Strona główna > NWO > Apokalipsa > Matka Boża do Veronica Lueken: Jesteście oszukiwani

Matka Boża do Veronica Lueken: Jesteście oszukiwani

„Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu, aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość”.

– 2 Tes 2:10-11

„HIERARCHOWIE, JESTEŚCIE OŚLEPIENI”

„Proszę o przywrócenie mego Kościoła do wcześniejszej chwały. Zmianami go niszczycie.

Moje dzieci, ci którzy w powołaniu oddali się kapłaństwu, proszę was jako wasz Bóg o odrzucenie pychy. Przyznajcie się do błędu. Słuchajcie waszego Wikariusza, który powiedział, że dym szatana wszedł do Mego Kościoła. Czy z pychy to wam powiedział? Nie! On prosił o pomoc. I co zrobiliście? Odwróciliście się i szerzej otworzyliście drzwi szatanowi!

Jesteście oślepieni, Moi hierarchowie. Chcecie wszystkich sprowadzać do Mego Kościoła, ale to musi być przez konwersję. Wpuszczacie wszelkiego rodzaju heretyków i siły antychrysta by weszli pośród was. Jesteście oszukiwani. Obudźcie się z letargu.”

„Teraz toczy się wielka walka w Moim Kościele i na wszystkich krańcach ziemi i krajów. Jeśli zły przyspieszy dalej, konieczna będzie boska interwencja. Czy tego chcecie, Moje dzieci? Czy nigdy nie nauczycie się z przeszłości? Wasz kraj, Moje dzieci, Stany Zjednoczone i Kanada i wiele innych krajów świata – i czy mam teraz powiedzieć, większość narodów ziemi oddała się teraz poganizmowi i ateizmowi i wszelkiego rodzaju ‚izmom’, które oznaczają zniszczenie ludzkości”.                             – Pan Jezus, 28.09.1978 [dzień mordu Jana Pawła I]

Czytaj: Dowód na istnienie prawdziwej Trzeciej Tajemnicy na moim chomiku

SPISEK JEDNOCZENIA W JEDNO STADO  
„Moje dzieci, muszę was oświecić co do przykrego faktu. Nie zdobędziecie konwertytów dołączając do ich błędów. Modlitwa jest najpotężniejszą bronią przeciwko złu. Nie możecie przebaczać zła; nie możecie psuć Wiary. Nie wolno wam dołączać do wrogów Mego Syna. Wszyscy którzy nie uznają Go za Mesjasza, wszyscy którzy Go odrzucają w Jego Domu – oni są od antychrysta!

„Jest spisek złego na świecie, Moje dzieci. Ten spisek dąży do zjednoczenia wszystkich pod tym co nazywają jednym stadem i jednym pasterzem. Ale oni są oszukiwani. Mój Syn jest pasterzem. W odpowiednim czasie On przyjdzie i zaprowadzi porządek. Ale zły człowiek zrobił z siebie bożka do czczenia. On teraz dba o podstawową cielesną naturę ludzkości. Krzyż Mego Syna zginany jest na lewo. Krzyż Mego Syna ugina się, ciężki pod ciężarem zdrajców!

„Słychać na świecie wołania i braterstwo, Moje dzieci, a nie ma pokoju, nie ma braterstwa, bo działają spiskowcy. Oni ciągle się zbroją, a wy, jako oszukiwani, Moje amerykańskie dzieci, lekkomyślnie się rozbrajacie!

„Musicie ostrożnie postępować w nadchodzących czasach, Moje dzieci. Obserwujcie i trwajcie na czuwaniu modlitewnym, żeby wasi bliźni poznali prawdę”.

– Matka Boża, 6.12.1975 (P VI)

„JESTEŚCIE OSZUKIWANI, I OSZUKUJECIE”
„Wiele mitr jest teraz na drodze do zatracenia. Obudźcie się z letargu, pasterze, zasnęliście!  Nie czytacie Księgi żywota i miłości, Biblii. Błąkacie się w ciemności. Jesteście łudzeni, bo podjęliście nową drogę, rozwijającą się od humanizmu do modernizmu. To wszystko to oszustwo szatana. Mój Syn w Ojcu Przedwiecznym zezwala ludzkości szybko wchodzić na drogę ku własnemu zniszczeniu, bo grzech stała się pośród was sposobem na życie.

„Moje dzieci, nie psujcie Wiary. Nie dołączajcie do wrogów Mego Syna. O powiem wam: Wszyscy którzy znają Mego Syna i negują iż jest Chrystusem, są od antychrysta. Ciągnie swój do swego. Nie dajcie się nierówno ujarzmić. Nie wolno wam gromadzić wszystkich kościołów w jednym prawdziwym Kościele, nie możecie robić tego teraz. Jesteście oszukiwani, i oszukujecie.

„Nie wolno wam psuć Wiary. Nie możecie obniżać standardów i sprowadzać innych do Kościoła Mego Syna, bo sprowadzacie wszelkiego rodzaju herezję i niegodziwości. Czy swoim przykładem zebraliście Nasze owieczki, i swoim przykładem teraz je rozpraszacie. Mówię jako wasza Matka: zawróćcie z tej drogi, bo jesteście na drodze do zatracenia. Wiedzcie, że zesłano na was demony ze specjalną misją, którzy wprowadzili wasz świat na drogę do pełnej kapitulacji wobec agentów 666”.                                                         – Matka Boża, 5.06.1976 (P VI)

PRZELUDNIENIE – OSZUSTWO
„Ojciec Przedwieczny rozkazuje wam zatrzymać te mordy natychmiast! Nie będziecie niszczyć życia nienarodzonych. Ludzkie życie jest święte w oczach waszego Boga. Nikt nie ma prawa niszczyć życia. Ojciec, On wam zsyła życie, i tylko On zdecyduje kiedy ona ma wrócić do Królestwa.

„Nie dajcie się oszukiwać słowami złych o tych z was, którzy wołają do was, że nie ma już miejsca dla człowieka. Jest miejsce, bo Mój Ojciec ma plan dla każdego życia jakie ześle.

„Jest, Moje dzieci, kampania strachu by wywołać między wami zamieszanie. Żadna z tych obaw nie opiera się na strachu przed Bogiem. Nie, te obawy są zbudowane tylko na uspołecznieniu człowieka, i jego humanizm wykorzystuje się by przykryć każdy grzech, że nawet umysł szatana nie mógłby wymyślić tak szatański ego szaleństwa”.

– Matka Boża, 5.08.1971 (P VI)

KSIĘŻA SĄ OSZUKIWANI
Weronika – Święte Przedmioty, Hostie, używa się podczas tych rytuałów czarnej mszy i satanizmu w najbardziej ohydny sposób. Proszę, mówi Matka Boża, nie przyjmujcie Hostii na rękę. Nie zezwalajcie na to bez wyrazów oburzenia. Nikt nie będzie godny na takie przyjmowanie Ciała Mego Syna.

Księża są oszukiwani, powiedziała Matka Boża, w Domu Jej Syna, oni są oszukiwani. Oni nie zdają sobie sprawy, że szatan zaplanował odciągnięcie ich powołania. Po trochu mały szatan chce zlikwidować kapłaństwo.

Jako przedstawiciel Jezusa, legalnie wyświęcony ksiądz musi być jedynym narzędziem Boga w przynoszeniu Ciała Jezusa wiernym. Tylko w rygorystyczny sposób musi człowiek – i tym rygorystycznym sposobem jest nieobecność księdza w obliczu śmierci – wtedy ksiądz pozwoli diakonowi – mężczyźnie, nie kobiecie – diakonowi, mężczyźnie w wyjątkowej konieczności zabrać Najświętsze Ciało Jezusa umierającej osobie. I to będzie tylko wtedy.

Zmienia się księgi by ukryć dokonywane teraz zło. Młodzi indoktrynuje się by przyjęli zmiany, które zabierają Tradycję i nawet doktrynę. Matka Boża powiedziała, że musimy trwać na ciągłym czuwaniu modlitewnym. To ma wielką moc nad demonami.                             – 19.11.1977 (P VI)

KOMUNIŚCI W WATYKANIE
„W Wiecznym Mieście Rzym, Moje dziecko, jest dużo błędu, zamieszania i oszustwa. Planem tych którzy na swoich plecach noszą liczbę 5 komunizmu jest obalenie władzy w Wiecznym Mieście, zdobyć kontrolę w polityce tak by kontrolować świat. Oni chcą obalić Rzym, ci agenci piekła i ateizmu, Moje dziecko, oni chcą obalić Rzym i zdobyć kontrolę władzy w Domu Mego Syna na całym świecie. Oni działają wywrotowo od wewnątrz, Moje dziecko.

„W Domu Mego Syna jest teraz wielu Judaszy. Lepiej żeby nazywali się ‚czerwonymi’ i byli uczciwi. Jest teraz wielu Judaszy w domach Mego Syna na świecie, i jest wielu którzy trzymają głowy w chmurach. Ich umysły są przyćmione przez szatana, i ich umysły są zatrute przez szatana. Oni szerzą błędy, zamieszanie i kłamstwa.

„O Moje dzieci, dano wam słowo. Jest to prosta miara prawdy, którą spisano w świętej Księdze, Biblii. Nie ma powodu by mysleć, że Bóg chce zmiany słów i tematu tekstu jak przedstawili dokładnie wasi Apostołowie, Ojcowie założyciele Kościoła Mego Syna. O Moje dzieci, otwórzcie serca naprawdę. Jesteście oszukiwani przez szatana kiedy dokonujecie tych zmian w imię modernizmu i humanizmu”.                                           – Matka Boża, 6.10.1976 ((P VI)

FAŁSZYWE CHRYSTUSY UCZĄ BŁĘDÓW
„Wiedzcie, że Mój Syn zejdzie na wasz świat z legionami z Niebios, aniołami i świętymi. Oni zejdą na ziemię w wielkiej liczbie. Nie dajcie się oszukiwać przez tych, którzy chodzą pośród was udając Mego Syna, bo On zejdzie tylko na jeden sposób – zejście z Królestwa Niebios.

„Fałszywe chrystusy będą chodzić pośród was, ucząc błędów. To oszustwo i błąd weszły też do domów Mego Syna na świecie. Otwórzcie oczy! Usuńcie ślepotę! Dano wam prawdę. Będziecie postępować zgodnie z nią. Człowiek swoją arogancją chce zmienić słowo Boże. On jest oszukiwany przez szatana, przeciwnika”.               – Matka Boża, 28.12.1074 (P VI)

„TO ON WAS OSZUKAŁ”
„Człowiek nie jest już pokorny. Nie będzie na kolanach przed swoim Bogiem. Dlatego zostanie zmuszony wrócić na kolana!

„Moje dziecko, widzę, że jesteś trochę załamana. Nie zamierzam cię straszyć. Ale, Moje dziecko, co jeszcze mogę powiedzieć w obliczu tego co czeka ludzkość? Czy mogę ci powiedzieć, że będzie pokój, skoro nie będzie pokoju? Czy mogę ci powiedzieć, że wszystko będzie dobrze, skoro ziemię pokrywa ciemność ducha?

„Nie jestem tym który umie kłamać, bo ojcem wszystkich kłamców jest szatan. To on was oszukał kłamstwami na ziemi. Ja przynoszę wam prawdę z Nieba, ale musicie teraz pokutować, poprawiać się, przywrócić ziemię do oryginalnego stanu pobożności. Wróćcie teraz od szatana, wróćcie do waszego Boga i odprawcie ciężką pokutę za liczne przeciwko Niemu obelgi, bo On planuje wielką karę na ziemi!”                                           – Matka Boża, 6.10.1973

„SZATAN WAS OSZUKAŁ”

„Posłuchajcie mnie dobrze, ci w Domu Bożym. Przestańcie rozmawiać, skłaniacie się ku modernizmowi, wchodzicie z racjonalizacją do świata szatana. Wróćcie i padnijcie na kolana!

Szatan was oszukał. On był na waszych spotkaniach. Wielu w mitrach teraz idzie jego drogą. Dostaniecie też los piekła.

„Wasze stanowisko w Domu Bożym nie daje wam pierwszeństwa nad inną duszą. Bo zostaniecie odrzuceni i osądzeni z najmniejszymi za waszą część w ostatecznym potępieniu dusz powierzonych wam przez Ojca”.                                                                       – Św. Piotr, 5.08.1972

WIELKA WOJNA ZNISZCZENIA
„Numer 6 – uważajcie na antychrysta pośród was – numer 6! On będzie promował teraz III wojnę światową, wielką wojnę zniszczenia dla ludzkości – wojnę która nigdy nie spotkała się z dalszym ciągiem dla ludzkości, wojnę zniszczenia tak wielką, że kraje znikną w ułamku sekundy. Tak wielka będzie moc 6, że rozpocznie tę wojnę!

„Ojciec obserwuje, Moje dziecko. Człowiek sam wchodzi na drogę samozniszczenia. Szatan oszukał ludzkość i dał jej w ręce sposoby samozniszczenia – nie tylko wiecznej duszy, ale i ludzkiego ciała. Wiele ciał spłonie, zostawiając odsłonięte kości”.

– Matka Boża, 7.09.1974 (P VI)

TV, CENTRUM PRANIA MÓZGU
„Moja Matka dobrze zrobiła ostrzegając was byście nie dali się oszukiwać historyjkami w waszych mediach przez komunikacje skrzynkowe, satanistyczną złudę w skrzynce w waszych domach, telewizorze. Zapewniam was, Moje dzieci, kiedy Moja Matka ostrzegła was przed tą diabelską skrzynką, to miało powód. On stał się centrum prania mózgu waszych dzieci, i stanie się narzędziem mechanicznym do kontroli umysłu. Nie powiem tego bardziej szczegółowo, ale uważajcie na to co wasz człowiek nauki będzie nakazywał żeby zniszczyć bliźniego.

„Szatan wsadził w umysły ludzkości całą swoją diabelską wiedzę. On będzie miał zezwolone, i mówię zezwolone, bo Ojciec Przedwieczny obserwuje, On czeka, i zezwala z powodu, ale teraz szatan zwiódł wielu. Wasz świat i światowi liderzy mówią o pokoju, miłości i braterstwie, ale nie znają znaczenia miłości, pokoju czy braterstwa, bo kiedy ich usta mówią kłamstwa, ich serca przygotowują się do wojny, bo człowiek oszalał dla władzy”.

– Pan Jezus, 2.04.1977 (P VI)

ZBYT NIEWIELU MODLIŁO SIĘ ZA NICH
„Tak, na ziemi jest strumyk wody do leczenia. Kiedy nadejdzie odpowiedni czas, Ojciec Przedwieczny podniesie te wody.

„Wróg pilnuje; oszukał dzieci Boże, Moje dziecko – musicie modlić się za nich. Kiedy otrzymają światło dzięki waszym modlitwom i modlitwom innych, oni też zrozumieją. Oni nie dostali tego światła, bo zbyt niewielu modliło się za nich. Oni oddają się ludzkiej kruchości gniewu i sądu. Módlcie się za nich, a zobaczycie cud”.               – Matka Boża, 10.02.1976 (P VI)

MASOWA HIPNOZA ZŁA 
„Jest pełno masowej hipnozy zła. Szatan jest uwolniony na ziemi z całą wściekłością. Przygotujcie swoje dusze i dusze waszych dzieci. Powtarzam, czas ucieka. Zobaczycie pełno  mordów na ziemi, wszelkiego rodzaju zło, dużo większe niż człowiek kiedykolwiek doświadczył. Zauważycie to zło i dowiecie się, że żaden człowiek nie mógł wymyślić takie bezeceństwo. Tylko szatan jest mistrzem złego.

„Przeciwnik ma teraz na ziemi wielu agentów. Nie dajcie się oszukać. Trwajcie w ciągłym czuwaniu modlitewnym, żebyście nie zostali wprowadzeni w ciemność.

„Podbój dusz promują ci, który oddali się humanizmowi i modernizmowi. Oni weszli do Moich domów by bezcześcić ducha. Oni usunęli z Mego Domu waszego strażnika, Michała. I co zyskali? Oni otworzyli drzwi by weszły wszelkiego rodzaju demony, demony teraz brykają w ludzkiej formie – wszelkiego rodzaju bezczeszczenie.

„Z uwagi na waszą rozwiązłość, pasterze, stanę, i wypluję was jak plwocinę w płomienie!”

– Pan Jezus, 20.11.1975 (P VI)

NADCHODZĄCA III WOJNA ŚWIATOWA
Weronika – Teraz widzę wielkie pole. Nad tym polem wisi wielka ciemność, i jest wiele, wiele krzyży tak daleko jak wzrok sięga.

Matka Boża – „Moje dziecko, widzicie wielu którzy zginą w wielkiej wojnie. Już działają siły by zrealizować tę wielką wojnę światową, Moje dziecko. Nie dajcie się oszukiwać artykułami, waszymi gazetami, które teraz są kontrolowane przez te siły, bo dostaniecie tylko tą wiedzę, którą oni chcą byście posiadali. Często ją ukrywają”.               – Pan Jezus, 24.07.1976 (P VI)

MODERNIZACJA: „JESTEŚCIE OSZUKIWANI PRZEZ SZATANA”
„Moje dzieci, musicie zrozumieć, że szatan teraz toczy wojnę z Moimi dziećmi, i on użyje każdego sposobu żeby zamknąć Mój Dom, Mój Kościół na ziemi. Wojna teraz weszła do Rzymu. Musi być modlitwa i wiedza zastosowana przez Ducha waszego Boga.

„Moje dzieci, zrozumcie, że z całą waszą modernizacją i zamiarem dobra, zostaliście oszukani przez szatana. Humanizm i modernizm przynoszą złe owoce, Moje dzieci. Wielka odpowiedzialność będzie na tych w Mojej hierarchii w Moim Kościele, że zezwolili wejść tym błędom”.                                                                                                   – Pan Jezus, 20.05.1978 (P VI)

AMERYKA I LICZNE INNE KRAJE SĄ OSZUKIWANE
„Kiedy tczy się ta wojna agentów 666, ze strachu i braku światła wielu wpadnie w sieć ośmiornicy. Tajne organizacje, Moje dzieci, szybko zdobywają zwolenników by osłabić i obalić Kościół Mego Syna. Będzie wyglądać jakby szatan dużo zyskał, ale wiedzcie, że jego czas się kończy. Smutne to, Moje dzieci. Nie mogę wyjaśnić wam w pełni sposobów Ojca Przedwiecznego. Dużo musi pozostać ukrytą tajemnicą dla was aż przejdziecie przez zasłonę.

„Wasz kraj, Ameryka, i liczne inne kraje świata są oszukiwane. Kiedy dążą do pokoju, wrogowie waszego Boga i kraju szybko przygotowują się do ataku. Trwajcie na czuwaniu modlitewnym, i rozpoznajcie twarze złego wokół was. Módlcie się za liderów waszego kraju, Moje dzieci. To od was zależy los waszego kraju”.                             – Matka Boża, 21.08.1976 (P VI)

„BĘDZIE WYGLĄDAĆ JAKBY ZUPEŁNIE ZGASŁO ŚWIATŁO”

„Mój Kościół, Mój Dom na ziemi, nie rozpadnie się na skutek ataku szatana! Będzie to dobre i słuszne pole bitewne dopuszczone przez Ojca Przedwiecznego dla rozdzielenia pszenicy od plew. Żniwo będzie wielkie, i wszystko co zgniłe spadnie! I zbierze się plewy i wrzuci w ogień! Liczby uratowane nie będą duże, ale lepiej, Moje dzieci, niewielu o jakości niż wielu o nicości!

„Obiecałem wam w przeszłości, i mówię znowu: wasz świat, ziemia, nie zostanie zupełnie zniszczony jak było w przeszłości przez Ojca Przedwiecznego, ale wiedzcie, ludzkość przejdzie przez tygiel cierpienia! Powoli, z tego całego cierpienia, wyłoni się nowa ludzkość,  odświeżona i obmyta światłem swego Boga. Ciemność się rozejdzie, ale nie bez cierpienia. Będziecie pozostawieni własnym dewiacjom. Będzie wyglądać jakby zupełnie zgasło światło na świecie kiedy człowiek będzie mył się w ciemności, kiedy człowiek będzie szedł do przodu zdobywając coraz więcej wiedzy, ale będzie odchodził od Boga, aż pewnego dnia jego wiedza stanie się jego samozniszczeniem.

„Moje dzieci, Trwajcie na czuwaniu modlitewnym idąc przez świat i kraj, bo wiele krajów zniknie z powierzchni ziemi w pożarze.

„Moje dzieci, obudźcie się z letargu. Jesteście oszukiwani przez fałszywych proroków. I kim są ci fałszywi prorocy, którzy weszli nawet do Mego Domu, Mego Kościoła? Fałszywymi prorokami są ci którzy głoszą doktryny diabłów!

„Wielu sprzedało dusze dla kariery. I co osiągniecie wtedy, Moi pasterze? Wieczne potępienie w otchłani! Wiele mitr wpadnie do piekła! Zbierzcie Moje owieczki, ci którzy obudziliście się z letargu, zbierzcie Moje owieczki i dostaniecie koronę, rozproszycie je i zostaniecie zniszczeni!”                                                                                                   – Pan Jezus, 16.06.1977 (P VI)

II SW: NIEZGODA, BRAK JEDNOŚCI I UTRATA DUSZ

„Wielki Sobór, Sobór który przyniósł niezgodę, brak jedności i utratę dusz, głównym faktem za tym zniszczeniem był brak modlitwy.

„Szatan zasiadł na tym Soborze, i obserwował swoje osiągnięcia. Teraz gra w szachy z czerwonymi i purpurowymi kapeluszami, poruszając ich z wielką radością kiedy widzi jak zło przyspiesza, i wszelkiego rodzaju ludzie szybko przechodzą przez drzwi Świętego Miasta i wszystkie ekumeniczne ciała”.                                                         – Św. Michał, 18.03.1976 (P VI)

„Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań – ponieważ ich uszy świerzbią – będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom”. – 2 Tym 4:3-4

KONTROLOWANA PRZEZ PAŃSTWO RELIGIA
„Ostrzegałam was w przeszłości i ostrzegam was znowu: nie możecie psuć Wiary z wrogami Boga. W wielu krajach świata widać, Moje dzieci – i mówię widać – że liderzy komunistycznego kraju zezwalają na religię pod swoją władzą. To jest fikcja, Moje dzieci, przykrywka faktu, że jest kontrolowana przez państwo. Machiny propagandowe rozsyłają dużo propagandy, która oszukuje ludność i tych, którzy chcą wierzyć we wszystko podawane przez media”.                                                                                                                 – Matka Boża, 13.05.1978 (P VI)

TA ZŁUDA
„Głos Mojej Matki rozchodził się po świecie prez wiele ziemskich lat, i jak go przyjęto? – odrzucono! I odrzucono go w Moim Domu! Siedzicie razem na soborze bez celu. Chcecie nauczać bez świętości.

„O ludzie krzyża, wpadliście do szatana. Obudźcie się z letargu. Rozpoznajcie, że jesteście oszukiwani. Tę złudę zastawiono na was, Ojciec Przedwieczny to dopuścił. W ten sposób zostaniecie rozdzieleni, bo co jest wspólnego między światłością i ciemnością? Zostanie…

https://www.tldm.org/Directives/d672.htm

tłumaczenie: Ola Gordon

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *