Strona główna > NWO > Kościół i cerkiew > Neopapież Franciszek-Bergoglio znowu naucza błędu

Neopapież Franciszek-Bergoglio znowu naucza błędu

Tym razem otwarcie przeciwstawia się Jezusowi Chrystusowi i Pismu Świętemu.

Papież Franciszek: tracę wiarę
Papież Franciszek: tracę wiarę

Franciszek-Bergoglio przestał udawać że jest „wikariuszem” Chrystusa albo papieżem tak jak jego katoliccy poprzednicy, teraz otwarcie odrzucił nauczanie Jezusa Chrystusa i Pisma Świętego, nie ma żadnej władzy do tworzenia nauki z naruszaniem katolickich dogmatów o ograniczeniu papiestwa zadekretowanego na I Soborze Watykańskim

Żaden wikariusz nie ma władzy unieważniania swojego zwierzchnika, a na pewno nie Boga!

19 czerwca 2016 Franciszek-Bergoglio otwarcie zaprzeczył Jezusowi Chrystusowi i Pismu Świętemu, nie mówiąc o jego poprzednikach, kiedy ogłosił: „Przykazanie ‚Nie zabijaj'” jest absolutne i odnosi się do niewinnego i winnego… Nie wolno zapominać, że nienaruszalne i dane przez Boga prawo do życia należy się również zbrodniarzowi”. [Niektóre informacje do tego komentarza pochodzą z Associated Press.]

Ten pogląd bezpośrednio zaprzecza stanowisku papieża Piusa XII:

Nawet kiedy jest kwestia osoby skazanej na śmierć, państwo nie odbiera jednostce „prawa” do życia. Wtedy jest ono zarezerwowane dla władzy publicznej by pozbawić skazaną osobę „korzyści” życia w ekspiacji za winę, kiedy on sam, przez jego zbrodnię, już pozbawił się swojego prawa do życia. (Acta Apostolicae Sedis XLIV [1952], s. 787)

Jeszcze gorzej, Bergoglio przeciwstawił się aprobacie kary śmierci przez Chrystusa w co najmniej trzech wersetach Pisma Świętego, może najlepiej wyrażonej przez św. Dyzmę, „dobrego złodzieja” ukrzyżowanego obok Chrystusa, który tak powiedział „złemu złodziejowi”  Gestasowi:

„Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił”. (Łuk 23:40-41)

Wierni katolicy, Franciszek-Bergoglio przestał udawać że jest papieżem tak jak jego katoliccy poprzednicy. On nie ma żadnej władzy tworzenia doktryny kiedy chce, z naruszeniem nauki katolickiej o ograniczaniu papiestwa zadekretowanego na I Soborze Watykańskim w Constitutio Dogmatica Prima de Ecclesia Christi (Pastor Aeternus), cap. 4, De Romani Pontificis Infallibili Magisterio, 18 lipca 1870. Ale ten człowiek twierdzi, ze jest „wikariuszem” Chrystusa. Żaden wikariusz nie ma władzy unieważniania swojego zwierzchnika, a na pewno nie Boga!

Ojcowie Traditio

Źródło: http://traditio.com/comment/com1606.htm

Tłum. Ola Gordon

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *