Strona główna > Świat > Ukraina > Noworosja – gra na cudzym polu

Noworosja – gra na cudzym polu

Pełnowartościowym graczem w sferze polityki zagranicznej jest taki podmiot, który stwarza reguły gry. Za ich pomocą buduje on swój własny obraz wizji globalnej i transmituje go do wrogów, sojuszników i sił neutralnych. W ramach tego obrazu główni gracze ustalają bieżący porządek*/ postępowania, odpowiadający stawianym w danym czasie celom.

a

a

______

*/ W oryginale jest to słowo „повесткa”. Na przykład: „повесткa дня” tłumaczy się zwykle jako „porządek dzienny” np. obrad. W tłumaczeniu będę używał zamiast słowa „повесткa” – słów „porządek, scenariusz postępowania” – od tłum.

Dziś globalny Zachód, na czele z USA jest właśnie takim graczem. Strategia USA w przestrzeni Eurazji zakłada pełną kontrolę nad kontynentem i stopniowe wypychanie przeciwników, przede wszystkim Rosji z zajmowanych pozycji, z kolejną utratą przez nich własnej podmiotowości geopolitycznej. Osławione „przesuwanie się NATO na Wschód”, w szczególności, kryzys ukraiński, jest właśnie realizacją tej strategii.

Należy zauważyć, że w chwili obecnej USA udało się osiągnąć praktycznie wszystkie postawione cele. Na terytorium Ukrainy ukształtował się całkowicie będący pod ich kontrolą reżim rusofobski, a ludność prorosyjskiego Donbasu poddawana jest ludobójstwu. Na granicach Rosji wszczęto wojnę, bezpieczeństwo naszego kraju jest w niebezpieczeństwie.

Rosyjskie przywództwo demonstruje niezdecydowanie, starając się popierać powstańczy Donbas i równocześnie nie kłócić się z Zachodem. Niezdecydowana Rosja daje Zachodowi pretekst do realizacji w przyszłości innych scenariuszy destabilizacji sytuacji w regionach przygranicznych, przede wszystkim w Azji Środkowej. W każdym bądź razie, Rosja reaguje na pojawiające się zagrożenia sytuacyjnie, działając w ramach opracowanego przez Zachód scenariusza postępowania i nie starając się zaproponować własnego scenariusza rozwoju wydarzeń.

Pojawienie się w dyskursie politycznym terminu „Noworosja” było próbą zagrania według własnych zasad. Ale rozpoczęta wojna wykazała, że rosyjskie przywództwo do poważnej konfrontacji nie jest gotowe. W odniesieniu do Noworosji zachodni porządek postępowania jest następujący: Noworosja nie istnieje, jest to Południowy Wschód Ukrainy. Integralność terytorialna Ukrainy nie jest kwestionowana. Konflikt ukraiński powinien być uregulowany za pomocą porozumień mińskich i przy tym Republiki Ludowe nie mają prawa głosu w procesie negocjacyjnym. Wyborów na terenie Donbasu nie uznaje się, mimo że zostały one przeprowadzone z zaskakującą jak dla czasu wojennego dobrą organizacją i wysoką frekwencją.

Zachodni scenariusz postępowania w odniesieniu do Noworosji zawiera prosty i zrozumiały cel: likwidacja podmiotu prorosyjskiego na terytorium Ukrainy i niedopuszczenie do ekspansji Rosji w kierunku zachodnim.

Rosyjski scenariusz postępowania w odniesieniu do Noworosji w chwili obecnej nie różni się zbyt wiele: uznanie mińskich porozumień i niekończące się apele o pokój na tle trwającego ludobójstwa Rosjan, przychylność w sprawie integralności terytorialnej Ukrainy w łagodniejszej formie, z apelami o decentralizację i uwzględnienie opinii wszystkich mieszkańców kraju. Wyborów, przeprowadzonych w Donbasie, Rosyjskie MSZ ostatecznie nie uznało.

W oświadczeniu oficjalnym MSZ ogranicza się do opływowego sformułowania, wyrażając „szacunek dla wyrażenia woli mieszkańców południowo-wschodniej części Ukrainy.” Przy tym rosyjskie przywództwo obstaje, że wybory nie zakłócają „pokojowego” mińskiego procesu, podczas gdy Zachód twierdzi, że wybory stanowią dla procesu pokojowego zagrożenie. Widać, że w tym przypadku, zarówno rosyjscy i zachodni przywódcy wychodzą z tych samych przesłanek – porozumienia mińskie i integralność terytorialna Ukrainy.

Istnieje pogląd, że Donbas jest potrzebny Rosji w składzie Ukrainy jako źródło niestabilności dla wrogiego państwa i forpoczta przesuwania się rosyjskich interesów na terytorium Ukrainy. Taką forpocztą wcześniej był Krym. Ale nie należy zapominać, że reżim na Ukrainie od tamtej pory się zmienił, i, jak widać wcale nie po to, aby utrzymywać na terytorium tego kraju „rosyjskie forpoczty.” Oczywiście, w przypadku stłumienia Donbasu i włączenia go do prawnego i politycznego pola Ukrainy, ludobójstwo i ukrainizacja będą kontynuowane, a Rosja zostanie całkowicie odrzucona od terytorium Ukrainy.

W celu realizacji idei „forpoczty” Republiki Ludowe wcale nie muszą być włączane w skład Rosji jako regiony, tak jak to zrobiono w przypadku Krymu. Należy je uznać za niepodległe państwa i popierać ich suwerenność. Ale przedtem, przede wszystkim, należy przepędzić ukraińskie oddziały karne, ponieważ w warunkach czasu wojennego budowa państwa jest niemożliwa. Należy zauważyć, że w chwili obecnej podstawowa część Donbasu i regionu Ługańska jest okupowana, a DRL i ŁRL zajmują znikome terytorium, a oprócz tego są nieustannie poddawane agresji.

W przyszłości Republiki Ludowe powinny zostać połączone w składzie Noworosji. Przy tym Rosja powinna osłabiać reżim kijowski metodami ekonomicznymi. Wtedy będzie można przystąpić do budowy „wielkiej Noworosji”, realizując donbaski scenariusz w Zaporożu, w Odeskim, Charkowskim, Chersońskim, Nikołajewskim województwie i, być może, w innych województwach. Po oddzieleniu Donbasu i osłabieniu kijowskiego reżimu regionom tym będzie znacznie łatwiej uzyskać niezależność od Ukrainy i przyłączyć się do Noworosji. Ale do tego potrzebne jest konsekwentne i zdecydowane poparcie Rosji.

Co zaś dotyczy Ukrainy, to zachodni porządek postępowania zakłada wspieranie ustanowionego w Kijowie rusofobskiego reżimu. Na tle ludobójstwa Rosjan w Donbasie Europa występuje w charakterze pośrednika w rozmowach gazowych między Rosją a Ukrainą. Dostawy rosyjskiego gazu w zimie – to kwestia przetrwania junty. Rosja zgadza się na dostawy gazu po obniżonej cenie, ponownie przygrywa przeciwnikowi. Na tej podstawie widać, że juncie w najbliższym czasie nie grozi upadek gospodarczy i wybuch niepokojów społecznych, i że będzie ona nadal kontynuować realizację zadań, postawionych przed nią przez globalny Zachód.

Jednak, aby budować swój własny scenariusz postępowania w odniesieniu do Noworosji, Rosja musi nauczyć się budować go na podstawie zasad, podczas gdy nasze przywództwo cierpi na kompletny brak strategicznego, ukierunkowanego na perspektywę długoterminową, wizji sytuacji. Przywództwo nasze nadal żyje i myśli w ramach zachodniego obrazu świata, i najwięcej, co może uczynić nasz Prezydent – to zarzucić Ameryce, że nie jest ona wystarczająco demokratyczna, to znaczy, że nie spełnia zasad, które sama ustaliła, jednocześnie po drodze deklarując wierność ONZ, OBWE i WTO.

Same zasady wątpliwości nie wywołują, Rosja jest gotowa do ich przestrzegania, prosząc jedynie Stany Zjednoczone o małą przysługę – o to, aby grały one zgodnie z zasadami. Ale USA nie uważają za konieczne, aby słuchać opinii Rosji i w ogóle jakiejkolwiek opinii. Nie po to były te zasady przez Stany pisane, aby dać możliwość innym graczom przejąć inicjatywę. Należy również zauważyć, że autor zasad w każdej chwili można zmieniać je według swego uznania. My natomiast, uznając je, skazujemy się na utratę inicjatywy strategicznej i jawnie przegraną grę na cudzym polu.

Ponadto, wewnątrz samego sobie kraj nadal żyje według cudzych zasad. Deklarując wierność WTO, Prezydent potwierdza wierność wybranemu wcześniej kursowi liberalno – gospodarczemu i społecznemu. W swoich ostatnich przemówieniach Igor Iwanowicz Striełkow wskazywał, że w Rosji istnieje sprzeczność między kursem polityki zagranicznej i systemem gospodarczym. Jeśli w sferze polityki zagranicznej władza stara się bronić interesów kraju, to w sferze gospodarczej Rosja jest częścią gospodarki światowej pod kierownictwem międzynarodowej oligarchii finansowej.

Ponadto, w sferze ideologii również nie nastąpiły kardynalne zmiany. Rosja nadal żyje według liberalnej konstytucji, skopiowanej od USA, nadal buduje zachodnie państwo i również zachodnie społeczeństwo obywatelskie. Imperialne zasady i cele przez państwo nie są deklarowane i, w konsekwencji, nie są w pełni zrozumiałe.

W niedalekiej przyszłości należy zmienić wektor rozwoju gospodarczego, zmuszając gospodarkę do obsługiwania interesów polityki zagranicznej. W przeciwnym razie, sfera polityki zagranicznej zostanie zreorganizowana na rzecz dogodzenia światowej elicie finansowej, kontrolującej gospodarkę. Wcześniej trzeba zmienić ideologiczny scenariusz postępowania, wyraźnie zaznaczając państwowe interesy Rosji na szczeblu kierownictwa kraju. Naród powinien rozumieć, jakie cele ma państwo i jakie działania na podstawie tych celów są od niego oczekiwane.

Władza natomiast woli grać z własnym narodem w chowanego, opowiadając mu, że tworzona Unia Eurazji – to tylko „atrakcyjne pole dla inwestorów”. Ale nagłaśniane zasady nieuchronnie przełożą się na odpowiednie działania. Unia Euroazjatycka będzie atrakcyjnym polem dla inwestorów, a nie imperialnym tworem, przeciwstawiającym się zachodniej hegemonii.

Natomiast, jeśli kierownictwo Rosji planuje stworzenie nie pola dla inwestorów, a nowego imperium, to na terytorium przestrzeni euroazjatyckiej będą jej potrzebne prorosyjskie podmioty, na których będzie ona opierać się w przyszłości. Jednym z takich podmiotów stanie się Noworosja. Ale wtedy już nie będzie mowy o „uregulowaniu konfliktu na terytorium Ukrainy”, o „mińskich porozumieniach pokojowych” i innych słownych plewach, które Zachód narzuca naszemu krajowi jako jedyną możliwą rzeczywistość polityczną, równocześnie realizując swoje zadania.

Wybrany przez nasze przywództwo połowiczny kurs nie zakłada budowania własnego globalnego scenariusza postępowania i odpowiedzi na wyzwania w długoterminowej perspektywie. W jego ramach można tylko sytuacyjnie reagować na pojawiające się zagrożenia, to znaczy, walczyć z objawami, nie widząc i nie eliminując ich przyczyny. System był w stanie przyłączyć Krym, ale już w sytuacji z Noworosją zawiódł, wykazując niezdolność konsekwentnie bronić interesów kraju

Tłumaczył Janusz Sielicki

13.11.2014 r.

Na portalu Noworosji:

Новороссия – игра на чужом поле

http://www.novorosinform.org/articles/id/444

9 listopada 2014, 17:22

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *