Strona główna > NWO > Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zmierza do ustanowienia jedynego Systemu Informacyjnego biometrii i operacyjno-śledczej działalności

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zmierza do ustanowienia jedynego Systemu Informacyjnego biometrii i operacyjno-śledczej działalności

Szef ministerstwa poinformował Dmitrija Miedwiediewa o rozwoju bazy informacyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i podzielił się planami ustanowienia informacyjnego systemu zawierającego zasoby danych biometrycznych obywateli oraz ustanowienia systemu operacyjno-sprawozdawczego, śledczego i rejestrów kryminalnych.

a

Na posiedzeniu komisji rządowej na temat wykorzystania Technologii Informatycznych dla polepszenia jakości życia i działalności przedsiębiorczej pod przewodnictwem Dmitrija Miedwiediewa odbyło się przemówienie Ministra Spraw Wewnętrznych Rosji Władimira Kolokoltseva. Jego referat koncentruje się na najważniejszych aspektach rozwoju infrastruktury informacyjnej MSW, rozpoczętego jeszcze w 2005 roku.

Według słów Kolokoltseva podstawowy poziom technicznego wyposażenia jednostek organu był osiągnięty w 2011 roku. Od 2012 ministerstwo realizuje program jedynego informacyjno-analitycznego systemu zabezpieczenia swojej działalności. Zadaniem programu jest stworzenie wspólnej informacyjnej sfery MSW z możliwością całodobowego dostępu do sieci wszystkich współpracowników policji w dowolnej części kraju.

Najprawdopodobniej właśnie dla (ulepszenia) tegoż systemu, latem tego roku, stowarzyszenie naukowo-produkcyjne „Specjalna Technika i kontakt(?) «Специальная техника и связь»” przeprowadziło dla MSW zamknięty konkurs, polegający na wykonaniu do 15 grudnia 2014 roku odpowiednich prac praktycznych na rzecz rozwoju, określanych na sumę 1,444 mld.

Należy również podkreślić, że 21 października na stronie zamówień państwowych była zamieszczona informacja przez zamawiającego o konkursie zamkniętym; polegającym na wykonaniu prac rozwojowych, z kodem „Rozwój ISOD rosyjskiego MSW.” Początkowa kwota zamówienia – 1,472 mld, termin – do 31 grudnia 2016.

W związku z tym, że aukcje mają zamknięty charakter żadnych wyjaśnień w tej kwestii nie będzie.

a

Jak poinformował minister na posiedzeniu, dla wprowadzenia aktualnych rozwiązań dla MSW już zastosowano (i wykorzystuje się) centrum przetwarzania danych, na mocy którego aktualnie wdrożono 32 serwisy systemów informacyjnych.

W chwili obecnej urząd rozważa kwestię wprowadzenia jedynego federalnego systemu informacyjnego biometrycznych rejestrów i operacyjno-kryminalnej(?) działalności. „Оперативно-разыскная деятельность»

Jak zaświadczył Kolokoltsev, w ramach systemu planuje się zebrać pokłady daktyloskopijnych i fonoskopijnych informacji, analizy DNA, dane biometrycznej identyfikacji (odciski palców), zapisy poruszania się środków transportu, a także system sprawdzający wiarygodność operacyjno-sprawozdawczych, śledczych i kryminalnych rejestrów.

„Stworzenie jedynego banku danych podwyższy stopień zabezpieczenia informacyjno-analitycznego policji i innych zainteresowanych organów federalnych, wypełniających obowiązki kierownicze.” – uważa minister.

Podsumowująca część prelekcji Władimira Kolokoltseva była poświęcona prezentacji Ministerstwu Spraw Wewnętrznych administracyjnych usług elektronicznych. Kolokoltsev zapewnia, że organ jako jeden z pierwszych działa według zasady udostępnienia eksterytorialności.

„Zgodnie z nowymi zasadami, można teraz zarejestrować pojazd w każdym regionie, niezależnie od miejsca zamieszkania. Ponadto, skraca się czas oczekiwania w kolejce. Terminy procedury wypełniania formalności skrócone zostały z 3 do 1 miesiąca, a sprzedać auto można nie usuwając go z rejestru.” – poinformował minister.

W MSW na dzień dzisiejszy określono dwie usługi, które należy zoptymalizować jako priorytetowe. Chodzi o zdawanie egzaminów uprawniających do kierowania środkami transportu i o wydawanie licencji i rejestracji pojazdów. Wspólnie z Ministerstwem Komunikacji oraz innymi zainteresowanymi organami i strukturami policji, przygotowano projekty odpowiednich planów działania.

Biorący udział w posiedzeniu przedstawiciele wspomnianych organów zapewnili Dmitrija Miedwiediewa, że plan MSW uzgodniony został ze wszystkimi ministerstwami. Jednakże należy podkreślić, że jeszcze kilka dni temu Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego w swoim raporcie zamieściło informację, że przedstawione w dokumencie propozycje nie mogą być zrealizowane – koniecznym jest ograniczyć listę archiwizowanych dokumentów osobistych, wliczając w to zaświadczenia medyczne, prawa jazdy i informacje o przeprowadzeniu przeglądu technicznego.

Źródło: http://3rm.info/52250-mvd-namereno-sozdat-edinuyu-isinformacionnuyu-sistemu-biometrii-i-operativno-rozysknoy-deyatelnosti.html

Tłum. z j. ros. Joasia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *