Strona główna > Dziennikarstwo śledcze > Nathanael Kapner: Jak myślą żydzi…

Nathanael Kapner: Jak myślą żydzi…

Będąc wychowanym jako żyd i odbywszy nauki w synagodze kiedy byłem dzieckiem i młodym człowiekiem, mam szczególne kwalifikacje do ujawniania procesów zachodzących w żydowskim umyśle. W 1971 roku przeszedłem na chrześcijaństwo i teraz wiem dokładnie jak myśli żyd:

a

1. Żyd widzi się jako najważniejszy ‘po pierwsze żyd’. W każdym kraju gdzie zamieszkują żydzi, są oni ‘Amerykanami / Francuzami po drugie’, ponieważ żyd jest zawsze po pierwsze żydem. Dlatego zawsze jego własny interes jest ważniejszy od interesu kraju zamieszkania.

2. żyd promuje świeckość wszędzie gdzie mieszka, co działa na jego korzyść, gdyż niczego nie obawia się bardziej od opinii świata chrześcijańskiego, mającego wyższość nad wszystkimi innymi religiami, i uważa je za fałszywe, włącznie z judaizmem. Ale żyd wierzy, że judaizm jest jedyną prawdziwą religią i wyłącznie dla nich. Żyd patrzy na nie-żydów, czyli ‘Gojów’ jako coś gorszego.

3. żyd wykorzystuje antysemityzm w celu uniemożliwienia krytyki jego zachowania, pomysłów i programu.

4. żyd ma bzika na punkcie swojego przetrwania. Chociaż amerykańscy i europejscy żydzi kochają dobre życie, promują syjonizm po to, by zawsze mieć miejsce do którego mogą uciec.

5. żydzi chcieliby zniszczyć Nowy Testament, zniesławić i wyszydzić, gdyż jest historycznym źródłem opisującym przywódców żydowskich – bogobójców wobec Syna Bożego, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia, Pana Jezusa Chrystusa. Żyd chciałby wymazać ten historyczny fakt, który przypomina mu żeby dokonał skruchy, co dla niego jest odrażające.

6. żyd mimo, że nie jest religijny, szanuje rabinów mających autorytet w sprawach religijnych. Oni z kolei szanują Talmud, który przeciwstawia się Staremu Testamentowi, złorzeczy Jezusowi Chrystusowi, Jego Matce i chrześcijanom.

7. żyd może propagować ‘równość między ludźmi’, ale widzi się członkiem grupy etnicznej wyższej od wszystkich innych.

8. żyd kiedy skonfrontowany z chrześcijaństwem, zawsze odpowie: urodziłem się żydem i umrę jako żyd. A to znaczy, że nigdy nie stanę się chrześcijaninem jak głupi Goj.

9. żyd lubi rządzić, być na szczycie drabiny. Gdyby większość Amerykanów była chrześcijańska, byłby to dla niego horror. Wtedy zawsze czułby na sobie palce wskazujące na niego jako tego, który odrzuca Chrystusa, upartego i chorego z nienawiści do Niego, wspierającego tych, którzy przyprowadzili Go do Piłata by Go ukrzyżował.

10. żyd użyje wszystkich możliwych sposobów by zaszkodzić chrześcijaństwu wszędzie gdzie mieszka. Będzie zawsze wołał: patrzcie co nam zrobili! – tak jakby był niewinnym barankiem. Ale kiedy ktoś krzyknie dlaczego ‘oni to zrobili’, odpowie: jesteś antysemitą.

11. żyd oddzielił swój rozum od duchowych nadziei na przyszły świat. Swoje przetrwanie widzi w swoim potomstwie mającym nosić jego nazwisko w ziemskiej i materialnej egzystencji.

12. żyd żyje dla tego świata, nigdy dla tego, który ma nadejść. Jest więc ordynarnym materialistą.

13. żyd, nie będąc religijnym, daje milczącą zgodę na wizję rabinów, którzy przewidują przyjście ziemskiego mesjasza, który ustanowi królestwo mesjańskie, w którym żydzi będą głowami państw.

 14. żyd nie lubi pracy fizycznej. By zarobić zależy od pracy innych. Tak więc głównie pracuje w zawodach usługowych jako: finansista, wykładowca akademicki, lekarz, prawnik, handlowiec, dziennikarz, aktor, piosenkarz.

15. żyd w sektorze finansowym ma nadzieję, że będzie wszystkim zarządzał. Pragnie posiąść wszelkie bogactwa ale bez wysiłku z jego strony.

16. żyd w celu uzyskania siły finansowej, postrzega chrześcijaństwo, z jego moralnym wpływem, jako zagrożenie. Rozpusta, rozwiązłość i zaburzenia obyczajów seksualnych lokują Goja pod jego władzą.

17. żyd jako wykładowca chce edukować zgodnie z poglądami świata żydowskiego, które są nie mówionym postrzeganiem Gojów jako wrogów.

18. żyd wykładowca będzie kształcił Gojów by wierzyli, że przez całe wieki żyd był niewinną ofiarą. Tak więc Goje mają pewne obowiązki wobec żydów, gdyż oni zasługują na lepsze traktowanie.

19. żyd jako dziennikarz zawsze będzie przedstawiał wydarzenia z korzyścią dla żydów.

20. żyd jako dziennikarz zawsze będzie przedstawiał chrześcijaństwo w złym świetle. To działa na jego korzyść. Chrześcijaństwo przekazuje społeczności zasady moralne, nad którymi żyd chce panować.

21. żyd jest zawsze obcym. Jest nieustannym obserwatorem oraz konsekwentnym aktorem i reaktorem na scenie świata. Szuka sposobów zniewolenia Gojów, których widzi jako gorszych pod względem inteligencji i aktywności.

22. żyd ma zawsze ‘misję’ i ‘cel’, o które musi walczyć. Misja i cel żyda są przeciwne do misji i celu Jezusa Chrystusa i chrześcijaństwa.

23. żyd chce trzymać się z daleka. Dlatego Winston Churchill początkowo użył określenia ‘międzynarodowy żyd’.

24. żyd trzyma się z dala od narodów, nie z powodów ideologicznych, jak określono w Starym Testamencie. Przeciwnie, Żyd pozostaje z dala od wszelkich innych, ponieważ widzi siebie jako należącego do elity.

25. żyd może głosić i uprawiać propagandę przez jego monopol w mediach pod hasłem „Różnorodność jest naszą siłą!” Ale żyd nigdy nie będzie mieszkał w okolicy, w której żyją biedni Murzyni, Azjaci i Latynosi. Dlaczego nie? Bo żyd gardzi klasą robotniczą jako gorszą od niego kulturalnie i bezsilną społecznie.

26. żyd w sercu gardzi ideą „braterstwa człowieka”. Tylko bowiem poprzez przyjęcie Jezusa Chrystusa, kościoła chrześcijańskiego i chrześcijańskiej uniwersalnej wizji „nowego człowieka w Chrystusie”, można realizować „braterstwo człowieka”.

27. żyd nie chce mieć nic wspólnego z Jezusem Chrystusem, kościołem i chrześcijańską uniwersalną wizją nowego człowieka w Chrystusie. Dlaczego nie? Po pierwsze dlatego, że Jezus Chrystus wzywa wszystkich ludzi do nawrócenia, co dla żyda jest odrażające, po drugie, ponieważ kościół patrząc w stronę nadchodzącego królestwa jest nieprzyjemny dla żyda, który szuka królestwa na tym świecie, i po trzecie dlatego, że nowy człowiek w Chrystusie, w którym zniesione są wszystkie rozróżnienia elitarne, jest tożsamością którą żyd postrzega jako niegodną jego umiłowania „odrębności” i kontroli nad innymi.

28. żyd poprzez monopol w mediach, sądownictwie i wyższych uczelniach, walczy z chrześcijaństwem. Dlaczego? Ponieważ chrześcijaństwo pokazuje żydów nie mających poczucia skruchy. Stawia to żyda w pozycji słabości i widzącego chrześcijańskie nakazy. Żyd uważa to za największe ze wszystkich nieszczęść.

29. żyd niesłusznie uważa, że jest częścią „narodu wybranego”. Tak więc Żyd uważa, że ma „boskie prawo”, aby mieć swoje „prawa” realizowane i zabezpieczone. W rzeczywistości, żyd żąda tego ze swoją jidysz bezczelnością. Jakie są prawa żyda i jak on je postrzega? Po pierwsze i przede wszystkim, że świat wokół niego powinien zgadzać się wyłącznie z jego punktem widzenia.

30. żyd bezwstydnie trzyma się swej tożsamości do śmierci. Umrzeć dla prawdy raczej, a nie dla rasowej tożsamości kogoś, jest podstawą męczeństwa. Ale „prawda” dla żyda nie jest absolutem. „Prawda” dla żyda to narzucanie swojej woli innym i utrzymanie jej. A jaka jest wola żyda? Taka by Jezusa Chrystusa nie kochać, nie wierzyć, i nie oddawać mu czci.

Nathanael Kapner

Tłumaczenie: Ola Gordon

Źródło: http://www.realjewnews.com/?p=29

P.S.

Dlaczego opuściłem Judaizm. Nathanael Kapner

a

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.