Strona główna > NWO > New World Order przyrzeczono Żydom w 1940 r.!

New World Order przyrzeczono Żydom w 1940 r.!

(Artykuł z New York Times’a z 06 października 1940 r.)

a

W pierwszej publicznej deklaracji w kwestii żydowskiej od chwili wybuchu wojny, Arthur Greenwood, minister brytyjskiego gabinetu wojny bez teki, zapewnił żydów z USA, że gdy nastąpi chwila zwycięstwa w tej wojnie, podjęte zostaną działania mające na celu stworzenie nowego porządku światowego opartego na ideałach „sprawiedliwości i pokoju”.

Mr Greenwood, który jest zastępcą przewodniczącego brytyjskiej Partii Pracy, zadeklarował że „w nowym świecie świadomość cywilizowanej ludzkości będzie wymagać zrozumienia powinności naprawienia cierpień wyrządzonych ludowi żydowskiemu w tak wielu krajach”.

Dodał też, że po wojnie żydzi wszędzie otrzymają sposobność, aby dokonać „znacznego i konstruktywnego wkładu” w dziele przebudowy świata.

To przesłanie wysłane zostało w zeszłym tygodniu do dr Stephena S. Wise’a, przewodniczącego komitetu wykonawczego Światowego Kongresu Żydów (WJC), a wysłał je rabin Maurice L. Perlzweig, przewodniczący brytyjskiego oddziału tego kongresu, który przybył z Anglii w poniedziałek wieczór.

Zamiar naprawienia szkód

W porównaniu do oświadczenia zawartego w Deklaracji Balfoura z 1917 r., dr Wise zadeklarował, że w pewnym sensie miała ona „szersze i dalej idące skutki”, gdyż dotyczyła ona statusu żydów na całym świecie. Powiedział on, że przesłanie Mr Greenwooda można interpretować jako mocne postanowienie Wielkiej Brytanii zamiaru pomocy w naprawieniu szkód, jakie żydzi wycierpieli i ciepią nadal wskutek hitlerowskiego „zamieszania i bezprawia”.

Mr Greenwood przesyłając żydom z Ameryki wyrazy „poparcia oraz najlepszych życzeń”, napisał:

„Tragiczny los żydowskich ofiar nazistowskiej tyranii napełnił nas głębokim zaniepokojeniem, jak sami wiecie. Przemówienia odpowiedzialnych parlamentarzystów oraz osób z kręgu Ligii Narodów w okresie ostatnich siedmiu lat, przedstawia grozę tego, co doświadczyli ludzie tego kraju, gdy nazistowski reżim pogrążał się w przepaści barbarzyństwa.

„Rząd brytyjski ponownie domaga się polepszenia statusu prześladowanego żydostwa zarówno w samych Niemczech, jak też w krajach, które znalazły się w ogniu nazistowskiej doktryny rasowej nienawiści. Obecnie ta sama złowroga potęga niszczy samowolnie bezbronne mniejszości, a przy użyciu oszustwa i przemocy czasowo obrabowała wielu mało znaczących ludzi z ich niezależności, i ta moc rzuciła wyzwanie ostatniej twierdzy wolności w Europie.

Przewidywania co do Nowego Porządku Światowego

„Gdy już uda nam się odnieść zwycięstwo, a co z pewnością nastąpi, narody otrzymają sposobność ustanowienia nowego porządku światowego opartego na ideałach sprawiedliwości i pokoju. W takim świecie pokładamy nadzieję, że świadomość cywilizowanej części ludzkości sprawi, iż zaistnieje konieczność zrozumienia powinności naprawienia cierpień wyrządzonych ludowi żydowskiemu w tak wielu krajach”.

„Podczas przebudowy cywilizowanego społeczeństwa w okresie powojennym, powinna powstać i zaistnieje prawdziwa możliwość dla żydów w każdym miejscu świata dokonania przez nich znacznego i konstruktywnego wkładu w dziele przebudowy świata; i wszyscy ludzie dobrej woli muszą wyrażać nadzieję, że w nowej Europie naród żydowski, niezależnie od kraju w jakim zamieszka, cieszyć się będzie wolnością i pełną równością wobec prawa, jak każdy inny obywatel”.

W wywiadzie udzielonym w hotelu Astor, rabin Perlzweig oświadczył, że jest pewien, iż Mr Greenwood „mówi w imieniu Brytanii”. To jest proste zrozumienie, że wolność i pełna emancypacja dla ludu żydowskiego są ściśle związane z emancypacją i wolnością ludzi w każdym zakątku świata. To przesłanie, jak zauważył rabin Perlzweig, było przedmiotem szczerego oświadczenia ze strony rządu brytyjskiego.

„To jest deklaracja złożona w imieniu całego świata”. „Oto rząd brytyjski wyraził jasno, jakie nadzieje wiąże on z wydarzeniami, jakie nastąpią po wygraniu wojny”.

link do pierwotnego tekstu: http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=261800

Przygotował: Pluszowy Miś

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.