Strona główna > Ukraina > Nowa Chazaria. Ekspert – Kołomojski przygotowuje na Ukrainie miejsce na „ziemię obiecaną”