Strona główna > Polska > Mord założycielski III żydo-RP

Mord założycielski III żydo-RP

Potomkowie żydowskich zbrodniarzy z lat 1944-56, którzy objęli w PRL władzę w sierpniu 1980r., stosowali zbrodnie i tortury jak wszyscy ich pobratymcy w każdej żydowskiej rewolcie – to ich rytuał plemienny.

Np. ks. J.Popiełuszko (zamordowany w 1984r.) w czasie tortur wyrwano język – tak wynika z relacji red. Krzysztofa Kakolewskiego.

a

13 grudnia 1981r. syjonistyczni bandyci pod przywództwem W.Jaruzelskiego i Cz.Kiszczaka (od 1945r. obydwaj służyli w Informacji Wojskowej, odpowiedniku UB, IW działała w Wojsku Polskim) dokonali zbrojnego zamachu stanu. Był niezbędny, żeby władza nie wymknęła się z żydowskich rąk.

To po 13 grudnia 1981r. do początku lat 1990. syjonistyczni agenci zamordowali ponad 100 polskich księży (w tym ks.J.Popiełuszko), którzy mogliby utrudniać proces inkorporacji Polski do struktur syjonistycznego Zachodu oraz jej integrację z żydowskim obozem UE. Likwidacja tych księży była także na rękę Kościołowi JPII, który oczekiwał od księży zaangażowania na rzecz europejskiej integracji. Przygotowania księży do propagowania integracji rozpoczęto już w trakcie obrad okrągłego stołu!.

Znikają dowody

W roku 2009 (!) prokuratura ogłosiła, że z akt sprawy ks. S.Niedzielaka (zamordowany 20 stycznia 1989 r) zniknęły dowody – materiał zabezpieczony podczas sekcji zwłok i na miejscu zdarzenia, a nawet karty daktyloskopijne. Podobne zjawisko dotyczyło akt zamordowanych w 1989r. ks. S.Suchowolca i S.Zycha.

Mord na Piotrze Jaroszewiczu, Tadueszu Steciu, Jerzym Fonkowiczu

a

P.Jaroszewicz 13 września 1944 powołany został na stanowisko szefa Zarządu Polityczno-Wychowawczego 1 Armii WP (sprzeciwiał się temu na posiedzeniu Biura Politycznego PPR Jakub Berman, twierdząc że Jaroszewicz nie jest komunistą).
Nieodzowna wydaje się w tym miejscu notka o J.Bermanie:

od 1928 roku żonaty z Gustawą z d. Grynberg (1900–1978), z którą miał córkę Lucynę (ur. 1929), żonę Feliksa Tycha. Feliks Tych (ur. 31 lipca 1929 w Warszawie) – „polski” historyk i publicysta, polonofob, w latach 1995–2006 dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego. W latach 1971–1987 pracował w Centralnym Archiwum Komitetu Centralnego PZPR. W 1983 na polecenie gen.W.Jaruzelskiego (Jaruzelski służył w Informacji Wojskowej, a jego oficerem prowadzącym był Cz.Kiszczak) żydowski zbrodniarz J.Berman został odznaczony medalem Krajowej Rady Narodowej.

Wróćmy do P. Jaroszewicza

W 1945r. pułk. LWP P.Jaroszewicz oraz oficerowie T.Steć i J.Fonkowicz, w pałacu w Radomierzycach pod Zgorzelcem weszli w posiadanie części tajnego wojennego archiwum Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy. Archiwum zawierało m.in. listy konfidentów gestapo, kompromitujące szanowanych obywateli i polityków Zachodu oraz pozostawionych przez gestapo na ziemiach polskich agentów – żydowskich folksdojczy (zasadniczo folkslisty przeznaczone były wyłącznie dla Żydów, którzy wcześniej musieli zmienić wyznanie na ewangelicko-augsburskie).

Małżeństwo Jaroszewiczów okrutnie torturowano. Jaroszewiczowi przybito stopy do podłogi. Zostali zamordowani 1 września 1992r., czyli już w III żydo-RP.

Kilka miesięcy później torturowano i zamordowano T.Stecia.

W podobny sposób w 1997r. zamordowano J.Fonkowicza.

Sadząc po sposobie, w jaki zostali zamordowani kolejno ci trzej oficerowie, można wnioskować, że mordercom nie udało się przejąć obciążających żydo-reżimową elitę dokumentów. Nie jest wykluczone, że morderstwa dokonali agenci Mossadu.

Dochodzenie w sprawie mordu umorzono. Z akt sprawy zniknęła ważna dokumentacja (?).

Dariusz Kosiur

Źródło: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2015/03/09/bezrobocie-zabija-tuz-przed-emerytura/#more-1834

a

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *