Strona główna > NWO > Kościół i cerkiew > „Musimy zastąpić Kościół katolicki religią republikańską”

„Musimy zastąpić Kościół katolicki religią republikańską”

Cytat z wypowiedzi żydowskiego „edukatora” Francji (ministra edukacji)

Nigdy nie będziesz w stanie zbudować wolnego narodu z Kościołem katolickim„.

To nie wypowiedź Woltera czy Georges’a Danton, lecz urzędującego ministra edukacji Francji z wywiadu z roku 2008, Vincenta Peillona, gdy ukazała się jego książka La Révolution française n’est pas terminée (Rewolucja Francuska jeszcze się nie skończyła), donosi gazeta Tempos.

Rewolucja duchowa

Według Peillona: „rewolucja może nastąpić nie tylko w kategoriach materialnych. Musi do nich dojść również w umysłach. Teraz zrobiliśmy rewolucję głównie na gruncie politycznym, ale nie moralnym i duchowym. Pozostała nam moralność i duchowość Kościoła katolickiego. Musimy je zastąpić„.

Republikańska religia

A jak minister Peillon ma zamiar zastąpić Kościół katolicki?

Tam nie można było od razu przyjąć protestantyzmu we Francji, jak to miało miejsce w innych demokracjach, trzeba było wymyślić republikańską religię. Ta nowa religia to sekularyzm, który musi towarzyszyć rewolucji materialnej, co w rzeczywistości jest rewolucją umysłową„.

A jak ta „duchowa rewolucja” ma być wprowadzana?

Rewolucja oznacza i zakłada, że wszystko musi zostać zapomniane, wszystko to, co poprzedziło rewolucję. Dlatego szkoła odgrywa kluczową rolę, ponieważ szkoła ma oderwać dziecko od wszystkich przed-republikańskich zobowiązań, aby edukować je, by stać się miało obywatelem. To jest jak odrodzenie, przeistoczenie się poprzez szkołę i dla szkoły, to nowy rodzaj kościoła z nowymi kapłanami, liturgia nowego i odczytanie na nowo tablic z prawem”.

Świecka moralność

Minister stara się wprowadzać w życie swoje anty-kościelne tezy. W artykule 31 projektu ustawy, jaki został przez niego przedstawiony przez niego, jest mowa o „ustanowieniu Szkoły Republikańskiej”, że chce on stworzenia „warunków kształcenia w celu zapewnienia równości płci” w szkołach podstawowych. Parlament zmienił ten zapis w ostatniej chwili.

Celem Peillona zgodnie z jego ideologią gender było wyeliminowanie rozróżnienia płci. Peillonowi udało się przeforsować prawo o „świeckiej moralności” jako edukację obowiązkową. Ponieważ cel tej „moralności świeckiej” nazywany został prawem „uczniowie ze wszystkich środowisk rodzinnych, etnicznych, społecznych, intelektualnych […] dążyć będą do stwierdzenia, że służy to ich wyzwoleniu się […], a celem republikańskiej szkoły było zawsze stworzenie wolnego człowieka„. Państwo w zamiarach Peillona zastąpiło prawa rodziców i ustawiło siebie w roli autorytarnego nauczyciela narodu.

Agresywny sekularyzm

Agresywność francuskiego sekularyzmu została napiętnowana nawet przez USA, a prezydent Francji, Hollande, został po raz pierwszy (w 2013 r.) wymieniony w corocznym raporcie na temat łamania wolności religijnej w kręgu przywódców krajów, gdzie wolność religijna jest zagrożona. Sześć stron raportu poświęconych jest przede wszystkim francuskim naruszeniom fundamentalnych praw i praw człowieka. Francja jest również jednym z 15 krajów europejskich, które mają różne przepisy naruszające wolność wypowiedzi i wolność sumienia.

Vincent Peillon – biografia

Peillon_Vincent - Kościół
żydowski edukator Francji – Peillon

Vincent Peillon, urodzony w 1960 roku, działający w swego rodzaju delirium antykatolickim, jakby właśnie został wysłany z loży masońskiej do składu trybunału rewolucyjnego podczas Rewolucji Francuskiej, jest żydem, członkiem partii socjalistycznej i masonem.

Jego matka pochodzi z rodziny alzackiego rabina Blum, jego dziadkiem był Leon Blum. Jego wuj, Etienne-Emile Baulieu (faktycznie Etienne Blum), jest jednym z twórców pigułki aborcyjnej RU486.

Jego ojciec, Gilles (1928-2007), był bankierem i komunistą. Był m.in. dyrektorem w Banque Commerciale pour l’Europe du Nord, który został nazwany „bankiem sowietów”, bowiem zajmował się transakcjami finansowymi pomiędzy Wschodem i Zachodem na rzecz ZSSR.

Vincent Peillon od 1994 roku był członkiem krajowego kierownictwa partii socjalistycznej. Od 1997 do 2002 był członkiem Zgromadzenia Narodowego, w latach 2004-2012 posłem do Parlamentu Europejskiego, a od maja 2012 roku jest ministrem edukacji w rządzie Jean-Marc Ayrault. W 2010 roku opublikował książkę „Une religion pour la République. Laïque Ferdinand Buisson de la foi” (Religia Republiki, świecka wiara Ferdinanda Buisson). Peillon jest żonaty z urodzoną w Casablance żydówką, dziennikarką, Nathalie Bensahel.

źródło: http://eponymousflower.blogspot.co.uk/2013/07/frances-jewish-education-minister-we.html

przygotował: stophasbara

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.