Strona główna > Bez kategorii > Nowelizacja ustawy SKOK to legislacyjne bezprawie. Ważny komunikat!

Nowelizacja ustawy SKOK to legislacyjne bezprawie. Ważny komunikat!

źródło: http://wpolityce.pl

INFORMACJA PRASOWA SKOK:

Państwo robi wszystko, aby zniechęcić ludzi do Kas, tworząc wokół nich atmosferę niepewności regulacyjnej – powiedział Grzegorz Bierecki, prezes Krajowej SKOK podczas konferencji prasowej poświęconej projektowi nowelizacji ustawy o SKOK z 2009 roku. Adam Jedliński, przewodniczący Rady Nadzorczej KSKOK dodał, że opinie profesorów z zakresu prawa są dla tej ustawy miażdżące.

Głównym tematem konferencji była ustawa o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych z 2009 roku, która ma wejść w życie 27 października br., oraz propozycja nowelizacji jej przepisów.

– Jeszcze nie weszła w życie nowa ustawa o SKOK, a już grupa posłów proponuje nowelizację jej przepisów. Nowelizację, która nadaje się wyłącznie do kosza

– stwierdził Grzegorz Bierecki, przypominając, że ustawa przegłosowana w Sejmie w 2009 roku spotkała się z rekordową liczbą zarzutów dotyczących sprzecznych z Konstytucją zapisów. Prezydent Lech Kaczyński zakwestionował w skardze do Trybunału Konstytucyjnego aż 72 przepisy tej ustawy. Bronisław Komorowski zarzuty wycofał, pozostawiając w TK tylko dwa zastrzeżenia, które trybunał uznał i ich zapisy nakazał zmienić. Posłowie PO, zamiast zająć się ustawą w zakresie wskazanym przez TK, zaproponowali nowelizację.

– Nowelizacja zmienia lub dodaje treści w 120 artykułach, gdy poprzednia dotyczyła ok. 80 artykułów ustawy

– przypomniał obecny na konferencji Paweł Pelc, wiceprezes Agencji Ratingu Społecznego.

To daleko idąca próba upodobnienia SKOK-ów do banków. Kasy bankami nie są, a nowa ustawa tej różnicy nie zauważa.

Mec. Pelc podkreślił, że dotychczas nie przeprowadzono analiz kosztów i samej konieczności wprowadzenia zmian w systemie SKOK.

Wiadomo, że projektodawcy chcą dokonać zmiany, ale nie wiadomo dlaczego, po co, jakie będą tego koszty i jakie będą realne zmiany oraz czemu będą służyć

– mówił Pelc.

Ustawa w nowym kształcie likwiduje samodzielność i samorządność Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych

– powiedział Adam Jedliński, przewodniczący Rady Nadzorczej Krajowej SKOK.

To zastąpienie wolności gospodarczej metodą administracyjno-prawną regulacji stosunków gospodarczych

– dodał. Grzegorz Bierecki podkreślił, że pod nadzorem samorządowym Kasy rozkwitły, rozwinęły się i spełniły cele, które narzuciła ustawa.

2,5 mln osób zdecydowało się wybrać Kasy jako partnera finansowego. Przez 20 lat żadna Kasa nie upadła, nikt nie stracił oszczędności

– dodał.

Propozycje zgłoszone do sejmowej Komisji Finansów Publicznych tradycyjnie już nie były w żaden sposób konsultowane z przedstawicielami Kas

– poinformował Bierecki.

Są tak absurdalne i w tak drastyczny sposób naruszają Konstytucję, że według mnie ich zgłoszenie wcale nie ma na celu ich wdrożenia. Mają wywołać stan niepewności prawnej wokół Kas i zniechęcenie potencjalnych klientów do przystąpienia do spółdzielni.

Senator Grzegorz Bierecki przypomniał również niedawną aferę, związaną z Amber Gold nazywając kojarzenie kas kredytowych z piramidami finansowymi działaniem całkowicie nieuprawnionym i krzywdzącym, a także uwłaczającym członkom kas spółdzielczych.

Przy kampanii medialnej trwającej przy okazji Amber Gold, że oszczędności są bezpieczne tylko w bankach, można uznać, że także działania wokół ustawy mają na celu wzmocnienie pozycji kapitałowej banków działających w Polsce. Banków w większości należących do obcego kapitału i ocenianych często przez międzynarodowe agencje ratingowe jako dające bardzo małe bezpieczeństwo – mają najniższe oceny inwestycyjne na granicy oceny śmieciowej.

Grzegorz Bierecki ma obawy, że wprowadzany przez ustawę nadzór publiczny może stać się nadzorem politycznym.

To by oznaczało, ze w Polsce wszystko jest już upolitycznione, że nie można prowadzić działalności gospodarczej bez swego rodzaju „szaleństwa politycznego

– mówił G. Bierecki.

Na pytanie dotyczące zapowiadanego przez KNF audytu kas, który zakłada też nowa ustawa, prezes Krajowej SKOK odpowiedział, że kontrole Kas prowadzone są nieustannie i jak dotąd nie przynoszą oczekiwanych przez przysyłających je rewelacji. Ich wyniki – zgodnie z prawem i przepisami – są ogólnie dostępne.

Audyt zrobiony na życzenie ustawodawcy nie będzie się niczym różnił od audytów przeprowadzanych co roku. Będzie to kolejny niepotrzebny koszt narzucony Kasom, podwójne audytowanie Kas – nie ma powodu do pośpiechu, nic się nie wali w Kasach, wręcz przeciwnie

– mówił G. Bierecki.

Prof. Jedliński zauważył, że zgodnie z nową ustawą o SKOK możliwości Komisji Nadzoru Finansowego są tak rozległe, że KNF może przyłączyć kasę do banku komercyjnego, który jest spółką akcyjną. Taki zabieg według Jedlińskiego jest niedopuszczalny. Z kolei zdaniem Biereckiego, KNF to wyspecjalizowana agenda rządowa, ponieważ jej władze są zależne od premiera i ministrów. Dlatego też jej skład jest polityczny i prowadzić może do przejęcia kontroli nad kasami przez rząd.

W przypadku ustawy o SKOK – zarówno w kwestii treści przepisów, jak i w sposobie ich wprowadzania – mamy do czynienia z bezprawiem legislacyjnym

– podkreślił senator Bierecki.

Źródło: gim, źródło: SKOK

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.