Strona główna > Dziennikarstwo śledcze > Książka G.Klimowa „Naród Boży”

Książka G.Klimowa „Naród Boży”

Od tłumacza: Załączam tłumaczenia 3 następnych rozdziałów książki ‚Naród Boży’.

Zobacz także: https://wolna-polska.pl/wiadomosci/ksiazka-grigorija-klimowa-narod-bozy-wprowadzenie-do-tematu-o-autorze-i-istota-problemu-oraz-2-pierwsze-rozdzialy-2018-12

Poprzednie tłumaczenia nie wzbudziły żadnego zainteresowania. Po wysłaniu tłumaczenia prawie do 300 adresatów otrzymałem tylko 3 maile, z których dwa pozytywnie oceniły moją inicjatywę tłumaczenia, a w jednym zaproponowano wydanie książki. Szczerze mówiąc, odechciewa się dalszego tłumaczenia. Pytanie: komu ma służyć, kto miałby skorzystać z zawartej w tej książce wiedzy? Miał rację Pan Klimow, kiedy napisał, że po wysłaniu książki do swoich przyjaciół, w krótkim czasie pozbył się ich 50%. W mojej rodzinie również wyrażono opinie, że książka zawiera totalną krytykę narodu żydowskiego, jest pełna nienawiści do Żydów etc. Ja z kolei niczego podobnego w książce nie zauważyłem. Autor ciągle z naciskiem powtarza, że chciałby pomóc temu narodowi i podaje rady, co Żydzi powinni zrobić, aby zmienić negatywne nastawienie do nich społeczeństw całego świata. Powinni sami walczyć z antysemityzmem, albowiem największymi antysemitami są sami Żydzi. Wszelka krytyka Żydów, nawet powiedzenie, że ktoś jest ‚Żydem’ (A ty jesteś Żyd!) powoduje, że mówiący jest natychmiast okrzyczany jako antysemita. Powinni też dokonać fundamentalnych zmian w swoich dokumentach o religii, ich wierze (Talmud itp.), o wybraństwie przez Boga, o podziale stworzeń Bożych na ludzi – na Żydów, którzy mają dusze i na zwierzęta – Gojów, którzy dusz nie mają, są bydłem i są stworzeni do pomocy Żydom, a którym ludzkie oblicza Pan Bóg dał tylko dlatego, aby Żydom nie było nieprzyjemnie patrzeć na to bydło – Gojów czyli na pozostałe poza Żydami narody na Ziemi. Religijne księgi żydowskie uczą jedynie oszukiwania Gojów, niegodziwego postępowania w stosunku do nich, wręcz nawołują do zabijania Gojów, szczególnie tych najlepszych, którzy otwierają oczy naiwnym i rozpowszechniają wiedzę o postępowaniu Żydów. Stąd też we wszystkich państwach na świecie znane są negatywne opinie wybitnych ludzi, pisarzy, przywódców państw, począwszy od Napoleona, Hitlera, Stalina, królów Anglii, prezydentów USA, przywódców religijnych Lutra, Gandiego (ogromny wykaz takich wypowiedzi w 2-im rozdziale książki) i in. Osobiście nie widzę szans, aby Żydzi zechcieli dokonać zmian swojej religijności, odrzucić rasistowską teorię o wybraństwie, o Narodzie Wybranym, o przyjęciu nauki Pana Jezusa o miłowaniu bliźniego, a który nadal w żydowskich księgach ‚świętych’ jest przedstawiany jako pijak, oszust, rozpustnik… Nie ma szans, tym bardziej, że w Kościele RK od Soboru Watykańskiego II robi się wszystko, aby wybielić Żydów, aby dokonać zmian w Nowym Testamencie i innych dokumentach Kościoła, wyrzucając wszystko, co jest krytyczne w stosunku do Żydów. Największe oburzenie Żydów wzbudzają ich słowa, kiedy wołali przed Piłatem: „Krew jego na nas i na dzieci nasze”. (Mat 27, 25). Lub miejsca, kiedy Pan Jezus publicznie mówił, że ojcem Żydów jest diabeł. Sam mogę zaświadczyć, że w Misterium Męki Pańskiej przed Wielkanocą, przedstawianym na Cytadeli w Poznaniu, korzystano z tekstu Ew. Św. Mateusza. Przed kilkoma laty z głoszonego tekstu wyrzucono powyżej cytowane zdanie o krwi Żydów, a w ubiegłym roku posługiwano się już tekstem Ewangelii Św. Marka, gdzie nie ma tych słów. I wszystko jest o.k.

W Kościele robi się wszystko, aby się przypochlebić Żydom, adaptuje się teorię o nowym wybraństwie, nauczając, że wybraństwo poprzednie zostało zabrane narodowi żydowskiemu i dane chrześcijanom i że jesteśmy nowym Izraelem, że Żydzi są naszymi starszymi braćmi we wierze… Wybraństwo nie dotyczy żyjących na ziemi… Przecież to Pan Jezus mówił, że kto się wywyższa – będzie poniżony… Natomiast w Królestwie Niebieskim – tak! Będzie wywyższanie, dopiero tam! Za wierną służbę Bogu tych, którzy byli cisi, pokorni, kochający Boga i bliźnich, którzy cierpieli, byli prześladowani, ponosili śmierć za wiarę, czynili dobro…

Czy mając jako tako zdrowy umysł można głosić, że jesteśmy nowym Izraelem i że nasz Bóg jest tym samym Bogiem, co Bóg Izraela, Żydów? To jest straszne. Wystarczy zajrzeć do Starego Testamentu i przeczytać, kto jest Bogiem Izraela. W 3-im rozdziale książki (Najlepszego z Gojów zabij) jest ten tekst przytoczony z niewielkim komentarzem. Poczytajmy (Ks. Rodzaju 32, 25-32):

  * – Grigoriju Piotrowiczu, jeśli już zwróciliśmy się do Biblii, to interesującym jest wyjaśnienie  pochodzenia słowa Izrael, Izraelita. Według Starego Testamentu Jakub zasnął nocą na pustyni i jakiś Anioł wpadł na niego. Nocny Anioł, trzeba zaznaczyć. Przez całą noc Jakub walczył z nim i … pokonał go, raniąc przy tym podczas tej walki w nocy nogę i pozostał po tym kulawy (oznaczonym przez Boga, jak wyjaśnia Talmud). Wraz z pierwszymi promieniami światła, nocny Anioł się przestraszył i poprosił o litość, natomiast kiedy Jakub zapytał – jak on się nazywa – Anioł odpowiedział, że jest on jego Bogiem (Jakuba) i odtąd imię jego nie będzie Jakub, ale Izrael, co oznacza Walczący z Bogiem… (ros. – Богоборец). Zapytajmy siebie – cóż to był za Bóg, który śpieszy, aby zniknąć wraz z pojawieniem się pierwszego promienia słońca?

Na pewno był to książę ciemności – Szatan. Ale w Starym Testamencie jest wyraźnie napisane – że był to sam Bóg żydowski.

I Jeszcze o wyjściu Żydów z Egiptu (też z rozd. 3):

* – Mówiąc o talmudycznej mądrości, czy pamięta Pan o talmudycznym sporze: czy w sobotę można zabijać wesz lub pchłę? Okazuje się, że wesz zabijać można, a pchłę nie można. Rzecz w tym, że pchła skacze, a to jest ten sam czyn, którego Jahwe Bóg dokonał, wyprowadzając Żydów z Egiptu. W nocy skakał on (jak kozioł) od domu do domu, aby zdążyć sprawdzić, czy wszystkie drzwi zostały pomazane krwią świeżo zabitego jagnięcia. Musiał on sprawdzić wszystkich przed wschodem słońca … Baranek w tym czasie był świętym zwierzęciem Egipcjan, więc żydowski Bóg Jahwe szukał po pomazanych krwią drzwiach krwią – domów Rodzin, które popełniły bluźnierstwo. Uważał właśnie te rodziny za swoje … A jeszcze ten kozłonogi Bóg, Jahwe, polecił Żydom „pożyczyć” od ich egipskich przyjaciół złoto i srebro – mówiąc, że uciekając w nocy nie będą musieli wszystkiego tego oddawać … A teraz nasi kapłani uczą nas, że Jahwe i Sabaoth są jednym i tym samym Bogiem. Że jest to nasz wspólny z Żydami, żydowsko-chrześcijański Bóg … Oto jak wychodzi …

– Odpowiem Panu cytatem z Biblii. Oto co powiedział Żydom Syn Boży, Jezus Chrystus: „Wasz ojciec jest diabłem; i wy chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa … „ (Ew. Jana 8:44).

Proszę, ruszmy mózgiem: czy Bóg (albo Anioł Boży, Anioł Światłości) bałby się zorzy, pierwszych promieni słońca? Nie! Więc był to anioł ciemności, czyli diabeł. W swojej pysze przedstawia się Jakubowi jako jego bóg – Izrael – czyli „walczący z Bogiem”. Do dziś jest to bóg Żydowski, bóg Izraela. Osobiście nie akceptuję i nie uznaję go jako Boga chrześcijańskiego, Boga – Ojca Pana Jezusa.

Bo cóż to byłby za Ojciec Pana Jezusa, kochający Abba (Tatuś), który namawia swoje dzieci do „pożyczania” złota i srebra od innych swoich dzieci, aby nigdy im nie oddać. Czy tą różnicę czujemy? Czy nic w nas się nie buntuje? I czy nadal będziemy na równi traktować boga Żydowskiego z naszym Bogiem Chrześcijańskim, Bogiem Pana Jezusa Chrystusa?

Mimo, że to przecież sam Pan Jezus powiedział, że ojcem Żydów (a więc i bogiem) jest diabeł. Czy w to wierzymy?

To tyle. Szczęść Boże! – A. Leszczyński

Kliknij, przeczytaj, pobierz i przekaż dalej:

Pierwsze rozdziały pod linkiem.

GRIGORIJ KLIMOW. ‚NARÓD BOŻY’. ROZDZIAŁ 3 NAJLEPSZEGO Z GOJÓW – ZABIJ

GRIGORIJ KLIMOW. ‚NARÓD BOZY’. ROZDZIAŁ 4. ANALIZA ANTYSEMITYZMU

GRIGORIJ KLIMOW. ‚NARÓD BOŻY’. ROZDZIAŁ 5. SYJONIZM DZISIAJ

GRIGORIJ KLIMOW. ‚NARÓD BOŻY’. WPROWADZENIE DO TEMATU I PIĘĆ PIERWSZYCH ROZDZIAŁÓW

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *