Strona główna > NWO > Nie każda władza od Boga pochodzi

Nie każda władza od Boga pochodzi

Władza - Niezależne Wiadomości Wolna Polska - Najnowsze, wybrane doniesienia

Obecnie wielu Rosjan, chociaż mają świadomość tego, że Rosja jest zniewolona przez bezbożników, pożerających naród, nie umie okazać sprawiedliwego gniewu i mężnego sprzeciwu tejże władzy, zostali bowiem zniewoleni utartym „chrześcijańskim” stwierdzeniem, zaczerpniętym z listów świętego Apostoła Pawła: „Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga. Kto więc przeciwstawia się władzy – przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia. Albowiem rządzący nie są postrachem dla uczynku dobrego, ale dla złego. A chcesz nie bać się władzy? Czyń dobrze, a otrzymasz od niej pochwałę. (Rzym. 13, 1-3).

Władza - Niezależne Wiadomości Wolna Polska - Najnowsze, wybrane doniesieniaNo tak, na co zasłużyliście, to (od Boga) otrzymaliście, dlatego teraz to znoście. A prawosławny lud sprzeciwia się temu z całej duszy i rozumie, że owe słowa są przeciwne zdrowemu rozsądkowi, a nawet najzwyklejszemu instynktowi samozachowawczemu, bo przecież wie, że pokora wobec morderców i deprawatorów – to samobójcze szaleństwo, a jednak sam tę niewolę znosi, bo niby Bóg tak nakazał.

Ta niszczycielska dla naszej świadomości „zasada” jest jedynie wynikiem nieprawidłowego rosyjskiego przekładu Pisma Świętego, przekładu, który został nam podstępnie podsunięty, jako ideologiczny fundament naszego prawosławnego postrzegania władzy i państwa i wprowadzony już dawno, w czasach masońskich przekładów Pisma Świętego na język rosyjski przez [zinfiltrowane przez masonów] Towarzystwo Biblijne w XIX wieku.

W takim razie odwołajmy się do źródła, a wtedy na bazie cerkiewnosłowiańskiego tekstu Nowego Testamentu przywrócimy prawdziwe spojrzenie Prawosławia na władzę. Apostoł Paweł w Liście do Rzymian użył sformułowania, które na język rosyjski zwykle tłumaczy się rzeczywiście w ten oto sposób: „Nie ma władzy, która nie byłaby od Boga”, albo jeszcze bardziej ogólnikowo: „Każda władza od Boga pochodzi”. Na tym zbudowane jest fałszywe twierdzenie, dotyczące domniemanej konieczności okazywania chrześcijańskiej pokory wobec jakiejkolwiek władzy – bezbożnej, walczącej z Bogiem, władzy nieprawosławnej, czy ludobójczej. A przecież w cerkiewnosłowiańskim tekście nie tak to ujęto. Cytuję: „Несть власть, аще не отъ Бога, сущия же власти отъ Бога учинены суть” (polskie tłumaczenie: „Nie jest władzą ta (władza), która [dosł: jeśli] nie jest od Bogaa prawdziwą władzą jest [ta] ustanowina od Boga” [czyli władza ludzi prawdziwie oddanych Bogu, nie bezbożników]), co dosłownie oznacza, nie należy uznawać za władzę tą, która nie pochodzi ona od Boga. Każda prawdziwa władza została ustanowiona przez Boga! Słowo „сущий” oznacza tutaj właśnie „autentyczny, prawdziwy”; porównajcie stare ruskie wyrażenie “сущая правда”. Również grecki tekst źródłowy oddaje dokładnie to samo znaczenie, oraz podkreśla dokładnie tę samą wagę warunku, wyrażoną spójnikiem: „аще” – czyli „jeśli”.

Dlatego nie każda władza od Boga pochodzi i nie każdej władzy należy słuchać, lecz tylko władzy, ustanowionej przez Boga, chrześcijańskiej, a zatem prawdziwej. Dlatego święty Apostoł Paweł uważa występowanie przeciwko takiej władzy za sprzeciwianie się woli Bożej. Taki jest prawdziwy stosunek Prawosławia do władzy, bo gdyby był on inny, to mieszkańcy Rusi nigdy nie zrzuciliby jarzma tatarskiego, ani nie odparliby najazdu polskiego, czy francuskiego, ani inwazji Niemców. To właśnie prawosławne odrzucenie antychrześcijańskiej, bogobójczej władzy powinno również obecnie natchnąć nas do walki o przywrócenie w Rosji władzy chrześcijańskiej, prawosławnej, prawdziwej – władzy, ustanowionej przez Boga.
Bóg, Który zniszczył strach przed władzą, udzielił prawosławnym Swojego błogosławieństwa, by sprzeciwiali się bezbożnej władzy: „Kiedy was ciągać będą do synagog, urzędów i władz, nie martwcie się, w jaki sposób, albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty nauczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć”. (Łuk. 12, 11-12). To stwierdzenie do chwili obecnej jest niezmienną i podstawową zasadą w systemie wartości prawosławnego chrześcijanina, dla którego służenie Bogu jest bez wątpienia ważniejsze od służenia władzy. Dlatego taki człowiek postępuje w taki sam sposób, jak postępowali prześladowani przez władzę święci Apostołowie. W Księdze Dziejów Apostolskich jest mowa o apostołach Piotrze i Janie, że ówczesna władza wezwała ich i nakazała im, by nie głosili Imienia Chrystusowego, na co święci Apostołowie odpowiadali: „Trzeba bardziej bać się Boga, niż ludzi”
Oto co na ten temat mówią święci Ruskiej Cerkwi Prawosławnej, która do końca XVII wieku, czyli do czasów haniebnych rządów Piotra I, była wierna tym zasadom i zachowywała niezależność od państwa.

Oto słowo na temat władzy świętego, przepodobnego Józefa Wołockiego, który zwyciężył herezję żydujących: „Car jest Bożym sługą, by karał i okazywał miłosierdzie. Natomiast jeśli car rządzi ludźmi, a carem rządzą plugawe namiętności i grzechy, takie jak: umiłowanie pieniędzy i gniew, fałsz i nieprawda, pycha i wściekłość i najgorsze ze wszystkich – niewiara i bluźnierstwo, to taki car nie jest Bożym sługą, lecz sługą diabła, i nie jest carem, lecz męczycielem. A ty nie słuchaj cara czy kniazia, skłaniającego ciebie do bezbożnictwa albo do zła, nawet jeśli będzie cię męczył, albo groził śmiercią. Uczą nas tego prorocy, apostołowie i wszyscy męczennicy, zamordowani przez bezbożnych władców, którzy jednak nie podporządkowali się ich nakazom. Oto jak należy służyć carom i książętom” („Oświeciciel” (ros. “Просветитель”), Słowo siódme).

Te słowa były stosowane na Rusi w praktyce. Święty przepodobny Sergiusz z Radoneża pobłogosławił świętego księcia Dymitra Dońskiego na bitwę przeciwko tatarskiej ordzie, a święty Irynarch Perejasławski wezwał do siebie księcia Dymitra Pożarskiego i obiecał pomoc Bożą w wypędzeniu Polaków z Kremla. A w wieku XX święty patriarcha Tichon, podobnie jak święty Hermogenes w czasie polsko-litewskiej interwencji, rozsyła wezwanie do narodu, nawołując do stawienia oporu polskim najeźdźcom: „Powiedz narodowi, że jeśli się nie zjednoczy, i ponownie nie zdobędzie Moskwy z bronią w ręku, to zginiemy, a Święta Ruś zginie z nami”. Do stawienia oporu bezbożnej bolszewickiej władzy wzywał wtedy również arcybiskup Andronik, święty męczennik Permski, zamęczony przez bolszewików: „Błagam wszystkich Rosjan, którzy jeszcze zachowali odrobinę wiary w Boga i miłość do umęczonej i ginącej Ojczyzny, błagam wszystkich, by stanęli w obronie Cerkwi i Rosji”. W czasie przesłuchania święty męczennik Andronik powiedział czekistom tylko jedno: „Jesteśmy otwartymi wrogami, nie ma mowy o żadnej ugodzie. Gdybym nie był biskupem i musiałbym decydować o waszym losie, rozkazałbym was natychmiast powiesić, biorąc ów grzech na siebie”.
Święci biskupi Hermogenes, Tichon, Andronik sprzeciwiali się władzy – władzy obcej, nieprawosławnej, bezbożnej i dzięki temu otrzymali od Boga wieńce męczeństwa. W takim razie dlaczego my, mając w naszej Cerkwi tak wielkie przykłady trwania w Wierze i miłości do narodu, mamy się dzisiaj godzić na obcą, bezbożną władzę?

W czasie bolszewickich prześladowań modlono się o wybawienie Rosji z niewoli: „Władco, Jezu Chryste, Boże nasz, wybacz nam nieprawości nasze. Modlitwami Przeczystej Twojej Matki wybaw ruski lud z niewoli bezbożnej władzy. Amen”.

Czy nasi przodkowie modliliby się o to, gdyby wierzyli, że komunistyczna władza pochodzi „od Boga”? A jak w takim razie traktować władzę antychrysta, bo, jak z tego wynika, jego również trzeba będzie uznać za „sługę bożego”? A przecież przygotowuje się nas do tego, byśmy uznali władzę antychrysta, a usprawiedliwia się to wszystko z pomocą fałszywych wyjaśnień i tłumaczeń.

My natomiast, pamiętajmy prawdziwe słowa świętego Apostoła Pawła: „Nie jest władzą ta (władza), która nie pochodzi od Boga”, co oznacza – Nie ma obowiązku słuchać jej i podporządkowywać się, jeśli nie jest ona od Boga. I postępujmy zgodnie z tymi słowami.

Za: http://wiadomosci.monasterujkowice.pl/?p=8920

Data publikacji: 30.06.2011

Źródło: http://www.rons.ru/mironova-vlast.htm

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.