Strona główna > Dziennikarstwo śledcze > Mordy rytualne w źródłach

Mordy rytualne w źródłach

The Jewish Encyclopedia, Vol. VIII, str  653, opublikowana w 1904 r., mówi:

“Dlatego faktem obecnie bezspornie akceptowanym przez krytycznych badaczy jest, że w ostatnim okresie królestwa, ludzkie ofiary składano dla Yhwh (Yahu lub Jehowy), jako Króla Opiekuna Narodu, i że Prorocy byli temu przeciwni”.

Yahu jest również nazwą wymienną z Baal, Złotym Cielcem, i szatanem, który uważany jest za mniejszego bożka żydów, a także narzędzie Baala. Dwa tematy historii żydowskiej to krew i złoto, a każda praktyka religijna żydów jest nierozerwalnie połączona z tymi dwoma czynnikami.”

Eksponując zagadnienie mordu rytualnego, Arnold S. Leese opisał je z wielką dokładnością w pracy zatytułowanej My Irrelevant Defense on Jewish Ritual Murder, London, 1938.

Mówiąc o kwestii ofiar, Mr. Leese stwierdza:

Niech sam żyd przemówi do nas: Bernard Lazare, żyd, który powiedział o sobie (Jewish Encyclopedia, 1904, tom VII, str. 650), że „nie ma żadnych religijnych przekonań”, napisał coś, co sam określił jako „bezstronne studium historyczne i socjologiczne żydów”; nazwał swoją książkę L’Antisemitisme; w wydaniu z 1904 r. tomu II z tej serii, na str. 215, pisze najpierw wspominając oskarżenia żydów o popełnianie mordów rytualnych:

„Do tego ogólnego przekonania dodajmy wiele podejrzeń, często usprawiedliwionych, przeciw żydom, którzy są nałogowcami swych magicznych praktyk. W rzeczywistości w Średniowieczu, żyd był uważany przez lud za magika par excellence; można odnaleźć wiele formuł egzorcyzmów w Talmudzie, a demonologia talmudyczna i kabalistyczna jest niezwykle skomplikowana. Nikt nie zna roli, jaką krew zawsze odgrywa i zajmowała w operacjach czarnoksięskich. W magii chaldejskiej miała ogromne znaczenie…Jest więc bardzo prawdopodobne, A NAWET PEWNE, że żydowscy magowie składali dzieci w ofierze; dlatego to jest źródło legend o ofiarach rytualnych”.

W ten sposób Lazare stara się rozgrzeszać żydów za popełnianie zbrodni mordu rytualnego, bowiem mówi, że choć byli winni, to jednak było to czynione z motywów czarnoksięstwa, nie stanowiło to zaś kluczowego elementu praktyk religijnych żydowskiej religii. Najwidoczniej nie czytał on Biblii albo nie dostrzegł słów potępienia Izajasza wobec żydów, gdy Izajasz nazwał żydów czarnoksiężnikami i mordercami dzieci. Oczywiście, że żydzi zabijali dzieci podczas odprawiania swych rytów czarnej magii, jak przyznaje Lazare, ale te horrory były popełnione jako zasadnicza część rytuałów żydowskiej religii.

***************

Dr Eric Bischoff, słynny niemiecko-żydowski naukowiec, dokonał odkrycia jawnego przyzwolenia na dokonywanie praktyk żydowskiego mordu rytualnego w Thikunne Zohar, edycja Berdiwetsch, 88b, księdze rytuałów kabalistycznych:

Ponadto, jest tutaj przykazanie odnoszące się do zabijania obcych, którzy są jak bestie. To zabijanie ma być dokonywane w przepisanej prawem (żydowskim) formie, wg określonej metody. Ci, którzy nie poddają się żydowskiemu prawu religijnemu, mają być złożeni w ofierze Najwyższemu Bożkowi żydów (szatanowi).

Morderstwa na dzieciach chrześcijańskich popełnione przez żydów zwykle mają miejsce w ważne dla nich dni świąteczne, Purim, na miesiąc przed Wielkanocą, oraz w Paschę, w okresie Wielkiej Nocy. Prawo żydowskie dyktuje, że pogańska ofiara na Purim, żydowskie święto zwycięstwa żydów nad Gojami, może być osobą dorosłą.

A gdyby nie udało się schwytać pogańskiej ofiary, wówczas można użyć krwi poprzedniej ofiary. Jednak prawo żydowskie jest całkiem jasno sformułowane co do ofiary na Paschę, musi być to Białe Dziecko (gdyż Biali byli Prawdziwi Izraelici, a żydzi to wiedzą) w wieku poniżej 7 lat, które ma zostać całkowicie wykrwawione, ukoronowane cierniem, torturowane, bite, dźgane nożem, a na koniec ma być mu zadany ostateczne pchnięcie w bok, nożem szczegółowo opisanym, jaki ma znajdować się w rękach rabina, a zatem w sposób całkowicie odtwarzający scenę ukrzyżowania Chrystusa.

Ta mściwa ceremonia zapewnia żydom sytuację, że nawet jeśli Goje zostaną zaalarmowani i poznają prawdziwą naturę tych ludzi, zrozumieją, o czym mówił Chrystus, gdy przemawiał przeciw nim, to żydzi i tak zawsze będą wygrywać poprzez mordowanie krytyków i przejawów krytyki. Wskutek tego, wielu krytyków żydów jest mordowanych w tych straszliwych ceremoniach.

***************

W USA być może najbardziej znaną ofiarą żydowskiego mordu rytualnego był syn Charlesa Lindbergha, w dniu 1 marca 1932 r., w czasie corocznych obchodów żydowskiego święta. Syn Lindbergha został wybrany, ponieważ sam Lindbergh był bardzo logicznie myślącym człowiekiem, który mógł poprowadzić Gojów przeciwko żydom.

Jego syn został zamordowany jako ostrzeżenie dla niego, aby zrezygnował z tej posługi. Ojciec Lindberga, kongresman, prowadził walkę z klanem bankowym Paul Warburg of Kuhn, Loeb Co., gdy Warburgowi udało się uzyskać podporządkowanie się Kongresu w kwestii uchwalenia Ustawy o Rezerwie Federalnej (Federal Reserve Act).

Starszy z Lindberghów opublikował książkę, która została spalona przez agentów federalnych podczas I wojny światowej, mimo tego, że był kongresmanem w tym czasie. Był również całkowicie świadomy natury problemu żydowskiego. Gdy jego syn został światowej sławy człowiekiem, po wyczynie przelotu w pojedynkę przez Atlantyk, żydzi nabrali obaw, że może dać się przekonać do poprowadzenia powstanie nie-żydów przeciwko ich władzy.

(Zobacz także: 20 maja: Transatlantycki lot Lindbergha)

Mieli już zaplanowaną II WŚ, w której Niemcy miały być ofiarą złożoną na ołtarzu, więc znaleźli sobie niemal analfabetę niemieckiego, Gerharta Hauptmanna, i skazali go za zabójstwo. Symbolicznie, Hauptmann, tak jak Chrystus, też był stolarzem, wykonywał zawód, jaki czynił z niego logiczną ofiarę dla żydów.

Obrona Hauptmanna dowodziła i polegała na tym, że ​żyd, Isidor Fisch, wynajął go w roli stolarza i zapłacił mu banknotami, które okazały się być pieniędzmi z okupu zapłaconego przez Lindbergha. Chociaż istnienie Fischa zostało udowodnione, nie można było zlokalizować miejsca jego pobytu w trakcie procesu.

Sąd był taki sam, jak ten, który skazał Jezusa, ponieważ zaakceptował wyłącznie dowody, jakie żydzi pozwolili, aby zostały zaprezentowane. W rzeczywistości, nie można wierzyć w cokolwiek, co jest akceptowane jako dowód w amerykańskim sądzie, bowiem żydzi prowadzą wytwórnię dowodów rzeczowych dla sądów oraz z powodu nadmiaru żydowskich prawników i sędziów na wszystkich amerykańskich salach sądowych. Był to również pierwszy z wielu kolejnych akt oczerniania Niemców przez żydów w taki sposób, żeby łatwiej było oszukać Amerykę do włączenia się do walki w żydowskiej wojnie.

Książka p.t. „żyd, Cygan i El Islam” (The Jew, the Gypsy, and El Islam), wskazuje, że talmudyczny bóg żydów [nie Bóg Chrześcijański] jest bożkiem kochającym krew:

Talmud mówi, że są dwa rodzaje krwi miłej panu, a mianowicie: (1). krew paschalnego holokaustu [ofiara na Wielkanoc i w święto Purim]; (2), z obrzezania

***************

Według The Jewish Encyclopedia, wydanie z 1903 r., tom. IV., str. 90, podczas wykonywania operacji obrzezania na dzieciach, mohel (żydowski rabin, który robi obrzezanie):

bierze do ust trochę wina i przykłada je do części poddanej operacji, po czym wysysa krew z tego miejsca, a następnie wypluwa mieszankę wina i krwi do odpowiedniego dla tej ceremonii pojemnika“.

Wśród samych Żydów, obrzęd krwi jest integralną częścią ceremonii obrzezania żydowskich mężczyzn. Według Encyklopedii żydowskiej, tom VI, strona 99, w czasie wykonywania obrzezania mohel lub rzezak,

bierze do ust trochę wina i przykłada wargi do części poddanej obrzezaniu, po czym ssie krew z tego miejsca, jaką następnie wydala w postaci mieszaniny wina i krwi do przygotowanego na ten cel pojemnika

a

To, czego nam nie mówi Encyklopedia żydowska to fakt, że ta mieszanka wina i krwi jest potem wypijana przez rabina jako wielki przysmak. Nie ma innych ludzi w dzisiejszym świecie obchodzących podobnie przedziwny rytuał krwi, może za wyjątkiem niektórych tubylców z epoki kamiennej żyjących w najgłębszych dżunglach Konga i Nowej Gwinei.

Nienawiść do Chrześcijaństwa jest tradycją wśród żydów. Jednym z zasadniczych dni  uroczystości świątecznych jest Purim. To święto jest orgią nienawiści wobec Hamana, o którym historia znajduje się w Księdze Estery w Starym Testamencie, jedynej żydowskiej księdze w całej Biblii.

Historia ta dotyczy Kserksesa, króla Persji, który zakochał się w żydówce, prostytutce Esther, i uczynił ją królową w miejsce swej prawowitej żony. Haman, minister królewski, zwrócił się do niego ze skargą na zachowanie żydów, którzy, jak powiedział, nie przestrzegali praw ziemi, i uzyskał od króla rozkaz, aby ich zabić.

Esther padła przed królem na kolana i błagała go, po czym nakłoniła go, aby przywołał Hamana na ucztę. Tam, królowa Estera dalej nakłaniała króla, aby oszczędził żydów, a  powiesił Hamana na szubienicy przygotowanej do egzekucji jej opiekuna. Zamiast zniszczyć żydów, zostali zabici ich wrogowie, w tym dziesięciu synów Hamana, którzy zostali powieszeni.

To święto często jest obchodzone jako rażący pokaz obżarstwa, opilstwa i rzucania przekleństw i zaklęć na pamięć Hamana, a nawet do dnia dzisiejszego żydowscy piekarze robią ciastka, zaprawione suszoną krwią chrześcijańską, w kształcie ludzkich uszu, które są zjadane przez żydów tego dnia i nazywane są “Uszami Hamana”, po ukazuje po raz kolejny wrodzoną nienawiść i barbarzyństwo żydów w naszym środowisku.

***************

Gdy ofiara rytualna następuje w Purim, to zazwyczaj złożona zostaje z dorosłego Chrześcijanina, który został zamordowany ze względu na jego krew; krew jest następnie suszona, a proszek z niej miesza się z trójkątnymi ciastkami do jedzenia; jest możliwe, że suszona krew ofiary z ofiary w Purim czasami może być użyta w okresie następnej Paschy.

Gdy ofiara rytualna następuje w Paschę, to zazwyczaj złożona zostaje z Chrześcijańskiego dziecka poniżej siedmiu lat, jako wzorca doskonałości, które nie tylko zostaje zupełnie wykrwawione, ale również ukrzyżowane, czasami obrzezane i koronowane cierniem, torturowane, bite, dźgane nożem, a czasem mordowane pchnięciem w bok w naśladowaniu zamordowania Chrystusa. Krew pobrana od dziecka jest następnie mieszana albo w stanie proszku albo w innej postaci z chlebem paschalnym.

Kolejne święto, na którym czasami składana jest ofiara rytualna, jest Chanucah (które jest nazywany dzisiaj Chanuka), jakie ma miejsce w grudniu i upamiętnia odzyskanie Jerozolimy pod rządami Machabeuszy w 165 r.p.n.e.

Choć nienawiść jest głównym motywem, tradycje przesądów również mają tu szerokie zastosowanie, a wykazują bliski związek krwawych ofiar z ideą pojednania; niektórzy żydzi przyznawali, że żydzi nie mogą zostać zbawieni, chyba że co roku uda im się zdobyć krew Chrześcijanina na cele rytualne.

Jewish Encyclopedia, 1903 r., tom III, s. 266-267, podaje listę oskarżeń o mord rytualny (Ofiary) wniesionych przeciw żydom na przestrzeni wieków; wymienione tu są 122 przypadki w kolejności chronologicznej, w tym nie mniej niż 39 z nich zostało złożonych w XIX wieku!

Było o wiele więcej niż dwa razy tyle oskarżeń o krwawy mord złożonych w XIX wieku, niż w jakimkolwiek poprzednim wieku, mimo listy przedstawionej przez ten autorytatywny żydowski zbiór danych.

Lista oskarżeń o mord rytualny spisana przez nawróconego żyda, Cesare Algranati, w 1913 roku, a opublikowana w Romains Cahiers; wymienionych jest 101 zarzutów, z których 28 zostało przedstawionych w XIX wieku, a tylko 73 dla wszystkich poprzednich ośmiu wieków! Nawet żyd Roth oddala te argumenty, bowiem mówi:

“Wiek XIX okazał się trochę mniej łatwowierny wobec nas, niż te, które go poprzedzały”. (Oszczerstwo mord rytualny i Żyd – Ritual Murder Libel and The Jew, 1935)

Fakt, że liczba oskarżeń zwiększyła się, gdy wiek ten stawać się zaczął coraz bardziej oświecony w tym szczególnym i istotnym punkcie jest bardzo ważny, ponieważ żydowska Moc Pieniądza i jej działalność wyciszająca były już bardzo rozwinięte, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej i walnie przyczyniły się do zmniejszenia liczby oskarżeń oraz pozwoliły ukryć wiele przypadków mordów rytualnych.

Absolutnie niesamowite jest, że zawsze są wpływowi judeochrześcijanie, których da się nakłonić, gdy żydowskie interesy są zagrożone, aby głosili całemu światu, że nie ma nic niewłaściwego w nie podejmowaniu prób zbadania takich zarzutów o ofiary rytualne popełniane przez żydów, i którzy bez zająknienia będą świadczyć, że są to kłamstwa  “antysemickich” autorów.

“Tak jak niemożliwe jest dla baranka, aby porzucił on swe brykanie i podskakiwanie, czy węża jego kąsanie, tak samo żyd nie może wyrzec się swojej żądzy mordowania Chrześcijan, kiedy tylko ma ku temu okazję”. (Marcin Luter, wydanie Table Talk Erlanger, tom 62)

Jednak zapisy kronikarskie są jasne, jeżeli ktoś jest skłonny badać je i uczyć się. Oto kilka takich przykładów:

“Wtedy żydzi w Cyrenie (na współczesnym wybrzeżu Trypolisu w Afryce Północnej), wybierając na swego przywódcę jednego Andreasa, mnóstwo Rzymian i Greków pozażynali, i pożarli ich ciała, pili krew, odziali się w obdarte z nich skóry, w wielu innych przepołowili piłami od głowy w dół; niektórych rzucali dzikim zwierzętom na pożarcie, a innych zmusili do walki w pojedynkach, tak że w każdym tazie 220.000 zginęło. W Egipcie zrobili wiele podobnych rzeczy, także na Cyprze, prowadzeni przez jednego z nich zwącego się Artemion; a innych jeszcze 240.000 zabito”. (Z relacji Diona Cassiusa w 78 księdze jego historii, datowanej na 117 r.n.e., rozdział 32)

Drugi przykład:

“Baena (w prowincji Cordoba): Dziewięćdziesiąt jeden zabójstw, głównie od strzałów, ciosów siekierą lub zaduszenia. Innych palono żywcem. Dwie zakonnice zostały wywleczone z klasztoru Matki Bożej, miały na sobie swoje religijne medaliki z postacią Matki, jakie wbite zostały w ich oczy.

“La Campana (Sewilla): Czerwoni, prowadzeni przez kobietę, Concepcion Velarde Caraballo, która sama zabił lub była odpowiedzialna za zabicie 11 osób w więzieniu. Więźniowie byli przypalani aż zupełnie padli, polewani benzyną i podpalani. Niektórzy wciąż jeszcze wili się w płomieniach, gdy miasto zostało wyzwolone. Lore del Rio (Sewilla): 138 zamordowanych. Zabrano ich na cmentarz, ustawiono w szereg, i strzelano im w nogi, po czym palono ich  żywcem, gdy spadali do rowu. Gdy miasto zostało wyzwolone, nadal można było zobaczyć ręce wyciągnięte w mękach spod ziemi”. ( Daily Mail, 17 września (opisujący okropności Czerwonej rewolucji w Hiszpanii z 1936 r.)

Z Magick, w Paryżu, Francja:

“… to była teoria starożytnych (żydowskich) magów, że każda żywa istota jest magazynem energii, zróżnicowanym pod względem ilości, wielkości i zdrowia zwierzęcia (nie-żyda), w jakości równającej się jego umysłowemu i moralnemu charakterowi. W chwili śmierci zwierzęcia ta energia jest uwalniana nagle. Zwierzę powinno zostać zabite w okręgu lub trójkącie, bowiem może zdarzyć się przypadek,  że jego energia może uciec … Dla osiągnięcia najwyższego poziomu duchowej pracy należy odpowiednio wybrać taką ofiarę, która posiada największą i najczystszą siłę. (Chrześcijańskie) dziecko płci męskiej o doskonałej niewinności i wysokiej inteligencji jest najbardziej satysfakcjonującą i korzystną ofiarą”. (Magick, napisane przez Mistrza Theriona, opublikowane w 1929 roku przez Lecram Press, Paris, France)

Przypis na s. 95 mówi: “(4) Z magicznych zapisów dokumentów (żyda) Frater Perdurabo wynika, że czynił on tę szczególną ofiarę średnio około 150 razy każdego roku między 1912 i 1928 r.”

Nawet dziś żydowskie sekty, którzy obchodzą Paschę wg obliczeń słonecznych, folgują sobie w rytuałach krwawych ofiar z Chrześcijan w ten uroczysty dla nich dzień; podane jest świadectwo wizyty na miejscu złożenia ofiary na górze Garizim w tym wieku, a użyto tych  słów: “Słyszałem dziki, prymitywny okrzyk triumfu, gdy nóż został wyciągnięty z szyji (Chrześcijańskiego) baranka ofiarnego”.

Ustęp z B’nai B’rith Messenger, 1936:

“Elegancki i wyrafinowany faryzeusz (żyd) XX wieku nieustannie dziękuje za to, że został wychowany w bajkach i rytuałach Starożytnych. Człowiek mądry znajomością świata kocha to, co oczywiste, a irytuje go to, co nie jest oczywiste. Plutokrata i proletariusz jednakowo uważają się za ofiary tej osoby, której słów lub działań nie rozumieją. Kochamy sprawy oczywiste, ponieważ schlebiają one nam, i nienawidzimy tajemniczych, ponieważ skazują naszą inteligencję na lekkie powątpiewanie. Zagadki są uciążliwe. (dlatego Chrystus zawsze mówił w przypowieściach, kiedy mówił w obecności żydowskich faryzeuszy. Im się to nie podobało, nie rozumieli jego przypowieści i On wiedział o tym)

“Współczesność domaga się faktów. Jednak z faktami jako swym fetyszem, modernista jest głupszy niż jego poprzednicy. Potępiając przesąd, sam jest najbardziej przesądny; odrzucając udziwnienia, sam jest dziwacznym produktem fikcyjnego życia. Współczesny świat jest znudzony swoim własnym znaczeniem; życie samo w sobie stało się kłopotem. Cierpienie z powodu przewlekłej nudy, w jaki sposób świat kiedykolwiek interesował się czymkolwiek innym niż tyko samym sobą?

“Ogłuchli od samozadowolenia, ci wszyscy proszący o podstawy domagają się faktów. Ale jakiego rodzaju fakty ci głupcy mogą zrozumieć? Jak ktoś tak bezradny, z powierzchowną znajomością świata, może ogarnąć beznadziejnie głębokie sprawy, gdyż są to realia zastrzeżone dla mądrych (żydów)?”

Najwcześniejsi spośród historyków, np. Herodot, informuje nas o żydowskim kulcie ofiar z ludzi. Pisze on:

żydzi składali ofiary z ludzi swemu bożkowi, Molochowi. „(Herodot, Dzieła, tom II, str. 45)

Chrystus powiedział do Żydów:

Wasz ojciec od początku był zabójcą”.

Wypowiadając te słowa On miał na względzie Molocha-Jahweh, największego spośród żydowskich diabłów. Również prorocy: Izajasz 57:5, Jeremiasz 7:30-31, Ezechiel 26:26-30 i Micheasz 06:07, zarzucali żydom popełnianie obrzydliwych ofiar. Izajasz powiedział:

Wy, którzy płoniecie żądzą przed waszymi idolami pod każdym zielonym drzewem, mordujecie dzieci na ofiarę w jarach, pod wysokimi skałami”.

Nie ma wątpliwości, że … żydzi pomagali Persom wszystkimi ludźmi, jakich mogli zgromadzić, i że udzielona pomoc była znaczna. Gdy Jerozolima wpadła w ręce Persów, miała potem miejsce straszliwa masakra Chrześcijan, a żydzi są oskarżani o inicjatywę w tej masakrze i wiodącą w niej rolę”. (Historia Palestyny ​​od 135 r.n.e do czasów współczesnych, James Parkes, s. 81; The Iron Curtain Over America, John Beaty, s. 194).

Król syryjski, Antioch Epifanes, podczas grabieży świątyni jerozolimskiej, znalazł Greka leżącego na łóżku w tajemnej komnacie, i ten błagał króla, aby go uwolnił. Został zwabiony do świątyni, został pojmany i uwięziony.

Kiedy ten błagał króla, obecni przy tym uczestnicy powiedzieli mu, że tajne prawo nakazuje żydom poświęcać ludzkie istoty w określonym czasie roku. Dlatego poszukują oni nieznajomego, nad którym mogliby zdobyć władzę. Tuczą go, prowadzą go w lasy, składają go w ofierze, jedzą część jego ciała, piją jego krew, a potem porzucają resztki jego ciała w dziurę w ziemi. (Józef Flawiusz, żydowski historyk, contra Apionem)

Przygotował Pluszowy Miś

Suplement: Książka Krwawa Pascha. Europejscy Żydzi i rytualne mordy” izraelskiego historyka, Ariel’a Toaff’a, w j. ang:

http://www.israelshamir.net/BLOODPASSOVER.pdf

a

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.