Strona główna > Polska > Mossad w Solidarności

Mossad w Solidarności

Mossad w Solidarności, czyli kilka uwag z okazji promocji nowej książki dr Cenckiewicza o Lechu Wałęsie

a10

—  „Amerykańskie   fundusze,   wyasygnowane   na   wspieranie   ruchu Solidarności, —  zostały praktycznie wykorzystane na rozbudowę sieci wywiadu izraelskiego w Polsce”

No   i   mamy   bez   rewolucji   bez  walk zbrojnych zamiast Niepodległej Polski – Judeopolonię.

(…)

Wyszkowski   stwierdził,   że    —      Amerykanie   do     dostarczenia   pieniędzySolidarności  w stanie wojennym

wykorzystali siatkę agenturalną Mossadu w Solidarności.

Spowodowało   to,   że     —    pieniądze docierały głównie do żydowskiej frakcji opozycji.   Dodatkowo  środki   z biura Solidarności w Brukseli trafiały do budżetu MSW.

a22

Na   tym   miejscu  warto przypomnieć, że  klika   lat   temu  w naszym nowo- jorskim Patriotycznym Klubie Dyskusyjnym

  rozważaliśmy   kwestię   wykorzystania   siatki   wywiadowczej   Mossadu w Polsce   przez   amerykańskie   służby   specjalne po     objęciu   władzy  przez prezydenta Reagana

(…)

Za   czasów   prezydentury   Cartera   znacznie   ograniczono   sieć   agentów   w krajach   tzw.   obozu  socjalistycznego,   co mogło utrudnić politykę nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych,

  który   postanowił   wykorzystać   ruch   Solidarności w Polsce do osłabienia wpływów komunizmu w świecie oraz do neutralizacji ZSRR.

Ronald   Reagan zaakceptował plan, który obejmował współpracę US National Security Council   z Mossadem, Watykanem   oraz amerykańską organizacją związkową AFL-CIO we wspieraniu ruchu Solidarności.

Dyrektor CIA   William Casey   złożył w Tel Avivie wizytę szefowi Mossadu  Ytzhakowi Hoffi’emu,   który   udostępnił   CIA tajne informacje Mossadu dotyczące Polski.

(…)

—  „Co stało się z pieniędzmi przeznaczonymi dla Solidarności przez rząd Stanów Zjednoczonych?”

Redaktor Grzegorz Braun w swoim wykładzie powołuje się na informacje z książki   Petera    Schweizera   pt.   Victory,   że    —   amerykańskie   fundusze, wyasygnowane na wspieranie ruchu Solidarność,

zostały praktycznie wykorzystane na rozbudowę sieci wywiadu izraelskiego w Polsce.

Tak  więc, chyba możemy między bajki włożyć przekonanie, że Polską ciągle rządziła rosyjska „razwiedka”. 

Zdaniem Andrzeja Fedorowicza,     już   za   czasów premiera Mazowieckiego  nastąpiło uniezależnienie się naszych służb specjalnych od wpływów  rosyj- skich     oraz   nawiązanie   ścisłej   współpracy   z   zachodnimi  wywiadami a szczególnie z Mossadem.

Przykładem   takiej   ścisłej  i owocnej współpracy mogła być   tajna operacja Mossadu   w   Polsce   pod kryptonimem  MOST,   określana jako największa operacja w historii służb specjalnych.

Polegała ona  na przerzuceniu kilkudziesięciu tysięcy sowieckich Żydów ze Związku Radzieckiego do Izraela   z wykorzystaniem polskich lotnisk i pod osłoną polskich tajnych służb, współpracujących z agentami Mossadu.

Akcja ta nastąpiła zaraz po tym jak Tadeusz Mazowiecki („premier Jaruzel-skiego”)    złożył wizytę w Nowym Jorku,   gdzie przeprowadził rozmowy z wpływowymi środowiskami żydowskimi. 

Przypominało to trochę wizytę jego „mistrza”   prezydenta  generała Wojcie- cha Jaruzelskiego u amerykańskiego Żyda miliardera Rockeffelera w 1985,

po której wkrótce zaczęto przygotowywać rozmowy okrągłego stołu.

Wydaje się, że   zrozumienie  procesu  przekształceń  ustrojowych w Polsce po 1989  roku  oraz rabunkowej prywatyzacji polskiego  majątku narodowego nie jest   możliwe    bez   uwzględnienia  roli zarówno obcych jak i polskich służb specjalnych, które ściśle ze sobą współpracowały.  

Chyba   łatwo   również   wytłumaczyć  sobie szczególną rolę Mossadu w Polsce oraz   światowe   sukcesy   tej izraelskiej agencji wywiadowczej ,    biorąc pod uwagę rolę   tzw. sajanów,  

   czyli   obywateli   obcego   państwa, mających  żydowskie  korzenie,   oraz filosemitów-szabesgojów   którymi  Mossad posługuje się w szerokim zakresie w różnych krajach.

Nieprzypadkowo w Polsce celowo ukrywano prawdziwe pochodzenie etniczne polityków,   ludzi   kultury,   mediów,   itd.   —   poprzez   niszczenie   ich teczek personalnych, będących w posiadaniu służb specjalnych.

Wprawdzie  opublikowano kilka    „list znanych obywateli polskich  żydow-skiego pochodzenia”,

  ale według niektórych autorów   celowo   pomieszano   na   nich nazwiska etnicznych Polaków z etnicznymi Żydami.

Oczywiście,   dużym uproszczeniem byłoby przypisywać „sajanizm” wszystkim znanym   Polakom,   którzy   mają   żydowskie   korzenie,  

—   ale   nietrudno   zauważyć,   że      często   „podwójna   lojalność”   zmusza niektórych   z   nich   w   pewnych sytuacjach do otwartego opowiedzenia się za swoimi,   ze szkodą dla Polski.

Niewykluczone,  że część tych nazwisk znalazła się na wspomnianych  listach z powodu   filosemityzmu,     wysługiwania     się     żydowskim   interesom,  —    charakterystycznego dla tzw. szabesgojów.

Prof. Jerzy Robert. Nowak mówi wręcz   o istnieniu filosemickiego lobby w Polsce,   —   do którego   zalicza   m.in.   tak   znanych   polityków     jak   były prezydent   Aleksander   Kwaśniewski     —   oraz   były   premier Włodzimierz Cimoszewicz.

Kwaśniewski nie kryje się zresztą ze swoimi poglądami, w których łączy swoje komunistyczne wychowanie z filosemityzmem.

Ostatnio wspólnie z Wiaczesławem Mosze Kantorem   —  prezydentem   Euro- pejskiego Kongresu Żydów  

proponuje, aby kraje Unii Europejskiej  utworzyły rządowe organy inwigila-cyjne,   mające   zająć   się   monitorowaniem „nietolerancyjnego” zachowania obywateli   lub   grup   obywateli       (ksenofobów, antysemitów, homofobów, rasistów, itd.)     oraz   wprowadziły  ustawodawstwo ograniczające znacznie wolność słowa.

Inny   znany   polski  polityk,   kreowany prawie na bohatera narodowego  –  Władysław Bartoszewski 

–  według  teczek znalezionych w archiwach IPN’u –  był informatorem amba- sady Izraela w Warszawie.

Czy   mogą   nas   więc   nas   dziwić   jego   pogardliwe   opinie  o Polakach oraz zapewnienia,   że  —    jeżeli   chodzi   o   stosunek  do Żydów i Izraela,   to nie ma żadnych istotnych różnic pomiędzy liczącymi się partiami w Polsce.

Czy   na   wspomnianej   liście   nie powinien się  również  znaleźć  ś.p.  Lech  Kaczyński,    który   zasłużył   się również Żydom,    kiedy jako minister spra- wiedliwości wstrzymał ekshumację w Jedwabnem

gdy okazało się, że nie potwierdza ona oskarżeń o zorganizowanie pogromu Żydów przez Polaków, co umożliwiło Grossowi oraz środowiskom żydowskim przeprowadzenie     antypolskiej     kampanii   propagandowej   w   światowych mediach?

Już   jako   Prezydent   Rzeczpospolitej,   grając na uczuciach patriotycznych oraz antyrosyjskich części Polaków,

—  cynicznie wciągnął  Polskę w strategię opracowaną przez izraelskich lobby- stów w USA,   której jednym z celów było osaczanie Rosji.

Elementem   tej  polityki     było poparcie Polski dla kolorowych rewolucji na Ukrainie i w Gruzji.

Wspomnianą  listę   można  byłoby uzupełniać bez końca,   wystarczy obser- wować   usłużne   zachowanie    większości    naszych   polityków   w   stosunku do Żydów i Izraela,

które odbija się w fatalny sposób na interesach Polski i Polaków. 

Mając tak wspaniałą historię i tak wielkich  bohaterów narodowych,   Polska zasługuje chyba na to,    aby  rządzili nią prawdziwi patrioci   a nie ludzie o podwójnej lojalności,     zachowujący   się  często jak przysłowiowi sajani lub szabesgoje.

__________________________

—   Artykuł   opracowany   i   przysłany  na redakcyjną pocztę przez Konwent Narodowy Polski. —  Przypominamy,  że  strona  KNP na wordpres’ie została usunięta—   (wszystko wskazuje   na koczownicze donosy).   Najnowsze arty- kuły KNP są dostępne pod linkiem: — http://3obieg.pl/author/konwent-na- rodowy-pol

====================================

Za; https://wordpress.com/read/feeds/21587183/posts/1383453687

PRZECZYTAJ:

Za: https://forumemjot.wordpress.com/2017/04/02/mossad-w-solidarnosci/#more-57182

Data publikacji: 2.04.2017

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *