Strona główna > NWO > Miejsca Zła – Rockefeller Center

Miejsca Zła – Rockefeller Center

świątynia religii NWO - Rockefeller Center

Rockefeller Center – analiza symboliki okultystycznej światowej kabały żydowskiej.

rockefeller-center-thomas-picard

Jak można miejsce najsłynniejszego lodowiska na świecie uważać za złowrogie? To, które jest niemal we wszystkich komediach romantycznych … uważane za najlepsze miejsce na romantyczną randkę! A co z tymi ogromnymi choinkami, które widzimy we wszystkich filmach świątecznych? To nie jest groźne miejsce, ono jest magiczne!”.

Jeśli oglądałeś film „Masz wiadomość”, to naciśnij pauzę i najpierw o tym poczytaj. Jeśli nie jesteś zaskoczony tym, że ośrodek o nazwie „Rockefeller” zawiera mnóstwo symboli okultyzmu, a nawet symboliki lucyferycznej oraz odniesień do New World Order, to też powinieneś przeczytać to, bo tylko otrzymasz więcej szczegółów w temacie, jaki częściowo znasz, a także o miejscu, jakie reklamowane jest, aby każdy je polubił.

Ten kompleks 19 budynków komercyjnych znajduje się pomiędzy Piątą i Siódmą aleją w Nowym Jorku i słynie ze stylu Art Deco. Jest to jeden z ostatnich projektów budowlanych w Stanach Zjednoczonych , jaki łączył program sztuki publicznej z wymaganiami inwestora. Wybrane projekty łączyła szczególna filozofia, a niektórzy artyści zostali poproszeni, aby zmienić swoje dzieła w taki sposób, żeby pasowały do tematu głównego centrum Rockefellera, leitmotifu, jakim jest: Lucyferianizm.

Lucyferianizm

Diabeł-Lucyfer-jest siłą dobra (gdzie określenie „dobry” to po prostu to, co ja cenię, nie chcąc sugerować jakiejkolwiek powszechnej ważności i konieczności orientacji). „Lucyfer” oznacza „dawcę-światła”, a to powinno prowadzić nas do jego symbolicznego znaczenia. Fabuła brzmi tak, że Bóg zrzucił Lucyfera z Nieba, bo Lucyfer zaczął kwestionować autorytet Boga i rozprzestrzeniał niezgodę wśród aniołów. Musimy pamiętać, że ta historia jest opowiedziana z punktu widzenia Bożystów (jeśli wolno mi ukuć taki termin), a nie z punktu widzenia Lucyferystów (będę używał tego terminu, aby odróżnić nas od oficjalnych satanistów, z którymi mam podstawowe różnice). Prawda może być równie dobrze taka, że Lucyfer sam zrezygnował z pobytu w Niebie.

-Max More

luciferianlegacy

Nowoczesny Lucyferianizm bierze swoje korzenie z gnostyckich nauk oraz z pogaństwa starożytnego Egiptu i Babilonu. Bóg materialnego świata jest postrzegany jako uparta i sadystyczna postać, która stara się utrzymać ludzkość w wieczystej ciemności, a Lucyfer jest zbawcą ludzkości, dający jej dar wiedzy. Jeśli dokonać reinterpretacji historii Adama i Ewy przez pryzmat postaci Lucyfera, wąż jest rzeczywiście „tajemnym wybawcą”, który przeciwstawił się Bogu i dał ludziom szansę, aby sami stali się bogami. Przypisuje mu się uwolnienie niesamowitych możliwości człowieka.

„Lucyferianizm reprezentuje radykalną zmianę oceny ponadczasowego wroga ludzkości: szatana. To jest ostateczna inwersja dobra i zła. Wzór na ten rodzaj inwersji odzwierciedlony jest przez paradygmat narracji mitu gnostyckiej hipostazy. W przeciwieństwie do oryginalnej biblijnej wersji, gnostyckie świadectwo stanowi „odmienną ocenę hebrajskiej historii o pierwszej pokusie człowieka, pragnienie zwykłych ludzi, aby „byli jak bogowie” poprzez uczestnictwo w drzewie „poznania dobra i zła”.

– Raschke 26

Lucyferianie w swym życiu starają się osiągnąć wyższy poziom przez uzyskanie oświecenia (często reprezentowanego przez pochodnię). Oświecona osoba lub Illuminatus zyskuje wystarczającą ilość mistycznej wiedzy i osiągnięć duchowych, aby osiągnąć status podobny Bogu. Religia Starożytnej Tajemnicy obiecuje

„dać okazję do usunięcia przekleństwa śmiertelności poprzez bezpośredni kontakt z bóstwem patronem lub w wielu przypadkach przez faktycznie dokonanie apoteozy, przemienienia człowieka w bóstwo”.

– Raschke 26

Lucyferianie nie muszą oddawać czci „diabłu” jako metafizycznej jednostce. Lucyfer symbolizuje moce poznawcze człowieka, jego potencjał do osiągnięcia boskości własnymi środkami. Lucyferianie wierzą, że te atrybuty ostatecznie zdetronizują Boga i wprowadzą ludzi w miejsce dla nich właściwe, jako bóstwa. Doktryna ta jest w pełni realizowana przez humanizm i jego technologiczny odpowiednik – transhumanizm. Odziany w odpowiednie frazowanie związane z judeochrześcijańskim kontekstem („humanista” brzmi mniej groźne i złowrogo niż „lucyferianin”), te odmiany filozoficzne są obecnie częścią kultury masowej. Poprzez rozwój technologiczny i przełom w nauce, niezwykle bogate persony, jak Ray Kurzweil, publicznie dążą do osiągnięcia technologicznej nieśmiertelności. Transhumanistyczny intelektualista Max More stwierdził w swoim eseju:

Bóg, jest dobrze udokumentowanym sadystą, bez wątpienia chciał zatrzymać Lucyfera koło siebie, aby móc go ukarać i starał się ściągnąć go z powrotem pod jego (Boską) władzę. Prawdopodobnie Lucyfer zaczął nienawidzić królestwa Boże, jego sadyzm, jego potrzebę niewolniczego konformizmu i posłuszeństwa, jego psychotyczne objawy gniewu na widok dowolnego śladu samodzielnego myślenia i zachowania. Lucyfer zdał sobie sprawę, że nigdy nie będzie mógł w pełni samodzielnie myśleć i nie będzie mógł na pewno postępować zgodnie ze swym samodzielnym myśleniem tak długo, jak długo będzie pod kontrolą Boga. Dlatego porzucił Niebo, owo straszliwe duchowe państwo, rządzone przez kosmicznego sadystę Jehowę, a towarzyszył mu zastęp części aniołów, którzy mieli odwagę zakwestionować autorytet Boga i Jego perspektywę wartości.

Lucyfer jest uosobieniem rozumu, inteligencji, krytycznego myślenia. On przeciwstawia się dogmatowi Boga i wszelkim innym dogmatom. On opowiada się za poszukiwaniem nowych idei i nowych perspektyw w dążeniu do prawdy.

– Max More

Zatem, co to wszystko ma wspólnego z Rockefeller Center? Rzeźby, płaskorzeźby i malowidła ścienne, wszystkie odnoszą się do tego samego tematu: triumfu człowieka nad Bogiem przez zdobycie wiedzy.

Fontanna Prometeusza

prometheus2

Ten posąg przedstawia Prometeusza, tytana z mitologii greckiej, znanego z wielkiej inteligencji. On jednak zdradził boga Zeusa przez kradzież ognia i podarowanie go ludzkości. Uczynił więc dobro, gdyż nauczył ludzkość tworzyć dary cywilizacji, jak pismo, matematyka, rolnictwo, medycyna i nauki ścisłe. Zeus za to ukarał Prometeusza, uznał to za przestępstwo, przykuł go do skały, podczas gdy wielki orzeł zjadał mu codziennie kawałek wątroby, który dopiero co zdążył odrosnąć od poprzedniego dnia.

Prometeusz [nazwa oznacza przezorność] nie był głupcem, ale dlaczego jeszcze chciał się zbuntować przeciwko Zeusowi? Próbował oszukać Zeusa (który wie wszystko i wszystko widzi) przy pomocy fałszywej ofiary. To dość głupie, trzeba przyznać. Prometeusz również ukradł ogień Zeusowi i dał go prymitywnym śmiertelnikom na ziemi. Zeus nie ukarał tylko Prometeusza, ukarał cały świat za bezczelność tego zbuntowanego bożka.

-Stewart

Judeo-chrześcijańskim odpowiednikiem tego mitu jest Lucyfer, który przyniósł ludzkości dar świadomości, jak wąż dla Adama i Ewy.

Prometeusz                                                                                                                        Lucyfer

obdarzony wielką inteligencją                                                                                           obdarzony wielką inteligencją

widział wielki potencjał w ludziach                                                                                  widział wielki potencjał u Adama i Ewy

przeciwstawił się władzy Zeusa                                                                                          przeciwstawił się władzy Boga

nazywany „Niosącym ogień”                                                                                               nazywany „Niosącym światło”

surowo ukarany przez Zeusa                                                                                               surowo ukarany przez Boga

(spętany, wątroba zjadana przez orła)                                                                              (strącony z Nieba)

ludzkość cierpiała gniew Zeusa                                                                                           ludzkość dosięgnął gniew Boga

Prometeusz jest helleńskim odpowiednikiem Lucyfera judeochrześcijańskiego i jest często używany jako symbol oświecenia.

Część klasycznie wykształconych masonów oraz ci, których zainspirowały ich prace używające określenia „Lucyfer” w naukowym sensie, jako tego, który „przynosi oświecenie”, powołują się na Prometeusza, który ukradł bogom ogień przynosząc go człowiekowi. Polemiści wiązali takie masońskie użycie terminologii z sektami czczącymi Lucyfera, które miały trwałe grupy wyznawców od czasów średniowiecza.

– Wikipedia

prom2prom3

Rzeźba Paula Manshipa wystawiona w Sunken Plaza, części Rockefeller Center, przedstawia Prometeusza trzymającego ogień skradziony Zeusowi, zlatującego z Olimpu do ludzkości. Leży wewnątrz okręgu, na którym przedstawione są znaki zodiaku. Za pomnikiem jest napis, jaki mówi:

„Prometeusz, nauczyciel każdej dziedziny sztuk, przyniósł ogień, który okazał się środkiem śmiertelników dla osiągnięcia wielkich celów”.

Wielkie cele” oznaczają osiągnięcie oświecenia i zdobycie boskości. Ta grafika w zasadzie podsumowuje doktrynę Lucyfera i działa jako centralna postać, wokół której obraca się cały program sztuki Rockefeller Center.

Przedstawienia Prometeusza

Uskrzydlony pomnik Prometeusza jako młodzieńca i panny. Są to pierwsze wytwory ludzkie Prometeusza z gliny.

youth

maiden

Jest to ustawienie symboliczne: Prometeusz (aka helleński Lucyfer) znajduje się w centrum Sunken Plaza i jest otoczony przez swoje stworzenia, ludzi. Innymi słowy, jesteśmy synami i córkami Prometeusza.

Urizen albo Demiurg

gebuilding

Na szczycie wejścia do budynku GE jest imponujący fryz Art Deco. Przedstawia brodatego mężczyznę trzymającego ogromny kompas i cytat z Księgi Izajasza. Jest to bezpośrednie odniesienie do dzieła Williama Blake’a „Urizen”, gdzie Bóg jest brodatym mężczyzną trzymającym kompas.

ancient-of-days2

Ten wizerunek jest opisany w „Księdze Urizena” Blake’a, wydanej w 1794 roku. Ten angielski autor jest znany z bogatej mitologii, tajemniczych wierszy i proroczej symboliki. Ten konkretny przykład reprezentuje Urizena, boga świata materialnego. Jego cechy są niemal identyczne z gnostyckim bogiem zwanym „demiurgiem”, gorszym bóstwem stwórcą, który zbudował wadliwy świat, który więzi człowieka w sferze materialnej. Księga Urizena odzwierciedla podstawowych lokatorów lucyferianizmu, gdzie walka Dobra ze Złem jest opisana inaczej, to znaczy odwrotnie względem filozofii judeo-chrześcijańskiej.

„Dzieło Blake’a jest więc bezprecedensową i dyskredytującą krytyką samych podstaw cywilizacji judeochrześcijańskiej: Słowa i Prawa. Zło jest tradycyjnie przedstawiane jako odwrócenie się od jednego lub drugiego – od non servatim szatana aż po zjedzenie „zakazanego owocu”, ale tutaj Słowo i Prawo są dosłownie przedstawione jako kajdany uwięzienia nas przed bezgranicznymi możliwościami wszechświata, jako wtrącenie w nudne więzienie zmysłów i świętych ksiąg. Nauka i religia przestają być przeciwstawnymi siłami w rozumieniu Blake’a, i zamiast stawać się przeszkodami dla prawdziwej wiedzy – jedno przez przywiązanie nas do praw materialnego wszechświata, drugie przez przywiązanie (spętanie) myśli w słowach świętych ksiąg. W tym sensie wyłącznym możliwym „dobrem”, jeśli idzie o definicję Blake’a, jest bunt widzenia – dorośnięcie do punktu widzenia wielu możliwości poprzez wizję ekstatyczną. Dla Blake’a to prawdopodobnie oznaczało gnozę mistyczną i artystyczną, ale intelektualnie można to zastosować do wszelkiego rodzaju pluralistycznego, wielostronnego myślenia, jeśli nie dosłownie do „ekspansji umysłowej”.

– Daniil Leiderman

Gnostycki bóg przedstawiony przy wejściu do budynku GE posiada ogromny kompas, który jest używany jako narzędzie tworzenia. Znajdziemy tu zwyczajne odniesienia do żydomasonerii, gdzie kompas jest używany przez „Wielkiego Architekta” do kształtowania świata fizycznego.

Pod Urizenem znajdujemy cytat z Księgi Izajasza:

„Zasobem sił zbawczych – mądrość i wiedza”

– Księga Izajasza 33:6

Księga Izajasza jako całość zawiera proroctwa przyszłych czasów, przewidując upadek i ukaranie Babilonu (zarówno starożytnego, jak też przyszłego „Wielkiego Babilonu”). Cytowany werset opisuje, co będzie podtrzymywać ludzi w tych proroczych czasach wielkich utrapień: wiedza i mądrość. Tajemniczy tekst Izajasza opisuje czas, w którym „nikt w Jerozolimie nie będzie chorować”, pozornie odnoszący się do czasu, gdy nauka i technologia będą wystarczająco zaawansowane, aby leczyć każdą ludzką chorobę. W tym kontekście, „wielkie udręki” odnoszą się do nadejścia Nowego Porządku Świata, gdzie wszystkie kraje będą zjednoczone pod jednym rządem światowym, oficjalnie ogłoszonym celem rodziny Rockefellerów.

Miecze na lemiesze

277859714_79c1f4e36d

Ten relief odnosi się do wersetu z Izajasza 2:4 i przedstawia przekuwanie mieczy na lemiesze. Oto biblijny werset:

On będzie rozjemcą pomiędzy ludami

i wyda wyroki dla licznych narodów.

Wtedy swe miecze przekują na lemiesze,

a swoje włócznie na sierpy.

Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza,

nie będą się więcej zaprawiać do wojny.

– Księga Izajasza 2:4

Ponownie, jest to subtelna, ale bardzo bezpośrednia aluzja do nowego porządku świata. Werset opisuje całość jako jeden sąd dla wszystkich narodów, jeden rząd dla wszystkich narodów i nadejście ery pokoju na świecie. Obraz przekuwania mieczy na lemiesze wyraźnie pokazany jest na jednym z murali New World Order na międzynarodowym lotnisku w Denver. Członkowie rodziny Rockefellerów zawsze byli aktorami działającymi w kierunku jednego rządu światowego i nie jest zaskakujące, że znajdujemy odniesienia do tego planu wyryte na ich budynkach. David Rockefeller stwierdził w swoich wspomnieniach:

„Od ponad wieku ideologiczni ekstremiści po obu końcu spektrum politycznego podchwytywali różne dobrze nagłośnione incydenty do atakowania rodziny Rockefellerów o posiadanie nadmiernych wpływów. Twierdzą, że władamy amerykańskimi instytucjami politycznymi i gospodarczymi. Niektórzy nawet uważają, że jesteśmy częścią tajnej kabały, jaka pracuje wbrew interesom Stanów Zjednoczonych, charakteryzując moją rodzinę i mnie samego jako „internacjonalistów” i spiskowców wraz z innymi osobami z całego świata, aby zbudować bardziej zintegrowaną globalną strukturę polityczną i gospodarczą – jeden świat, jeśli wolicie to określenie. Jeżeli tak brzmią zarzuty, to jestem winny, i jestem z tego dumny”.

Memoirs, David Rockefeller str. 405

Pytanie brzmi raczej: czy oni już znali plany New World Order w latach 30-tych, XX wieku, gdy budynek Plaza został zbudowany? Odpowiedź brzmi: Tak, tak właśnie było. Ta idea wcale nie jest nowa.

Atlas

atlas-1a

Zgadnij, dlaczego Atlas został zmuszony do niesienia niebiańskiego świata na swych ramionach? Bo przeciwstawił się Zeusowi. Oś północ-południe sfery armilarnej na jego ramionach wskazuje Gwiazdę Polarną patrząc od strony Nowego Jorku. W poprzek szerokich ramion Atlasa przebiega zakrzywiony promień, jaki przedstawia fryz tradycyjnych symboli Merkurego, Wenus, Ziemi, Marsa, Jowisza, Saturna, Urana i Neptuna. Przylegający do Ziemi symbol (nad prawym przedramieniem Atlasa) to mały księżyc symbolizujący Księżyc. Przytwierdzone do jednego z pierścieni sfery są symbole dwunastu gwiazdozbiorów, przez które Słońce przechodzi w ciągu roku.

Rzeźba ta może być opisana jako lucyferianin równoważny Chrystusowi przybitemu do krzyża. Atlas poświęcił się działaniu w akcie buntu przeciw bogom.

Rzeźba ta spowodowała naprawdę wiele kontrowersji. Po pierwsze, nagi i pogański posąg został umieszczony tuż przed Kościołem Św. Patryka, i w tamtych czasach nie została dobrze przyjęta przez opinię publiczną. Po drugie, od tyłu, pomnik wygląda jak ukrzyżowany Jezus Chrystus.

86001159yedb1qtz

Wreszcie Lee Lawrie został oskarżony o wymodelowanie twarzy Atlasa na faszystowskiego dyktatora Włoch, Benito Mussoliniego, który był wtedy u władzy.

27242861

mussolini-220_802784f1

W ten sam sposób, jak Atlas przeciwstawił się Zeusowi w mitologii, sama jego rzeźba przeciwstawia się Chrześcijaństwu, a nawet demokracji.

Inne ciekawe rzeczy

Rockefeller Center jest pełne imponujących płaskorzeźb, malowideł i rzeźb, z dużą ilością symboliki i wizerunków. Jeśli odwiedzisz to miejsce, prawdopodobnie zobaczysz wiele innych szczegółów. Nie jest możliwe dokonanie przeglądu całości, zwłaszcza dogłębnej analizy, ale można badać ciekawostki po kawałku. Zauważalny jest wpływ babiloński/egipski, wszechobecność pochodni oświecenia i symbole okultystyczne rozsiane po całym terenie centrum.

Mural przedstawiający myśl jako żyjącego boga ślącego swój dar człowiekowi oraz zły los ignorantowi:

thought

cr

right

Pod skrzydłami pochodni oświecenia:

41

Columbia trzymająca czarę Boskiej wiedzy:

451577759_e369fcd27b

Takie pająki pojawiają się w wielu miejscach na całym świecie. Podobno mają reprezentować macierzyństwo. Sądzę, że one reprezentują ciemne siły żerujące na masach.

0817bb

Podsumowanie

Kolekcja dzieł sztuki wystawiona w Centrum Rockefellera komunikuje spójny przekaz, że można je odczytać poprzez analizę odniesień kulturowych i mistycznych, stojących za przedstawioną symboliką. Program jako całość jest oklaskiwaniem emancypacji od gorszej postaci boga, świętowaniem mitologicznych postaci, które rzuciły wyzwanie panowaniu Boga i gloryfikacją człowieka w jego dążeniu do zdobycia boskości. Postęp ludzkości w dziedzinie sztuki i nauki uważany jest za cel osiągnięty POMIMO SPRZECIWU Boga, co czyni z Rockefeller Centre prawdziwą świątynię kultu doktryny Lucyfera.

Lucyferianizm stanowi jądro religii klasy rządzącej. Stanowi on o odwieczności wielu planów oligarchów, tj. New World Order. Plan ten był tworzony przez wieki (potwierdzają to dokumenty), a obecnie podejmowanych jest wiele decyzji politycznych, aby doprowadzić do jego urzeczywistnienia. Lucyferianizm zapewnia światowej elicie legitymację religijną do wykonywania tych planów, które w przeciwnym razie byłyby moralnie wątpliwe, czy po prostu kryminalnie naganne. Jednak elita uważa, że boska wiedza dostępna może być wyłącznie dla ludzi na to zasługujących, gdy reszta populacji musi pozostać w stanie bezmyślnego otępienia. To pewnie dlatego niczego nie podejrzewające masy ludzkie co roku świętują Boże Narodzenie w tej świątyni Lucyfera, nawet nie wiedząc o tym fakcie. Rockefeller Center świętuje triumf człowieka nad tyranią Boga, ale również celebruje kult tyranii „oświeconych” nad ignorantami.

źródło: http://vigilantcitizen.com/sinistersites/sinister-sites-rockefeller-center/

przygotował: SH

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *