Strona główna > Bez kategorii > Michael Hoffman: List do Papieża Benedykta XVI.

Michael Hoffman: List do Papieża Benedykta XVI.

Źródło: http://gazetawarszawska.com/2013/01/22/michael-hoffman-list-do-papieza-benedykta-xvi/

Data publikacji: 22.01.2013

hoffman

 

Papież Benedykt XVI

Watykan

 

[email protected]

Wasza Świątobliwość.

Czy nie jest prawdą, że zgodnie z doktryną II Soboru Watykańskiego o wolności religijnej, bp Richard N Williamson ma prawo wyrażać swoje opinie zgodnie ze swoim sumieniem na temat gazowych komór śmierci w Auschwitz? Dlaczego w jego przypadku zawiesza się soborową doktrynę o wolności?

Z wiary w “szoah” Twój sekretarz stanu zrobił kryterium sprawowania urzędu w Kościele. Czy rabiniczny mistycyzm “szoah” jest teraz dogmatem Kościoła Rzymsko-Katolickiego?

Jeśli tak, to na jakiej podstawie biblijnej, patrystycznej, teologicznej jest teraz unieważnione ostrzeżenie apostoła Pawła w Tytusie 1:14?

Czy katolicy już nie mają prawa do wyrażania wątpliwości czy kwestionowania aspektów świeckiej historii? Czy magisterium Kościoła teraz dekretuje jako niewątpliwą prawdziwość liczby 6 milionów zmarłych judajskich osób, i niewątpliwe istnienie operacji masowego zabijania w Auschwitz-Birkenau, dokonanej metodą trujących komór gazowych?

Czy  Wasza Świątobliwość wie  do jakiego stopnia ukrzyżowanie Chrystusa zostało zastąpione przez Auschwitz jako centralne wydarzenie ontologiczne w zachodniej historii? Czy  Wasza Świątobliwość chce mieć udział w katastrofalnych skutkach, jakie wynikają z tej derogacji  Jezusa i deifikacji człowieka?

Mocno wierzę w wolność wypowiedzi bpa Williamsona. Bardzo mnie martwi próba Waszej Świątobliwości stłumienia jego praw w tej kwestii. Może się wydawać, że za pontyfikatu Waszej Świętobliwości , podważanie hipotez świeckiej historii jest teraz de facto herezją. Nie widzę podstaw do tej innowacji ani w Piśmie Świętym, ani w katolickiej tradycji.

Również zachęcam aby Wasza Świątobliwość  ze współczuciem użył wpływów, celem  natychmiastowego uwolnienia uwięzionego chemika Germana Rudolfa, który od ponad roku jest więziony w Niemczech za napisanie książek naukowych (http://www.vho.org/dl/ENG/loth.pdf) na temat technicznych i naukowych aspektów rzekomych zabójczych komór gazowych. Nie wolno ignorować i zbywać jego cierpień i jego młodej rodziny. Jego trwające uwięzienie w Niemczech to skandal i hańba, za które dużą odpowiedzialność ponosi niemiecka kanclerz Angela Merkel.

Z szacunkiem

Michael Hoffman

Idaho, USA

[email protected]

Tt 1:13-14:

13 Świadectwo to jest zgodne z prawdą. Dlatego też karć ich surowo, aby wytrwali w zdrowej wierze, 14 nie zważając na żydowskie baśnie czy nakazy ludzi odwracających się od prawdy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.