Strona główna > NWO > Apokalipsa > Nie miłujcie świata, ani żadnych rzeczy

Nie miłujcie świata, ani żadnych rzeczy


(1 list Jana 2:15-17)
„Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie ! Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia, nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość.  Kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki.”