Strona główna > Bez kategorii > Międzynarodowa konspiracja – Pionki w grze

Międzynarodowa konspiracja – Pionki w grze

źródło: http://www.polskapartianarodowa.org

Oficerowie wywiadu związani z rządem brytyjskim odgrzebali swoje związki z Aryjskimi Panami Wojny z czasów, gdy studiowali ekonomię polityczną, nauki geopolityczne i religie porównawcze na niemieckich uniwersytetach.1 Informacja ta została przekazana odpowiednim władzom, ale, jak to się często zdarza, przywódcy polityczni i dyplomaci albo nie potrafili zdać sobie sprawy ze znaczenia tego, o czym się dowiedzieli, albo chcieli to zignorować.2

Studia Karla Rittera nad historią przekonały go, że bardzo mała grupa bogatych i wpływowych międzynarodowych bankierów, którzy nie byli lojalni wobec żadnego z narodów, ale wtrącali się w sprawy ich wszystkich, utworzyła w roku 1773 masonerię Wielkiego Wschodu po to, by użyć Światowego Ruchu Rewolucyjnego dla promowania swoich tajnych ambicji. Ich Długofalowy Plan miał na celu zdobycie przez nich ostatecznej kontroli bogactwa, surowców naturalnych i siły roboczej całego świata. Ich ostatecznym celem było utworzenie Totalitarnej Dyktatury opartej na teoriach ateistycznego materializmu dialektycznego i historycznego. Ritter twierdził, że większość, jeśli nie wszyscy Międzynarodowi Bankierzy byli pochodzenia żydowskiego, niezależnie od tego czy praktykowali oni żydowską wiarę, czy nie.

W swojej antytezie Manifestu Komunistycznego Karola Marksa Ritter zajmował się niebezpieczeństwem, jakie by groziło, gdyby zezwolono tej grupie ludzi na kontynuację kontroli i kierowania polityką międzynarodowego komunizmu. Przedstawiał on Niemieckim Aryjskim Panom Wojny bardzo konkretne i praktyczne propozycje pokonania konspiracji Międzynarodowych Baronów Pieniądza.3 Profesor Ritter przygotował Aryjskim Panom Wojny alternatywny Długofalowy Plan, dzięki któremu mogli oni zdobyć ostateczną kontrolę światowych zasobów dla ras aryjskich.

Długofalowy Plan Karla Rittera

Dla zrównoważenia planów Międzynarodowych Baronów Pieniądza Karl Ritter doradził przywódcom grup aryjskich zorganizowanie nazizmu i użycie faszyzmu, czyli narodowego socjalizmu jako instrukcji działania dla wprowadzenia w życie ich tajnych ambicji podboju świata. Profesor Ritter podkreślał także, że ponieważ międzynarodowi bankierzy zamierzali użyć wszystkich faz semityzmu do realizacji swoich planów, przywódcy aryjscy powinni użyć wszystkich faz antysemityzmu do kontynuacji swojej sprawy.

Długofalowy Plan ostatecznego podboju świata, przedstawiony przez Karla Rittera, zawierał następujące propozycje:

1. Ujarzmienie wszystkich krajów europejskich przez Niemcy. Dla osiągnięcia tego celu proponował on popieranie i wspomaganie niemieckich militarnych junkrów w zdobyciu kontroli nad rządem, tak, by mogli oni zaangażować się w szereg Militarnych Przygód, przeplatanych wojnami ekonomicznymi. Celem miało być osłabienie ekonomii i siły roboczej krajów europejskich, które trzeba ujarzmić.4

Karl Ritter stwierdzał, że dla powodzenia jego Długofalowego Planu NIE było bezwzględnie konieczne, by każda Militarna Przygoda kończyła się wyraźnym zwycięstwem, pod warunkiem, żeby inne kraje biorące w tym udział były pozostawione w tak słabym stanie, by ich uzdrowienie ekonomiczne i wzmocnienie siły roboczej zabierało więcej czasu niż to samo w Niemczech. Karl Ritter podkreślał wagę przekonania Niemców, że stoją oni fizycznie i mentalnie ponad rasami semickimi. Pod wpływem tej myśli aryjscy propagandyści rozwinęli ideę Niemieckiej Rasy Panów. Zrobili to, żeby przeciwstawić się propagandzie Międzynarodowych Bankierów, którzy twierdzili, że rasa semicka jest Ludem Wybranym przez Boga i przez Boga wybranym do odziedziczenia ziemi. Przywódcy aryjscy szerzyli doktrynę, że „Ich Rasa” była Rasą Panów na tej Ziemi. W ten sposób miliony ludzi podzielono na przeciwne obozy.

2. Karl Ritter zalecał politykę finansową, która zapobiegłaby przejęciu kontroli ekonomii niemieckiej i państw satelickich Niemiec przez Międzynarodowych Bankierów, tak jak przejęli oni kontrolę ekonomiczną w Anglii, Francji i w Ameryce.

3. Zalecał on zorganizowanie nazistowskiej Piątej Kolumny, żeby przeciwstawić się podziemnej organizacji komunistycznej. Celem Piątej Kolumny miało być przekonywanie klasy wyższej i średniej w krajach, które miały zostać ujarzmione, do zaakceptowania faszyzmu jako jedynego antidotum przeciwko komunizmowi. Członkowie niemieckiej Piątej Kolumny mieli przygotować mieszkańców innych krajów do powitania Armii Niemieckiej jako ich Militarnych Obrońców przed groźbą agresji komunistycznej. Karl Ritter ostrzegał przywódców Grupy Aryjskiej, że inwazja militarna innego kraju nie powinna być NIGDY podjęta, dopóki Piąta Kolumna i machina propagandowa nie utorują gruntownie drogi i nie przekonają większości mieszkańców do zaakceptowania interwencji obcej armii jako działania Wybawców czy Bojowników, a nie agresorów.5

4. Karl Ritter z zimną krwią zalecał całkowite zniszczenie komunizmu i eksterminację rasy żydowskiej jako działania zasadnicze w uzyskaniu przez przywódców aryjskich ostatecznej kontroli spraw międzynarodowych. Usprawiedliwiał on ten drastyczny warunek faktami historycznymi, które, jak twierdził, dowodziły, że komunizm został użyty przez międzynarodowych żydowskich bankierów do szerzenia ich własnych egoistycznych, materialistycznych ambicji.

Było tam o wiele więcej pozycji tworzących całkowity Długofalowy Plan, ale wystarczy, że w tym rozdziale przedstawiamy dostateczne dowody po to, by otworzyć drzwi, za którymi zostały ukryte tajne plany dwóch małych grup ludzi – totalitarnie nastawionych ateistów i materialistów. Studia religii porównawczych, nauk geopolitycznych i ekonomii politycznej oraz lata intensywnych badań odkryły prawdę, że wiele milionów ludzi zostało użytych jako Pionki w grze przez przywódców dwóch ateistycznych, totalitarnie nastawionych grup, które będą kontynuowały swoją obrzydliwą grę w Międzynarodowe Szachy dopóki jedna z nich nie zostanie wyeliminowana. Przedstawione zostaną tu dowody ukazujące, jak ta gra prowadzona była w przeszłości i jakie ruchy, które pozwolą ją wygrać jednej z grup, zostaną prawdopodobnie wykonane w najbliższej przyszłości.

Dwie ateistyczne grupy

Wyznawcy wszystkich religii, które nauczają o istnieniu Boga i o przyszłym życiu, wierzą w miłość i uwielbienie Boga oraz w miłosierdzie dla wszystkich ludzi dobrej woli. Szczerze wierzący będą znosili każdą próbę i czynili wszelkie ofiary, żeby zapewnić sobie wieczne zbawienie. Zwolennicy ateizmu są uczeni NIENAWIŚCI do wszystkich, którzy odrzucają akceptację ich materialistycznego wyznania. Determinacja przywódców obu ateistycznych grup w osiągnięciu dominacji nad światem pozwala im na tworzenie najbardziej diabolicznych spisków i popełnianie wszelkiego rodzaju zbrodni, począwszy od zamachów, skończywszy na ludobójstwie. Rozniecają oni wojny, żeby osłabiać narody, które wciąż muszą ujarzmiać.

Studia religii porównawczych pokazują także, że komunizm i nazizm są absolutnie sprzeczne ze wszystkimi religiami, które wierzą w istnienie Boga Wszechmogącego. Doświadczenie i historia dowodzą, że ci, którzy wierzą w Boga, i ci, którzy zaprzeczają Jego istnieniu, znajdują się w takiej sprzeczności, że nikt z nich nie może przeżyć triumfu drugiej strony. Ateistyczni przywódcy w ujarzmionych krajach mogą przez jakiś czas tolerować religie, które uczą wiary w Boga, ale pozwalają oni działać kapłanom tylko na peryferiach społeczeństwa. Dobrze uważają, żeby duchowni nie mieli możliwości wpływu na społeczne i polityczne zachowanie swoich kongregacji. Zebrane fakty dowodzą, że OSTATECZNYM celem obu głównych ideologii ateistycznych jest wymazanie z umysłów rodzaju ludzkiego przez prześladowanie i systematycznie stosowane programy stałego prania mózgu, całej wiedzy o Bycie Najwyższym, o istnieniu duszy i nadziei na przyszłe życie. W obliczu tych faktów jakakolwiek rozmowa o współistnieniu jest albo zupełnym nonsensem, albo propagandą.

Trudna jest dzisiaj kontynuacja Niebiańskiej Rewolucji. Jeśli Bóg umieścił ludzi na tej ziemi, tak że mogą Go znać, kochać i służyć Mu w tym życiu po to, żeby być szczęśliwymi z Nim na zawsze w przyszłym świecie, wtedy logiczne jest twierdzenie, że jedynym sposobem, w jaki Lucyfer mógłby mieć nadzieję na odbicie dusz w sporze, byłoby wpojenie w nie doktryny ateistycznego materializmu.

Bez wątpienia wielu ludzi zapyta: „Ale w jaki sposób Diabeł mógłby wpoić ateistyczne i inne złe ideały w umysły ludzkie?”. Na to pytanie można odpowiedzieć w następujący sposób: Jeśli Istoty LUDZKIE mogły wybudować stacje radiowe i telewizyjne, przy pomocy których jednostka może wpływać na miliony innych przez transmisję swoich opinii na dowolny temat przy użyciu niewidocznych fal eteru, to dlaczego nie mogłoby być możliwe, żeby Istoty NIEBIAŃSKIE transmitowały swoje przekazy do nas? Żaden specjalista w dziedzinie mózgu nie odważył się zaprzeczyć, że w mózgu każdego człowieka znajduje się pewien rodzaj zagadkowego odbiornika. Każdego dnia o każdej porze ludzie mówią: „Zostałem natchniony do zrobienia tego” albo „Zostałem podkuszony, żeby to zrobić”. Myśli, czy to złe, czy dobre, muszą gdzieś z jakiegoś „powodu” powstawać i muszą być przekazywane do ludzkiego mózgu. Ciało jest tylko instrumentem, który wprowadza w działanie dominującą dla uczynienia „Dobra” lub „Zła” myśl.

Oto zasadniczy fakt, o którym wszyscy ludzie wierzący w istnienie Boga nie mogą nigdy zapominać: jeśli jesteśmy na tej ziemi na czas próby, jeżeli otrzymaliśmy Wolną Wolę, to po to, żeby umożliwić nam podjęcie decyzji czy chcemy iść do Boga, czy też do Diabła. Dlatego gdyby Diabeł nie miał możliwości wpływu na umysły ludzkie, niemożliwa byłaby żadna próba.

Jeśli Wszechmogący Bóg wysłał Swoich proroków i Swego syna Jezusa Chrystusa, żeby pokazać nam w sposób wyraźny czym jest Dobro, a czym jest Zło, to dlaczego Diabeł nie miałby wysłać swoich fałszywych Chrystusów i fałszywych proroków, żeby spróbować udowodnić nam, że Zło jest Dobrem, a Dobro Złem?

Najprostszym sposobem zrozumienia o co chodzi dzisiaj na świecie jest studiowanie wydarzeń historycznych, kiedy wykonywane są ruchy w nieustającej grze w Międzynarodowe Szachy… Przywódcy Iluminatów podzielili ludzi na świecie na dwa główne obozy. Używali oni Królów i Królowych, Biskupów i Książąt oraz rzesz światowego społeczeństwa jako pionków w swoich grach. Bezwzględna polityka przywódców uważa wszystkie inne istoty ludzkie za ZBĘDNE pod warunkiem, że poświęcenie Głównej figury czy miliona Pionków przybliży ich do ostatecznego totalitarnego celu. Oto despotyzm Szatana.

Tajna władza

Krążą pogłoski o tym, że profesor Ritter miał powiedzieć, iż obecna faza tej gry rozpoczęła się w Kantorze Amschela Mayera Bauera zwanego Rothschildem, mieszczącym się we Frankfurcie nad Menem w Niemczech, kiedy trzynastu Złotników6 postanowiło, że muszą oni usunąć wszystkie Koronowane Głowy w Europie, obalić wszystkie istniejące rządy i zlikwidować wszystkie zorganizowane religie zanim zdołaliby oni zapewnić sobie absolutną kontrolę bogactwa, zasobów naturalnych i siły roboczej na całym świecie oraz ustanowić satanistyczny despotyzm. Do przeprowadzenia tych planów miał zostać użyty materializm dialektyczny i historyczny.

Chociaż może wydawać się to dziwne, historia dowiedzie, że przywódcy obu grup – semickiej i antysemickiej – łączyli przy sposobności siły do walki przeciwko wspólnemu wrogowi, takiemu jak Imperium Brytyjskie czy religia chrześcijańska. W czasie, gdy masy walczyły, Iluminaci, którzy tworzą Tajną Władzę za plecami Światowych Ruchów Rewolucyjnych, manewrowali dla zdobycia najlepszej pozycji, z której mogliby czerpać największe korzyści w przyszłości.

Przywódcy komunizmu i nazizmu przeciwstawiali się sobie i przechytrzali nawzajem, ale wątpliwe jest, czy wielu z nich zdawało sobie sprawę, zanim już było za późno, że nawet oni byli tylko narzędziami kontrolowanymi przez agenturę Iluminatów, która używała wszystkiego, co złe, żeby przeprowadzać swoje cele. Kiedy Tajna Władza stojąca na czele obu grup podejrzewała tylko, że jedno z jej „narzędzi” wie zbyt dużo, nakazywała jego likwidację. Przedstawimy świadectwa dowodzące, że przywódcy tych dwóch grup totalitarnie nastawionych ludzi sprowokowali wiele indywidualnych zamachów i wywołali wiele rewolucji i wojen, w których zginęły dziesiątki milionów ludzi, a miliony odniosło rany i ostało pozbawionych dachu nad głową. Trudno znaleźć dowódcę wojskowego, który mógłby usprawiedliwić decyzje zrzucenia bomby atomowej na Hiroszimę i Nagasaki, gdzie w mgnieniu oka zginęło około 100.000 ludzi, a dwukrotnie więcej zostało poważnie rannych. Armia japońska była już wtedy pokonana. Jej kapitulacja była sprawą godzin albo dni, kiedy dokonano tego diabelskiego aktu. Jedynym logicznym wnioskiem jest to, że Tajna Władza, która, a zostanie to dowiedzione, kontroluje i wpływa na politykę większości rządów narodowych, postanowiła, że ta najnowocześniejsza ze wszystkich śmiercionośnych broni musi zostać zademonstrowana po to, żeby przypomnieć Stalinowi, co mogłoby się wydarzyć, gdyby stał się on zbyt nieznośny. Jest to jedyne wytłumaczenie, które dostarcza nawet podobieństwa usprawiedliwienia dla takiego gwałtu przeciwko ludzkości.

Lecz bomba atomowa i wodorowa nie są już najbardziej śmiercionośnymi broniami świata. Gaz paraliżujący, zgromadzony przez kraje komunistyczne i niekomunistyczne, jest zdolny do zgładzenia wszystkich istot żywych w kraju, w mieście czy na wsi. Rozmiar zagłady całego ludzkiego życia w kraju może zostać dostosowany do militarnych i ekonomicznych wymagań tych, którzy decydują o użyciu gazu paraliżującego dla osiągnięcia swoich celów. Gaz paraliżujący stanowi wysoko skoncentrowany fluor w jego gazowej postaci. Jest to najbardziej przenikliwy i zabójczy gaz, jaki został kiedykolwiek odkryty przez człowieka. Jest on bezbarwny, bezwonny, bez smaku i oszczędny w produkcji. Jego pojedyncza kropla, nawet jeśli zostanie mocno rozpuszczona w wodzie czy w oleju, kiedy znajdzie się w kontakcie z żywym ciałem spowoduje paraliż systemu oddechowego i śmierć. W ciągu kilku minut gaz ten przenika nawet przez gumowe ubranie, jakie noszą strażacy w czasie gaszenia pożaru. Gaz paraliżujący nie niszczy poważnie obiektów nieożywionych. Po kilku dniach od użycia gazu paraliżującego siły dokonujące inwazji mogłyby bezpiecznie wejść na skażone tereny. Będą to tereny Śmierci, ale wszystkie budynki i maszyny pozostaną nietknięte. Jedyną znaną odtrutką na gaz paraliżujący jest atropina. Żeby była ona skuteczna, musi zostać wstrzyknięta natychmiast po skażeniu w żyły ofiary. Zastrzyk atropiny musi zostać powtórzony. Te środki obrony są niepraktyczne dla terenów gęsto zaludnionych. Zarówno rządy komunistyczne jak i niekomunistyczne posiadają gaz paraliżujący. Wiedza o tym, że obie strony posiadają ten gaz w dostatecznej ilości, może być przyczyną tego, że nie decydują się one na jego użycie. Dobrze znanym faktem jest jednak to, że zdesperowani i bezwzględni ludzie będą uciekać się do wszelkich skrajności, żeby osiągnąć swoje cele. I, jak to udowodnimy, nigdy nie wahali się oni poświęcić milionów istot ludzkich – mężczyzn, kobiet i dzieci, jeżeli dzięki temu mogli posunąć się o jeden tylko krok bliżej do ich ostatecznego celu.

Możemy tu zapytać: „W jaki sposób przebiega teraz walka na tej ziemi zmierzającej ku końcowi?”. Wątpliwe jest, czy znajdzie się ktokolwiek, kto by nie postawił tego pytania. Jest to pytanie, które z niepokojem zadają sobie młodzi małżonkowie, kiedy zastanawiają się, czy powinni pozwolić swemu małżeńskiemu szczęściu na sprowadzanie kolejnych dzieci na ten zdominowany przez nienawiść świat. Najdoskonalszą odpowiedź znajdziemy w Ewangelii św. Mateusza, w rozdziale 24, wersy 15-34.

Wtedy Jezus rzekł do swych uczniów: „Gdy więc ujrzycie „ohydę spustoszenia”, o której mówi prorok Daniel, zalęgającą miejsce święte – kto czyta, niech rozumie – wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry! Kto będzie na dachu, niech nie schodzi, by zabrać rzeczy z domu. A kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz. Biada zaś brzemiennym i karmiącym w owe dni! A módlcie się, żeby ucieczka wasza nie wypadła w zimie albo w szabat. Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie. Gdyby ów czas nie został skrócony, NIKT BY NIE OCALAŁ. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony.”

Potem Chrystus dalej zajmował się problemem fałszywych przywódców i antychrystów, którzy, jak przepowiadał, będą używać propagandy, żeby zamroczyć ludzkie myślenie. Chrystus mówił dalej:

„Wtedy jeśliby wam kto powiedział: „Oto tu jest Mesjasz” albo: „Tam”, nie wierzcie! Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. Oto wam przepowiedziałem. Jeśli więc wam powiedzą: „Oto jest na pustyni”, nie chodźcie tam! „Oto wewnątrz domu”, nie wierzcie! Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Gdzie jest padlina, tam się i sępy zgromadzą.

Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios7 zostaną wstrząśnięte. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą. Pośle On swoich aniołów z trąbą o głosie potężnym, i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego.

A od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo! Gdy jego gałązka staje się soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, że zbliża się lato. Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.”

Gałązka jest teraz rzeczywiście soczysta, wypuściła wiele liści, potrzebujemy tylko jeszcze jednej wojny, w której obie strony użyją bomby atomowej i wodorowej, a także gazu paraliżującego i narzucimy sobie ohydę spustoszenia, która doprowadzi rasę ludzką do tak chaotycznych warunków, że jedynym naszym wybawieniem będzie interwencja Boska. Obwinianie Boga za żałosny nieład, w jakim się znajdujemy, jest dziś powszechną praktyką szczególnie tych ludzi, którzy działają, świadomie bądź nieświadomie, jako agenci Sił Zła. Człowiek inteligentny przyzna, że Bóg nie może być obwiniany. On dał nam Wolną Wolę i Przykazania, które mają być naszym przewodnikiem. On dał nam Chrystusa jako nauczyciela i żywy przykład. Jak możemy sensownie winić jakiekolwiek działanie poza naszym własnym za zezwolenie Siłom Zła na zdobycie przewagi w tym Naszym Świecie, jeżeli uporczywie odrzucamy nauczanie i przykład Chrystusa i jeżeli odrzucamy także przestrzeganie Przykazań Bożych? Edmund Burke napisał kiedyś: „Dla triumfu Zła konieczne jest tylko to, żeby dobrzy ludzie niczego nie robili”. To, co napisał, jest wielką prawdą.

Studia religii porównawczych w odniesieniu do warunków, jakich doświadczamy w dzisiejszym świecie, prowadzą bezstronnego studenta do wniosku, że ci ludzie, którzy wierzą w Boga i w przyszłe życie po śmierci naszych ciał, cieszą się religią Miłości i Nadziei. Ateizm jest religią Nienawiści i najczarniejszej Rozpaczy. Jednak nigdy przedtem w historii świata nie został podjęty tak stanowczy wysiłek wprowadzenia sekularyzmu w nasze życie jak stało się to w roku 1846, kiedy to C. J. Holyoake, C. Bradlaugh i inni przedstawili swoją opinię, że „LUDZKIE ZAINTERESOWANIA POWINNY BYĆ OGRANICZONE DO SPRAW OBECNEGO ŻYCIA”. Ci adwokaci sekularyzmu byli poprzednikami najnowszej grupy fałszywych Chrystusów i fałszywych proroków – Karola Marksa, Karla Rittera, Lenina, Stalina, Hitlera i Mussoliniego. Ludzie ci oszukali miliony osób przez czynienie wielkich znaków i cudów. Oszukali oni wielu chrześcijan, którzy powinni byli wiedzieć lepiej.

Wiliam Guy Carr
Tylko Polska nr 9/2004
Przypisy:1Nie należy mylić Aryjsko-Nazistowskich Panów Wojny z bardziej powściągliwymi junkrami, którzy byli młodymi Niemcami, podejmującymi szkolenie wojskowe, by bronić tego, co uważali za polityczne i ekonomiczne prawa „narodowe Niemiec”, zagrożone przez grupy o nastawieniu internacjonalnym (międzynarodowym).

2Jeden z największych brytyjskich oficerów wywiadu jest ojcem chrzestnym mojej córki, Eileen. Znam go blisko od października 1914 r. Służyłem z nim, od czasu do czasu, w obu wojnach światowych. Obaj niezależnie badaliśmy ten aspekt nazizmu, a kiedy porównaliśmy nasze dowody, okazało się, że byliśmy bardzo bliscy całkowitej zgody.

3Termin „Międzynarodowi Baronowie Pieniądza” jest użyty do zdefiniowania międzynarodowej grupy ludzi, którzy kontrolują międzynarodową bankowość, przemysł, wymianę i handel. Są to ludzie używający komunizmu do zniszczenia ustanowionej władzy oraz istniejących instytucji politycznych i religijnych, żeby móc ostatecznie przywłaszczyć sobie bezdyskusyjną kontrolę światowych zasobów naturalnych.

4Jest to ilustracja sposobu, w jaki także ekstremiści antykomunistyczni używają „zasady kapitału akcyjnego towarzystwa” i wykorzystują innych w służbie swoim celom, podczas gdy faktyczni kierownicy i przywódcy pozostają ukryci i nieznani społeczeństwu.

5Kiedy Hitler zaczął działać przeciwko fundamentalnym zasadom sformułowanym przez Karla Rittera, niemieccy generałowie, należący do trzonu przywódców nazistowskich, próbowali dokonać na niego zamachu, niezależnie od faktu, że pierwotnie wynieśli go jako Narzędzie ich Woli.

6ŻADEN ze Złotników nie był Żydem. Tylko NIEKTÓRZY z nich zabrali się do praktykowania lichwy. Jeden z najbogatszych Złotników pochodził z London City Company działającej od 1130 r.

7Greckie słowo oznaczające niebiosa to „ouranor”. Od niego nazwane zostały planeta i metal uran. Przepowiada to bomby „A” (atomową) i „H” (wodorową).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.