Strona główna > Polska > Masoneria w Polsce i kościele katolickim

Masoneria w Polsce i kościele katolickim

Wiedza przeciętnego Polaka na temat masonerii, czyli inaczej wolnomularstwa jest znikoma. Wielu ludzi nie jest w stanie tak naprawdę podać samej definicji tego słowa nie mówiąc już o szczegółowych założeniach.

Wspominając o wolnomularstwie można narazić się wielu środowiskom, lub można zostać oskarżonym o to, że jest się zacofanym. Niestety ,masoneria jest częścią naszego świata. Jest „niewidoczna”, przez co także niezwykle niebezpieczna oraz aktywna.

a,9

Warto powiedzieć na samym początku, czym naprawdę jest masoneria. Najprostsza definicja podaje, że jest to „(…) międzynarodowy ruch, mający na celu duchowe doskonalenie jednostki i braterstwo ludzi różnych religii, narodowości i poglądów. Ruch ten charakteryzuje się istnieniem trójkątów masońskich, lóż wolnomularskich, obediencji rozbudowanej symboliki”. Masoneria to także zespół bractw o charakterze elitarnym i dyskretnym. Inną cechą wolnomularstwa są legendy i teorie spiskowe na jego temat

Wolnomularstwo nie jest wewnętrznie jednolite – tworzą je zarówno organizacje umiarkowanie liberalne, mistyczno-ezoteryczne, jak i konserwatywno-tradycjonalistyczne. Nie można wskazać jednego uznawanego przez wszystkich wolnomularzy wspólnego centrum, choć istnieją wspólne fora, federacje, które jednak na ogół skupiają organizacje najbardziej do siebie zbliżone. Wspólnym ideowym łącznikiem wszystkich organizacji masońskich jest przekonanie o konieczności pracy nad wewnętrznym rozwojem zarówno jednostki, jak i całego społeczeństwa – według zasad bliskich temu ruchowi – oraz imperatyw braterstwa – łączenia ponad podziałami (zwłaszcza religijnymi i politycznymi).

W Polsce masoneria na nowo zaczęła tworzyć się od 22 listopada 1938 roku w momencie wejścia w życie dekretu prezydenta RP o zakazie działalności struktur wolnomularskich w Polsce. Był to moment przełomowy.

Papież Paweł VI twierdził, iż „przez jakąś szczelinę do świątyni Boga przedostał się „dym szatana” czyli masoneria Pius XII, a także kilku kardynałów, którzy zapoznali się z trzecią tajemnicą fatimską także mówili, że dotyczy ona wielkiej apostazji w kościele. Kardynał Ciappi dodawał, iż rozpocznie się ona od samych jego szczytów. Także słowa ostatniego wykładu Jana Pawła II o Fatimie interpretowane są tak, że papież uważał „że jedna trzecia kardynałów, biskupów i kapłanów pracuje dla szatana.

Niepokojące informacje o polskim Kościele Katolickim podał w tygodniku „Głos” z 2008 r. prof. Jan Żaryn z Instytutu Pamięci Narodowej. Stwierdził on, iż wśród księży w diecezjach było 2142 tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa (TW), wśród zakonników -46, zakonnic -12, na KUL -24, w ATK -16, a w wyższych seminariach duchownych -39.

Masoneria jest wielkim zagrożeniem dla Polski i jej suwerenności. Masoni w Polsce funkcjonują na bardzo podobnych zasadach jak w Unii Europejskiej. Chcą by Polska została całkowicie z masonizowana.

Odbyło się spotkanie przedstawicieli masonerii oraz najwyższych władz Unii Europejskiej. Było to w trakcie spotkania szefów Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego z organizacjami filozoficznymi i ruchami niewyznaniowymi. Na spotkaniu spotkali się Jose Barroso, Herman Van Rompuy i Jerzy Buzek pod pretekstem walki z wykluczeniem społecznym. Przedstawiciele Brukseli spotkania z lożą masońską uzasadniali faktem, że trzeba utrzymywać dialog między unijnymi instytucjami, a wspólnotami religijnymi, Kościołem, oraz stowarzyszeniami nie wyznaniowymi.

Warto zaznaczyć, że Jose Barroso czyli szef Komisji Europejskiej od wielu już lat spotyka się z najwyższymi władzami masonerii. Jest ona w Brukseli przyjmowana niezwykle gościnnie. Unijny przywódcy odnoszą się w stosunku do masonów z niezwykłym szacunkiem oraz grzecznością. Wcześniej masoni przyjmowani byli zazwyczaj na prywatne zaproszenie któregoś z wysoko postawionych unijnych oficjeli, aż do roku 2008, kiedy już oficjalnie Barroso jako przewodniczący KE zaprosił do Brukseli władze Międzynarodowego Mieszanego Zakonu Wolnomularskiego „Le Droit Humain”. Wówczas główny przedstawiciel masonerii mógł przemawiać na tak wysokim szczeblu instytucji europejskich, korzystając z ich niezwykłej gościnności. Tym razem spotkali się Buzek i Barosso na nieoficjalnej kawie z masonami.

Barosso na każdym kroku podkreśla, że jest przywiązany do „ducha laickości”, oraz podkreśla, że trzeba oddzielić życie świeckie od kościelnego. Zasady masonerii stały się także tymi UE.

Masoneria Polska działa w bardzo chytry sposób. Mianowicie próbuje wmówić społeczeństwu, że jej nie ma i jest to zwykła teoria spiskowa. Osoby, które mówią jednak o jego istnieniu są określane idiotami. Wiele tematów przestało być poruszane, a wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy ze skutków jakie może nieść masoneria.

W Polsce działają loże masońskie:

-Loża Matka „Kopernik”-Warszawa,
-„Rotary Club”-Warszawa,
-Loża „Walerian Łukasiński”- Warszawa,
-Loża „Przesąd Zwyciężony” Kraków,
-Loża „Świątynia Hymnu Jedności” –Poznań,
-Loża „Eugenia Pod Ukoronowanym Lwem” –Gdańsk,
-Loża „Pod Szczęśliwą Gwiazdą”-Warszawa.

Według prof. Ludwika Hassa, do polskich masonów zaliczali się m.in.: Adam Jerzy Czartoryski i Adam Kazimierz Czartoryski, Konstanty Adam Czartoryski, Zbigniew Gertych, Jan Józef Lipski, Aleksander Małachowski, Stanisław August Poniatowski, Antoni Słonimski, Hanna Suchocka, Maria Szyszkowska, Wojciech Żukrowski, Andrzej Zoll.

Na przestrzeni wielu lat utworzono nową formę okupacji Polski agenturalno – masońską. Obce narodowi siły zewnętrzne czyli masoneria przy pomocy podporządkowanych sobie służbom rządzącym spowodowały, iż utracił on źródło swojej spoistości i przestał być wrażliwy na własną tożsamość ukształtowaną przez wiekowe dziedzictwo kulturowe i religijne. Te same siły zawładnęły Kościołem Katolickim od wewnątrz.

Jednym z przykładów członków kościoła i masonerii jest arcybiskup Tadeusz Gocłowski śluby zakonne złożył w 1951 roku, święcenia kapłańskie otrzymał w 1956 roku, a sakrę biskupią z rąk kardynała Glempa w 1983. Od 1983 roku był biskupem diecezji gdańskiej, a od 1992 roku arcybiskupem, metropolitą diecezji. Jeszcze w 1988 strajkował wraz ze stoczniowcami gdańskimi. Jako osoba zaangażowana w „transformację ustrojową” został zaproszony przez gen. Czesława Kiszczaka jesienią 1988 roku do rozmów w Magdalence. W 2005 roku na Jasnej Górze nawoływał do głosowania na Platformę Obywatelską. Innym przykładem masonerii w Kościele Katolickim jest Abp Józef ŻYCIŃSKI – TW „Filozof. Arcybiskup wspiera imprezę Jerzego Owsiaka „Przystanek Woodstock” propagujący permisywizm moralny pod hasłem „róbta co chceta”. Warto zaznaczyć, że w 2007 roku wziął w niej osobiście udział. Nic więc dziwnego, że za swoją działalność zbiera tak bardzo wiele nagrod i wyróżnień od bliskich mu światopoglądowo organizacji jak np. Fundacji Nowego Tysiąclecia, czy redakcji „Tygodnika Powszechnego” i jest reklamowany przez środki masowego przekazu. W audycji telewizyjnej „Kropka nad i” na pytanie Moniki Olejnik: „czy Polska jest antysemicka?” odpowiedział: „wszyscy Polacy to antysemici”.

Problem masonerii w Polsce jest ogromny. Wielu ludzi jest kompletnie nieświadomych jego skali. Zadaniem nacjonalistów jest nie tylko nie dać się pochłonąć wolnomularstwu, ale także uświadamiać o nim innych ludzi, oraz walczyć z nim, chociaż nie będzie to walka łatwa.

Za: http://www.autonom.pl/?p=16206

Data publikacji: 22.08.2016

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *