeganie Jego przykazań i Jego porządku.

A- GRZECH PIERWORODNY

Człowiek znajduje się na granicy wpływu duchowych sił Królestwa Bożego i królestwa ciemności. Człowiek, chociaż został skażony złem, to jednakże został stworzony na obraz Boga. Jego dusza jest nieśmiertelna i ma rozum i wolną wolę. Istota ludzkiej duszy, duch ludzki, został stworzony przez Boga (Genesis 2,7) i pragnie powrotu do Boga. On dąży do prawdy, dobra, miłości, prawdziwego szczęścia. Jednakże w duszy ludzkiej jest zakodowany grzech ludzki, który jest źródłem zła. Dusza, nie wyzwolona przez Chrystusa, jest zniewolona przez rozliczne uzależnienia. Człowiek staje się niewolnikiem pysznych ambicji i zabawką pożądań cielesnych. Pogańskie religie, które służą diabłu, wykorzystują różne medytacje i filozofie, zabijają w człowieku głos Boga, sumienie. Dlatego ludzie, w religiach pogańskich, składali w ofierze demonom nawet własne dzieci. Swoich bogów, demony, czcili poprzez seksualne zboczenia i orgie. Służyła do tego muzyka wywołująca ekstazę. Znali ją wszyscy szamani, wykorzystywały ją rozliczne kulty, zwłaszcza voodoo, właśnie ta muzyka była szczególnie popularyzowana od lat 60-tych ubiegłego wieku. Współczesna dekadencka muzyka, szczególnie techno, całkowicie „pierze mózgi”, prowadzi do okultyzmu, przemocy, do cynizmu, rozpusty, do buntu i do satanizmu. Jest ona związana z narkotykami i zboczeniami. Pogaństwo czerpie swoją siłę z magii. Poprzez nią działają siły demoniczne, które teraz ukrywają się pod nazwą „energii”. W jasnowidztwie, wróżbach i przepowiadaniu przyszłości także działają te rozumne energie to znaczy demony. Manipulacja psychiką ludzką, zbrodnicze ideologie i oszukańcze psychologie, satanistyczna muzyka i narkotyki doprowadziły dzisiaj do powrotu pogaństwa, które bazuje na okultyzmie, zboczeniach seksualnych, satanizacji i tyranii wobec dzieci. Taki jest plan i program Szatana, który jest kłamcą i mordercą (Ewangelia Św. Jana 8,44). I takim jest program i plan Iluminatów, międzynarodowych bankierów, ONZ i Unii Europejskiej. Jest to nowy, szatański porządek świata (NWO). Paradoksem jest to, że świadomym przełomem tego „porządku” (NWO) w Europie był „papieski” gest jedności z poganami w Asyżu. Pod to wydarzenie grunt przygotowały herezje Watykanu, odrzucające podstawowe prawdy zbawienia. Gdyby nie było Asyżu to nie pojawiła by się dyktatura gender-sodomickiej ideologii.

B – NOWY PORZĄDEK ŚWIATA (NWO)- antyporządek Szatana

Nowy porządek Świata (NWO) jest przepojony takim duchem jakiego ma New Age. Za oboma stoi okultyzm związany z satanizmem. Cały ten diabelski porządek opiera się na przebiegłym i celowym łgarstwie. Celem tego systemu jest zniszczenie wszystkich moralnych i naturalnych wartości i wprowadzenie anty-prawa. Ten kłamliwy i zbrodniczy system prowadzi do ruiny ludzkiej natury i psychiki i jej demonizacji. Ona wykorzystuje genderową schizofrenię i zboczoną seksualność a ostatecznie prowadzi do fizycznej eksterminacji ludności naszej planety. Przypominamy, że architektem tego anty-Boskiego „porządku” jest Szatan i oddani mu Iluminaci i światowi bankierzy, ktorzy kontrolują ONZ i wszystkie międzynarodowe organizacje. Pytamy: Jak to możliwe, że w człowieku jest taka siła zła? Czy ci ludzie nie mają sumienia? Czy nie posiadają rozumu? Tajne organizacje stopniowo stępiają i niszczą sumienie i rozum, czyniąc z ludzi media dla demonów, którzy następnie tyranizują swoje otoczenie. Jak to możliwe, że rozumni ludzie, czołowi politycy, rektorzy uniwersytetów, stają się niewolnikami i narzędziami tego zbrodniczego systemu? Już na pustyni diabeł kusił Syna Bożego: „Tobie dam tę potęgę i chwałę ich…Jeśli więc ty pokłonisz się przede mną…” (Ewangelia Św. Łukasza 4, 5-8). Jezus odrzekł mu: „”Idź precz, szatanie! Albowiem napisane jest: Panu Bogu twemu kłaniać się będziesz i jemu samemu służyć będziesz” (Ewangelia Św. Mateusza 4, 8-11). W innym miejscu Jezus mówi: „Nikt nie może dwóm panom służyć…Nie możecie Bogu służyć i mamonie” (Ewangelia Św. Mateusza 6, 24). Pragnienie władzy, żądza pieniędzy i bogactwa, są pułapką do stopniowego łamania człowieka dopóki on nie utraci sumienia i rozumu. Na początku oszukują, że organizacja żydomasońska popiera humanizm i pozytywny rozwój i człowiek tylko posłusznie wykonuje rozkazy. Ci ludzie tworzą sieć szpiegów i potajemnie promują rzekomo dobre rzeczy ale ich owoce to zniszczenie moralnych wartości i wprowadzanie totalnego systemu zła i śmierci. Każdy żydomason powinien się złamać i od początku zostać donosicielem-informatorem. Żydomasoński informator pracuje potajemnie. Żydomasoni dali się oszukać perspektywą kariery albo mamony. To oszustwo skończy się wstrząsem kiedy usłyszą: ” Szalony! Tej nocy duszy twojej zażądają od ciebie; a coś nagotował, czyjeż będzie?” (Ewangelia Św. Mateusza 12,20). Ludzie z wyższym wykształceniem są utytułowanymi głupcami jeżeli poszli na służbę żydomasońskich organizacji.

C – BOŻY PORZĄDEK

Bóg poprzez szczerze poszukującego Go Avraama, jeszcze wtedy poganina, wybrał dla siebie nowy lud. Przez Mojżesza, na Górze Synaj, dał mu swoje prawa- Dekalog. Około 1300 lat po Mojżeszu przychodzi Sam Syn Boży, Jezus Chrystus. On dał ludzkości nowy porządek Boży, który nie neguje starego ale podkreśla jego istotę. Jednorodzony Syn Boży, który przyjął naturę ludzką, umarł na Golgocie dobrowolnie, zapłacił za wszystkie nasze grzechy i wyzwolił nas z niewoli grzechu pierworodnego i diabła. Swoją boskość potwierdził swoim chwalebnym Zmartwychwstaniem. Przez Chrzest, osobiste przyjęcie Jezusa Chrystusa, przez Wiarę, człowiek dostaje życie w Chrystusie i zostaje adoptowanym dzieckiem Bożym. W Bożym porządku rodzice kochają dzieci i pragną ich dobra poprzez wychowanie ich. Dzieci szanują rodziców i słuchają ich. Boży porządek określał chrześcijański sposób życia i świeckie prawo, na którym była zbudowana Europa. Zło i zbrodnie były sprawiedliwie karane. Rodzina była uważana za podstawową komórkę społeczną. W rodzinie dzieci mogły dorastać do psychicznej dojrzałości i przejmować od rodziców zdrowe zasady życiowe. Szkoła wychowywała dzieci i przygotowywała je do odpowiedzialnego małżeństwa i ojcostwa. Całe społeczeństwo zbudowane było na sprawiedliwych podstawach rozróżniania dobra od zła, sprawiedliwości od bezprawia. Zawsze były mniejszości, które pasożytowały na społeczeństwie i które dokonywały przestępstw. Ale te mniejszości nie miały specjalnych praw. Ludzie należący do tych mniejszości byli sprawiedliwie karani. Dlatego istniały sądy, więzienia i policja. Lekarze, zgodnie z przysięgą Hipokratesa, bronili życia. Dzisiaj, według NWO, są oni narzędziem śmierci, zamiast lekarstw stosują homeopatię, zabijają nienarodzone dzieci a z drugiej strony prowadzą sztuczne zapłodnienia i popierają reprodukcyjne technologie (macierzyństwo zastępcze- surogaty), narodzonym dzieciom wstrzykują szczepionki, które czynią je bezpłodnymi i niszczą ich system immunologiczny. Lekarze współpracują z instytucjami „prawa dla nieletnich” w porywaniu dzieci od rodziców, dokonują operacji zmiany płci na dzieciach i dorosłych, zamieniając mężczyzn w kobiety i odwrotnie, prowadzą zabijanie nawet zdrowych ludzi poprzez eutanazję (Holandia, Belgia…), współpracują w handlu organami ludzkimi. Taki program mieli nazistowscy lekarze w obozach koncentracyjnych. Jest to program NWO dla lekarzy mający na celu ułatwienie dokonywania ludobójstwa. Nauczyciele mają podobny program, zamiast wychowywać mają demoralizować dzieci. Czynią to na lekcjach wychowania seksualnego. Szkolni psycholodzy i społeczni pedagodzy oszukują dzieci teorią o ich prawach i stają się narzędziem ułatwiającym porywanie dzieci od rodziców. Sądy karzą niewinnych rodziców (Niemcy, Anglia, Finlandia…) a zabranych dzieci już się nie oddaje. Zboczona gender-sodomia jest podstawowym instrumentem NWO. Otwiera wrota wszelki postaciom zbrodni i bezprawia. Jeżeli by rolnictwo zamiast produkcji żywności przyjęłoby nowy porządek i zaczęłoby produkować produkty trujące to nastąpiłby głód. A to jest istota Nowego Porządku Świata (NWO)- ludobójstwo ludzkości przez przyjęcie zbrodniczych Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych, rezolucji Unii Europejskiej…

Wniosek: Każdy człowiek i każdy naród stoi dzisiaj przed wyborem. Albo wybrać Chrystusa a z Nim doczesne i wieczne życie albo wybrać Antychrysta a z nim piekło na Ziemi i piekło po śmierci.

+ Eliasz – Patriarcha Bizantyjsko-Katolickiego Patriarchatu

+ Markian, OSBMr – Zwierzchnik UP Greko-Katolickiej Cerkwi

Lwów, 25.08.2013

Do wiadomości:

Prezydent Ukrainy – Wiktor Janukowycz

Deputowani Rady Najwyższej Ukrainy

Prezydent Rosji – Władimir Putin

Deputowani do Dumy Państwowej Rosji

Biskupi Prawosławnych Cerkwi

Media

Za katolickim portalem:  http://uogcc.org.ua/ru/video/index.php/article/.11526/

Data publikacji: 28.08.2013

Przekład: RX

Zobacz także:

New World Order i Iluminaci-cz.1

New World Order i „prawa człowieka”-cz.2

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.