Strona główna > NWO > Apokalipsa > Nowy Porządek Świata (NWO) a współczesność

Nowy Porządek Świata (NWO) a współczesność

Chciałbym tutaj wyrazić kilka krytycznych opinii w odniesieniu do Nowego Porządku Świata (NWO). Trzeba zauważyć, że poszczególne państwa już pozbawiły się jurydycznej niezależności. Wszystkie państwa są już wzajemni powiązane ze sobą za pomocą tzw. prawa międzynarodowego.

UWAGA ! Całe tłumaczenie treści wystąpienia patriarchy Eliasza poniżej samego filmu video.

A co się tyczy międzynarodowych praw, które powinny służyć pokojowej egzystencji?

Dzisiaj prawa międzynarodowe wykorzystywane są do zniszczenia narodowej tożsamości, wolności, chrześcijaństwa, rodziny i osobistej tożsamości.

A co się tyczy Karty Praw Człowieka?

Wydawałoby się, że Karta Praw Człowieka jest dokumentem, który będzie bronił ludzi. Jednakże dzisiaj „prawa człowieka” obejmują przestępstwa i choroby psychiczne. Ci, którzy bronią podstawowe prawa naturalne i zasady moralne, są dzisiaj poddani prześladowaniom karnym. W imię walki z dyskryminacją mniejszości seksualnych tyranizuje się 98% ludności, czyli absolutną większość ludzkości. To nie jest demokratyczna obrona praw człowieka ! Mniejszości seksualne są ideologicznie promowane w celu demoralizacji społeczeństwa ludzkiego i likwidacji naturalnych, moralnych praw.

Co dzisiaj promuje LGBT ?

Dzisiaj LGBT promuje „prawa” pedofilów, infantofilów (zboczeńcy wykorzystujący niemowlęta) i, tzw., prawa innych mniejszości seksualnych. Na Ukrainie aresztowano mordercę, który miał taką „orientację seksualną”, że dokonywał seksualnych morderstw. Podczas gwałcenia poderżnął gardło 55 kobietom. Zgodnie z zasadami praw mniejszości seksualnych to dzisiaj już nie wolno tego kwalifikować jako zbrodnię ponieważ sędziego oskarżono by o fobie i dyskryminację.

Kiedyś sprawiedliwe prawodawstwo chroniło społeczeństwo ludzkie. Dzisiaj prawodawstwo chroni tzw. mniejszości seksualne i ich zboczenia. Z powodu nadużywania prawodawstwa, powołując się na prawa człowieka i na międzynarodowe konwencje, realizuje się najcięższe, a jednocześnie bezkarne, zbrodnie przeciwko ludzkości.

W przeszłości promowano humanizm. A dzisiaj ?

Można już mówić o okresie post-humanizmu, który, w istocie, odrzuca ludzką naturę. Za tą ideologią kryje się satanizm. Rujnuje ona ludzką psychikę, unicestwia rozum i sumienie. Człowiek staje się medium dla demonicznych sił, na ziemi wprowadzane jest piekło. Celem zaś tego jest duchowe ludobójstwo, wieczna zagłada jak największej ilości ludzi.

Jak rozwija się proces redukcji ludzkości ?

Proces redukcji ludzkości rozwija się w oparciu o zasadę „taktyki salami”. ONZ wydaje konwencję, która na pierwszy rzut oka wydaje się neutralną lub nawet dobrą. Nikt nie wie, że pociągnie ona za sobą cały szereg innych konwencji, które bez akceptacji tej pierwszej, nie byłyby możliwe do wprowadzenia. Następnie dokonuje się cały szereg poprawek niezbędnych do osiągnięcia celu. Ostateczny cel tej serii konwencji i poprawek jest tajny i znany jedynie ich twórcom. Jest to w istocie system ordynarnych oszustw i manipulacji, który prowadzi do samobójstwa narodów.

Dlaczego stworzono Traktat Lizboński ?

Konstytucja Europejska nie przeszła na referendum ponieważ była sprzeczna z kulturą europejską i z zasadami moralnymi a także anulowałaby prawny fundament, którym jest Dekalog. Dlatego ideologowie opracowali jeszcze jeden dokument ażeby uniknąć referendum. Tym sposobem przeforsowali Traktat Lizboński i przyjęli diabelski anty-dekalog.

Jaka jest najskuteczniejsza broń Nowego Porządku Świata ?

Jest to samobójcze prawodawstwo, które jest o wiele bardziej skuteczne od wojny ponieważ nikt go nie uniknie. Prawodawstwo o charakterze auto-ludobójczym jest bardziej skuteczne niż broń masowej zagłady ponieważ niszczy ono nie tylko ciało ale i osobowość jako taką.

Jak odróżnia się tradycyjne prawodawstwo od współczesnego prawodawstwa ?

Stworzenie sprawiedliwych praw europejskich opierało się na ponad 2000-letniej tradycji prawnej. Dzisiaj Nowy Porządek Świata podmienia ją prawną alchemią i szarlataństwem, których celem jest zniszczenie ludzkiej natury na masową skalę. W ten sposób wciela zboczenia i zabójcze cele ponadnarodowych „elit” politycznych, takich jak judeomasoni i iluminaci.

Jakie ludzkość ma wyjście z tej sytuacji ?

Jeżeli ludzkość wyraźnie nie wskaże na tajne :elity” i nie osądzi je jako masowych morderców to sama ludzkość dokona na sobie ludobójstwa.

Jak „elity” nadużywają w złych celach ponadnarodowe organizacje takie jak: Organizacja Narodów Zjednoczonych, Unia Europejska, Rada Europy, Światowa Organizacja Zdrowia…?

Krótko mówiąc: judeomasoni mieli potrzebę utworzenia organizacji międzynarodowych, które za pomocą swoich dokumentów rozpowszechniałyby ich ideologię i wcielałyby ich cele. Oni tworzą konwencje, rekomendacje, rezolucje i karty jako fundamenty samobójczego prawodawstwa. Następnie poszczególne państwa członkowskie wprowadzają samobójstwo za pomocą nowych ustaw. Jest to najprostszy sposób organizowania auto-eksterminacji narodów za pośrednictwem prawodawstwa.

Jak można przyjmować takie pseudo-ustawy ?

Posłowie parlamentarni w rzeczywistości nie wiedzą co oni akceptują. Sensu ustawy niemożliwością jest zrozumieć ponieważ jest on zaszyfrowany w pozytywnych pojęciach i w wielkiej ilości odnośników w niezrozumiałym tekście. W ten sposób posłowie nieświadomie zatwierdzają prawo, które eksterminuje naród. Bywa, że w ciągu jednego dnia przyjmują nawet 10 ustaw albo poprawek. To co się dzisiaj dzieje w parlamentach wszystkich, tak zwanych, państw demokratycznych, jest po prostu kpiną z wymiaru sprawiedliwości i jest utratą zdrowego rozsądku.

Do czego wykorzystuje się takie prawodawstwo ?

A do tego, że staje się ono bronią masowego zniszczenia poszczególnych państw.

Dlaczego państwa się nie bronią ?

Ponieważ utrzymują je kłamstwach mass-media głównego nurtu, zdradzieccy politycy i zespoły „think-tank”.

Co dzisiaj konkretnie promuje Nowy Porządek Świata ?

Do prawodawstwa wprowadza się tzw. ideologię genderową, która we wszystkich aspektach niszczy ludzką osobowość i unicestwia rodzinę.

Czy inne dziedziny są także w państwie atakowane, oprócz prawodawstwa ?

W pierwszej kolejności w złych celach jest wykorzystywana sfera społeczna. Dzisiaj służby socjalne kradną dzieci. Sfera socjalna jest także wykorzystywana w złych celach sprawie tzw. pomocy uchodźcom. W rzeczywistości chodzi tu o islamizację chrześcijańskich narodów na gigantyczną skalę.

Dlaczego udaje się realizacja islamizacji Europy ?

Na II Soborze Watykańskim została przeforsowana herezja o takim samym Bogu chrześcijan i muzułmanów.

Czy rzeczywiście Bóg Biblii i bóg Koranu to jest ten sam Bóg ?

Nie ! Koniecznie trzeba wiedzieć, że istnieje tylko jeden Bóg, który wszystko stworzył i podtrzymuje wszystko co istnieje. Ludzie Biblii, chrześcijanie, wyznają tego prawdziwego Boga, ale poganie, w ich liczbie i muzułmanie, nie wyznają Go. Dla swojej religii Mahomet wybrał największego („akbar”), z 300 bożków Mekki, boga księżyca Allacha.

Kim są uchodźcy ?

Nowy Porządek Świata i globalni bankierzy zaprogramowali falę tzw. uchodźców w celu zniszczenia chrześcijaństwa w Europie i cywilizacji europejskiej. Tak w istocie to chodzi nie o uchodźców ale o zwerbowanych islamistów, w ich liczbie i terrorystów.

A czy kultura także jest pod wpływem Nowego Porządku Świata ?

Tak, kultura propaguje dekadencką muzykę, dekadencką sztukę i multikulturalizm. Jest to zaplanowane odrodzenie pogaństwa i usunięcie chrześcijaństwa w celu jego całkowitej likwidacji.

Do czego dzisiaj służą środki masowej informacji ?

Media głównego nurtu nie nie przekazują prawdziwych informacji. Służą one do promowania programu masowego samobójstwa ludzkości pod pozytywnymi hasłami i do stopniowego „prania mózgów”. One popularyzują okultyzm, promują brud i plugastwo, zboczenia i przemoc. One nie emitują edukacyjnych i wychowawczych programów. Dzisiaj środki masowej informacji dezinformują, demoralizują i propagują pogaństwo.

A jak jest z edukacją ?

Szkoła już nie przygotowuje do odpowiedzialnego życia, a wręcz na odwrót, deformuje dzieci na bazie ideologii gender i konwencji o tzw. prawach dziecka. Poczynając już od przedszkola dzieciom wbija się do głowy, że chłopczyk nie jest chłopczykiem a dziewczynka dziewczynką, że oni mają prawo do operacyjnej zmiany płci. Programy Organizacji Narodów Zjednoczonych demonizują dzieci.

A jak Nowy Porządek Świata wpłynął na medycynę ?

Z lekarzy robi się oprawców poprzez legalizację eutanazji. Propaguje się tzw. zdrowie reprodukcyjne, szkodliwe szczepienia dla dzieci oraz szarlatańską homeopatię,

A komu służą organizacje niekomercyjne ?

Dzisiaj są one w istocie rodzajem cudzoziemskich agentów mających za zadanie wdrażanie programów „redukcyjnych” opracowanych przez ponadnarodowe „elity”. Te „elity” finansują je jako siłę napędową państwowych przewrotów. Tworzą one psychologiczną presję i imitują głos ludu. Jednocześnie z tak zwanymi „think-tankami”, kawiarniami i klubami, takimi jak Rotary Club i Lions Club, one tworzą dywersyjną siatkę w państwie.

Jaka jest podstawowa strategia Nwego Porządku Świata ?

Celem strategii Nowego Porządku Świata jest osiągnięcie samobójstwa ludzkości bez sprzeciwu i protestu. Dlatego ludność nie może wiedzieć, że przeciwko niej prowadzona jest wojna.

Co robią chrześcijańskie kościoły i cerkwie przeciwko zbrodniom Nowego Porządku Świata ?

Gdyby wszystkie chrześcijańskie kościoły i cerkwie rzeczywiście były tym czyn być powinny czyli solą i światłem tego świata to system zbrodniczego Nowego Porządku Świata byłby natychmiast zdemaskowany i by się zawalił.

Jakie konkretnie środki w chwili obecnej wykorzystuje Nowy Porządek Świata dla unicestwienia Europy ?

W chwili obecnej Nowy Porządek Świata wykorzystuje dwa konkretne środki: Konwencję Istambulską i DUBLIN IV, z którymi to dokumentami nierozerwalnie związane jest Globalne Porozumienie.

Jaka jest istota Istamulskiej Konwencji ?

Przy pomocy ideologii gender całkowita likwidacja tożsamości człowieczej, moralności, zdrowych relacji międzyosobowych a zwłaszcza rodziny. Służy do tego legalizacja „małżeństw” sodomitów i lesbijek. Jest to związane z konfiskatą dzieci z powodu, tak zwanej, profilaktyki przemocy w rodzinie.

Co to takiego DUBLIN IV ?

Dokument DUBLIN IV, z którym związane jest Globalne Porozumienie, przewiduje swobodną (bez przeszków) i ciągłą islamizację chrześcijańskich terytoriów z zadaniem ich całkowitego unicestwienia.

A co w rezultacie ?

W rezultacie, powiedziałbym: jeżeli narody wspólnie nie wystąpią przeciwko ludobójczej ideologii Nowego Porządku Świata to swoją pasywnością podpiszą dla siebie masową eutanazję, śmierć.

+ Eliasz
Patriarcha Powszechnego Patriarchatu Bizantyjskiego

Za: http://vkpatriarhat.org/ru/?p=22144

28.06.2018

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *