Strona główna > Świat > Michaił Deliagin*1.: Komunizm Podkrada się Niezauważalnie…

Michaił Deliagin*1.: Komunizm Podkrada się Niezauważalnie…

Komunizm Podkrada się Niezauważalnie. Świat zmierza ku niemu z labiryntu innych dróg

Jeśli w ślad za komunistami, uznać za cel istnienia człowieka, jego samodoskonalenie, zarówno indywidualne, jak i społeczne;  to problem nadmiaru siły roboczej, zamieni się w problem jej ostrego niedoboru . W pierwszej kolejności w sferze edukacji i opieki zdrowotnej (w tej liczbie, w krajach, które nie unicestwiły tego wszystkiego, pod pozorem – „optymalizacji”). Choćby po to, aby kształcić młodzież nie na „wykwalifikowanych konsumentów” lub „efektywnych menedżerów”, a we wszechstronnie i harmonijnie rozwinięte osobowości, co wymaga większego wysiłku i większej liczby pedagogów.

Próba takiego rozwoju, podjęta przez radziecką cywilizację, rozbiła się w rezultacie, różnych przyczyn technicznych –  podobnie, jak pierwszy samolot braci Wright, z powodu niedoskonałości jego konstrukcji. Ale sama idea latania przy tym ocalała! Przecież osobowość, w odróżnieniu od tępego dążenia do zysku, jest różnorodna – i postępowi, w niektórych dziedzinach, może towarzyszyć zacofanie w innych.

Nie stawiając przed sobą tych kluczowych zagadnień, ludzkość nie znajdzie oczekiwanych odpowiedzi – i jeśli nadal podążać będzie obecną drogą ku maksymalizacji zysków, to skończy się to, niespotykaną nawet w Średniowieczu, – zagładą.

Niedopuszczalność tego musi być uświadomiona – choć być może, nie koniecznie: kiedy ludność w Niemczech, w trakcie Wojny 30-letniej w 17 wieku, uległa redukcji do jednej trzeciej, świadomość tej niedopuszczalności. nie pojawiła się. Jeśli jednak zachowana część ludzkości będzie mógła wykorzystać ideowe przesłanki komunizmu – to nie zginiemy wraz, z moralnością – rynkową.

Jedyną alternatywą do spożytkowania przez ogromną część ludzkości –  to odstąpienie od paradygmatu kapitalistycznego. Przyznanie, że człowiek jest czymś więcej, niż tylko instrumentem osiągania zysku we wszechświecie. To zaprzecza całej percepcji obecnej sytuacji i usuwa z agendy dnia, potrzebę masowej zagłady ludzi.

W końcu, jak zauważył jeden z najwybitniejszych myślicieli przestrzeni post-radzieckiej Mark Tkaczuk (Марк Ткачук)*2,ludzie przychodzą do komunizmu z rozpaczy – wypróbowali wszystkie inne warianty, upewniając się w ich bezużyteczności. Ważne jest tylko, aby nie znaleźć się wśród ofiar śmiertelnych, na tej drodze.

W dzisiejszym świecie, jak i w historycznej Rosji, trzeba żyć długo, aby dożyć, do czegoś, – prawdziwego.

———–

Przypisy:

*1. Михаил Делягин

(Michaił G. Deliagin, ur. 18 marca 1968 r., Moskwa) — rosyjski ekonomista, publicysta i polityk, prowadzący wielu programów radiowych i telewizyjnych. Doktor nauk ekonomicznych (1998). Rzeczywisty państwowy radca Federacji Rosyjskiej 2 klasy. Redaktor naczelny dziennika „Wolna myśl” (od 2011 roku). Dyrektor autonomicznej organizacji non-profit „Instytut problemów globalizacji”, aktywny członek organizacji społecznej  РАЕН . Członek partii „Sprawiedliwa Rosja” (od 2016 roku). Były przewodniczący rady ideologicznej rady partii „Ojczyzna”.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87

*2. Марк Ткачук(Mark E. Tkaczuk), (ur.26 września 1966, Sroki, Mołdawska SRR) — członek Komitetu Centralnego PK Republiki Mołdawii, członek politycznego komitetu wykonawczego KC PKRM. Deputowany do parlamentu, jako kandydat PKRM, były doradca 3-go prezydenta Republiki Mołdawii, Władimira Woronina.
Opublikował ponad 50 prac naukowych, wśród których monografia „Archeologia wolności” (Kiszyniów, 1996 rok), artykuły „Nerusskaya ideja”, „Etyка, którą straciliśmy”. Autor wielu artykułów publicystycznych i esejów („Potrójna księgowość”, „Co to jest Mołdawia”, „Globalny kryzys i skręt w lewo w ideologii i polityce”, itp).
https://dal.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1556770

————
źródło:
https://publizist.ru/blogs/20/25604/-
autor: Михаил Делягин
Коммунизм подкрался незаметно: мир идет к нему от тупика других путей
23 июня 2018

——————

Wybór,tłumaczenie i opracowanie: bezmetki
Rozpowszechnianie zawartości przetłumaczonych materiałów:
dozwala się wyłącznie na darmowych
platformach elektronicznych, ze wskazaniem
adresu tekstu źródłowego i nick’a autora tłumaczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *