Strona główna > Rosja > Między Patriotyzmem a Liberalizmem

Między Patriotyzmem a Liberalizmem

BezTabu, Co Piszą „Inni”, z cyklu: „Krajobrazy Putinistanu”… Przedstawiam myślącym czytelnikom, w intencji wyzwolenia refleksji, artykuł nestora radzieckiej i rosyjskiej nauki, profesora Wiktora S.Bacanowa*11. na temat zaostrzającego się w Rosji,

…dzielącego społeczeństwo, konfliktu moralno-ideologicznego wokół, zdyskredytowanego, lecz wciąż funkcjonującego, liberalnego modelu ekonomicznego.

Patriotyczne ukierunkowanie polityki zagranicznej władz Rosji jest sprzeczne z liberalnym modelem ekonomicznym, i co oczywiste, nie może długo trwać. W tym modelu, świat – to  jeden kompleks gospodarczy z jednym światowym rządem, toteż wszystkie rozmowy o poszanowaniu interesów uczestników globalnej współpracy gospodarczej – to po prostu pobżne życzenia; naprawdę, o wszystkim, decyduje kraj z najsilniejszą gospodarką, czyli USA.

Liberałowie wierzą, że to stan niezmienny, ale w wyniku postępu, siły i potencjału krajów, ich relacje się zmieniają, co widać na przykładzie Rosji. W ciągu ostatnich 17 lat, czyli od momentu dojścia do władzy Putina, Rosja według parytetu siły nabywczej spadła na 6-te miejsce w świecie, wg produktu krajowego brutto – na 12-e, a w przeliczeniu na mieszkańca – na 66- te, czyli nasz wkład w światową gospodarkę to jedynie 2%, podczas gdy udział Chin, USA, Indii i Japonii stanowi odpowiednio 18; 15,5; 7 i 4,5% , co dowodzi, że przejście od gospodarki planowej do kapitalistycznej, doprowadziło do wielokrotnego spadku PKB w naszym kraju.
Jeśli nie brać pod uwagę ekwiwalentów pieniężnych, a prawdziwe produkty, to nasza sytuacja jest jeszcze gorsza i odstawanie, na przykład, od USA – nosi krytyczny charakter.

I tak, np. w USA, w 2016 r. firma Boeing”, wyprodukowała 748 szerokokadłubowych samolotów, a cały nasz kraj tylko 30 samolotów cywilnych, z czego 20, to – SSJ-100, składający się w 50% z importu, a połowa z nich nie lata z powodu problemów z częściami. Gałęzie najwyższej technologii ? Budowy oprzyrządowania ?  -U nas praktycznie nie ma, bo brakuje własnej, nowoczesnej mikroelektroniki. W ZSRR do rozwiązania tego zadania wybudowano pod Moskwą miasto Zielenograd, z kompleksem instytutów naukowo – badawczych, ale teraz, ono nie funkcjonuje, zgodnie z przeznaczeniem.

Dlaczego przy oczywistej słabości naszej gospodarki kierownictwo kraju nie zmienia kursu? Odpowiedź jest oczywista: w 2000 r. w Rosji nie było ani jednego dolarowego miliardera, w 2016 r. było ich 96, a dolarowych milionerów – 132 tysiące! No i po co to zmieniać? Mówią, że pieniędzy w skarbcu brakuje, a zainwestowali 100 mld dolarów w USA i przygotowują nową prywatyzację tego, co jeszcze działa. Frakcja partii komunistycznej wniosła do Dumy projekt ustawy w sprawie wprowadzenia progresywnego podatku od 400 tys. rubli. miesięcznie (!), ale „Jedyna Rosja” go odrzuciła. W Anglii od wynagrodzenia 73 tys. rubli. w ogóle nie biorą podatku (jako od ubogich), a z wyższych dochodów (po odliczeniu tych 73 tys.) biorą 20% i dalej w miarę wzrostu dochodów do 45%. W Federacji Rosyjskiej w 2016 r., średnia pensja pieleęgniarek, wynosiła 10 tys. rubli., i z nich też potrącają 13% podatku, tak jak i z miliarderów, którzy wywożą pieniądze za granicę, wykupują tam, dwory, pałace, kluby, jachty.

Najsmutniejsze jest to, że niesprawiedliwie wzbogaceni, stracili takie cechy rosyjskiego charakteru, jak sumienie i sprawiedliwość. Bardzo charakterystyczne: jakiś czas temu strajkowało 120 pracowników budowlanych kosmodromu Wostocznyj, przez trzy miesięce nie otrzymywali wynagrodzenia, a kwota zadłużenia wyniosła równowartość trzydniowego „bonusa” – innego szefa korporacji, któremu nawet do głowy nie przyjdzie, pomóc ludziom, którzy trudzą się, wypełniając, najważniejsze państwowe zadanie.

Prezydent USA, nakazał Ministerstwu Finansów  przeprowadzenie kontroli kapitałów, wywiezionych z Rosji, pod kątem legalności ich pochodzenia.  Naszym oligarchom wysłano bardzo poważny sygnał: skończcie z patriotycznymi grami, pod groźbą utraty majątku, i bogacze zaczęli działać. Nie znamy szczegółów, ale widzimy wyniki: dyplomacja Rosji nagle zabuksowała bez odpowiedzi, zamiast reakcji, kiedy – naszych dyplomatów odesłano w siną dal, a nasz kraj nie zareagował przez  kilka miesięcy. Dalej,zamknięto konsulaty, zdjęto flagi, wywieziono archiwum  – znowu tylko oburzenie. W syryjską bazę lotniczą uderzyły rakiety, a Rosja wyraziła „zaniepokojenie”. Kiedy Szojgu został zaproszony do Izraela, w dzień jego przyjazdu  zaatakowano Syrię, a  my jedynie obtarliśmy się, i rozpoczęli negocjacje, choć w podobnej sytuacji Primakow zawrócił samolot nad Atlantykiem.

Odrzucenie przez obecne kierownictwo kraju, – socjalizmu, prowadzi do wsparcia USA w ich naciskach na kraje socjalistyczne. Wskutek „rady” USA nieodwracalnie usunęliśmy nasze bazy z Wietnamu i Kuby,  poparliśmy rezolucję USA w Radzie Bezpieczeństwa ONZ  przeciw KRLD, choć logiczne byłoby, aby połączyć ją z wezwaniem USA od wstrzymania się od agresji przeciwko Korei Północnej. Jednak najbardziej haniebną rzeczą, z mojego punktu widzenia, jest wprowadzenie przez nas sankcji przeciwko KRLD, natychmiast po uznaniu przez nią Krymu za terytorium rosyjskie. USA nazwało wrogami: Rosję, Iran i KRLD a my ich poparliśmy, narzucając nowe ciężary, narodowi Korei Północnej. Teraz i inne kraje pomyślą, czy warto im popierać Rosję w sprawie Krymu.

Tak więc,  równowaga między patriotyzmem i liberalizmem zmienia się się na korzyść tego ostatniego, co dzieje się na tle stałych peanów na cześć własności prywatnej.  Jedyne gałęzie przemysłu, gdzie zachodzą pozytywne zmiany, to kompleks przemysłu obronnego, energetyka atomowa i kosmos. Z udziałem państwa, a nie prywatnych firm!!! Ten nieprzyjemny fakt liberałowie przemilczają i usilnie szukają sukcesów i efektywności przedsięwzięć prywatnych, szczególnie w związku ze 100-leciem Października.

* * *

W programie „Prawo głosu”, jako przykład sukcesu kapitalizmu w porównaniu RFN z NRD posłużono się jakością samochodów osobowych, jakby zapominając, że na Wschodzie Niemiec hitlerowcy stawiali zaciekły opór Armii Czerwonej, że tam toczyły się  boje katastrofalne dla infrastruktury, przemysłu i sektora mieszkaniowego, i że wymagało ogromnych nakładów ich odzyskanie, a na Zachodzie, Niemcy poddawali miasta „na telefon”. Chociaż w Dreźnie nie przewidywano walk, to anglo-amerykanie spalili miasto w dywanowym bombardowaniu, niszcząc je całkowicie i uśmiercając do 200 tys. mieszkańców (obecnie przyjęta ocena 135 tysięcy). Po wojnie w RFN, wlał się strumień pieniędzy z USA i nie tylko, ponieważ niczego – co zagrabiono przez hitlerowców podczas holokaustu i w podbitych krajach, nikomu i nic -nie oddano, a potem wszystko poszło w RFN. Wreszcie, fabryka samochodów „Opel”; którą z NRD wywieziono do ZSRR jako odszkodowanie, i ona  produkowała  nasze „Moskwicze”. Diabeł, jak wiadomo, tkwi w szczegółach, i liberałowie „zapominają” niewygodne dla nich fakty, tylko po to, by zdyskredytować socjalizm.

Na tle 100-lecia Października działacze „Jedynej Rosji” starają się udowodnić, że w 1913 r. Rosja była 4-tą gospodarką i bez rewolucji, stała by się największym mocarstwem świata. Tak, w tym czasie byliśmy na 4 miejscu, ale z ogromną stratą do USA, Niemiec i wielkiej Brytanii, a opóźnienie cały czas rosło: w 1900 r. według całkowitego potencjału przemysłowego,  ustępowaliśmy USA i Niemcom -odpowiednio – 2,7 i 1,5 razy, a w 1913 roku – już w 3,9 i 1,8 razy. Jeśli w 1913 r. wkład Rosji w gospodarkę świata, stanowił 3%, to udział ZSRR w 1985 r. wyrósł na 20%, a produkcja przemysłowa, według danych CIA, wynosiła 80% produkcji USA.

Tak więc, celem i sensem rewolucji Październikowej była modernizacja naszego kraju! Naród poparł Bolszewików, uchronił Wielką Rosję, sfragmentaryzowaną po abdykacji cara na dziesiątki niezależnych podmiotów, i zamienił ją w potężne mocarstwo z takim  potencjałem obronnym, że już 80 lat na planecie Ziemia nie ma wojen światowych (?).
Byliśmy pierwszymi, którzy praktycznie zbudowali socjalistyczne społeczeństwo, z wielkimi sukcesami i błędami, ofiarami i tragedią, w ciągłej walce o istnienie. Wielkie Chiny, wspierane przez ZSRR, budowały państwo, mając zabezpieczone tyły i naszą pomoc w przemyśle, nauce, edukacji i uzbrojeniu. Chiny wyciągnęły swoje wnioski z doświadczeń naszej „Pierestroki” i w 25 lat ich PKB wzrósł 20-krotnie przy państwowej regulacji gospodarki i monopolu Partii komunistycznej.

Dla wszystkich myślących ludzi, jest jasne, że kapitalizm jest skazany, to on rozpętał dwie światowe i wiele regionalnych wojen dla wzbogacenia, niszczy środowisko naturalne i moralność, a postęp naukowo-techniczny, w swoim czasie stymulujący jego rozwój, położy kres samej zasadzie eksploatacji człowieka, polegającej na przyswajaniu wyników żywej pracy.
Zamiana ludzi przez roboty stawia pytanie: jaki produkt dodatkowy wytworzą te maszyny i jaką jego część może sobie przyswoić właściciel robotów? Wyobraźmy sobie, że jeśli  cały zakład będzie zrobotyzowany, jak będzie powstawać i funkcjonować podział zysku? Jasne, że występuje poważny problem społeczny: czym zająć, dokąd skierować aspiracje zwolnionych od codziennej pracy ludzi?  -To może rozwiązać tylko silne, zorientowane na osiąganie celów, wysoce zorganizowane państwo.

* * *

Wszyscy brzydzimy się rusofobią, zorganizowaną przez naszych geopolitycznych przeciwników. Nasi przywódcy słusznie mówią; czyż część winy nie leży w nas samych? Teraz ogniskowa rusofobii – to Krym. Prokuraturze Generalnej należy krytycznie, z prawnego punktu widzenia, ocenić decyzje Chruszczowa dotyczące zmian administracyjnych, a Jelcyna ocenić – za granice między Rosją i Ukrainą na podstawie Konstytucji ZSRR. Jest oczywiste, że w przypadku uznania decyzji tych działaczy, za bezprawne, – efektem będzie wytrącenie kart z rąk, rusofobów.

Co się tyczy spraw wewnętrznych, to co atrakcyjnego, jakie  mamy postępy w nauce i technologii za ostatnich 20 lat?  czy Mógłby Zachód zignorować Nagrodę NoblA  Geima i Nowosełowa*1., rozpracowująch w Czernogołowkie metodykę otrzymywania nowych materiałów – grafenów, gdyby dostali ją w Rosji? Jednakże oni wyjechali za granicę, aby poznać nowy materiał na nowoczesnych przyrządach, ponieważ w naszym kraju praktycznie nie ma dostępu (w tym finansowego) do międzynarodowej literatury naukowej, urządzeń i materiałów.

Upór, z jakim władza niszczy naukę, nieustannie ją reformując, angażując się w tematykę i organizację badań przez ludzi, którzy niczym się nie wykazali, lub w ogóle, nie mających nic wspólnego z nauką, nie można zrozumieć z pozycji zdrowego rozsądku, biorąc pod uwagę znaczenie nauki dla państwa, obrony, prestiżu, perspektyw rozwoju.
W internecie już pojawił się dowcip: „Słyszeliście? w  МИФИ*2.  otwarto katedrę teologii. Planowane są jeszcze katedry alchemii, astrologii, chiromancji, a także „słonowiedienija”. – A to dlaczego? – Będą badać słonie, na których stoi płaska Ziemia”.

W 1956 r., po zainstalowaniu na orbicie pierwszego satelity, Zachód postanowił tłumaczyć nasze czasopisma naukowe na angielski. Teraz publikacje zamykają, a pozostałe straciły na atrakcyjności,ponieważ wszystko co ważne, naukowcy publikują na Zachodzie, tym bardziej, że prestiżowe publikacje wychodzą tam raz w tygodniu, a u nas, nadal raz w miesiącu. Konkurencja w nauce, nie taka jak, na wyborach do Dumy, a czas to wartość, nie do przecenienia. Milion naukowców, nie znalazwszy pracy w kraju, wyjechało za granicę, tam wyróżniają się intelektualną i techniczną produkcją. I teraz wszystkie odkrycia, technologie, urządzenia i maszyny napływają do nas z Zachodu z opisami w języku angielskim. No i komu potrzebna cyrylica  w krajach WNP?  Oto już i Kazachstan, w ślad za Uzbekistanem, przechodzi na alfabet łaciński, a potem i przyjdzie kolej na język rosyjski.

Obrażamy się, ale byłych republii radzieckich, już nie łączą wspólne cele i ideały, związki opierają się na pragmatycznej podstawie; będą się z nami przyjaźnić, dopóki silniejsza gospodarka, nie zaproponuje im lepszych warunków.
My nawet wiemy, jak się  ta gospodarka nazywa…

W związku ze 100-leciem Wielkiej Październikowej socjalistycznej rewolucji, nasiliły się się ataki na przywódców i bohaterów Radzieckiego Kraju, znowu słyszymy kłamstwa o „niemieckich pieniądzach”, wielokrotnie przesadza się liczby ofiar, ale ignoruje się osiągnięcia stalinowskiego zarządzania, pokazują słynne parady 1941 r., ale nie wskazują, że były to obchody rocznicy Października, przemilcza się skalę zniszczeń kraju i wielo milionowych demograficznych strat narodu rosyjskiego z powodu przeklętych reform dokonanych przez liberałów, z Jelcynem na czele.

Wielki uczony Nesmejanow, był twórcą i rektorem uniwersytetu moskiewskiego na Górach Worobjowych, a jego imię, słusznie powinna nosić, biblioteka Naukowa Uniwersytetu Moskiewskiego, a nazwano ją imieniem Jelcyna. A przecież tyle przetwórni alkoholowych pozostaje bezimiennych;– nie, trzeba było upokorzyć Uniwersytet Moskiewski, który ukończyli, tacy rosyjscy geniusze, jak Botkin (Боткин)*3, Wawiłow( Вавилов)*4, Herzen (Герцен)*5., Żukowski (Жуковский)*6, Кiełdysz(Келдыш)*7,Pirogow(Пирогов)*8, Tamm(Тамм)*9, Czaadajew (Чаадаев)*10.
Nas znowu przekonują, że bez kapitalistycznej konkurencji nie może być dobrych wyników, choć doświadczenie w przemyśle zbrojeniowym, gdzie konkurencja z Zachodem trwa, na poziomie danych taktyczno-technicznych, jest w pełni pomyślna: możecie stworzyć produkt lepszy niż u naszych przeciwników, działajcie!

Taką samą zasadę państwowej regulacji, można zastosować i do rodzimej produkcji, gdyż właściwości światowych odpowiedników są znane. Jeśli sami będziemy tworzyć produkty high-tech, to pojawią się zadania dla nauki, nowe miejsca pracy, zmniejszy się wataha spekulantów, przemysł zacznie rosnąć. Wtedy już,nie śrubokrętny montaż maszyn z importowanych części, których  dostawy, jutro od nowa przemyślą. Pojawi się motywacja tworzenia, pracy dla własnego narodu, swojego kraju, my właśnie widzimy, jak – i w jakim nastroju, nasi ludzie budują most Krymski.
W sumie, pograliśmy w prywatną własność, straciliśmy pół kraju – w ćwierć wieku, zniszczono nam przemysł, straciliśmy kontrolę nad naturalnymi bogactwami kraju – Stop!-Basta! Czas wrócić na trajektorię rozwoju, z uwzględnieniem naszego społecznego doświadczenia.

Stepan Bacanow, profesor
Степан БАЦАНОВ

—————————————-

Przypisy:

*1. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Andre_Geim_2010-1.jpg/267px-Andre_Geim_2010-1.jpg
Сэр Андре́й Константи́нович Гейм (нидерл. Andre Geim; род. 21 октября 1958, Сочи) — советский, нидерландский и британский физик, лауреат Нобелевской премии по физике 2010 года совместно с Константином Новосёловым), член Лондонского королевского общества (с 2007), известный в первую очередь как один из разработчиков первого метода получения графена.
——–
Andrzej Konstantynowicz Geim, (ur. 21 października 1958, Soczi) — radziecki, holenderski i brytyjski fizyk, laureat nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 2010 roku (wspólnie z Konstantym Новоселовым), członek londyńskiego Royal Society (od 2007), znany przede wszystkim, jako jeden z twórców ,pierwszej metody otrzymywania grafenu.

*2. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (Московский инженерно-физический институт) — первый российский национальный исследовательский университет, образован 8 апреля 2009 года (..)
——–
NarodowyBadawczy Uniwersytet Jądrowy „MIFI” (Moskiewski Inżynieryjny-Instytut Fizyki) — pierwszy rosyjski narodowy uniwersytet badawczy, utworzony 8 kwietnia 2009 roku(..)

*3. -Botkin (Боткин): Серге́й Петро́вич Бо́ткин (5 [17] сентября 1832, Москва — 12 [24] декабря 1889, Ментона, Третья французская республика) — русский врач-терапевт и общественный деятель, создал учение об организме как о едином целом, подчиняющемся воле. Профессор Медико-хирургической академии (с 1861 года). Тайный советник (с 1877 года). Лейб-медик.
——–
Siergiej Pietrowicz Botkin (5 [17] września 1832, Moskwa — 12 [24] grudnia 1889, Menton, Trzecia Republika Francuska) — rosyjski lekarz i działacz społeczny, stworzył naukę o ciele jako o całości, podporządkowanemu woli. Profesor Medyczno-Chirurgicznej Akademii (od 1861 roku). Tajny radca (od 1877 roku). (…)

*4.- Wawiłow(Вавилов): Никола́й Ива́нович Вави́лов (13 (25) ноября 1887, Москва, Российская империя — 26 января 1943, Саратов, СССР) — российский и советский учёный-генетик, ботаник, селекционер, географ, общественный деятел
———–
Nikołaj Iwanowicz Wawiłow (13 (25) stycznia 1887 roku, Moskwa, Federacja imperium — 26 stycznia 1943, Saratov, ZSRR) — rosyjski i radziecki naukowiec-genetyk, botanik, hodowca, geograf, działacz społeczny (…)

*5.- Herzen(Герцен): Алекса́ндр Ива́нович Ге́рцен (25 марта (6 апреля) 1812, Москва — 9 (21) января 1870, Париж) — русский публицист, писатель, философ, педагог, принадлежащий к числу наиболее видных критиков официальной идеологии и политики Российской империи в XIX веке, сторонник революционных буржуазно-демократических преобразований.
————–
Aleksander Iwanowicz Herzen (25 marca (6 kwietnia) 1812, Moskwa — 9 (21) lutego 1870 w Paryżu) — rosyjski  publicysta, pisarz, filozof, pedagog, należący do grona najwybitniejszych krytyków oficjalnej ideologii i polityki imperium Rosyjskiego w XIX wieku, zwolennik rewolucji burżuazyjno-demokratycznych przemian.

*6. -Żukowski(Жуковский): Васи́лий Андре́евич Жуко́вский (29 января [9 февраля] 1783, село Мишенское, Белёвский уезд, Тульская губерния — 12 [24] апреля 1852, Баден, Великое герцогство Баден) — русский поэт, один из основоположников романтизма в русской поэзии, сочинивший множество элегий, посланий, песен, романсов, баллад и эпических произведений. Также известен как переводчик поэзии и прозы, литературный критик, педагог.
——–
Wasilij Andriejewicz Żukowski
j (29 stycznia [9 lutego] 1783, wieś Мишенское, Белевский уезд, Tulska Gubernia — 12 [24] kwietnia 1852, Badenia, Wielkie księstwo Badenii) — rosyjski poeta, jeden z założycieli romantyzmu w poezji rosyjskiej, twórca wielu elegii, listów, pieśni, romansów, ballad i dzieł epickich . Również znany jako tłumacz poezji i prozy, krytyk literacki, pedagog.

*7.- Кiełdysz(Келдыш):Мстислав Всеволодович Келдыш Советский учёный в области прикладной математики и механики, крупный организатор советской науки, один из идеологов советской космической программы. Академик АН СССР
———-
Mścisław Wsiewołodowicz Kiełdysz, Radziecki naukowiec w dziedzinie matematyki stosowanej i mechaniki, ważny organizator radzieckiej nauki, jeden z ideologów radzieckiego programu kosmicznego. Akademik AN ZSRR, (…)

*8 – Pirogow (Пирогов): Никола́й Ива́нович Пирого́в (13 [25] ноября 1810, Москва, Российская империя — 23 ноября [5 декабря] 1881, с. Вишня (ныне в черте Винницы), Подольская губерния, Российская империя) — русский хирург и учёный-анатом, естествоиспытатель и педагог, профессор, создатель первого атласа топографической анатомии, основоположник русской военно-полевой хирургии, основатель русской школы анестезии. Тайный советник.
————-
Nikołaj Iwanowicz Pirogow (13 [25] listopada 1810, Moskwa, imperium Rosyjskie — 23 listopada [5 grudnia] 1881,  Wisznia (obecnie w granicach Winnicy), Podolska Gubernia, Imperium Rosyjskie) — rosyjski chirurg i naukowiec-anatom, przyrodnik i pedagog, profesor, twórca pierwszego atlasu anatomii topograficznej, założyciel rosyjskiej wojenno- polowej chirurgii, założyciel  rosyjskiej szkoły znieczulenia. Tajny radca.

*9 – Tamm(Тамм):И́горь Евге́ньевич Тамм (1895—1971) — советский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии по физике (совместно с П. А. Черенковым и И. М. Франком, 1958). Герой Социалистического Труда (1954). Лауреат двух Сталинских премий.
————-
Igor Jewgenewicz Tamm(1895-1971) — radziecki fizyk-teoretyk, laureat nagrody Nobla w dziedzinie fizyki (wspólnie z P. A. Черенковым i I. M. Frankiem, 1958). Bohater Pracy Socjalistycznej (1954). Laureat dwóch nagród Stalinowskich.

*10.-Czaadajew (Чаадаев):Пётр Я́ковлевич Чаада́ев[1] (27 мая [7 июня] 1794, Москва — 14 [26] апреля 1856, там же) — русский философ (по собственной оценке — «христианский философ») и публицист, объявленный правительством сумасшедшим за свои сочинения, в которых резко критиковал действительность русской жизни. Его труды были запрещены к публикации в императорской России.
————
Piotr Jakowlewicz Czaadajew[1] (27 maja [7 czerwca] 1794, Moskwa — 14 [26] kwietnia 1856, tamże) — rosyjski filozof (według własnej oceny — „chrześcijański filozof”) i publicysta, ogłoszony przez rząd szalonym za swoje pisma, w których ostro krytykował rosyjską rzeczywistość . Jego pisma zostały zakazane do publikacji w cesarskiej Rosji.

*11.-Stepan Bacanow (Степан БАЦАНОВ, profesor: БАЦАНОВ Степан Сергеевич (09.11.1928, Москва) Окончил МГУ в 1951 г.
Доктор химических наук, профессор. Специалист в области кристаллохимии, молекулярной оптики, теории химической связи, физики взрыва. Заведующий лабораторией Института неорганической химии СО АН СССР (1958–1965); заведующий лабораторией Института теплофизики (1965–1970). Преподавал в НГУ (кафедра структурной химии ФЕН). Член Американского физического общества; профессор Калифорнийского университета. Автор более 300 научных публикаций, в их числе авторские свидетельства и патенты, шесть монографий. Награжден орденом „Знак Почета”.
————–
profesor: Bacanow Wiktor Siergiejewicz (09.11.1928, Moskwa) Ukończył studia na Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym w 1951 r.
Doktor nauk chemicznych, profesor. Specjalista w dziedzinie chemii kryształów, optyki molekularnej, teorii wiązania chemicznego, fizyki wybuchu. Kierownik laboratorium Instytutu chemii nieorganicznej  Akademii Nauk ZSRR (1958-1965); kierownik laboratorium Instytutu Fizyki Termicznej(1965-1970). Wykładał w NSU (katedra chemii strukturalnej. Członek Amerykańskiego Towarzystwa Fizycznego; profesor Uniwersytetu Kalifornijskiego. Autor ponad 300 publikacji naukowych, w tym praw autorskich, świadectw i patentów, autor sześciu monografii. Odznaczony orderem „Znak Honoru”.

——————————–

YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=BTQP_oAGRN4
Между патриотизмом и либерализмом
Między patriotyzmem a liberalizmem.
Zapis dźwiękowy artykułu

https://www.youtube.com/watch?v=lcrzV5ZOVjI
Планета „Совхоз им. Ленина” (Павел Грудинин)
Planeta „Sowchoz im Lenina (Paweł Grudinin)
realny sowchoz we współczesnej Rosji

https://www.youtube.com/watch?v=utHf8PaJdvA
w/w Sowchoz, to enklawa z innego świata…

————————————

źródło:
http://www.sovross.ru/articles/1625/36405
14 ноября, 2017
Между патриотизмом и либерализмом
Степан БАЦАНОВ, профессор

——————————
wybór, tłumaczenie i opracowanie: bezmetki

Rozpowszechnianie zawartości przetłumaczonych materiałów,

dozwala się wyłącznie na darmowych
platformach elektronicznych, ze wskazaniem adresu

tekstu źródłowego i nick’a autora tłumaczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *