Strona główna > Polska > Mniejszości narodowe przeciwko Narodowi i Państwu Polskiemu

Mniejszości narodowe przeciwko Narodowi i Państwu Polskiemu

,,We wrześniu 1939 roku zdrady dopuściły się wszystkie mniejszości zamieszkujące nasz kraj.”

AppleMark

Historia, o której mówi się, iż jest nauczycielką życia, dowodzi, że wszystkie mniejszości narodowe zamieszkujące nasz kraj, w momencie śmiertelnego zagrożenia naszej Ojczyzny, zawsze stawały u boku naszych najeźdźców, przeciwko Nam Polakom, dopuszczając się przy tym, za każdym razem, zupełnie otwartego aktu zdrady. Zawsze też w takich momentach, by udowodnić swe psie oddanie i niemal neoficką wierność wobec wszelkich wrogów Polski i naszego Narodu, wykazywały się też wobec naszych rodaków niesłychanym wręcz bestialstwem, dokonując okrutnych i wręcz wyrafinowanych w swym barbarzyństwie zbrodni na swoich polskich sąsiadach oraz grabieży ich mienia. Tworząc też wcześniej długie listy proskrypcyjne Polaków przeznaczonych do fizycznej likwidacji, bądź deportacji na Sybir i niemieckich obozów zagłady. Dziś znów znaleźliśmy się w tym samym niemal punkcie historii, która zatoczyła koło i postawiła nas w podobnym momencie jak w roku 1939.

Znów mniejszości narodowe zamieszkujące nasz kraj, w którym znalazły spokojne życie i nieograniczone możliwości rozwoju, ciesząc się wszelkimi możliwymi prawami i przywilejami, wolnością oraz dostępem do również nieograniczonego wręcz finansowania swojej działalności przez polskiego podatnika, wypowiedziały dziś tym oświadczeniem, skierowanym do polskiego rządu, parlamentu i prezydenta, swoją lojalność względem Narodu i Państwa Polskiego oraz władz polskich wszystkich szczebli.

W normalnym, suwerennym i samodzielnie rządzącym się państwie, po takim otwartym wypowiedzeniu posłuszeństwa i lojalności wobec jego legalnych władz, wszystkie organizacje takich mniejszości narodowych, zostałyby jeszcze tego samego dnia rozwiązane, zdelegalizowane, ich majątek skonfiskowany na skarb państwa, a ich przywódcy staliby się pensjonariuszami krainy tysiąca i jeden kluczy, oglądającymi świat zza krat. Tak jak stało się to w przypadku przywódców katalońskich separatystów, którzy nielegalnie wypowiadając lojalność i posłuszeństwo wobec konstytucyjnych władz w Madrycie, wszczęły rebelię przeciwko królestwu Hiszpanii. Po zorganizowanej przez nich farsie referendalnej w Katalonii, zostali aresztowani, ich majątek skonfiskowano, lokalny parlament i rząd rozwiązano, włącznie z miejscową policją, autonomię Katalonii anulowano, a za przywódcą katalońskich buntowników Carlem Pudgemontem, który zbiegł z kraju, rozesłano międzynarodowy list gończy i nakaz aresztowania. Tak działa wobec zdrajców suwerenne i samodzielne w swoich decyzjach państwo i jego rząd.

Jakim więc rządem w świetle powyższych faktów jest rząd warszawski? Nie reaguje w odpowiedni sposób na ten i inne wrogie wobec Polski i Polaków akty, na bezprawną ingerencję w nasze polskie prawne działania legislacyjne, podjęte przez Sejm Rzeczypospolitej w celu ochrony dobrego imienia naszego Narodu i Państwa. Został bezpardonowo zaatakowany przez Izrael, USA i inne państwa zachodu oraz przywódców mniejszości narodowych zamieszkujących Polskę.

Między wierszami tego oświadczenia skierowanego pod naszym adresem, możemy bez trudu wyczytać, że w decydującym dla nas Polaków momencie, przedstawiciele tych mniejszości zupełnie jawnie i bez ogródek zadeklarowali w imieniu swych społeczności, że nie zawahają się wystąpić przeciwko państwu polskiemu i narodowi. Zagrożenie jest realne, bowiem owo ultimatum powstało z inicjatywy ukraińskiego szowinisty i neobanderowca, nie ukrywającego swojej nienawiści wobec Polski i Polaków, szef Związku Ukraińców w Polsce – Petro Tyma.

Stanęliśmy dziś jako Naród na krawędzi przepaści. Jeśli nie obudzimy się z tego letargu w jakim tkwimy, możemy paść ofiarą współczesnych wrogów i biernością doprowadzić do anihilacji naszego domu – Polski.

Najbardziej niebezpieczne dwa separatyzmy, to ukraińscy nacjonaliści z OUN skupieni w naszym kraju w ZUwP i tzw. ,,Ruch Autonomii Śląska’’, nie ukrywający swoich pragnień do oderwania tej części Polski od naszej Ojczyzny. Jeśli dziś nie staniemy w jednym szeregu w obronie naszego własnego domu, to jutro znowu, tak jak kiedyś mogą zapłonąć łuny w Bieszczadach i nie tylko tam, a nowe oddziały Wherwolfu złożone spośród członków niemieckiej mniejszości, wesprą zbrojnie na zachodzie naszego kraju, banderowską rebelię na wschodzie. Ponownie pacyfikując Górny, a także Dolny Śląsk, i wszystkie pozostałe tereny aż po Szczecin i Pomorze, tak jak to już raz miało miejsce w latach 1945 – 1959. Warto zauważyć, że w czasie tych 14 letnich walk z niemieckim, nazistowskim podziemiem, zginęło, bądź zostało skrytobójczo zamordowanych ponad tysiąc żołnierzy Wojska Polskiego, kilkuset milicjantów, w tym 140 w samym tylko ówczesnym województwie Wrocławskim. Liczby poległych w tych walkach z niemieckim Wherwolfem na cichym froncie, funkcjonariuszy służb wywiadu i kontrwywiadu, nie poznamy nigdy. (1)

,,W piątek przedstawiciele szeregu mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, w tym organizacji Ukraińców, Litwinów, Łemków, Rosjan, Kaszubów, Żydów i Słowaków, wystosowały oświadczenie ws. sytuacji w Polsce w związku z przyjęciem przez parlament nowelizacji ustawy o IPN.

– W imieniu reprezentowanych przez nas organizacji mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce pragniemy wyrazić ogromne zaniepokojenie narastającą w społeczeństwie polskim falą agresji na tle narodowym, rasowym i religijnym – napisano w oświadczeniu. – Z kraju szczycącego się długą i chlubną tradycją wolności i tolerancji stajemy się państwem, które w oczach świata i swoich obywateli innej niż polska narodowości zaczyna uchodzić za coraz bardziej ksenofobiczne. Burzy to pozytywny wizerunek Polski w świecie – ojczyzny „Solidarności”, największego ruchu demokratycznego w drugiej połowie minionego wieku.

Przedstawiciele określonych mniejszości twierdzą, że ich szczególny niepokój i sprzeciw „budzą liczne i głośne przejawy antysemityzmu”. Miały one zaistnieć od czasu uchwalenie nowelizacji przez Sejm,

– Padają niegodne, podłe sformułowania, żywcem zaczerpnięte z repertuaru szowinistów najgorszego autoramentu. Głosy te brzmią szczególnie złowieszczo w przededniu 50. rocznicy Marca ’68 – jednej z najczarniejszych kart ze współczesnych dziejów Polski (…) – czytamy w tekście.

– „My, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej” – tak stanowi Konstytucja naszego państwa. A zatem nikt nie ma prawa odmawiać innemu obywatelowi przynależności do politycznej wspólnoty narodowej bez względu na kolor skóry, przynależność etniczną czy też religijną. Nikt nie ma prawa nikogo z tej wspólnoty wykluczać – zaznaczono.

Na zakończenie wezwano polskie władze, prezydenta, parlament i rząd, „do respektowania tych fundamentalnych zasad i przeciwdziałania wszelkim formom ksenofobii, nietolerancji i antysemityzmu”.

Pod oświadczeniem podpisali się:

Mariola Abkowicz (przedstawicielka społeczności karaimskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych),

Prof. zw. dr hab. Józef Ciągwa (przewodniczący Towarzystwa Słowaków),

Prof. Stefan Dudra (przedstawiciel społeczności łemkowskiej w Komisji Wspólnej),

Artur Grzędzicki (przedstawiciel społeczności kaszubskiej w Komisji Wspólnej),

Aldona Jurkun (przedstawicielka społeczności litewskiej w Komisji Wspólnej),

Stefan Kłapyk (Przewodniczący Zjednoczenia Łemków),

Artur Konopacki (przedstawiciel społeczności tatarskiej w Komisji Wspólnej),

Mirosława Kopystiańska (przedstawicielka społeczności łemkowskiej w Komisji Wspólnej),

dr Grzegorz Kuprianowicz (przedstawiciel społeczności ukraińskiej w Komisji Wspólnej),

Anna Makówka-Kwapisiewicz (przewodnicząca Żydowskiego Stowarzyszenia „Czulent”),

Jolanta Malinowska-Wiaktor (przewodnicząca zarządu Wspólnoty Litwinów w Polsce),

dr Ludomir Molitoris (sekretarz generalny Towarzystwa Słowaków, przedstawiciel społeczności słowackiej w Komisji Wspólnej),

Zenon Sokołow (przedstawiciel społeczności rosyjskiej w Komisji Wspólnej),

Piotr Tyma (Prezes Związku Ukraińców w Polsce, przedstawiciel społeczności ukraińskiej w Komisji Wspólnej),

Algirdas Vaicekauskas (przewodniczący Stowarzyszenia Litwinów w Polsce).

Według Piotra Tymy, szefa Związku Ukraińców w Polsce i znanego negacjonisty wołyńskiego, jednym z celów wspólnego oświadczenia jest podjęcie rozmów z stroną rządową. Zaznaczył, że w tym przepadku mniejszości wystąpiły wspólnie. – Pod oświadczeniem mamy pełen przekrój mniejszości, których liderzy z imienia z nazwiska wsparli to oświadczenie. Jeżeli to jest jakaś wartość, to warto pochylić się nad tym. Czy rząd się nad tym pochyli, to nie od nas zależy – powiedział Tyma w rozmowie z PAP.

Zdaniem Tymy, powinna jak najszybciej powstać „płaszczyzna realnego dialogu z obywatelami należącymi do mniejszości”, najlepiej z udziałem strony rządowej.’’(2;3)

Jest rzeczą charakterystyczną, że w momencie brutalnego i kłamliwego ataku Izraela na Polskę, ci państwo zamiast wyrazić poparcie dla swojej Ojczyzny, od której żądają równego traktowania, „wyrażają niepokój” tym, że Polacy usiłują odpierać bezczelną agresję na swój kraj ze strony Izraela, USA i wszystkich pozostałych państw zachodu. Jest chyba również sprawą oczywistą dla wszystkich w jaki sposób zachowaliby się Ukraińcy i Litwini wobec zagrożenia militarnego naszej Ojczyzny? Akurat w tej kwestii, nikt nie ma chyba żadnych wątpliwości. Wszyscy bowiem doskonale wiemy, jak zachowali się we wrześniu 1939 r. i w późniejszych latach niemieckiej okupacji Polski. Dziś bez żadnych wątpliwości postąpiliby względem nas, Polaków, dokładnie tak samo. Powyższe oświadczenie jest antypolskie i jest wystarczającym dowodem na to, że znów całą koalicją stanęliby w jednym szeregu razem z obecnymi państwami przygotowującymi się do śmiertelnej agresji przeciwko Polsce. Ukraiński Majdan w grudniu 2013 roku był bowiem tylko przystawką do głównego dania, jakim staliśmy się dziś my, Polacy i nasza Ojczyzna.

Na nazistowskiej Ukrainie tworzą się właśnie nowe oddziały banderowskiej SS pod nazwą Drużyny Narodowe, złożone z weteranów walk w Donbasie, z takich zbrodniczych formacji jak Ajdar, Azow, OUN i innych, których głównym programem jest fizyczna eksterminacja wszelkiego nie ukraińskiego elementu, w tym żyjących tam Polaków. Mówią o tym otwarcie i bez ogródek, ale też twierdzą w swoim oświadczeniu, że takich ludzi jak premier Hrojsman, szef MSW Awakow i obecny prezydent Poroszenko nie należy traktować poważnie, tylko wreszcie pogonić ich w cholerę z Samostijnej i zaprowadzić wreszcie na całej Ukrainie porządek według zaleceń piekłoszczyka Bandery. Jakie szanse mieliby w bezpośrednim starciu z takim przeciwnikiem amatorzy z tzw. weekendowych Wojsk Obrony Terytorialnej? Jakie szanse mielibyśmy my, społeczeństwo kompletnie rozbrojone, wobec mieszkańców zachodniej Ukrainy posiadających militarne łupy po majdanowym przewrocie? Wszak ukraińskie Drużyny Narodowe są świetnie uzbrojone, a przede wszystkim doświadczone w najbardziej krwawych walkach w Donbasie. Nie mające też żadnych zahamowań w walce z takim czy innym wrogiem i mordowaniem bezbronnej ludności cywilnej.

Idzie wojna. Czarne chmury znów gęstnieją nad naszą Ojczyzną. Jako Polacy jesteśmy otoczeni ze wszystkich stron i to bynajmniej nie przez przyjaciół. Ukraińcy, Litwini, Słowacy Żydzi, Amerykanie i Niemcy. Czeka nas krwawa łaźnia, jak ta z lat 1939 – 1950. Myślę, że wszystko zacznie się w marcu. A na razie trwa ostra faza medialno – propagandowa przeciwko nam, zanim wkrótce przejdzie ona do kolejnej zwanej kolokwialnie gorącą. Okazja jest po temu niezwykła – rocznica wydarzeń marca 1968. Będę najszczęśliwszym z ludzi, jeśli to moje powyższe ,,krakanie’’ okaże się tylko bredzeniem od rzeczy. (4)

Jacek Boki – 4 luty 2018 r.

Źródła:

1. Jacek E. Wilczur – Raport Wilczura – Wydawnictwo TECHNOL, Kraków 2010

2. Mniejszości narodowe i etniczne wzywają władze Polski do przeciwstawienia się „narastającej fali agresji i antysemityzmu

Mniejszości narodowe i etniczne wzywają władze Polski do przeciwstawienia się „narastającej fali agresji i antysemityzmu”

3. Z OSTATNIEJ CHWILI: antypolskie oświadczenie przedstawicieli mniejszości etnicznych. Oskarżają i szkalują dobre imię Polaków

Z OSTATNIEJ CHWILI: antypolskie oświadczenie przedstawicieli mniejszości etnicznych. Oskarżają i szkalują dobre imię Polaków

4. POLAKU PATRZ NA WSCHÓD ROŚNIE SIŁA KTÓRA …. POLAKÓW TEŻ !

Za: http://kresywekrwi.neon24.pl/post/142347,mniejszosci-narodowe-przeciwko-narodowi-i-panstwu-polskiemu

Data publikacji: 6.02.2018

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.