Strona główna > Polska > Narodowy BOJKOT hucpy wyborczej nadal aktualny!

Narodowy BOJKOT hucpy wyborczej nadal aktualny!

Wynik wyborów nie ma żadnego związku z oddanymi głosami. Te wybory ujawniają także inną dramatyczną prawdę, że świadomość polityczna Polaków stoi na bardzo niskim poziomie(film poniżej) – jednak nad tym pracują od 25 lat żydowskie media i opanowana przez żydostwo oświata.

10956843_416337588538115_7833361161644067021_n

Musimy zacząć o tym mówić otwarcie, coraz więcej i coraz głośniej. Naszym największym wrogiem jest wróg wewnętrzny – jest żydowska V kolumna, która po 1989r. opanowała wszystkie sfery funkcjonowania państwa. I jeśli chcemy dokonać jakichś autentycznych zmian w naszej ojczyźnie, oddalić zagrożenie wojną, uruchomić rozwój gospodarczy, zlikwidować bezrobocie, ten syjonistyczny rak musi zostać wycięty z organizmu naszego państwa.

Nie poznamy prawdziwych wyników wyborów, żydo-reżim nie przyzna się przecież do wyborczej klęski. Fakt, że nie rozstrzygnięto wyborów już w pierwszej turze świadczy o niskiej frekwencji i o tym, że większość głosów z pewnością otrzymali kandydaci tzw. antysystemowi. Z tego też powodu żydo-reżim postanowił obdzielić „antysystemowca” Kukiza aż 20% głosów dając mu zaszczytne trzecie miejsce. Nie przypadkowo zresztą Kukiz stał się politycznym beneficjentem żydo-reżimu. Lansowane przez niego JOW-y (jednomandatowe okręgi wyborcze) – główny i jedyny punkt jego wyborczego programu ! -, ma właśnie zabetonować polityczną scenę, a więc na zawsze oddać władzę dwóm żydowskim, syjonistycznym partiom, PO i PiS – ale to dopiero jesienią, po wyborach parlamentarnych.

I jest bardzo prawdopodobne, że żydo-reżim będzie dążył do takiej właśnie zmiany (JOW-y będą zapisane w konstytucji), ponieważ nie jest już w stanie wykreować nowej żydowskiej partii, a dąży do zapewnienia sobie władzy nad Polakami w przyszłości i to już tej najbliższej. Żydowska, syjonistyczna retoryka zaczyna coraz bardziej drażnić Polaków, a naturalnym odruchem jest odrzucenie tego, co obce i złe.
Jest jeszcze coś, co łączy trójkę wygranych kandydatów. Wszyscy oni udzielili wsparcia żydo-rebelii na Ukrainie i wszyscy oni są antyrosyjscy, a więc bezpośrednio popierają politykę Międzynarodowego Żyda z Waszyngtonu.

Przed nami druga tura wyborów. Żydo-reżim czuje się komfortowo, bo jest oczywiste, że frekwencja może być już niższa, a więc i skala oszustwa nie będzie nastręczała większych trudności.
Kto wygra drugą turę? A jakie to ma znaczenie, która syjonistyczna kreatura zostanie prezydentem? Interes Międzynarodowego Żyda, czyli polityka pro żydo-banderowska i antyrosyjska będą realizowane zgodnie z wytycznymi Waszyngtonu, a cała reszta bez zmian.

Tym razem już chyba nikt, kto pozostaje przy zdrowych zmysłach nie będzie oponował przeciw BOJKOTOWI żydowskiej hucpy wyborczej?

Dariusz Kosiur

PS

Fałszerstwa i oszustwa wyborcze, referendalne oraz zacieranie śladów przestępstw są wpisane w prawo żydo-systemu III RP

Na tej podstawie zniszczono dokumentację referendum akcesyjnego Polski do UE, w którym sfałszowano – zawyżono – wielkość frekwencji!!!

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 3 czerwca 2003 r.w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z przeprowadzonego referendum ogólnokrajowego

§ 3. 1. Po upływie 30 dni od podjęcia przez Sąd Najwyższy uchwały o ważności referendum komisarz wyborczy nakazuje organom, o których mowa w § 2 ust. 1, zniszczenie następujących dokumentów z referendum:

1) spisów wyborców (obu egzemplarzy);

2) kart do głosowania (wykorzystanych i niewykorzystanych);

3) przekazanych na zasadach określonych w § 2 ust. 1 drugich egzemplarzy:

a) protokołów głosowania w obwodzie,

b) protokołów wyników głosowania,

c) protokołów o wyniku referendum.

2. Sposób zniszczenia dokumentów określa dyrektor właściwej delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Zniszczenie następuje po porozumieniu z dyrektorem właściwego archiwum państwowego.

3. Dokumenty z referendum znajdujące się w posiadaniu obwodowych komisji do spraw referendum nie-wymienione w ust. 1 nie podlegają zniszczeniu i są przekazywane dyrektorowi właściwej rzeczowo i terytorialnie delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

za: http://prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-kultury-z-dnia-3-czerwca-2003-r-w-sprawie-sposobu-przekazywania-przechowywania-i-udostepniania-dokumentow-z-przeprowadzonego-referendum-ogolnokrajowego/

warto przeczytać: http://forum.gazeta.pl/forum/w,17007,12838190,12838190,Wazne_Dotyczy_waznosci_traktatu_akcesyjnego_.html

55515380_426085684208064_8509448374690066484_n

Źródło: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2015/05/11/narodowy-bojkot-hucpy-wyborczej-nadal-aktualny/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *