Strona główna > NWO > Apokalipsa > Musimy bronić rodzinę przed masońską korupcją

Musimy bronić rodzinę przed masońską korupcją

Musimy bronić rodzinę przed masońską korupcjąChiesa viva 485

WE MUST DEFEND THE FAMILY FROM MASONIC CORRUPTION

Chiesa viva 485 – wrzesień 2015

https://padrepioandchiesaviva.com/uploads/Chiesa_viva_485_S_sp.pdf

Tłum. Ola Gordon

Deklaracja wysokiego rangą prałata:

NIECH BĘDZIE PRZEKLĘTY!

OD „TOALET” (KOLUMNADA BERNINIEGO!)

DO „EXPO 2015” [ON] DALEJ PONIŻA ŚWIĘTY KOŚCIÓŁ RZYMSKI,

W IMIĘ MASONERII, CZCZĄC SZATANA I „CZŁOWIEKA-BOGA”!

Anty-papież i anty-Chryst Czigodny Mistrz Masoński, kard. Jorge Mario Bergoglio SI, samozwańczy [tzw.] „papież Franciszek” – uważający się za Jego „Wikariusza na ziemi”,  będzie sądzony przez naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, między innymi, za satanistyczne i bluźniercze nauczanie, jako prawdziwy „Apostata” i pilny mason „czciciel szatana” – który kwestionuje naszego Zbawiciela, Chrystusa, Boga i Ducha Świetego, bluźni „21” wieków ziemskiej historii Świetego Kościoła Rzymskiego,  trywializując wszystko i niszcząc wszystkie wartości doktrynalne Starego i Nowego Testamentu (Świętą Ewangelię), celowo zapominając, jako najgorszego rodzaju hipokryta, że Święty Kościół Rzymski jest „Objawieniem i Tradycją”, z twardą jak skała pewnością prowadzącą do zbawienia: «PORTAE INFERI NON PRAEVALEBUNT ADVERSUS EAM!» [„Bramy piekielne go nie przemogą!”]

On zawsze upada przed „masońskim globalizmem” i „CZŁOWIEKIEM-BOGIEM„!

 Pektorał Franciszka “Biskupa Rzymu”. Dlaczego:

– ten krzyż nie symbolizuje ofiary Chrystusa na krzyżu?

– „Dobry Pasterz” niesie na ranmionach owcę z 2 rogami?

– „Dobry Pasterz” ma oczy i nos jak Baphomet?

– „Dobry Pasterz” krzyżuje ramiona jak w rytuale 33o?

– gołębica-duch święty, który zainspirował „Dobrego Pasterza”, jest identyczny jak ten Ordo Templi Orientis [Zakon Wschodnich Templariuszy] Bawarskich Iluminatów?

Czy Francesco, “Biskup Rzymu” nie wie, że Ordo Templi Orientis jest masońską organizacją, której zadaniem jest promowanie satanistycznej korupcji, sprowadzenie wszystkich tajnych stowarzyszeń do jednego centrum zarządzającego zdominowanego przez Bawarskich Iluminatów?

 Francesco, “Biskup Rzymu” z pastorałem wykonanym z drewna pochodzącego ze „zgniłego drewna z łodzi imigrantów”.

Co on osiągnął…“toalety” w kolumnadzie Berniniego, pawilon “Expo 2015,” “ohydny krzyż z cyny!” bez symbolu na nim Chrystusa, naszego Zbawiciela… “drewniany pastorał ze zgniłego drewna z łodzi imigrantów” … używa czasem pastorału z “paralitycznym Chrystusem” [zaprojektowanym] przez masońskiego rzeźbiarza Manzu, i zamówionym przez masona i homoseksualistę, Pawła VI, z którym celebrował „50” “Novus ordo Missae”, prawdziwą luterańską elegię – samobójczego Lutra, uduszonego przez wyrzuty sumienia, jak Judasz Iskariot, ulegający woli szatana!

Zainspirowani „proroctwami” irlandzkiego biskupa, cysterskiego mnicha Malachiasza (1143), Piusa XX możemy pokazać jako “PASTOR ANGELICUS”, zaś obecnego „antypapieża” Francesco, “Magister sellae pro laxato alveo” (mistrza latryny, gdzie można się wypróznić!), pamiętając „toalety” kolumnady Berniniego!

Musimy przypomnieć antypapieżowi niektóre prawa ewangeliczne takie jak:

“To są grzechy bardzo sprzeczne z czystością… CZYNY HOMOSEKSUALNE.

Te grzechy są wyrazem zła pożądania… (kompendium, Katechizm Kościoła Katolickiego” 492… ogłoszony przez Benedykta XVI 28.06.2005).

Nie wolno zapominac, że karą za „homoseksualizm” w Starym Testamencie była „śmierć”!

Skutek bluźnierczych „gejowskich małżeństw” w katolickiej Irlandii miał tylko jeden stanowczy głos dezaprobaty, od sekretarza stanu, kard. Pietro Parolina, który dosłownie powiedział:

«KLĘSKA LUDZKOŚCI!… Nie można tylko mówić o klęsce zasad chrześcijańskich!”

„RODZINA pozostaje w centrum i musimy zrobić wszystko by ją bronić, chronić i promować, ponieważ przyszłością ludzkości i Kościoła … jest rodzina. »
«Związek małżeński mężczyzny i kobiety, który został założony i wyposażony w prawa przez Stwórcę, ze swej natury jest nakazany komunii i dobru małżonków oraz w generowaniu i wychowaniu dzieci.» (338, op. cit)

„Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi ” (Dzieje 5:29)

Antypapież Francesco twierdzi, że biskupi to nie „piloci”, że nie wolno im kierować i przewodzić wiernym!

Może przyszli biskupi będą musieli zdobywać „licencję pilota żeglarskiego czy lotniczego”?

W przeciwieństwie do tego, we wspomnianym powyżej kompendium „Katechizmu Katolickiego” jest napisane:

« Biskupi … mają obowiązek głoszenia Ewangelii w sposób wierny i AUTORYZOWANY dla wszystkich jako autentyczni świadkowie Wiary Apostolskiej ubranej w autorytet Chrystusa.

Dzięki nadprzyrodzonemu poczuciu wiary, lud Boży niezawodnie przylgnął do wiary pod PRZEWODNICTWEM żywego Magisterium Kościoła”.

Jak może antypapież, Franciszek, stać się anty-Chrystem, upokarzając i obrażając Świętą Ewangelię i katolicką doktrynę, działając jako „despota” ignorujący prawa i tradycje?

Święty Kościół Rzymski i wszyscy wierni chrześcijanie zapraszają Cię do opuszczenia tronu Kięcia Apostołów, gdzie przyjąłeś urząd jako wynajęty sługa masonerii! KARA BOŻA NASZEGO ZBAWICIELA, JEZUSA CHRYSTUSA, JEST U DRZWI!

Dlaczego antypapież Franciszek, nie powie, że slumsy jakie pamieta w sposób miakiaweliczny i szatański, są tworzone i chciane przez masonerię, redukującą ludzi do „nędzy”, obciążonych niesprawiedliwymi i lichwiarskimi podatkami na łasce rządzących sług judeo-masońskich finansów, prowadząc do zwiększenia bezrobocia, niepokojów społecznych i przestępczości by osiągnąć całkowitą de-chrystianizację w imię Człowieka-Boga.

Mason antypapież Franciszek, powinien pamiętać niezliczonych katolickich suwerenów wyniesionych na ołtarze, od św. Ludwika IX, króla Francji, do ostatniego cesarza Austro-Węgier, św. Karola Habsburga.

W tych obecnych czasach nie da się zapomnieć zachowania niektórych katolickich głów państwa: prezydenta Ekwadoru, Don Garcia Moreno, który poświęcił ten kraj Najświetszemu Sercu Jezusa i został zabity przez masonerię; głowy hiszpańskiego państwa, Don Francisco Franco, który, po zwycięstwie “Cruzada”, złożył swój miecz u stóp Matki Bożej z  Montserrat; nowego prezydenta (2015) Polski, który udał się z uroczystą procesją by złozyć hołd Czarnej Madonnie w Częstochowie by podziękować Jej po „wyborze”!

Ołtarz nie jest więc „ołtarzem ojczyzny”, masońską konstrukcją, wbrew naszemu Zbawicielowi, Jezusowi Chrystusowi: „Ołtarz jest symbolem samego Chrystusa… OFIARNYM OŁTARZEM KRZYŻA… OŁTARZEM EUCHARYSTYCZNEJ UCZTY” (“Katechizm,” 2005, 288, op. cit.)

Mason antypapież, Franciszek, powinien używać „ołtarza ojczyzny” w jego „pontyfikacie” z większą spójnością!!!

MUSIMY BRONIĆ RODZINY przed masońska korupcją

WE MUST DEFEND THE FAMILY from Masonic Corruption

“Chiesa viva” *** wrzesień 2015

Ks. dr Luigi Villa i dr Franco Adessa

«RODZINA pozostaje w centrum i musimy zrobić wszystko by ją bronić, chronić i promować, ponieważ PRZYSZŁOŚCIĄ LUDZKOŚCI I KOŚCIOŁA… JEST RODZINA. »
To są niedawne słowa sekretarza stanu kard. Pietro Parolina, które wyrażają niezmienna naukę Kościoła, że rodzina jest fundamentem całej ludzkiej cywilizacji i samego Kościoła Katolickiego.

Ale tę prawdę bardzo dobrze znał założyciel szatańskiego Zakonu Bawarskich Iluminatów, Adam Weishaupt, który wtajemniczanych uczył o „wielkich tajemnicach”:

«Ale wkrótce w jego sercu rozwinął się nieszczęśliwy zarazek; i odpoczynek i szczęście zniknęły. Z MNOŻENIEM SIĘ RODZIN, zaczęło brakować  koniecznych środków utrzymania. Ustało życie koczownicze czy wędrowne; rozpoczęła się własność; ludzie woleli stałe mieszkania; rolnictwo ich zjednoczyło… To był początek własności, któremu … zadały pierwszy śmiertelny cios Równość i Wolność.»

Święta Rodzina

Tylko rodzina mogła mnożyć rodziny; tylko rodzina mogła ubiegać się o stały dom, prywatną własność, produktywną pracę; tylko ta wielość rodzin może odczuwać potrzebę istnienia religii, rządu, ojczyzny, lojalności militarnej.

Ale w imię satanistycznej panteistycznej świętości Natury, Adam Weishaupt dążył do usunięcia cywilizacji i powrotu do systemu życia plemiennego.

W rzeczywistości, w 1776 został zatrudniony przez Mayer Amschel Rothschild do utworzenia Zakonu Bawarskich Iluminatów, który, 3 lata wcześniej, z kilkunastoma przyjaciół finansistów, wezwał do planu utworzenia Rządu Światowego, którego program podsumowano w tych dwóch zdaniach:

«PRAWDZIWE IMIĘ BOGA  zostanie usunięte z leksykonu życia.»

«… Goje (chrześcijanie) wyniszczą się wzajemnie, ale na skalę tak ogromną, że w końcu na świecie pozostaną tylko masy proletariatu, z kilku milionerami oddanymi naszej sorawie…i policja i wojsko w liczbie wystarczającej do ochrony naszych interesów.»

Weishaupt opracował his tajny program obejmujący zniesienie wszystkich rządów, własności prywatnej, prawa dziedziczenia, zniesienie lojalności do kraju i wojska, zniesienie wszystkich religii, i szczególnie LIKWIDACJA RODZINY.

Głównym i najtrudniejszym do rozłożenia wrogiem będzie zawsze i tylko RODZINA. Ona była, według Weishaupta, źródłem wszelkiego zła!

To następca Weishaupta, Nubius wraz z współpracownikami na jakieś tajne Skazówki, opisali ich ostateczny cel i metody jego realizacji:

«Naszym ostatecznym celem jest ten Woltera i rewolucji francuskiej: całkowite usunięcie katolicyzmu i nawet chrześcijańskiej idei (…) Musimy skupić się na młodzieży: trzeba uwieść młodzież!» (Tajna instrukcja, “Nubius”, 1819).

«… Przekazujcie truciznę w serca wybranych, podawajcie ją w małych dawkach, jakby przez przypadek (…) ówną rzeczą jest odizolowanie człowieka od rodziny, żeby się zaniedbał w swoich zwyczajach (…) Podniecać go, uwodzić, dac mu jakieś znaczenie, ostrożnie uczyć go by nudził się w codziennej pracy, w ten sposób, po rozdzieleniu go od małżonki i dzieci (…) inspirujcie w nim pragnienie innej egzystencji (…) Kiedy uda się wam insynuować obrzydzenie do rodziny i religii (dwie rzeczy będące zawsze w zgodzie), obudźcie w nim pragnienie bliskiego związku z „Lożą” (Tajna instrukcja, „Mały tygrys” /Little Tiger, 1822).

«Rozpoczęliśmy wielką korupcję (…) korupcję która musi doprowadzić do pogrzebu Kościoła (…) katolicyzm (…) nie obawia się czubka noża, ale może upaść pod ciężarem korupcji (…) popularyzujcie zło w tłumach; kto się złapie na zło pięcioma zmysłami, żeby mogli być w nim zanurzeni (…) Zróbcie serca złymi i nie będziecie już mieć katolików (…) Zostawcie starych i dojrzałych ludzi; a idźcie prosto do młodzieży, i jeśli możliwe też do dzieci (…) Żeby zmniejszyć katolicyzm, kobietę powinno się usunąć… ale skoro nie możemy ich usunąć, musimy skorumpowac ich razem z Kościołem (…) Najlepszym sztyletem do zabicia Kośicoła i uderzenia go w serce jest korupcja. Dlatego działajcie aż do końca!» (Tajna instrukcja, “Vindice,” 1838).

[Czytaj: Stała instrukcja Alta Vendita na moim chomiku. W powyższym tekście 'korupcja' = 'psucie', nie przekupstwo jak rozumie się powszechnie]

Ten poziom korupcji, zwłaszcza młodych, jest zabarwiony dalszymi szczegółami:

«Magia seksualna jest ostatecznym wnioskiem i najbardziej tajemną doktryną filozofii okultystycznej» (Francesco Brunelli, wielki mistrz masoński i Zakonu Memfis i Misraim i Zakonu Martinistów / Order of Martinist).

«Podniecenie seksualne czynie dzieci niezdolne już do nauki; prowadzi do nienawiści; i nienawiści do ich rodziców i dorosłych, a nawet samych siebie (…).  Utrata skromności jest pierwszym objawem głupoty» (Sigmund Freud, “3 reakcje” / 3 Responses, Wiedeń, 1905. Freud był członkiem żydowskiej masonerii B’nai B’rith).

I “plan” masonerii w tajnym okólniku mówi: «Z edukacji należy usunąć wszelki ślad chrześcijaństwa i nadprzyrodzonego życia łaski… (…). Księży i osoby zakonne powinno się wykluczyć z nauczania. Muszą zniknąć wszelkie różnice płci w edukacji» (“Chiesa viva,” n. 109, s. 5)

I moglibyśmy wymieniać setki innych podobnych postanowień lóż masońskich. Ale, jak widać, te “masońskie plany” zbiegaja się z “planami szatana”, którego jedynym celem jest zaczernienie ludzkich dusz, by czcili ich jako “boga”, czyniącego się szefem, który byłby niekwestionowany, “rządu światowego” przeciwko Królestwu Chrystusa i Jego łasce.

TO DLATEGO SZATAN PODNOSI FLAGĘ I KULT  NATURY. Dlatego każdy z nas, nawet dzisiaj, w naszych czasach, musi wybrać stanowczo nasz obóz, bo “kto nie jest ze Mną jest przeciwko Mnie” (Łuk 15, 5, 23). To oznacza: nie może być żadnej neutralności między dobrem i złem, między prawdą i błędem.

Nasze życie na ziemi jest tylko miejscem testowania, a pośmierci będziemy sądzeni, na wieczność według dokonanych przez nas wyborów.

Ludzka historia, faktycznie, składa się z nieustannej walki jaką szatan (tzn. „anty-Kościół” który św. Paweł nazywa “tajemnicą nieprawości”) prowadzi z prawdziwym Kościołem, Mistycznym Ciałem Chrystusa.

“Tajemnica nieprawości” charakteryzuje się odrzuceniem Łaski. Bóg w procesie tworzenia wprowadził naturalny porządek współistnienia z nadprzyrodzonym; dzisiaj jesteśmy świadkami diabelskiej próby Lucyfera i jego sojuszników wzniecenia BUNTU PRZECIWKO NATURZE ŁASKI, deifikowac stworzenie, które, nabrzmiałe pychą, próbuje buntować się przeciwko Bogu i Jego porządkowi, chcąc ustanowić społeczeństwo w którym całkowicie wykluczy się Boga.

Ale skoro Pan Jezus stanowczo stwierdził, że „beze Mnie nic nie możecie uczynić”  (Jan 15:5, 55) jest matematycznie pewne, że ta nowa prometejska próba buntu przeciwko Prawu Bożemu może tylko zakończyć się klęską, ohydztwem i niewolnictwem! Tak, bo Chrystus pokonał świat i diabła! Więc choć dalej zyjemy w czasie bitwy, krzyczymy nasza Wiara tylko w Nim – w Nim siła, zwycięstwo i chwała na wieki wieków!

EDUKACJA SEKSUALNA

Masoński krok w kierunku unicestwienia człowieka

Publikujemy tu fragmenty książki:

“Edukacja seksualna: masoński krok w kierunku unicestwienia człowieka” / Sex education: Masonic Step towards Annihilation of Man autorstwa dr Carlo Alberto Agnoli radcy Sądu Apelacyjnego i wydanej przez Editrice Civililtà of Brescia w 1992.

Bardzo trudno jest wyobrazić sobie narzędzie dezinformacji i manipulacji sumieniami bardziej subtelne, a zatem bezpieczniejsze i skuteczne niż bombardowanie wiadomościami, odpowiednio wybranymi i zniekształconymi, które, paradoksalnie, w imię wolności mysli i prasy, cechuje nasze obecne demokratyczne i pluralistyczne społeczeństwo.

Ten grad informacji która nakłada się na siebie ciągłym strumieniem, ogłusza cel, i wkrótce wszystko się zapomina, albo przynajmniej przechodzi niezauważone, gdyż uwagę natychmiast odwraca się na inne wiadomości: kronika zbrodni nakłada się na wiadomości o projekcie legislacyjnym; publiczność staje się coraz bardziej otumaniona, rzucana tu i tam, jakby ktoś miał kaca, i kiedy traci smak do wszystkiego i wszystko się miesza.

W hałasie uniwersalnego pomieszania wrażliwości, hierarchia wartości zostaje zaciemniona, a więc siła polityczna – która jest wyrazem tej samej okultystycznej siły, która manipuluje źródłami informacji! – może przejść prawie niezauważona, manewry i reformy, które mają tak szeroki zakres, wprowadzone ukrycie i bez poważnego oporu.

Dzieje się tak również dlatego, że hałaśliwe spory między stronami, które polaryzują opinię publiczną – choć problem ma rozgryźć ludzkość! – jest tylko grą stron, i konflikty ustają, lub są zredukowane do minimum w obliczu wielkich wyborów, takich jak rosnące i przytłaczające obciążenia podatkowe, zgubna reforma prawa rodzinnego, nowy Kodeks Karny itd. itd.

Uważny obserwator, którego nie zniechęcą szczegóły, zdaje sobie sprawę z tego, że oprócz następstwa rządów i organów ustawodawczych, STAŁOŚĆ TEGO CIĄGŁEGO CHAOSU SKŁADA SIĘ ZE STOPNIOWEJ, SYSTEMATYCZNEJ I ZAPROGRAMOWANEJ DEMOLKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ KONCEPCJI ŻYCIA, kiedy łatwo jest przypomnieć niektóre z głównych kroków: rozwód, aborcja, już wspomniana reforma prawa rodzinnego, stopniowa legalizacja pornografii, niemal zniszczenie sprawiedliwości karnej poprzez reformy proceduralne, w początkowym stadium islamizacja Włoch i zwiększenie handlu narkotykami poprzez absurdalne otwarcie granicy, inwazję „nie-UE”.

Wśród tych “reform”, wszystkie ogromnego znaczenia, jest jedna wyróżniająca się, i bez przesady można ją nazwać COUP DE GRACE DLA NASZEGO NIESZCZĘSNEGO NARODU, który zostawiono jako spadek od dziesiątej do jedenastej Legislatury Republikańskiej.

Odnosimy się do tzw. „EDUKACJI SEKSUALNEJ” zapewniającej wprowadzenie jej na „wszystkich poziomach” szkoły, więc też do przedszkola. Ostrzeżenie jest tym poważniejsze, że gdy minie okres korekty po szokujących wyborach, można być pewnym, że ten projekt, który nosi oczywisty ślad mocy okultystycznej, będzie posłusznie kontynuowany z nową energią. W rzeczywistości zostało już zatwierdzone w raporcie VII Komisji Izby Reprezentantów 16 stycznia, i do jej realizacji skarb państwa przeznaczył budżet w bieżącym roku finansowym.

——————-

PLAN ŚWIATOWEGO RZĄDU

«… Wykorzystywanie alkoholu, narkotyków, korupcji moralnej i wszystkich innych rodzajów zła trzeba stosować w sposób systematyczny…»

«Nie wolno nam się wycofać w obliczu szantażu, oszustwa i zdrady kiedy musimy zrealizować nasz cel.» (Mayer Amschel Rothschild)

——————–

Ale w obliczu tego, co wydaje się nam potworną zbrodnią, uważamy, że mamy obowiązek  krzyku na alarm,  informowania niczego nie podejrzewających, pobudzania bezczynnych i namawiania wszystkich do działania i walki. MUSIMY W KOŃCU ZAKOŃCZYĆ TĘ PATHETYCZNĄ GRĘ DELEGACJI DEMOKRATYCZNEJ DZIĘKI KTÓREJ NOWOCZEŚNI KATOLICY, dzięki niewielkiemu znakowi, który umieścili, co jakiś czas, na symbolu wyborów, czują ulgę od wszelkiej odpowiedzialności i jakiegokolwiek zobowiązania walki i ofiary, i są przekazywani, ze związanymi rękami i stopami, niskiej klasie przeciwników i koruptorów, którzy są powściągliwymi sługami ludzi, traktującymi ich jak stado bydła, podczas gdy obłudnie głoszą, że są ich sługami!

Analiza przepisu natychmiast wykrywa zamierzony brak precyzyjnego porównania etnicznego. Art. 3 wyraźnie mówi, że edukacja seksualna będzie odbywać się „w kontekście pluralizmu kulturowego”.

Teraz jest jasne, że to czego nie zaleca jako opcję, jest faktycznie bardzo jasnym wyborem: postaw katolicki pogląd na tym samym poziomie jak freudowskie doktryny pan-seksualności „wolnej miłości”, koncepcje głoszone przez zboczeńców seksualnych, pod nazwą „gej”, teraz jest zorganizowane w grupy nacisku politycznego pod auspicjami partii komunistycznej, albo obsceniczne praktyki hinduizmu i buddyjskiego tantryzmu, tak wyniesionych w masonerii. To jest równoznaczne z powiedzeniem,  że nie ma żadnej zasady, i POZORNA NEUTRALNOŚĆ SKUTKUJE ZADEKLAROWANĄ WOJNĄ Z CZYSTĄ, RYGORYSTYCZNĄ I WYMAGAJĄCĄ KATOLICKĄ MORALNOŚCIĄ.

Krótko mówiąc, przyznanie czasopismu “Playboy” i innym czasopismom pornograficznym taki sam autorytet jak Ewangelii to NEGOWANIE BOSKOŚCI CHRYSTUSA, i faktycznie szydzenie z Niego, wykpiwanie Go, plucie na Niego i koronowanie Go cierniami, jak zrobili żołnierze na dziedzińcu pretoriańskim.

To pragnienie korumpowania jest też wyraźnie widoczne w Art. 1 p. b) uchwały który mówi o „szacunku… dla moralnego sumienia młodych… i akademickiej wolności nauczycieli”.

Jest więc jasne, że „szacunek dla moralnego sumienia młodych” (a jeszcze powinno się uczyć edukacji seksualnej w przedszkolu) oznacza jednoznacznie, że po przebudzeniu i pobudzeniu w nich, na mocy obowiązkowych programów rządowych, i bez żadnego szacunku do moralnych przekonań ich rodziców! – Ciekawość i instynkty wciąż utajone lub uśpione, „nauczyciel” musi skrupulatnie unikać wszelkiej „represyjnej ingerencji” i pozwolić im na swobodę prowadzenia tak pożądanych i zachęcanych działań. A jaki lepszy wiek niż wtedy, gdy zahamowania są jeszcze bardzo słabe!

Wtedy tym bardziej jasne jest, że we wspomnianej wyżej strukturze jawnej amoralności, tzw. „akademicka wolność nauczycieli” zostanie rozwiązana prawną nienagannością wszelkich zachowań tych samych i „ekspertów zewnętrznych„, co zgodnie z Art. 5 wezwie do nauczania dzieci i młodzieży „zajęć pozalekcyjnych” o seksualności.

I wyobraźmy sobie, ci którzy mają minimum wyobraźni, jakiego rodzaju ludzie są tymi „zewnętrznymi ekspertami” w dziedzinie seksualności! Przecież nie wszyscy zapomnieli, że kilka lat temu, w tej kolejności idei, w szkole w Bolonii wezwano na zajęcia interwencję „pracownika seksualnego” – właśnie do tego powołany autorytet do uczenia młodych ludzi w tej delikatnej materii z całym autorytetem jego niezaprzeczalnego doświadczenia (ponieważ jest niezaprzeczalne, że „praktyka czyni mistrza”!).

Nie zabraknie też oczywiście w kontekście „zdrowego pluralizmu” demokratycznych przedstawicieli kategorii „gejów” (w czasach mniej wdzięcznych i mniej ekumenicznych, brutalnie nazywanych „zboczeńcy seksualni„!), by zilustrować koncepcje życia , oczekiwania i „prawa innych„, a zwłaszcza pedofilów.

W ten sposób nasze dzieci będą edukowane, od przedszkola, by „szanować mniejszości” i wizji świata bardziej „otwartego” i w końcu „wyzwolonego” z wąskich i tępo „nietolerancyjnych” i kontrreformacyjnych postaw!

Takie jest znaczenie i nieunikniony rezultat omawianego projektu ustawy – to znaczy zachęcanie i motywowanie naszych dzieci do wszelkiej lubieżności, i narażanie ich na wszelką inicjatywę pobłażliwą pod względem seksualnym za pośrednictwem nauczycieli i ekspertów – można to obserwować z jeszcze większą jasnością z historii „procesu” parlamentarnego. A jeśli to nie dotrze wszędzie natychmiast, zostanie osiągnięte, oczywiście, stopniowo, gdyż widzimy poziom przyzwoitości w świecie zachodnim pogrążający się krok po kroku w tych latach demokratycznej, libertariańskiej i „antyrepresyjnej” edukacji!

Ważne w tym względzie, i warto to zauważyć, „projekt” z uzgodnionym tekstem obejmujący serię wcześniejszych propozycji: jedna od byłego członka partii komunistycznej, jeden od partii socjalistycznej, od partii chrześcijańskich demokratów, i jedna od – żeby wyjaśnić ducha [projektu] dla naszych bardziej optymistycznych i pewniejszych siebie czytelników! – Czcigodnej Ilony Staler, znanej jako „Cicciolina” (Projekt Prawa no. 4201).

W szczególności wyraźnie pojawia się matrix psychoanalityczny, i ten żydowskiej masonerii (nie zapominaj, że Freud był członkiem masonerii żydowskiej B’nai B’rith), i jako taki jest radykalnie antykatolicki.

W raporcie o socjalistycznej propozycji, złożonej 2.07.1987, czytamy, że celem proponentów [państwa] jest „wyzwolenie młodych ludzi od ignorancji, uprzedzeń, kompleksów i tabu towarzyszącym koncepcji seksu”, i „usunięcie wszystkiego wiązanego z aurą tajemnicy seksu, a później zburzyć każdą przeszkodę i każde tabu”.

Czy można to pokazac jaśniej? Zburzyć każdą przeszkodę, każde tabu, wszelką skromność! Żeby z naszych dzieci zrobić okrutnych, zboczonych, nędznych, oddających się wszelkiej niemoralności, [a więc] NIEKOMPETENTNYCH, DO UTWORZENIA RODZINY W PRZYSZŁOŚCI.

——————————

PLAN ILUMINATÓW

«… Musimy atakować młodzież: musimy uwieść młodych!… » (Nubius, 1819)

«… Głównym zadaniem jest odizolowanie mężczyzny od rodziny, żeby musiał odrzucić swoje zwyczaje… oddzielić go od małżonki i dzieci… wywołać obrzydzenie do rodziny i religii.» (Little Tiger, 1822)

———————–

Taki jest zadeklarowany cel naszych ustawodawców i rządzących!

Wtedy jest jasne, że słowa „ignorancja” i „uprzedzenia” mają odnosić się do katolickiej opinii o seksualności.

Jest całkowite odrzucenie każdej zasady moralnej, co jasno widać z tego, że w tym raporcie jest stwierdzenie, że musimy wyjaśnić uczniom „znaczenie historyczne„, a później „powierzchowność„, a mianowicie arbitralność, wszelkich zasad moralnych uznawanych w sprawach seksu, jak i, oczywiście, w każdej innej dziedzinie, łącznie z szacunkiem dla dziedzictwa i życia, gdyż moralność – jak wie chrześcijanin, jak i rewolucjonista – jest jedna i niepodzielna. Ten kryminalny relatywizm, jeśli zgadza się dokładnie z zasadami państwa świeckiego, jest zaprzeczeniem w kategoriach słów naszego Pana Jezusa Chrystusa

(Marek 13:31, Łukasz 21:33; Mateusz 24:35).

Stoimy w obliczu głoszenia dzikiego seksu i powszechnej niemoralności, systematycznej akceptacji zbrodni i zgodnego odrzucania prawa!

[…]

Każdy mający jakąś wiedzę o doktrynach psychoanalitycznych, wie, że wymazanie winy, a tym samym grzechu, jest głównym celem „terapii” Freuda i jego zwolenników; to nic innego niż to co zdefiniowaliśmy jako SZATAŃSKIE ODWRÓCENIE SPOWIEDZI.

[…]

————————–

PLAN ILUMINATÓW

«Rozpoczęliśmy wielką korupcję… korupcję, która musi doprowadzić do pogrzebu Kościoła

… Uczyńcie serca okrutnymi, i nie będziecie już mieli więcej katolików…

Zostawcie starych i dorosłych mężczyzn, zamiast tego idźcie prosto do młodych, i jeśli możliwe, do dzieci…

Żeby zmniejszyć katolicyzm,,, skorumpujmy kobietę z Kościołem…

Najlepszy sztylet do zabicia Kościoła i uderzenia w serce to korupcja.» (Vindice, 1838)

————————-

[…]

REWOLUCJA SEKSUALNA

Punkt kulminacyjny rewolucji anty-chrześcijańskiej

Dla kogo rozważa się, z dokładnym wyczuciem historii i oczami oświeconymi wiarą, etapy rewolucji, nie ma ucieczki od tego projektu ustawy, że jest ona punktem kulminacyjnym koncepcji świeckiego państwa. Państwa które zgodnie z tzw. „prawami człowieka” ogłoszonymi we Francji w 1789, i przeformułowanymi w 1948 przez ONZ, ODRZUCA KAŻDĄ REGUŁĘ BOSKIEGO, WIECZNEGO I NIEZMIENNEGO PRAWA, i humanistycznie i czysto lucyferyczne, CZYNI CZŁOWIEKA WŁADCĄ I MISTRZEM DOBREGO I ZŁEGO, twierdząc, zawsze zgodnie ze słowami raportu z propozycją prawa socjalistycznego, o „relatywności” każdej zasady moralnej.

Mamy zatem do czynienia z całkowitym zaprzeczeniem Dekalogu i jego autora oraz teorią o  „śmierci Boga”, ogłoszoną przez Nietzschego, proroka Antychrysta, i OD NIEKTÓRYCH POSOBOROWYCH TEOLOGÓW.

W ten sposób dochodzimy do sformułowania w pseudoprawnych terminach: „rób co chcesz„, co jest przesłaniem z „Gargantua et Pantagruel” napisanym przez humanistę i niemoralistę, Rabelais, i „Liber Legis” / wolne prawo, podyktowanym przez demona, Aiwassa, słynnemu czarnemu magowi, sata-niście i masonowi, Aleister Crowley, który był także starszym członkiem tajnych sekt i para-masońskich iluminatów, „Złotego Świtu” i „Ordo Templi Orientis” (OTO). Te sekty były systematycznie ignorowane we wszystkim co dotyczy masońskiego spisku – w tekstach państwowyc szkół h. Ale bardzo ważne jest poznanie tajemnego tła tajnych sekt i okultyzmu we współczesnej historii.

Aleister Crowley, autor „Świętej księgi OTO” / Sacred Book Ordo Templi Orientis (O.T.O.).

W książce o znaczącym tytule „Tajne stowarzyszenia rządzące światem” / The Secret Societies that Dominate the World (wydanej we Włoszech przez Vallecchi, 1976) wysoki dygnitarz masoński, Pierre Mariel, odtwarza kroki „katechizmu” wspomnianego “Ordo Templi Orientis”, w której są wyrazone, z imponującym zbiegiem okoliczności, doktryny leżące u podstaw uchwały jaką włoski rząd i parlament prowadzą do zakończenia. Poniżej niektóre z najważniejszych jej fragmentów:

«Przed chrześcijańską erą wszystko było inne. Nawet Izraelici mieli swoją „tajną doktrynę”, która uznawała CZĘŚCI GENITALIÓW ZA WCZESNE SYMBOLE „BOSKOŚCI” CZŁOWIEKA… nie chcemy ustanawiać nowej religii, a chcemy usunąć ruiny zgromadzone przez chrześcijaństwo na Starym Świecie, bo starożytna Religia Natury jeszcze raz przyjmuje swoje prawa…»

Należy zauważyć, że w tym zdaniu jest jasne jak ci laicyści rozumieją słoweo „postęp” – słowo, które sprawia, że chcesz wypłukać usta, i dźwięk, który współcześni błąkający się katolicy rzadko ośmielają się powtórzyć: powrót do pogaństwa szczególnie brutalny, o wiele bardziej nędzny niż rzymsko-grecki, a nawet druidyczny, gdzie jest wolnośc wszelkich instynktownych popędów, w kontekście wyraźnie demonicznej religijności.

Ale kontynuujemy nasze cytaty:

«Więc co to jest prawdziwa moralność?»

«PRAWDZIWA WOLNOŚĆ TO WYZWOLENIE Z GRZECHU PIERWORODNEGO!

Ustanawiamy społeczeństwo istot ludzkich wolnych pod względem seksualnym.

To przesłanie będzie zwycięskie dopiero kiedy od bardzo młodego wieku mocno będzie się wpajać młodym wszystkie zasady nowej moralności. Ono uczy młodych od urodzenia, że organy seksualne należy uważać za święte, i ich funkcję przedstawi się chłopcom i dziewczynkom jako świętą. Kiedy tylko matka zauważy oznaki dojrzewania, jej obowiązkiem jest poinstruować dzieci w ten sposób, bo od rodziców będzie zależeć nauczenie tych doktryn swoich dzieci, i dac im podstawy naukowe edukacji małoletnich… nie tylko nastoletniego chłopca, jako sakramentalny akt, według Rytuału i pod kierownictwem i instrukcją Matrony Arcykapłanki, która przeprowadzi pierwszy akt płciowy.

To samo stanie się z dziewczyną, która będzie wtajemniczona w pierwsze tajemnice aktu seksualnego przez Matronę Świątyni. Małżonkowie nie będą związani na całe życie, i rozerwą więź bez żadnego uszczerbku dla ich pozycji społecznej.

Ale zobaczcie program Nowego Kościoła:«Każdy członek jest przekonany co do istnienia, w sobie, duszy, która zezwala mu być jak Bóg.»

Tu kolejny cytat wtajemniczonego Mariela: «… Należy podkreślić które zasady O.T.O. wprowadzili w praktykę hippisi, i jaki był ich wpływ na rewolucję w maju 1968?»

I dodajemy: i jak te zasady O.T.O. wiernie odbijały się w proponowanym prawie o edukacji seksualnej w szkołach?

Duchowa rewolucja 1968, tak wazna w procesie de-chrystianizacji naszej młodzieży, była cieplarnianym produktem, chcianym i kultywowanym przez władzę polityczną, która, w mieście Trent, otorzyła się jak ten słynny rewolucyjny nowy Wydział Socjologii, w którym tworzono różne Curcio i Rostagno, i które dały początek „Brigate Rosse”, [Czerwone Brygady] NAP i “Metropolitan Indians” [Stołeczni Indianie]!

W czasopiśmie “Studi Cattolici” [“Katolickie badania/studia”] z kwietnia-maja 1978, Maurizio Blondet napisał mocny artykuł zatytułowany „Niepodejrzewani przodkowie protestu” /The Unsuspected Ancestors of Protest, wskazujący na ważne koneksje między istniejącymi instytucjami i ludźmi związanymi ze sobą jako “Sessantottino” [uczestnik masowych ruchów społecznych 1968] i Agnelli and Rockefeller Foundations, których liderzy sa ważni w tych międzynarodowych organizacjach, takich jak “Bilderberg Club”,“Trilateral Commission” / Komisja Trójstronna i “CFR”, które działają poza i ponad oficjalnymi rządami stanów, zgodnie ze stylami i modami bardzo przypominającymi te z masonerii.

W tym kontekście warto zauważyć, że, jak już wspomniano, Zygmunt Freud, którego doktryny, jak również widzieliśmy, stanowią teoretyczną podstawę projektu ustawy o edukacji seksualnej, był członkiem żydowskiej masonerii B’nai B’rith i jego praca pseudo-naukowa została autorytatywnie zdefiniowana przez Davida Bakana jako przeformułowanie w nowoczesnej formie hebrajskiej kabały, która jest szczytem i esencją masońskiej „inicjacji”.

Inny punkt który należy podkreślić jest taki, że edukacja seksualna to wprowadzenie „zaleceń” specjalistycznej filii ONZ – Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ustanowionej w 1985 w Kopenhadze, ktorej debiut, pokazany na s. 363 „Dokumentów dla Komitetów Parlamentarnych” / Documentation for the Parliamentary Committees, jest: «Właściwe będzie żeby wszystkie kraje przyjęły prawa narzucające obowiązkową edukację seksualną.» Dokument zaleca międzydyscyplinarny charakter „nauczania”, który jest najbardziej niebezpiecznym aspektem włoskiego ustawodawstwa!

Ale ONZ jest, notorycznie, pochodną masonerii, do tego stopnia, że konstytucję Ligi Narodów aprobował Kongres w Paryżu przez masonerię potęg sojuszniczych i neutralnych 28-30 czerwca 1917.

Nawet zakonnik Paulin, o. Rosario Esposito, jeden z czołowych proponentów spotkania między Kościołem Katolickim i masonerią, w książce zatytułowanej „Wielkie konkordanse między Kościołem i masonerią” / The Great Concordances between Church and Freemasonry(Nardini edit., 1987), o masońskim charakterze ONZ napisał: «cały świat wiedział w jakim środowisku (masońskie) i pod takimi znakami (podobnie masońskimi) powstała Liga Narodów.»

Pierre Mariel dodał, że w 1973, 2 / 3 członków ONZ było członkami masonerii. Nie ma żadnego powodu uważać, że dzisiaj to się zmieniło.

Na zakończenie cytujemy ponownie Mariela, kiedy mówi, że OTO zachowuje i przekazuje Istotę przesłania bawarskich iluminatów”. Faktycznie ci sekciarze nie tylko odegrali decydującą rolę w przygotowaniu rewolucji francuskiej, ale dzisiaj są potężniejsi niż kiedykolwiek. Jest to tak prawdziwe, że ich symbol – ścięta piramida zwieńczona jasnym okiem wpisanym w trójkąt jest na banknocie 1-dolarowym i w „Pokoju medytacyjnym” w ONZ. Ale warto zauważyć, że głównymi celami „bawarskich iluminatów' są ZNISZCZENIE RELIGII I RODZINY, osiągnięte przez podbój dusz, „wielkimi sposobami wpływu na szkoły”.

PRZECIWKO BOGU PRZECIWKO CZŁOWIEKOWI

Autor tych stron już miał do czynienia jako prokurator, z doktrynami leżącymi u podstaw wspomnianej uchwały, i teraz, z pieczęcią Republiki (gdzie i na pewnio nie przez przypadek, 5-ramienna gwiazda – pentalfa – symbol masonerii jest wybity!), nabierają mocy prawnej i wyniesione do filozofii państwa i zasady życia.

W 1976 musiał oskarżyć niektórych z propagatorów „Encyklopedii życia seksualnego” / Encyclopedia of Sex Life, wydanej przez Mondadori, która była prawdziwą „inicjacją” dzieci, i która miała być nieprzyzwoita i sprośna, i stanowiła wyraźne oczekiwanie na to, co się stanie, jeśli nie będzie szybkiej i mocnej odpowiedzi, szkoła zbliżającego się jutra byłaby podobna i dokument, który jako publikacja zawierał perwersyjną pedagogikę, która, gdyby  mogła swobodnie się szerzyć, pomogłaby zniszczyć przyzwoitość, a tym samym moralność, podsycając korupcję, występki i przestępstwa.

 Zygmunt Freud, członek wysokiej żydowskiej masonerii B’nai B’rith i założyciel psychoanalizy.

Oto niektóre z jego odkrywczych opinii znajdujących się w książce Ennio Innocenti, „Krytyka psychoanalizy” / Criticism of Psychoanalysis (s. 41, 101, 115):

«Psychoanaliza to pdróż rozpoczynająca się w Niebie, przemierzająca ziemię, kończąca się w piekle.»

«Nienawiść jest podstawą wszystkich relacji między ludźmi.»

«Nie boję się nazistów, Wrogiem jest religia, Kościół Katolicki.»

[…]

Wilhelm Reich, komunistyczny uczeń Zygmunta Freuda, napisał:

«Odrywanie dzieci od rodziców i rodziców od dzieci nie może się udać jeśli dzieci nie wychowuje się w społeczności. Tę więź trzeb zniszczyć i przed wiekiem 4 lat, zanim będą w stanie rozwinąć więź która łączy ich duchowo z rodzicami.»

Krótko mówiąc, nie leczy się już nerwic jednostki na kanapie psychoanalityka, a zamiast tego unika jej we wszystkich ludziach poprzez „profilaktykę społeczną„, która przestaje być terapią, chociaż jest błędna i arbitralna, a staje się potrzebną rewolucją, tj. zburzyć moralność, edukację, ustawodawstwo, rodzinę itd., by ustanowić ogólną, niekontrolowaną, anarchiczną „wolność”.

Stawka jest więc ogromna: w imię „nowoczesnych” doktryn i walki z rzekomym „obskurantyzmem” katolickim, oni, których imperatywy są utożsamiane z freudowskim „super-ego”, chcą zniszczyć samą cywilizację, opartą na rodzinie i moralności.

W bliskiej refleksji jest rzeczą oczywistą, że pod pretekstem wywyższenia człowieka w imię rzekomego „postępu”, to stopniowo „wyzwalało” człowieka z zależności od idei Boga i Jego Prawa, chcąc unicestwić i zniszczyć wszelkie więzi z rodziną, jej korzeniami, źródłem i samym sensem życia.

[…]

ŚMIERĆ RODZINY

To że to jest najważniejszym celem psychoanalizy, kiedy tworzy ideologiczną podstawę szkicu prawa o „edukacji seksualnej”, jest wyrażone w bardzo wyraźnych kategoriach w książce psychoanalityka Davida Coopera, wydanej w Londynie w 1970 i we Włoszech w 1972 przez wydawnictwo Einaudi, o znaczącym i programowym tytule „Śmierć rodziny” / The Death of the Family.

Psychoanalityk David Cooper, alkoholik który zmarł w wieku 54 lat, autor książki „Śmierć rodziny„.

Cooper wskazuje na rodzinę, wroga nr 1, który ma być zniszczony, gdyż byłby to samobójczy pakt, który niszczy naszą indywidualność.

Żeby zniszczyć rodzinę musisz odrzucić tabu kazirodztwa i homoseksualizmu, i koncepcję „pary” i wierności małżeńskiej.

[…]

Okładka książki Davida Coopera „Śmierć rodziny”

Rodzina, według Coopera i psychoanalizy, musi być znienawidzona i zwalczana, ponieważ jest to model, na którym wzorowane są wszystkie struktury społeczne, które ograniczają nas i wpływają na nas, a następnie nas gnębią: szpital, Kościół, fabryka, szkoła, społeczeństwo, i wszystkie cywilizacje, które psychoanaliza chce zniszczyć.

Żeby pozbyć się rodziny, konieczne jest wyrzeczenie się wszystkich „uprzedzeń” (w języku bardziej konkretnie psychoanalitycznym lub „tabu„), które ja chronią, a w szczególności absurdalnego „tabu kazirodztwa” i tabu homoseksualizmu, a zwłaszcza koncepcje „pary” i wierności małżeńskiej, które odcinają inne, wykluczając je (s. 30).

Ideałem zastępującym rodzinę, ku uciesze autora, i tym od czego współczesna młodzież wydaje się zaczynać, jest „komuna” i jest to rozwiązła grupa, w której „romantyczne związki szerzą się wśród członków społeczności znacznie bardziej niż w systemie rodzinnym„, a dzieci nie kształci się w ograniczonych i małostkowych koncepcjach, a mają „swobodny dostęp do innych dorosłych, poza parą, która jest biologicznie, ich rodzicami„.

W komunie, według Coopera, obowiązuje ogólna zasada:

«UPRAWIANIE MIŁOŚCI JEST DOBRĄ RZECZĄ, A IM CZĘŚCIEJ TO SIĘ DZIEJE, W KAŻDY  MOŻLIWY LUB WYOBRAŻALNY SPOSÓB, Z TAK WIELU OSOBAMI JAK MOŻLIWE, I TAK CZĘSTO JAK MOŻLIWE, TYM LEPIEJ». (s. 47 – tekst napisany dużymi literami)

[…].

ŚMIERĆ BOGA ŚMIERĆ CZŁOWIEKA

Ogrom tematu, który poruszamy, będzie inspiracją dla innych bardzo interesujących tematów historycznych, filozoficznych, a przede wszystkim religijnych.

Jeden z licznych symboli masońskiej deifikacji człowieka
Friedrich Nietzsche

[…]

Kiedy zniszczy się rodzinę i zaneguje świętość ludzkiego życia, zawsze można użyć odkrywczych słów Coopera, gdy wreszcie „rozmawiamy o śmierci Boga i śmierci człowieka” (s. 11), ostatecznym celu rewolucji i szatana, który jest tego inicjatorem.

[…]

Ale ku zdumieniu tych, którzy nadal wierzą w kontrast między prawicą a lewicą, trzecim bohaterem tej walki jest skrajna prawica, nie tylko naziści, ale także faszyści, z D’Annunzio i Mussolinim, uznającymi Nietzschego, również za swojego „proroka śmierci Boga” i autora „Antychrysta”, jego pana i  przewodnika.

„Moralność” Nietzschego, najwyższego „proroka słusznej polityki”, jest bardzo podobna do tej Freuda, i jeszcze bardziej tej komunistów, Reicha i Bretona.

Cytat z „Antychrysta”:

«Koncepcja winy i kary, łącznie z doktryną „łaski”, „odkupienia” i „przebaczenia”, to kłamstwa od początku do końca bez żadnej rzeczywistości psychologicznej.»

Ale usunięcie poczucia winy, i z nim Prawa, jest głównym zajęciem „terapii” psychoanalitycznej.

«Głoszenie czystości to publiczna prowokacja nienaturalngo. Wszelka pogarda wobec życia seksualnego, wszelkie skażanie go, wykorzystując pojęcie „nieczystości”, jest prawdziwym grzechem przeciwko świętemu duchowi życia.»

A skoro czystość i wierność są fundamentami rodziny, jasne jest, ża to dla NietzschegoReicha i Bretona, rodzina jest przeciwko naturze, i dlatego powinno się ją zniszczyć.

Nie mogąc zabić Boga, negowanie rozumu niszczy Jego obraz w człowieku, i nie da się negować Boga bez jednoczesnego negowania człowieka stworzonego na Jego obraz i podobieństwo. Takie jest znaczenie ów Coppera, i tego co znaczy Nietsche kiedy pisze:

«Nigdy nie pozbędziemy się Boga, jeśli nie pozbędziemy się gramatyki», gdzie gramatyką jest logika, mowa, słowo, logos, obraz, dokładnie Boga w człowieku.

[…]

Budynek ONZ w Nowym Jorku, z posągiem mężczyzny wymachującego młotem i trzymającego zakrzywioną szablę w formie sierpa. Czy są to „sierp i młot” – symbole „partii filozoficznej” i „partii wojennej” masonerii, którymi chce ona zniszczyć Kościół Katolicki i samą ideę chrześcijańską?

[…]

Sir Julian Huxley, pierwszy dyrektorUNESCO, ideologicznego centrum ONZ

Cel edukacji seksualnej w szkołach w tym kontekście zainspirowany naukami Freuda i jego zwolenników już wyraził wiele lat temu, choć w mniej wyraźnych kategoriach, Sir Julian Huxley, pierwszy dyrektor UNESCO, która jest ideologicznym centrum ONZ. W przemówieniu jakie wygłosił w Paryżu w 1981, wyraził się w ten sposób:

«Nie musimy już odnosić się do rewelacji teologicznych czy absolutu metafizycznego, tylko Freud i Darwin mogą dać nam psychologiczny pogląd na świat.»

[…]

Oto bardzo pomocny fragment z Aldousa Huxleya: „W miarę jak zmniejsza się wolność polityczna i ekonomiczna, wolność seksualna ma tendencję do wzrostu, jako rekompensata. Dyktator będzie dobrze świadomy, by zachęcać do tej wolności. Oprócz prawa do marzeń pod wpływem narkotyków, kina i radia, pomoże to pogodzić ludzkość z niewolnictwem, które jest jej przeznaczeniem”.

Już widzieliśmy, że od 1979 Pierre Simon  wstawił religię „Nowej Ery” w otoczenie, które jest doskonałym ekologiczne i środowiskowo odpowiednikiem wielu inicjatyw ONZ.

Wiadomo, że ci, którzy zajmują się tymi problemami, zaproponowali skrajne skrajności środowiskowe, w imię panteistycznej świętości Natury, eliminację cywilizacji i powrót do reżimu życia plemiennego. Jak już powiedziano, szef bawarskich iluminatów, Adam Weishaupt, po przedstawieniu swoim wtajemniczonym rodziny jako „złego nasienie” i ich największego wroga, uświadomił im ostatnią tajemnicę sekty:

« Poddajcie swoje miasta, swoje wioski, spalcie swoje domy. W życiu patriarchalnym ludzie byli równi i wolni i wszędzie żyli jednakowo. Ich ojczyzną był ich świat. Cieszcie się równością i wolnością, i nie będziecie się bać ujrzeć płonący Rzym, Wiedeń, Paryż, Londyn i te wioski, które nazywacie domem. Bracie, to jest wielki sekret, który trzymaliśmy w tych tajemnicach.

I czy to nie był ostateczny cel światowego rządu, jaki zaproponował Mayer Amschel Rothschild swoim żydowskim przyjaciołom finansistom w 1773, kiedy im powiedział:

«… w końcu na swiecie pozostanie tylko proletariat, z kilku oddanymi naszej sprawie milionerami… i policją i żołnierzami w liczbie wystarczającej do ochrony naszych interesów»?

Nic dziwnego, w końcu, bo to jest logiczny skutek tej środowiskowej i ekologicznej koncepcji, która odrzuca Odkupienie Chrystusa i Jego Kościół, zastępując to kultem spadającego wskaźnika urodzeń i satanistyczną nienawiścią do człowieka, gdyż on jest pasożytem Natury, i psychoanalitycznie, widzi jego rozum jako monstrualną narośl którą wykorzystuje do zaburzenia równowagi Bogini Ziemi, czczonej pod imieniem „Gaja”, bezczeszcząc jej świetość. Jest to bunt Natury przeciwko Gracji która chce ustanowić społeczeństwo w którym Bóg jest całkowicie wykluczony.

***

W tej wizji barbarzyństwa i eksterminacji są uzasadnione podstawy by sądzić, że rewolucja jest bliska przełomu – nieoczekiwanego – nawet przez najbardziej uważnych uczonych.

Wiemy że szatan, wielki iluzjonista, ojciec kłamstw i marzeń, pychy i nienawiści, bardzo lubi rujnowac swoich czcicieli, i radośnie angazuje się w szyderstwie, ale wiemy że jego głównym celem jest usunięcie z powierzchni ziemi Kościoła Chrystusa i ofiary Chrystusa na Krzyżu. Wiemy że „szatan faktycznie wszedł na szczyt Kościoła” dzięki pomocy i zdradzie sług Boga, którzy teraz podnoszą flagę Kultu Natury z zamiarem zniszczenia ostatniego pozostałego bastionu: rodziny.

Ze zniknięciem rodziny, wtedy oni będą chcieli żeby ten ubóstwiany, pyszny człowiek «wymazał prawdziwe imię Boga z leksykonu życia!»

Aldousa Huxleya wtajemniczył Aleister Crowley, autor „Świętej księgi” Ordo Templi Orientis, przy użyciu środków psychodelicznych i ezoterycznego zakonu Złoty świt / Golden Dawn.

[…]

CZY KULT NATURY

jest ostatecznym atakiem na rodzinę?

Dla bawarskich iluminatów rodzina jest źródłem wszelkiego zła i – słowami Adama Weishaupta – tylko w imię świetości panteistycznej natury można ją wymazać, razem z cywilizacją, by wrócić do systemu życia plemiennego.

Plan szatana dla rządu światowego przeciwko Królestwu Chrystusa można zrealizować tylko podżegając do buntu przeciwko łasce natury żeby deifikować stworzenie, które nabrzmiałe pychą, chce ustanowić społeczeństwo gdzie Bóg jest całkowicie wykluczony, i gdzie swoje „prawa” zachowuje jeszcze raz starożytna religia.

Tylko poprzez pogański kult natury uzna się świętość seksu, i narządy płciowe określić jako „święte” i zasługujące na uwielbienie, bo one są pośrednikiem między człowiekiem i bogami.

Zniszczenie rodziny wraz z tą religii musi się osiągnąć „świecką” czy „ateistyczną” edukacją i podbojem dusz, „wielkimi sposobami wpływu na szkoły”.

Teraz iluminatom udało się osiągnąć ich cel posiadania „papieża odpowiadającego ich potrzebom”, który „zaangażował się” w ich spisek, kiedy intronizował Lucyfera na szczycie kościoła gdzie mógł „wybierać i mianować następcę urzędu papieskiego” i ustanowić i narzucić strategię dla rządu królestwa antychrysta.

Pamiętamy słowa nieżyjącego kard. Giacomo Biffi, «Antychryst… ubiera się w szaty eleganckiego i poprawnego pacyfisty, ekologa i działacza praw zwierząt. (…) Wartości solidarności, pokoju i ekologii, jeśli wykorzeniają czy sprzeciwiają się głoszeniu Zbawczej Prawdy, stają się zachętą do bałwochwalstwa.»

[…]

«ŚWIĘTY KOŚCIÓŁ RZYMSKI I WSZYSCY PRAWDZIWI CHRZEŚCIJANIE ZAPRASZAJĄ ANTYPAPIEŻA FRANCISZKA DO OPUSZCZENIA TRONU KSIĘCIA APOSTOŁÓW, GDZIE ZAJĄŁ MIEJSCE JAKO WYNAJĘTY SŁUGA MASONERII!

KARA BOGA I NASZEGO ZBWICIELA JEZUSA CHRYSTUSA JEST U DRZWI!»

(Wysoki rangą prałat)

CO ROBIĆ?

Bóg wzywa swoich

Ostatni rozdział książki „Edukacja seksualna: masoński krok w kierunku zagłady człowieka” / Sex Education: Masonic Step towards the Annihilation of Man.

Ta bezprecedensowa ucieczka hierarchii kościelnej od swoich obowiązków – najbardziej podstawowa i oczywista – pokazuje, nieodparcie, proroctwa biblijne o wielkiej apostazji i krótkich rządach antychrysta (II.a Tes, 2; Apok. 13 et seq.).

Ale przede wszystkim trzeba powiedzieć, że każdy z nas osobiście i bezpośrednio musi się zmierzyć z bardzo poważną i nieuniknioną odpowiedzialnością.

W obliczu ekstremalnego zagrożenia dla nas, nie wystarczy już potrząsnąć głową i rozpaczać w sercu! Rewolucja, w swoim wielowiekowym postępie, przybrała teraz ogromne rozmiary, by nie pozostawiać spokojnych zakątków ani obszarów intensywnego schronienia; wybór stoi teraz albo za rewolucją i przeciwko Chrystusowi, albo za Chrystusem i przeciwko rewolucji, w taki sposób, że milczenie, choć nieprzyjazne, nie jest już możliwe.

Naprawdę zastanawiamy się: czy rodzic może pozwolić swoim dzieciom na zepsucie, zrujnowanie ciała i duszy, i narażenie na niebezpieczeństwo nawet najbardziej haniebnej przemocy w przedszkolu i innych szkołach państwowych lub tych oficjalnie uznanych przez państwo bez okropnej winy z którego będzie musiał złożyć bardzo dokładne sprawozdanie Sędziemu Sędziów?

I zauważmy, że to niebezpieczeństwo jest dużo bardziej konkretne i natychmiastowe, kiedy można być pewnym, że większość „zewnętrznych ekspertów” zostanie wybrana spośród psychoanalityków, raczej zwolenników Reicha.

Czy współwinne milczenie ubranych w strój pasterzy będzie się uważać za wystarczająco uzasadnione w Sądzie Najwyższego?

Naprawdę w to nie wierzymy!

I czy nauczycieli będzie się uważać za współwinnych, jeśli nie z powodu ich lekcji, przynajmniej współwiny w niegodziwości nowych programów i perwersyjnym dziele ich kolegów i przerażających „ekspertów zewnętrznych”?

A co z księżmi? Może oni będą się ukrywać za haniebną bezczynnością ich przełożonych i całej hierarchii, albo czy nie będą pytani o odpowiedzialność za powierzone im dusze i za ich abstrakcyjne i ulotne nauczanie za dziesiątki lat, bez żadnego rzeczywistego przywiązania do tragicznej rzeczywistości jakiej doświadczamy?

Nawet osoby konsekrowane nie mogą usprawiedliwić swojego milczenia pod pretekstem oderwania się od świata, Kidy synowie św. Dominika, św. Franciszka i św. Bernarda z Clairvaux wędrowali ulicami Europy zwalczając herezję kataryzmu, z której pochodzi masoneria, i synowie św. Ignacego z całą siłą walczyli z protestantyzmem, który dziś osiągnął swoje granice!

Ale nawet wierni, którzy przez Chrzest i Bierzmowanie przyjęli zaszczyty i ciężary syna Bożego i żołnierza Chrystusa, czy mogą milczeć w obliczu bezprecedensowego niszczenia i stać na bocznych liniach, gdy patrzą na wnuki , młodsze rodzeństwo, krewnych i sąsiadów ciągniętych do ostatecznej ruiny? Ponadto, nawet na czysto ludzkim poziomie, niech nikt się nie zwiedzie: katastrofa społeczeństwa jest także katastrofą wszystkich jego obywateli.

Wiemy z doświadczenia, że świadomość anty-boskiej natury procesu rewolucyjnego jest kluczowa, gdyż jest to tylko „misterium iniquitatis” [tajemnica nieprawości] wspomniana przez św. Pawła (2a Tes.). Jej cel, siła i narzędzia pochodzą przede wszystkim z władzy politycznej i finansowej. Kiedy nie ma jej i późniejszego nadzoru, chwilowy sukces konkretnego planu prowadzi tylko do odroczenia kolejnego anty-chrześcijańskiego ataku, który zainicjuje się w bardziej sprzyjającym czasie, albo przeprowadzi się z cierpliwością, zgodnie ze sprawdzoną techniką rewolucyjną, za pomocą drobnych stopniowych i pokojowych reform.

I rzeczywiście, jako przykład, kto podniósł alarm w obliczu absurdu przedłużenia godzin lekcyjnych w szkole podstawowej do 16-ej? A jeszcze to jest kolejny ważny krok w stopniowym przywłaszczaniu dzieci przez państwo, a zatem w walce z rodziną i człowiekiem!

Żeby zrozumieć pułapki i przywrócić zakłócony przez rewolucję porządek, musimy więc w pełni chrześcijańskie znaczenie życia, przyćmione licznymi awariami i kompromisami, i nawet negowane przez doktrynę II SW o prawie człowieka do wyboru według zyczeń religii czy moralności. 

Dlatego konieczne jest wyjaśnienie, najpierw sobie, a później innym, warunki tego wiecznego konfliktu, w którym określają zarówno życie jednostki, jak i historię ludzkości jako całości, co jest niczym więcej niż walką między dobrem i złem, między prawdą a fałszem. Żeby to zrobić, trzeba zrozumieć, że Jezus Chrystus jest osią historii, znakiem sprzeciwu (Łuk 2:34), którego albo się popiera albo Mu sprzeciwia, i idzie wraz z Nim by odbudować człowieka i społeczeństwo zgosnie z planem Boga, pamietając o Jego nauce „beze Mnie nic nie możecie uczynić„! (Jan 15:5), i „Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie„! (Mat 12:30)

W ogniu piekielnej burzy i w godzinie, kiedy moc ciemności zdaje się rozszerzać swoją czarną ciemność i śmierć na całym świecie, „Chiesa viva” wzywa czytelników do walki, zdecydowanie „dobrej walki”  o Wiarę!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.