Strona główna > NWO > Apokalipsa > Matka Boża o wielkiej apostazji

Matka Boża o wielkiej apostazji

WSTĘP

Są to Objawienia przekazywane Weronice Lueken z Nowego Jorku. Urodzona w 1923r. – zamężna, matka pięciorga dzieci. Zmarła 3 sierpnia 1995 r. Matka Boska ukazała się Weronice 7 kwietnia, 1970, informując ją, że pojawi się na
terenie starego kościoła św. Roberta Bellarmina w dzielnicy Bayside, Nowy Jork, 18 czerwca 1970 r .

Matka Boża prosiła, aby poinformować o tym kapłanów z Parafii oraz, aby odbywały sie tu czuwania modlitewne.
Matka Boża prosiła o wzniesienie sanktuarium i bazyliki na wybranym świętym miejscu pod Jej wezwaniem „Our Lady of the Roses, Mary Help of Mothers ”(„Nasza Pani Roz”, „Maryja Pomocniczka Matek”).Obiecała przybywać na to miejsce w przeddzień każdego większego święta Kościoła.

Najświętsza Matka poinstruowała także Weronikę, aby rozpowszechniała treści objawień na cały świat.
Weronika opisywała b.dokładnie to, co widziała, powtarzała słowo w słowo treści objawień. Wszystko nagrane na taśmach audio (aż do 1994 (95?) r).

Pomimo wielu próśb i działań wiernych i samej Weroniki, nigdy nie doszło ze strony władz KK do badan dot. prawdziwości objawień, ale naciskano intensywnie o zaprzestanie spotkań modlitewnych (dlatego spotkania te odbywają się w Pawilonie Watykańskim – Flushing Meadows Park, NY) . Władze KK, NY określiły Objawienia z Bayside za wątpliwe. Jednak ogromna większość Ostrzeżeń/ Objawień z Bayside, NY już się spełniła i spełnia obecnie na naszych oczach. Najbardziej istotny jest fakt, ze Ostrzeżenia były dawane nam od lat 1970-tych (50 lat temu).

Objawienia z Bayside NY, sa w wielu krajach znane jako kontynuacja objawień z Fatimy.”Jest to niebiański plan zbawienia świata – różaniec i szkaplerz …Krzyczcie z dachów! Modlitwa, pokuta, pokuta – odkupienie, łaska i pokój…”

Matka Boża Różana o wielkiej apostazji #161 – THE GREAT APOSTASY

„W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się wokół Niego, prosimy was, bracia, 2 abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański. 3 Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, 4 który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem”. – 2 Tes 2:1-4

Poniżej przekazy dla Weroniki Lueken w Bayside, Nowy Jork, z lat 1968-1995


PANUJĄ  HEREZJA,  APOSTAZJA

„Z powodu arogancji i pychy Mojego kleru, wiele naszych owieczek, Nasze dzieci, traci się dla Królestwa Nieba. Wiele mitr jest przeznaczonych do czeluści. Moje dziecko, powtarzaj całą historię:

Koniec nie jest tak daleki, jak widać;
Już jest odstępstwo.
Człowiek rzucił swój los i zebrał węgle
By podpalić ogień, który spala dusze.
Dni są policzone, godzin jest niewiele;
Więc pracuj i módl się i staraj się spełniać
Misję podaną w świetle,
Do tego smutnego dnia, kiedy wszystko stanie się nocą”. – Pan Jezus, 18.06.1979

 

WIELKA  APOSTAZJA

„Nie akceptujcie błędu, że każdy człowiek na ziemi i ludzkość są bogami. Jest tylko jeden Bóg. I nikt nie postawi się nad swoim Mistrzem. O Moje dzieci, nie możecie rozpoznać znaków czasu? Wielka apostazja nadchodzi!”                                          – Matka Boża, 7.12.1976

 

WYKORZYSTUJĄ  STANOWISKO  DO NISZCZENIA

„Ci którzy zajmują najwyższe miejsca w Kościele Mego Syna teraz wykorzystują swoje stanowisko do niszczenia prawdy. Nie można budować na cielesnej naturze człowieka, upadłej naturze ludzkości.

„Musicie teraz, Moje dzieci, czytać wskazówki dane wam przez św. Jana. On dał proroctwo waszych czasów. Jesteście w tych dniach, Moje dzieci”.                             – Matka Boża, 6.10.1975

 

MIECZ

„Ludzkość poczuje miecz nad tym światem. Ojciec Przedwieczny zbyt długo znosił waszą apostazję, waszą arogancję, waszą herezję! Kiedy błądzące i niewdzięczne pokolenie oddało się grzechowi i ohydztwu ciała, próba zmusi was na kolana”.

– Św. Michał, 15.07.1975

ZDRAJCY

„O wy o małej wierze, z pychą i arogancją w światowej wiedzy! Ale zamknęliście drzwi Moim owieczkom! Rozproszyliście je, staliście się zdrajcami Tronu Piotrowego! Mówię wam: nie rozumiecie, przy całej wiedzy i pysze, sposobów Ojca Przedwiecznego! Jest plan dla każdego z was w Niebie. Otrzymacie sprawiedliwą karę za swoją arogancję, apostazję i niszczenie dusz”.                                                                                                   – Pan Jezus, 6.10.1978

BEZBOŻNOŚĆ,  POGAŃSTWO,  NIECZYSTOŚĆ 

„Bo mówię teraz do was, wszyscy biskupi i kardynałowie, wszystko co zgniłe spadnie. Działacie z wrogami swojego Boga za pieniądze i władzę, a oni czekają by obedrzeć was od kości. Nie doprowadzicie do nawrócenia tych którzy teraz odchodzą osłabiając Wiarę albo zmieniając strukturę linii zewnętrznych Mojego Kościoła, i tu myślę o fizycznym wyglądzie i sposobie w jaki odprawiacie Najświętszą Ofiarę Mszy.

„Wielu podaje Moje Ciało w sposób, który można nazwać tylko bluźnierstwem. Wielu przyjmuje Moje Ciało w Eucharystii w sposób znieważający Boskość, jak i promuje bezbożność, pogaństwo i nieczystość serca i czynów podczas Najświętszej Ofiary Mszy”.

– Pan Jezus, 26.05.1979

ODWRÓCIŁO  SIĘ 

„Rodzice, chrońcie swoje domy i dzieci. Dajcie im mocny fundament wiary, bo będzie wiele łez i zgrzytania zębów w niedoli wywołanej na świecie przez agentów piekła. Wiele katastrof naturalnych, wypadków które nie są wypadkami, mordy, rabunki, cudzołóstwo, amoralność i apostazja. One, Moje dzieci, są owocami pokolenia które odwróciło się od swojego Boga”.

– Pan Jezus, 10.06.1978

DUŻO  NIEZGODY

„Czy rozumiecie Mnie, Moje dzieci? Proszę was, nie porzucajcie teraz Kościoła Mojego Syna w kryzysie Wiary*, a trzymajcie Barkę Piotra na wodzie. Proszę was byście nie milczeli kiedy napotykacie na wykroczenia, a wypowiadajcie się i działajcie by naprawić sytuację, która obraża waszego Boga i niszczy waszą duszę”. – Matka Boża, 20.11.1979

* „Jesteśmy w chwili kryzysu Wiary, kryzysu który ma naprawdę wpływ na inne sfery, na nasze całe życie religijne, moralne i społeczne”. (Papież Paweł VI, Dyskurs z 29.06.1971, Documentation catholique, 1971, kol. 706).

 

ZOSTAŃCIE  I  WALCZCIE 

„Moje dzieci, wszyscy rozpoznacie twarze złego. Szatan wszedł w najwyższe szeregi Mojego Kościoła. Módlcie się teraz za swoich księży: biskupów, kardynałów i kler. Potrzeba wielu modlitw, bo wielu jest teraz na drodze do zatracenia, i zabierają ze sobą innych.

„Moje dzieci, nie odrzucajcie sakramentaliów. One są waszą zbroją w nadchodzących dniach. Nie opuszczajcie Mojego Kościoła. Nie ignorujcie go przez człowieka który stanął tam w ignorancji albo w pysze i zmieniał go tak aż nie jest rozpoznawalny. Dalej jestem z wami, Moje dzieci. Nie odchodźcie. Musicie zostać i walczyć. W ten sposób, Moje dzieci, owieczki oddzielą się od kóz. Jest to forma oczyszczenia”.                                           – Pan Jezus, 15.07.1977

 

NAJWYŻSZE  MIEJSCA 

„Idź dalej, Moje dziecko, teraz, i nieś to przesłanie światu: szatan wszedł do Domu Boga. On teraz rządzi z najwyższych miejsc hierarchii. Świat i Kościół Boga jest w głębokiej ciemności. Ci którzy rządzą – wielu odpadło. Módlcie się, Moje dzieci, dużo, bo przez wasze modlitwy i ofiary oni też mogą ozdrowieć”.                                                                       – Matka Boża, 13.04.1974

 

ZDOBYŁ

„Ale, Moje dzieci, jak powiedziałam w przeszłości, powtarzam znowu, że szatan ze swoimi agentami, bandą 666, wszedł na najwyższe miejsca hierarchii, i przez to zdobył niektórych z Naszych szlachetnych hierarchów by dla niego działali”.                             – Matka Boża, 1.06.1978

 

PRAWDZIWA  TRZECIA  TAJEMNICA 

„Moje dziecko, oni rozmawiają o tajemnicy jaką przekazałam w Fatimie. Jest tu proste wyjaśnienie. Nie można było jej w pełni ujawnić z powodu drastycznego charakteru Mojego przesłania. Jak wielokrotnie ostrzegałam, że szatan wejdzie w najwyższe sfery hierarchii w Rzymie. Trzecia Tajemnica, Moje dziecko, jest taka, że szatan wejdzie do Kościoła Mojego Syna”.                                                                                                                               – Matka Boża, 13.05.1978

 

APOSTACI

„Jak Mój Syn musiał wyrzucić złodziei świątynnych, tak przyjdzie pośród was i was wyrzuci, pasterze, wyrzuci was z Jego Domu! O wy małej wiary, wgryzacie się jak gryzonie w fundamenty Kościoła Mojego Syna! Biegacie w tę i z powrotem, wołając pokój, miłość i braterstwo! Nie będzie pokoju ani miłości ani braterstwa bez Wiary i Tradycji i Prawdy! A chcecie rozdzielić Wiarę od Tradycji. I co macie jak nie letnie dusze i apostatów!”

– Matka Boża, 2.10.1976

BITWA  SZALEJE

„Prawdziwy Kościół Jezusa w Rzymie atakują siły 666. Jest to światowe zaangażowanie, którego teraz nie da się w pełni opisać. Jest to diaboliczne zaangażowanie, które będzie w pełni poznane w Drugim Przyjściu Jezusa.

„Bitwa teraz szaleje, i wszyscy którzy oddali się światu nie zrozumieją, bo oni są ze świata. I wielu teraz przyjęło i uznało nowego ojca – nie Ojca Przedwiecznego w Niebie, a ojca wszystkich kłamstw – szatana. Każdy kto nie rozpoznaje Jezusa jako Chrystusa jest antychrystem. Uczcie się z tego!

„Kler który oddał się błędom i dalej błądzi, i niektórzy z wielką determinacją niszczenia Kościoła Mojego Syna – dlaczego? Bo oni stracili Wiarę. Módlcie się, módlcie się dużo za swój kler, Moje dzieci. Bez waszych modlitw, wiele mitr wpadnie do piekła”.

– Matka Boża, 17.04.1976

NA  KRAWĘDZI  SAMOZNISZCZENIA 

„Moje dziecko i Moje dzieci, Moja Matka radziła wam dobrze o obecnej sytuacji na świecie. Nie trzeba mówić, wasz świat jest w głębokiej ciemni ducha. Zły przyspieszył dużo szybciej niż człowiek może kiedykolwiek z powodu utraty wiary.

„Moje serce jest teraz rozdarte, kiedy patrzę na ludzkość tarzającą się w brudzie w imię postępu i modernizmu. On teraz, człowiek, stoi na krawędzi samozniszczenia”.

– Pan Jezus, 1.02.1978

ZOSTAŃCIE  W  OWCZARNI

“Moje dzieci, czy wy którzy zeszliście z drogi i weszliście do religii odszczepieńczych, czy nie rozumiecie, że wyrzekliście się szansy wejścia do Królestwa waszego Boga – Nieba? Moje dzieci, wszyscy którzy jesteście ochrzczeni wodą życia, musicie zostać w owczarni!”

– Matka Boża, 28.09.1978

WRACAJCIE

„Wracajcie, Moje dzieci, Moi śpiący pasterze, wracajcie i odzyskajcie Moje owieczki, bo rozproszyliście Moje stado. Wy którym dano łaskę powołania żeby przewodzić i być liderami Naszych owieczek – rozproszyliście je, bo już nie znacie prawdziwego znaczenia dedykacji, celu i wiary. Wiara, Moje dzieci, została przyćmiona, i i dużą odpowiedzialność za tę utratę wiary, składam, jako wasz Bóg, na Naszych pasterzach.

„Nikt nie podejmie się zmieniać praw, nakazów waszego Boga, żeby zadowalać tylko ciele-sną naturę ludzkości. Błagam was, jako miłosierny głos z Nieba, wracajcie i odbudujcie Mój Kościół. Błagam was, jako wasz Bóg, mając pełną wiedzę o karze zaplanowanej dla odkupienia pokolenia które oddało się szatanowi.

„O Moje dzieci, wasza ziemia, wasz świat teraz jest szambem grzechu, błędu i zepsucia. Odejdźcie sami i odsuńcie swoje dzieci od tych błędów, szukajcie i pozostańcie z prawdą i światłością. A czym jest prawda, Moje dzieci? To prosta zasada żeby się nauczyć. Sposób wam dano i go  zgubiliście”.                                                                                   – Pan Jezus, 7.09.1976

 

OSTATNIE  DNI 

„Moje dziecko, modernizm promował herezję, herezja promuje szatana. To z powodu grzechów człowieka nadszedł na świat ten czas. Żyjecie teraz w ostatnich dniach, Moje dzieci. Wielu będzie nosić ciężki krzyż w nadchodzących dniach. Dobrzy będą prześladowani. Miłośnicy zła będą gloryfikować tych którzy mieszkają w złu”.

– Matka Boża, 1.11.1977

NISZCZENIE  WASZEJ  WIARY

„Jak ostrzegałam was w przeszłości i nie posłuchaliście, jeśli nie będziecie więcej się modlić, więcej odprawiać pokuty, ofiary, komunizm przejdzie przez wasz świat, pustosząc narody, niszcząc waszą Wiarę wchodząc na najwyższe miejsca Domu Mojego Syna. Czy możecie zaprzeczyć temu co dzieje się teraz na świecie? Usuńcie ślepotę z oczu i patrzcie!’

– Matka Boża, 18.03.1977

OSZUKIWANIE  NARODÓW  

„Istnieje plan żeby oszukać narody. Ojciec zezwolił na ułudę. Jest to ułuda którą przyjmujecie na ziemi, która wrzuca ciemność w dusze ludzkości. Tę ułudę mogę wam dać, Moje dzieci, w kilku słowach. Jest to ułuda powstała z humanizmu, braterstwa i modernizmu, wszystko przykryte przez zło szatana. Oszustwo po oszustwie. O herezjo, smutna herezjo! Co się z tobą stanie? Dlaczego odrzuciłaś prawdę?”                                           – Matka Boża, 13.04.1974

 

http://www.tldm.org/Directives/d161.htm

 

tłumaczenie: Ola Gordon

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *