Strona główna > NWO > Największe oszustwo: syjonistyczna kabała ukrywa się w świecie muzułmańskim i chrześcijańskim

Największe oszustwo: syjonistyczna kabała ukrywa się w świecie muzułmańskim i chrześcijańskim

POSŁUCHAJCIE MNIE MUZUŁMANIE I CHRZEŚCIJANIE NA BLISKIM WSCHODZIE…

Jesteście ofiarami strategii dziel i rządź, która zupełnie zdemoralizowała waszych ludzi, doprowadziła do niezgody, napięć i rozbicia jedności, ustawiła szyitów przeciwko sunnitom, muzułmanów przeciwko chrześcijanom, Kurdów przeciwko ich sąsiadom, i odwrotnie, we wszystkich wymienionych grupach, wszystko na korzyść „Żydowskiej utopii”.

http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=70583

To syjonizm/Izrael/opanowane przez syjonistów rządy USA i UK itd. MANIPULUJĄ, FINAN­SUJĄ, RADYKALIZUJĄ i KOORDYNUJĄ pionki znane jako „rebelianci” w Syrii, tak jak zrobili w Libii; ale jest jedna wielka różnica między tym co zrobili w Libii, z tym co robią w Syrii:

ŚWIAT WIE KTO STOI ZA „rebeliantami”.

Kiedy zedrze się fornir zamierzonego zaciemniania / kłamstwa, że „arabska wiosna” wyda­rzyła się sama z siebie, i „naród libijski się zbuntował”, i „zbuntował się naród syryjski”, itd. itd., narody dotknięte OSOBIŚCIE całym tym złem zaczęły głęboko zastanawiać się i kwes­tionować wszystko co im mówiono wcześniej o tym kto ma rację a kto nie ma, i kto robi co względem innego i z jakiego powodu(ów), a później odkryły brzydką prawdę(y), najpierw wypowiedzianą przez nielicznych których zignorowano, świat mógłby zapobiec tak wielkiej katastrofie, gdyby tylko „narody” dotknięte matactwem i zdradą przez „zwykle podejrzewa­nych” uwierzyły w mówione przez tych nielicznych prawdy. Jak powiedział jeden z komenta­torów; „To stało się znane jako arabska wiosna. Niestety, jak we wszystkich ich wcześ­niejszych walkach, w tle jest jadowity wąż, który potajemnie kieruje i organizuje tę arabską wiosnę, żeby samemu zebrać jej owoce[“This has become known as the Arab Spring. Unfortunately, like all their previous struggles, there is a poisonous snake in the background, which covertly is directing and orchestrating this Arab Spring to reap its fruits for itself.”!.

Męczy mnie powtarzanie tego o czym mówię w tym artykule, jak i zwiększająca się liczba innych, powtarzała dosłownie setki razy w swoich artykułach, ale to jest konieczne z powodu znaczenia tego co się powtarza, i dlatego, że wcześniej informacje nie dotarły do wystarcza­jącej liczby ludzi, i te jednostki i grupy mające władzę i wpływy żeby zaczęli motywować ludzi do wypowiadania się i pomagania zmienić to co dzieje się na NASZEJ planecie, nie tylko to co dzieje się narodom w innych krajach, czy o innych religiach.

Staje się coraz większą wiedzą to, że są bardzo poważne oskarżenia, że „monarchowie” Arabii Saudyjskiej są naprawdę krypto-Żydami zainstalowanymi przez kontrolowanych przez syjonistów Brytyjczyków po I wojnie światowej. Inne potwierdzone informacje mówią, że Ataturk był Żydem donmeh, który ułatwił destrukcję Imperium Osmańskiego, co absolutnie musiało się wydarzyć żeby być katalizatorem fizycznego-narodowego „ustanowienia” Izraela, bo te tereny były częścią zachodniego pogranicza Imperium Osmańskiego, znane jako Palestyna, gdyby ktoś musiał sobie to przypomnieć. https://en.wikipedia.org/wiki/Palestine Należy też pamiętać, że MATACTWO jest NAJLEPSZYM NARZĘDZIEM wykorzystywanym przeciwko ludzkości, bo dzięki matactwu ludzie nigdy naprawdę się nie dowiedzą kto jest „dobrym facetem”, a kto „złym”, co jest prawdą a co fałszem, czy ruch jest słuszny czy nie, itd.

Kiedy już powiedziałem to wszystko, ludzie muszą mieć informacje i dowody by dzielić się nimi z innymi, i mieć podstawę dla większego zrozumienia dlaczego przydarzały się rzeczy, i się przydarzają, narodom świata:

http://www.terrorism-illuminati.com/blog/2002-iraqi-intel-reported-wahhabis-are-iewish-origin#.UfTWMonD8dV

„Amerykański Departament Obrony ujawnił przekłady wielu dokumentów irackiego wywiadu począwszy od rządów Saddama. Jeden z Dyrektoratu Wywiadu Wojskowego z września 2002 zatytułowany „Pojawienie się wahabizmu i jego korzenie historyczne” / The Emergence of Wahhabism and its Historical Roots, pokazuje iż iracki rząd miał świadomość nikczem­nych celów wahabitów z Arabii Saudyjskiej, często nazywanych salafitami, w służbie zachod­nim interesom i zniszczeniu islamu”.

“…D. Mustafa Turan napisał w The Donmeh Jews, że Muhammad ibn Abdul Wahhab był potomkiem rodziny donmeh Żydów z Turcji. Donmeh byli potomkami wyznawców niesław­nego fałszywego mesjasza judaizmu, Sabbateja Cwi, który zszokował świat żydowski w 1666 przejściem na islam. Postrzegając to jako świętą tajemnicę, wyznawcy Cwi naśladowali jego konwersję na islam, choć potajemnie trzymali się kabalistycznej doktryny. W Europie sabatejczykami kierował w końcu 100 lat później Jakub Frank, uważający się za reinkarnację Cwi. I jak mówi rabin Antelman w Likwidowaniu opiatów / To Eliminate the Opiate, do nich należeli Rotszyldowie, którzy maczali palce w założeniu bawarskich iluminatów. Wspólnota donmeh w Turcji skupiała się w mieście Saloniki, które było wylęgarnią działalności maso­nów, i z której powstał ruch Młodych Turków, a który pomógł w upadku muzułmańskiego imperium Turków Osmańskich. Sa dowody na to, że sam Ataturk, założyciel nowoczesnego państwa tureckiego, byłe też z donmeh.

Turan twierdzi, że dziadek Abdula Wahhaba, Sulayman, faktycznie nazywał się Shulman, i należał do wspólnoty żydowskiej w Bursa, Turcja. Później osiedlił się w Damaszku gdzie udawał muzułmanina, ale wypędzono go za praktykowanie czarów. Wtedy uciekł do Egiptu i znowu go potępiono , więc udał się do Hijaz, gdzie ożenił się i spłodził Abdula Wahhaba. Jak mówi raport, to samo mówi się w The Donmeh Jews i w Pochodzeniu saudyjskich wahabitów / Origin of the Saudi Wahabis, Rifata Salima Kabara.

Ideę o rodzinie saudyjskiej jako pochodzenia żydowskiego opublikował Mohammad Sakher, którego, mówi się, reżim nakazał zabić za te rewelacje. Raport mówi o podobnej sprawie, ale z innego źródła. Jak pisze np. Abdul Wahhab Ibrahim Al-Shammari w Ruch wahabitów / Prawda i korzenie [The Wahabi Movement/The Truth and Roots], ibn Saud pochodzi od

Mordechaia bin Ibrahima bin Mushi, żydowskiego kupca z Basy. Oczywiście kiedy pytali go członkowie arabskiego plemienia Aniza, twierdził iż jest jednym z nich, i podróżował z nimi do Najd i nazywał się wtedy Markhan bin Ibrahim bin Musa.

http://aangirfan.blogspot.com/2011/11/iewish-control-of-saudi-arabia.html

‚… W połowie XVIII wieku, Hempher mawiązał kontakt z Wahhab w celu ustanowienia sekty Wahhabi.

Rzekomo celem sekty Wahhabi było doprowadzenie do arabskiego buntu przeciwko Turcji i utorowanie drogi dla żydowskiego państwa w Palestynie.

Dzienniki Hemphera cytuje osmański pisarz Ayyub Sabri Pasha w pracy z 1888 Początki i szerzenie się wahabizmu / The Beginning and Spreading of Wahhabism.

http://www.radioislam.org/ataturk/jewish.htm

„ZICHRON YAAKOV – To były pytanie jakie chciałem zadać, powiedziałem podczas rozmo­wy telefonicznej z Batya Keinan, rzeczniczką prezydenta Izraela Ezer Weizmana, który następnego dnia, w poniedziałek 24 stycznia, miał wyjechać do Turcji z pierwszą kiedykol­wiek wizytą złożoną przez żydowskiego szefa państwa. Jedno było – czy Mr Weizman weźmie udział w oficjalnej ceremonii upamiętniającej Kemala Ataturka. Ms. Kenan spraw­dziła program prezydenta, zgodnie z którym on wraz z małżonką miał złłożyć wieniec na grobie Ataturka rankiem po ich przyjeździe, i zapytała jakie było moje drugie pytanie.

„Czy prezydent Weizman wie, że Ataturk miał żydowskich przodków, i kiedy był chłopcem uczono go hebrajskich modlitw?”

„Oczywiście, oczywiście” – odpowiedziała tak nieoczekiwanie, jak gdybym zapytał czy prezy­dent wiedział iż Ataturk był tureckim bohaterem narodowym.”

TERAZ, w świetle tych wszystkich informacji, co z „Młodymi Turkami” i „ludobójstwem Ormian”? Za to obwiniano MUZUŁMANÓW, którzy byli TURKAMI, jak wszyscy wiemy, ale KTO SKORZYSTAŁ NA TEJ RZEZI I WSTYDZIE JAKI TA RZEŹ SŁUSZNIE POWINNA WYWOŁAĆ? Znowu. MATACTWO / OSZUSTWO jest grą w którą te kreatury grają tak dobrze, bo każdy zrobiłby coś dobrze gdyby miał MILLENIA na doskonalenie rzemiosła.

http://rense.com/general64/genoc.htm

„Plany ludobójstwa Ormian w latach 1915-1923, w którym w barbarzyński sposób zginęło 1.5 mln Ormian na ziemiach przodków w nowoczesnej Turcji, faktycznie zorganizowano i wdro­żono w 1910 lub 1912. Jest książka O osmańskiej rewolucji / Inner Folds of the Ottoman Revolution naqpisana po turecku przez Mevlan Zadeh Rifata i wydana w 1929, której autor, pro-sułtański Turek, twierdzi, że „o ludobójstwie Ormian zdecydował w sierpniu 1910 i paź­dzierniku 1911 komitet Młodych Turków składający się w całości z wypędzonych bałkańskich Żydów w formie synkretystycznej żydowsko-muzułmańskiej sekty do której należeli udający muzułmanów Talaat, Enver, Behaeddin Shakir, Jemal i Nizam. Spotkali się w założonej przez Rotszylda loży Wielkiego Wschodu / hotel Salonika”.

Synkretyzm oznacza mieszaninę różnych poglądów czy praktyk religijnych; masonizm pasuje do tego opisu. Jak masoni rozpoczęli rewolucję we Francji w 1897 okrzykiem „wolność, równość, braterstwo”, tak Młodzi Turcy użyli tego samego sloganu w swojej rewolucji w 1908.”

KAŻDY kto chce znaleźć przyczyny obalenia któregoś z powyższych poglądów, proszę uwzględnić DLACZEGO DZIAŁANIA WYMIENIONYCH POWYŻEJ LUDZI / RODZIN TYLKO PRZYNIOSŁY KORZYŚCI Izraelowi I UTOROWAŁY DROGĘ DLA KATASTROFY JAKĄ DZIŚ WIDZIMY JUŻ NA NASZEJ PLANECIE. Należy też zauważyć, że Arabia Saudyjska i Emiraty nie są znane z hojności wobec Palestyńczyków, a chcą robić biznes z najbardziej odpowiedzialnymi za politykę wobec muzułmanów i chrześcijan w Palestynie i w innych miejscach, np. w Izraelu:

http://www.presstv.ir/detail/2013/07/27/315771/s-arabia-israel-army-sign-arms-deal/

A zatem, czy ktoś ma dobre wyjaśnienie tego co będzie się działo: „Izraelskie radio poinfor­mowało, że Arabia Saudyjska podpisała $50 mln umowę z armią izraelską na dostawę wspieranych przez zagranicę bojowników starego izraelskiego sprzętu wojskowego i broni. Poinformowano tez, że broń będzie obejmować różnego rodzaju rakiety przeciwczołgowe, pojazdy wojskowe, sprzęt artyleryjski i noktowizory”.

Ten artykuł opublikowano w 2010, i zdemaskował tajne układy Izraela i Arabii Saudyjskiej, i uważam, że jest to bardzo ważne by zapamiętać: „Tydzień temu izraelskie lotnictwo zrzuciło duże ilości sprzętu wojskowego na bazę wojskową w Arabii Saudyjskiej, jako przygotowanie do potencjalnego ataku na Iran, poinformowały liczne agencje informacyjne Iranu i Izraela.

Niesprawdzony raport opublikowany przez półoficjalną irańską agencję informacyjną Fars i portal Islam Times, stwierdził, że 18-19 czerwca izraelskie helikoptery rozładowały sprzęt wojskowy w zbudowanej bazie 8 km od płn-zach. miasta Tabuk, najbliższe Izraela saudyjskie miasto tuż na południe od Jordanu. Wszystkie cywilne loty i z miasta odwołano na czas izraelskiej zrzutki, a pasażerom rzekomo zrekompensowały władze saudyjskie i umieściły ich w pobliskich hotelach.

Dwa tygodnie temu londyński Times napisał, że Arabia Saudyjska udzieliła Izraelowi pozwo­lenie na loty wąskim korytarzem powietrznym w południowej Arabii Saudyjskiej żeby skrócić czas lotu potrzebny Izraelczykom na dotarcie do Iranu”.

http://www.ipost.com/Middle-East/Is-Israel-arming-in-Saudi-Arabia

Czy to, szanowni czytelnicy, jest dziełem ludzi i rządu, którzy mają w głowie najlepsze inte­resy muzułmanów i chrześcijan na Bliskim Wschodzie, czy działania marionetek syjonistycz­nej kabały wykorzystującej ludzi udających iż to jest a nie jest strategia historii? PAMIĘTAJMY, TU ZAWSZE CHODZI O OSZUSTWO, BO TAK DŁUGO JAK NARODY TKWIĄ W IGNORANCJI O TYM CO SIĘ DZIEJE, CEL SIĘ ZREALIZUJE I „ZEGAR” BĘDZIE TYKAŁ DZIĘKI ZAMIERZONEMU ODWRACANIU UWAGI ŻEBY TRACIĆ CZAS I ZASOBY NA POGOŃ ZA „DUCHAMI”.

Jeśli uwierzyłeś, że spiskowanie kontrolowanej przez „muzułmanów” Arabii Saudyskiej nie mogło być gorsze, tu jest więcej fhere is morel: „Saudyjski działacz poltyczny znany jako Mujtahid, ujawnił, że rząd Al Sauda miliardem dolarów pomógł egipskiemu ministrowi obrony obalić byłego prezydenta Mohameda Morsi”. Mujtahid który zwrócił na siebie uwagę za kampanię na tweeterze przeciwko rządowi Arabii Saudyjskiej, powiedział w najnowszych tweetach, że dowódca egipskich sił zbrojnych gen. Abdel Fattah al-Sisi, który jest też minis­trem obrony, otrzymał milion dolarów pomocy od Arabii Saudyjskiej na odsunięcie od władzy 3 lipca Morsiego”.

Ten artykuł zainspirował mnie do napisania niniejszego. W żaden sposób nie jestem zwolen­nikiem Morsiego czy syjonistycznego pionka „Bractwo Muzułmańskie”, ale nie mógłbym zignorować widocznej rzeczywistości, że Arabia Saudyjska zawsze angażowała się w zgiełk i

chaos jakie teraz widzimy w Egipcie, i to nie robi NIC więcej niż dalej destabilizuje i osłabia ten kraj, wszystko dla dobra jedynego gracza na tej „wielkiej szachownicy”.

Wiele mówiłem o tym, że „Poprzez oszustwo będziesz wywoływał wojny”, co jest mottem Mosadu, więc pozwólcie mi pokazać wam dowód który jest nieco zdumiewający w rzeczy­wistości, że to jest potwierdzoną POLITYKĄ tych, którzy wywołują wojny z róznymi narodami i krajami na naszej planecie:

http://whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/deception.html „Nasze motto jest”: ‚Poprzez oszustwo będziesz wywoływał wojny'”.

http://www.globalresearch.ca/the-provocateur-state/67

„…Jeszcze w 2002, po traumie 11 IX, sekretarz obrony Donald H. Rumsfeld przewidział, że będzie więcej ataków terrorystycznych na naród amerykański i cywilizację ogólnie. Jak mógł być tego tak pewien? Może dlatego, że te ataki zostaną wywołane na rozkaz Mr. Rumsfelda. Zdaniem analityka wojskowego Los Angeles Times, Williama Arkina, z 27.10.2002, Rumsfeld postanowił ustanowić tajną armię, sieć wspierających służb „super-wywiadu”, która „połączy tajne działania CIA i wojska, wojnę informacyjną, wywiad, przykrywkę i oszustwo”, żeby namieszać w garnku spiralnej globalnej przemocy.

Jak czytamy w tajnym dokumencie przygotowanym dla Rumsfelda przez Defense Science Board, nowa organizacja – „Proactive, Preemptive Operations Group (P2OG)” – będzie rea­lizować tajne misje mające na celu prowokować grupy terrorystyczne do popełniania aktów przemocy. Składająca się ze 100 członków P2OG, tzw. „antyterrorystyczna” organizacja z budżetem rocznym $100 mln, będzie namierzać „liderów terrorystycznych”, ale jak widzimy w dokumentach P2OG przygotowanych przez Arkina, faktycznie będzie spełniać misje wymy­ślone do „stymulowania reakcji” wśród „grup terrorystycznych” – które, według logiki sekre­tarza obrony, w końcu narazi ich na „kontratak” dobrych facetów. Inaczej mówiąc, plan jest taki, żeby przeprowadzać tajne operacje wojskowe (zabójstwa, sabotaż, „oszustwo”) które celowo będą wywoływać ataki terrorystyczne na niewinnych ludzi, łacznie z Amerykanami – a prawdę mówiąc, „zwalczać terroryzm” wywołując go!

Wydaje się iż to pojęcie teraz stosuje się w odniesieniu do problemu „buntu” w Iraku.”

Niestety, wydaje się, że Kurdowie są następnym celem „zwykle podejrzewanym” w grze matactwa po katastrofalnej klęsce FSA i ich pełnomocników z kabały izraelsko-syjonistycznej przez SAA w ostatnich miesiącach. Szef głównej kurdyjskiej partii mile widział kontakty między rządem w Ankarze i syryjskimi Kurdami, mówiąc że to zwiększy presję na syryjskiego prezydenta Bashara al.-Assada i pomoże zmienić bieg wojny domowej. Oficerowie turec­kiego wywiadu spotkali się w Istambule w ubiegłym tygodniu z Salehem Muslimem, szefem syryjskiej Demokratycznej Partii Jedności (PYD), kurdyjską grupą której bojownicy walczyli o kontrolę części północnej Syrii koło tureckiej granicy: http://au.news.yahoo.com/world/a/- /world/18209869/kurds-could-help-shift-course-of-war-in-syria/

Jeśli powyższe nie jet wystarczająco jasne o tej grze, to jest więcej: „To nie wpynie na relacje turecko-kurdyjskie, ale też bieg wydarzeń w Syrii poprzez tworzenie nacisku na reżim” – powiedział. „Kurdowie mogą być skuteczni w Syrii, i musimy zwiększyć ich wsparcie. Kraje zachodnie, łącznie z USA, powinny ustanowić odpowiednie relacje z syryjskimi Kurdami”. T urcja jest jednym z największych sponsorów rebeliantów chcących obalić Assada w wojnie, w której zginęło ponad 100.000 ludzi od marca 2011. Syryjska mniejszość kurdyjska na przemian walczy z siłami Assada i zdominowanymi przez islamistów rebeliantami o kontrolę północnej części”.

Żeby wywołać WIĘCEJ niestabilności, braku zaufania i konfuzji, kilka dni temu 30 lipca 2013 w zamachu bombowym zginął kurdyjski polityk syryjski Isa Huso. Warto tu zauważyć, że był głośnym przeciwnikiem Assada, ale Kurdowie w Syrii nie obwinili syryjskiego rządu za to zabójstwo, i ten możliwy plan wciągnięcia Kurdów w walkę z Assadem zupełnie nie wypalił: „Isa Huso był członkiem Najwyższej Rady Kurdów, której celem było połączenie grup syryjs­kich i kurdyjskich, i oponentem prezydenta Bashara al.-Assada. Syryjscy bojownicy kurdyjscy później wezwali do broni wszystkich Kurdów do zwalczania działających na północy dżihady- stów”. „On (Huso) rzekomo był uwięziony kilka razy za rządów Mr Assada za kampanię przeciwko naruszaniu praw człowieka…” http://www.defence.pk/forums/middle-east- africa/268030-kurdish-politician-svria-assasinated-iihadists.html#ixzz2afXs2XxU

Jeśli moje słowa nie wystarczają, zacytujmy słowa CHRZEŚCIJAŃSKIEGO greko-prawo- sławnego abpa Hanna: „… ci którzy wykorzystują broń wobec narodu syryjskiego i armii syryjskiej – niezależnie od tego jak się nazywają i jakie mają powiązania – są tylko pionkami służącymi Izraelowi i jego planowi podziału i kontroli arabskiego regionu”. http://www.globalresearch.ca/archbishop-atallah-hanna-those-who-bear-arms-against-svria-serve- israel/5344217

I w końcu kiedy ktoś mówi, że „antysemityzmem” jest ujawnianie spisków, planów, matactw, zdrady, zbrodni przeciwko ludzkości, i całego zła dokonywanego przez kontrolowane przez syjonistów/kabałę/Izrael rządy na świecie, mam tylko to do powiedzenia: SZTUCZKA JUŻ NIE DZIAŁA BO LUDZIE TERAZ WIEDZĄ, ŻE TO ZAWSZE BYŁO TYLKO TARCZĄ KTÓRĄ KABAŁA Z SUKCESEM OD DEKAD SIĘ CHRONIŁA PRZED UJAWNIENIEM I OSKARŻE­NIAMI ZA WSZELKIE ZŁO JAKIE MIAŁO MIEJSCE, ŻEBY DOPROWADZIĆ LUDZKOŚĆ DO KATASTROFY, JAKĄ WIDZIMY NA WŁASNE OCZY: „Antysemityzm jest sztuczką jakiej zawsze używamy”.

Mógłbym pisać o tym dużo więcej, tyle że powstałaby książka, ale powiedziałem to co chcia­łem. Ludzie na tej planecie bardzo szybko, najwyraźniej, rozumieją wielkie oszustwo stoso­wane wobec ich dla zaciemniania umysłu i manipulowania ich uczuciami, działaniami i wie­rzeniami, i na szczęście z powodu rozprzestrzeniania się informacji w narodach arabskich i innych na całym świecie, TERAZ, WRESZCIE, ludzie składają razem wszystkie elementy i wyciągają wnioski, które mogą bardzo dobrze zmienić bieg na naszej planecie, a ludzkość została zmanipulowana i oszukana żeby to przyjąć.

Jak w ikonicznym filmie z lat 1980, który otworzył oczy milionów ludzi na poważne nieści­słości w świecie wokół nich, „Oni żyją” / They Live, naród syryjski, narody arabskie, kontro­lowany przez syjonistów „Zachód”, symbolicznie zakładają okulary słoneczne i widzą manipulację tego co ZAWSZE BYŁO.

„Chwila objawienia” / The moment of revalation:

Ci którzy są nieświadomi informacji o bliskim zaangażowaniu Izraela w 11 IX, proszę, nie zdejmujcie jeszcze tych okularów.

Dyskusja która doprowadziła do artykułu „Izrael dokonał 11IX, wszystkie dowody na świecie” / Israel Did 911, All the Proof in the World i bardzo duża część pełnych informacji zawartych w ARTYKULE na ten temat: http://theinfounderground.com/smf/index.php?topic=5367.0 Ten artykuł jest tutaj: http://ehpg.wordpress.com/israel-did-9ll/ Video wyjaśniające: dr Alan Sabrosky przedstawia sprawę, że to Izrael dokonał 11 IX, I WOJSKO O TYM WIE:

i w wywiadzie na PressTV:

Nigdy nie zapominajmy co powiedział „Bibi” Netanyahu zapytany o 11 IX: http://whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/fiveisraelis.html „TO JEST BARDZO DOBRE!… NIE DOBRE, ALE WYWOŁA NATYCHMIASTOWĄ SYMPATIĘ DLA IZRAELA”.

Skoro „oni” to zrobili, to co powstrzymuje „zwykle podejrzanych” od zorganizowania i prze­prowadzenia NASTĘONEJ ogromnej psy-op na świecie, dokładnie jak 11 IX, tylko że tym razem obwiniać za to Iran? Posłuchajmy słów „Patricka Clawsona (były pracownik Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, teraz dyrektor mocno pro- izaelskiego Waszyngtońskiego Instytutu ds. badania Bliskiego Wschodu) zapytany co powinno się wydarzyć jeśli negocjacje z Teheranem będą bezowocne, jego odpowiedzią było jawne sprzyjanie operacji fałszywej flagi wszczynającej wojnę z Iranem”.

&http://consciouslifenews.com/israel-lobbyist- patrick-clawson-calls-covert-means-against-iranians-pearl-harbor-style-provoke-war-video/1138271/

Tak długo jak ludzie będą dzielić się informacjami, i zaczną wykorzystywać zdolność kry­tycznego myślenia i będą zadawać trudne pytania tym na stanowiskach władzy, oszustwo które było największą sztuczką wykorzystywaną przeciwko ludzkości, nie będzie już miało uchwytu zła w stosunku do mas, a z kolei będzie katalizatorem dla prawdziwych dyskusji i przemian mających miejsce w sercach i umysłach ludzkości .

Lindsey

Tłum. Ola Gordon

http://www.LindseyNarrates.wordpress.com/

https://theuglvtruth.wordpress.com/2013/08/01/the-arab-spring-clash-of-civilizations-et-al-cui-bono/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *