Strona główna > NWO > Mowa nienawiści kluczem kontroli internetu

Mowa nienawiści kluczem kontroli internetu

mowa nienawiści

Truth the new hate speechMowa nienawiści: ONZ bierze na cel internet i media społeczne. Bolszewickie propozycje żydów z ONZ.

Biuro Praw Człowieka przy ONZ wyraziło obawy w imieniu ONZ. ONZ twierdzi, że dochodzi do szybkiego rozprzestrzeniania się mowy nienawiści na tle rasowym w wymiarze ponadgranicznym za pośrednictwem internetu i sieci mediów społecznościowych.

Flavia Pansieri, niedawno mianowana na zastępcę Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka w tym biurze stwierdziła, że rasistowskie poglądy w internecie są „spotęgowane brakiem powszechnie akceptowalnej definicji, czym jest mowa nienawiści„.

Według wykładowcy prawa konstytucyjnego z USA, Jaya Sekulow, prawnika i założyciela Amerykańskiego Centrum Prawa i Sprawiedliwości (ACLJ), „Rosja naciska na podjęcie działań, jakie oddzadzą kontrolę nad internetem z rąk podmiotu z siedzibą w USA do rąk ONZ. Taka zmiana dałaby bezprecedensowe uprawnienia dla ONZ, a jego akceptacja oznacza tylko jedno:.. cenzurę

Pani Pansieri przemawiała na początku ostatniej sesji Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej (CERD) w Genewie.

Ten Komitet (CERD) jest organem eksperckim, który monitoruje wdrażanie Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej przez państwa, sygnatariuszy umowy.

Podczas swojej prezentacji powiedziała:

W jakim miejscu kończy się prawo swobody wypowiedzi, które wszyscy chcemy szanować, a zaczyna się potrzeba sankcji i konieczność zapobieżenia mowie nienawiści? Gdzie jest punkt w czasie, gdy należy uznać, że nie należy korzystać ze swobody, bo to oznacza naruszanie praw innych?

[Na przykład] osoby z albinizmem zostały poćwiartowane żywcem. Doszło do tego w 15 państwach afrykańskich, a specjalny sprawozdawca zdecydowanie wezwał rządy do prawdziwego zaangażowania się w podnoszenie świadomości, że inny kolor skóry nie czyni nikogo mniej ludzkim i mniej zasługującym na poszanowanie i chronienie praw.

Jednak Sekulow twierdzi, że „celem ONZ jest poddać internet globalnej kontroli rządowej, biorąc pod uwagę sformułowanie zaczerpnięte z rosyjskiej propozycji – przez wyraźne oddanie państwom członkowskim oraz ONZ-owi prawo sterowania i regulacji internetu. Państwa członkowskie podejmą starania w celu ustanowienia zasad spełniających wymogi publiczne w zakresie dostępu do internetu i korzystania z niego, oraz udzielą pomocy, w tym poprzez współpracę międzynarodową, agencje administracyjne i inne, we wsparciu funkcjonowania i rozwoju internetu”.

źródło: http://www.examiner.com/article/hate-crime-united-nations-targets-the-internet-and-social-media-networks

przygotował: stophasbara

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *