Strona główna > Rosja > Menedżerowie ludobójstwa…

Menedżerowie ludobójstwa…


Polecany krótki film video wyjaśnia mechanizmy unicestwiania Rosjan pod władzą kabalistów. Ludobójstwo realizowane jest klasycznymi metodami stosowanymi pod każdą szerokością geograficzną i na każdej długości geograficznej. Podstawą realizacji genocydu  jest zidiocenie gojów.

Zaleca się włączenie automatycznego translatora w celu przetłumaczenia treści video.