Strona główna > Świat > Michaił Nazarow : Rozmyślania o islamie i dramacie ludzkiej historii

Michaił Nazarow : Rozmyślania o islamie i dramacie ludzkiej historii

Michaił Wiktorowicz Nazarow rozważa i opowiada o islamie i dramacie ludzkiej historii. Jego wykład o islamie to obowiązkowy materiał dla każdego chrześcijanina, tym bardziej, że wygłasza go prawdziwy wyznawca i naśladowca naszego Pana Jezusa Chrystusa, autorytet chrześcijańskiego monarchizmu, chrześcijańskiej cywilizacji, prawosławny pisarz rosyjski.

a3

Michaił Wiktorowicz Nazarow, bo o nim to mowa, jest także współczesnym rosyjskim publicystą, działaczem społecznym, politycznym i religijnym. Jest założycielem wydawnictwa „Russkaja idieja”. Znany jako autor tak zwanego „Listu 500/5000„, który wywołał międzynarodowy skandal.

Poglądy Michaiła Nazarowa (w opinii wikipedii)

Według oceny szeregu źródeł, włącznie z badaczami z University of Tel Aviv, Michaił Nazarow jest aktywnym uczestnikiem propagandy antysemickiej włącznie z krwawymi oszczerstwami i zaprzeczaniem holocaustu. Nazarow twierdzi, że w Rosji istnieje talmudyczna sekta żydowska, która praktykuje rytualne mordy.

Jednocześnie Nazarow odrzuca autentyczność „Protokołów Mędrców Syjonu”. Nazarow uważa, że „Protokoły…”, chociaż nie są dokumentalnym źródłem, to tym nie mniej odzwierciedlają rzeczywistość. Specjalista w dziedzinie antysemityzmu  Wadim Rossman, podkreśla, że Nazarow wypowiada twierdzenia o istnieniu żydowsko-masońskiego spisku.

W opinii historyka Siemiona Czarnego, Nazarow wyrażał pozytywny stosunek do nazizmu, związany z jego, w opinii Czarnego, antysemickimi poglądami. W artykule pod tytułem «Перл-Харбор на Большой Бронной» (Pearl Harbor na Bolszoj Bronnoj) Nazarow twierdził, że rzeź w moskiewskiej synagodze, dokonana przez Alieksandra Konciewa, była sprowokowana przez samych żydów w tym celu ażeby <<osiągnąć zaostrzenie represji przeciwko tzw. „antysemitom” i w celu „legalnego powiększenia paramilitarnych struktur „żydowskiej samoobrony” w rodzaju „Beitar”, a także „odciągnięcia uwagi od pełnego nienawiści do ludzi żydowskiego kodeksu „Shulchan Aruch” i „przygotowania gruntu pod atak na prawosławne nauczanie o satanistycznej istocie kwestii żydowskiej i żądania od Cerkwi odpowiednich „reform”>>

W innych artykułach Nazarow obarczył żydów odpowiedzialnością za rozpętywanie Pierwszej Wojny Światowej, dowodził, że liczba żydów pośród czekistów wynosiła ponad 70%, że okrucieństwa i okropności biorą się z „zaleceń kodeksu „Shulchan Aruch” w kwestii traktowania chrześcijan”, a bolszewicy, rzekomo , sami utożsamiali swoją władzę z żydostwem”.

Przy czym oficjalna ekspertyza w Rosji dotycząca jego książki «Тайна России» (Tajemnica Rosji) i pracy «Жить без страха иудейска!» (Żyć bez strachu przed żydostwem!) (napisanej w związku z dyskusją na temat „Listu 5000”) brzmiała następująco: „Pretensje pod adresem M.W.Nazarowa są pozbawione podstaw ponieważ autor opiera się na nauce prawosławno-chrześcijańskiej, która uznana jest za światową duchowo-moralną tradycję…Wypowiedzi Nazarowa są przejawem prawosławnej religijno-filozoficznej koncepcji światowej historii a nie przejawem antysemityzmu i faszyzmu”.

UWAGA! Zaleca się włączenie tłumaczenia video za pomocą automatycznego translatora.

 Na podstawie: http://likorg.ru/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.