Strona główna > NWO > O „narodowości” Pana naszego Jezusa Chrystusa

O „narodowości” Pana naszego Jezusa Chrystusa

O „narodowości” Pana naszego Jezusa Chrystusa.

a13

Okresowo i dość często w naszej Księdze on-line judaizatorzy (judaizujący goje – tłum.) podnoszą kwestię narodowości Chrystusa, Boga naszego. Aby nie powtarzać się bez końca przedstawiam swoją odpowiedź w tej kwestii w oddzielnym rozdziale ŻK.

Odpowiedź jest prosta i krótka.

Jezus Chrystus, Syn Boży, w okresie Swojego przebywania na grzesznej ziemi, narodowości żadnej nie miał. Także będąc od Ojca Niebieskiego zrodzonym przed wszystkimi wiekami nie ma jej i w wieczności. Wyjaśnię szczegółowo.

Narodowość człowieka, u wszystkich narodów, oprócz współczesnych żydów, dziedziczona jest po ojcu jako że właśnie ojciec jest źródłem nasienia z którego rodzi się płód a matka jest tylko naczyniem, to właśnie nasienie zapładnia.

Dlatego w Piśmie Świętym mówi się: „Abraham zrodził Izaaka, Izaak zrodził Jakuba…”. Jezus Chrystus, według ciała, ojca ziemskiego nie miał bo był poczęty z Ducha Świętego. A ci, którzy uznają Chrystusa za żyda, automatycznie  popełniają tym samym bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu ponieważ „Wszelki grzech i bluźnierstwo będzie odpuszczone ludziom ale bluźnierstwo Ducha Świętego nie będzie odpuszczone!” (Ewangelia Św. Mateusza 12:31-32).

Entuzjaści podobnych dyskusji muszą sobie to wyraźnie uświadomić. W Ewangelii Świętej nigdzie nie wspomina się o narodowości Zbawiciela. Ani On sam siebie Judejczykiem nie nazywał, ani żydowscy rabini, którzy z nim polemizowali, nie uważali go za Judejczyka.

W Ewangelii Św. Jana (8:48) oni nawet pytali: „Czy my nie dobrze mówimy, żeś ty jest Samarytanin, i czarta masz?”. Dlatego i jest On zwany w Piśmie Świętym Synem Człowieczym, to znaczy według ciała, spokrewnionym ze wszystkimi ludźmi, niezależnie od ich narodowości.

W związku z tym zadaje się pytanie: to dlaczego w takim razie był On obrzezany według prawa żydowskiego? Ponieważ przyszedł On wypełnić prawo (Ewangelia Św. Mateusza 5:17). To znaczy, przede wszystkim dać wszystkim ludziom, którzy nie byli w stanie wypełniać prawo Mojżeszowe, Swoje Ewangeliczne Prawo Łaski, Pan za nas wszystkich, dane początkowo przez Boga poprzez Mojżesza prawa, wypełnił co „do joty”.

A obrzezanie, jako znak bożego wybraństwa, wchodziło w jego zakres. Trzeba tutaj koniecznie zwrócić uwagę na fakt, że jak już zaznaczało się w rozdziale „Test na obrzezanie – kamień obrazy dla ruskich nacjonalistów”, jeżeli w Starym Testamencie Pan wyróżnił obrzezaniem Swoich, to w czasach ostatecznych obrzezanie stało się znakiem rozpoznawczym tych, którzy od Niego odpadli !!!

Za: http://m-athanasios.livejournal.com/145143.html

Data publikacji: 8.03.2013

Nadesłał Borys

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *