Strona główna > NWO > Metamorfoza narodu żydowskiego

Metamorfoza narodu żydowskiego

Od red: jak często tu mówimy, jedynym sposobem zrozumienia prawdziwej skali niebezpieczeństwa dla świata na skutek siły zorganizowanego żydostwa jest zbadanie i zrozumienie go na poziomie subatomowym, a szczególnie co mówią i piszą ci, którzy odpowiadają za organizację wszelkiej tej aktywności „nuklearnej” ze strony Judei Inc., czyli klasy religijnej.

Proszę zauważyć kilka rzeczy pokazanych wyraźnie przez „dobrego rabina” w tym bardzo „oświecającym” eseju:

1.Że Żydzi są i byli „wybranym przez Boga narodem” od 3.500 lat, i pomimo oczywistych dowodów negujących to stanowisko – ciągłe wypędzenia, prześladowania, pogromy itd. – że Żydzi są nienagannym narodem, którego cierpienia przez millenia nie są skutkiem ich nieznośnego zachowania (często kryminalnego), a raczej z powodu –

– „Anti-Shemitism” Gojów, i

– „Anti-Shemitism” Yahweh, judajskiego boga.

Nie, to nie żarty. W żydowskim myśleniu istnieje świadomość, że Jahwe, Haszem, czy  jakkolwiek inne imię żeby judaistycznego boga uznać za „anti-Shemite”,  jak kiedyś napisał izraelski pisarz Yossi Klein Halevy w książce „Wspomnienia żydowskiego ekstremisty” / Memoirs of a Jewish extremist:

„…Dając nam ziemię Izraela, Bóg odprawił pokutę, i w swojej wielkoduszności dania nam zwycięstwa nad Arabami, przebaczyliśmy Mu za całe zło które nam uczynił„.

Nie, przyjaciele Goje, NIE wymyślamy tego, ani nie wrzucamy dla rozkwitu czy upiększenia. Tak ci ludzie myślą i to napędza ich zachowanie na SZCZEBLU GEOPOLITYCZNYM.

Zauważmy też co nasz „dobry rabin” ma do powiedzenia o innych sprawach:

1.Że utworzenie Izraela  było kontynuacją wojny z zachodnią cywilizacją (Grecy), jaką Żydzi toczyli od czasu machabejskiego buntu. To ma istotne znaczenie kiedy próbuje się zrozumieć prawdziwie apokaliptyczne plany jakie dla reszty z nas ma Judea Inc, jak pokazano w poniższej wypowiedzi naszego szalonego hebrajskiego autora:

„Medina, (państwo żydowskie) tak ogromne jak jest, nie jest końcową grą naszych nadziei i aspiracji. To tylko etap. Wielkie, ale tylko przygotowaniem do przyszłego pojawienia się Hashem poprzez Moshiacha i dramatycznego nowego świata jaki nazywamy Olam Haba”.

Ponadto prosimy o uwzględnienie w tej dyskusji powstania państwa religijno-wojskowego, prowadzonego przez watażkę, który toczy  „Boże wojny”.

Innymi słowy, Żydzi mają plany znacznie większe niż tylko niewielki kawałek ziemi wzdłuż wschodnich wybrzeży M Śródziemnego i znacznie większy niż tylko „Wielki Izrael”, jak jest to opisane w Torze. Rzeczywiście – jak jasno mówią słowa naszego obłąkanego pisarza hebrajskiego – na skalę globalną i bądź spokojny, że udział w tym „nowym porządku” (znowu, jak opisuje nasz obłąkany hebrajski pisarz), nie będzie „dobrowolna” ze strony Gojów.

Proszę również ZAUWAŻYĆ stałą wzmiankę o Torze. Ponownie, jesteśmy zmuszeni to podkreślić, ze względu na upartą i irracjonalną odmowę ze strony tak wielu „ekspertów” w tym „ruchu”, żeby porzucić bzdury jakie głoszą, puszczają w obieg i mówią, że Tora nie odgrywa żadnej roli w diabelskim zachowaniu zorganizowanego żydostwa dzisiaj, a raczej jest rezultatem „Talmoodu”, który wymyślił dziwny naród, żyjący niegdyś w nieistniejącym już miejscu zwanym Chazarią.

Rabin Nachman Kahana, Israel National News

Po służeniu jako Hashem wybranemu narodowi przez 3.500 lat, można powiedzieć z jakimś stopniem pewności, że Hashem odnosi się do narodu żydowskiego w przedłużonych okresach biernego ukrywania się, po których następują dramatyczne wybuchy historycznych zmian.

Po 2.000 lat frustrującego ukrywania się, przesyconego setkami milionów modlitw i łez, Hashem dał Am Izrael swój największy dar o czasów Chanuka – państwo Izrael, Medinat Yisrael.

Medina służy podwójnemu celowi:

1.- Jego bezpośrednią funkcją było obudzenie resztek naszego narodu – zarówno tych, którzy przeżyli, jak i Żydów, którzy uniknęli horroru Shoah – którzy popadli w głęboką depresję, rozpacz i beznadzieję, gdy stała się znana niesamowita nieznośna tragedia Shoah.

Jak Hashem mógł to zrobić Am Yisrael? Gdzie był Hashem kiedy europejscy Esavs [Ezaw] niszczyli Jego naród? Nasi rabini nie mogli dać żadnych dobrych odpowiedzi na te pytania, i naród był w drodze do masowej asymilacji i porzucenia wszystkiego co żydowskie.

Takie było uczucie w 1945 na końcu Shoah. Po co być Żydem kiedy Hashem porzucił, wyrzekł się i opuścił przymierze jakie zawarł z naszymi przodkami?

Trzy lata później, tylko moment w historii, Am Yisrael podniósł flagę Medinat Yisrael przy absolutnemu niedowierzaniu całej ludzkości. Medina nie dał odpowiedzi na wszystkie nasze pytania, ale odpowiedział na to wielkie: „Czy dalej jesteśmy wybranym przez Hashem narodem?”

Dobitne TAK!

2.- Medina otworzył drogę na ostateczne geula (odkupienie) naszego narodu. Cuda jakich doświadczamy są codziennym przypominaniem, że święta chmura krąży nad państwem Izrael, okrywając je zbiorowym bracha (błogosławieństwo) we wszystkich dziedzinach ludzkich przedsięwzięć.

Powiedziawszy to, my którzy trzymamy się Hashem i czekamy na ostatni etap naszego zbawienia, wszyscy zgadzamy się, że Medina, tak ogromne jak jest, nie jest końcową grą naszych nadziei i aspiracji. To tylko etap. Wielkie, ale tylko przygotowaniem do przyszłego pojawienia się Hashem poprzez Moshiacha i dramatycznego nowego świata jaki nazywamy Olam Haba.

Co zrobi Hashem? Jest wiele scenariuszy. Ludzkość nagle zdaje sobie sprawę, że jesteśmy wybranym przez Boga narodem i przywraca nam granice Ziemi Świętej. Możliwe, ale mało prawdopodobne.

Obcy w naszym kraju nagle wyjadą i wszyscy tu Żydzi zrobią tshuva (odbędą pokutę). Możliwe, ale znowu mało prawdopodobne.

I spekulacje trwają dalej.

Chciałbym zasugerować możliwy scenariusz zgodny z opisem Rambama przyszłego odkupienia.

Rambam Melachim, rozdział 11,4:

Jeśli król powstanie z Domu Dawida, który pilnie kontempluje Torę i przestrzega jej mitzvot, zgodnie z Prawem zapisanym i Prawem Ustnym, jak Dawid, jego przodek, i zmusi cały Izrael by kroczył drogą Tory i naprawiał naruszenia w jej przestrzeganiu i toczył Boże wojny, może-my z pewnością uważać go za Moshiacha.

Jeśli mu się to uda, zbuduje w tym miejscu świątynię, i zgromadzi rozproszony Izrael, to na pewno będzie Moshiachem.

Może się wydarzyć w bliskiej przyszłości, że rozpocznie się próżnia przywództwa politycznego, kiedy nasz system parlamentarny nie będzie w stanie utworzyć dobrego rządu. To w połączeniu z „wrogiem u bram” wywoła niepożądaną konieczność wkroczenia w próżnię armii i ogłoszenia w kraju rządów wojskowych.

I w pewnym momencie szef sztabu będzie produktem systemu religijno-syjonistycznej yeshiva, i rozpocznie proces odkupienia, jak powiedział Rambam.

To może się wydarzyć, albo jeden z wielu innych scenariuszy. W każdym razie Medina będzie musiała opuścić nasz obecny stan stagnacji religijnej żeby przejść do następnego etapu pchnięcia do przodu narodu żydowskiego ku odkupieniu i przywróceniu obecności Hashem w naszym życiu religijno-narodowym.

Tłum. Ola Gordon

https://theuglytruth.wordpress.com/2018/03/10/must-read-the-metamorphosis-of-the-jewish-nation/#more-185996

Must Read–The Metamorphosis of the Jewish Nation

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *