Strona główna > Historia > Marszałek Śmigły-Rydz. „Człowiek który rozpoczął II wojnę światową”

Marszałek Śmigły-Rydz. „Człowiek który rozpoczął II wojnę światową”

Komentarz: Artykuł pochodzi z amerykańskiego portalu i pokazuje jak nas widzą w krainie hamburgerów i „demokracji” zza wielkiej wody.

Jak stali czytelnicy już wiedzą, ostatecznymi winowajcami nieszczęść II wojny światowej byli wysokiego szczebla członkowie zbrodniczego gangu NWO (Rothschild, Rockefeller, Sulzberger, Baruch et al), i ich sprytne pachołki ze świata polityki (FDR, Churchill, Daladier, Stalin et al). Przy okazji, jest to ten sam samonapędzający się syndykat zbrodni, teraz podżegający do konfrontacji z Syrią, Iranem i w końcu z Rosją i Chinami. Ta sama gra, nowi gracze, długa historia.

Ale jedną rzeczą, której ten brudny gang nigdy nie mógłby dokonać sam było wszczęcie prawdziwej wojny. Jak powinien wiedzieć największy geograficzny analfabeta Boobus Americanus or Boobus Europithicus, ani Ameryka, ani ZSRR, ani nawet Brytania nie miały wspólnej granicy, z której mogłyby siać zamęt wobec Niemiec Hitlera.

Francja dzieli granicę z Niemcami, ale kiedy Hitler na zawsze zrzekł się wszelkich roszczeń do spornego regionu Alzacja-Lotaryngia w 1935, prawdopodobny punkt zapalny między dwu rywalami został rozładowany na zawsze.

Inny potencjalny powód zlikwidowano w 1938, kiedy sprawiedliwie podpisano Porozumienie Monachijskie – przez propagandzistów i papugi nazwane „udobruchaniem Neville Chamberlaina”, niemiecko-czeskiego sporu korzystnego dla Czechów, Słowaków i Niemców.

Teraz Niemcy były zobowiązane do wszystkich niebezpiecznych poplątanych sojuszy, tak jak przed I wojną światową, kiedy Rzesza miała obowiązek walczyć u boku Austro-Węgier, po rozpoczęciu mobilizacji przez Rosjan i Francuzów przeciwko temu narodowi.

a

********: Munich Conference: a dialogue between Hitler, French President Edouard Daladier, the Minister of Foreign Affairs Baron Konstantin von Neurath and French Ambassador in Berlin, Andre' Francois-Poncet. Munich, Bayern, 29.09.1938. ********, *********** Permission for usage must be provided in writing from Scala. ***

Mądra i uczciwa dyplomacja Hitlera rozwiązała spór alzacko-lotaryński na korzyść Francji, i problem Sudetenland korzystny dla każdej strony.

U góry: Brytyjczyk Neville Chamberlain, Poniżej: Francuz Daladier

Niestety, ani Daladier ani Chamberlain nie byli na tyle silni by powstrzymać stałą presję ze strony podżegających elementów wokół nich i nad nimi.

W listopadzie 1938, amerykańskie wybory do Kongresu zadały miażdżący cios Partii Demokratycznej Franklina Delano Roosevelta. Kiedy Ameryka nadal motała się w skutkach 10-letniej wielkiej depresji, i nie było jej w obcym „kryzysie”, okazało się, że po dwu kadencjach prezydent nie będzie nie będzie mógł ubiegać się o trzecią (W końcu zajmował ten urząd do śmierci w 1945). Warto zauważyć, że w tych trudnych czasach amerykańskiej historii, Niemcy cieszyły się pełnym zatrudnieniem, mocną walutą, Autobahnem, Volkswagenem i szczęśliwym pojednaniem między klasami robotników i przemysłowców. Ale odchodzę od tematu.

Nawet nie było prześladowań Żydów w Niemczech. Choć dominująca elita żydowska została w dużym stopniu pozbawiona wysokich stanowisk w finansach, prasie, rządzie, prawie i akademii, to prawda było, że 330.000 Żydów pozostałych w hitlerowskich Niemczech nie molestowano i faktycznie żyli w dostatku. Rzeczywiście, po wybuchu anty-żydowskich buntów po zabójstwie niemieckiego dyplomaty w Paryżu przez szalonego polskiego Żyda, to sami Hitler, przez Goebbelsa, natychmiast wydał rozkaz zaprzestania anty-żydowskiej przemocy.

Tak więc w 1939 zbrodniczemu syndykatowi NWO i brytyjskim i francuskim szowinistom już prawie skończyły się wszystkie opcje i wszelkie preteksty propagandowe żeby wywołać kolejną wojnę przeciwko spokojnym i żyjącym w dobrobycie Niemcom, jak zrobili w 1914. Ostatnie nadzieje na rozpoczęcie wojny by ponownie zniewolić Niemcy spoczywały na barkach jednego człowieka, tylko jednego człowieka. Nazywał się Edward Smigly-Rydz, kryminalny głupiec który zainicjował II wojnę światową. Jak oczekiwano, jego nazwisko jest praktycznie nieznane poza Polską. Najwyższy czas by ten brudny, zepsuty egoistyczny łajdak dostał pośmiertny „kredyt” na który tak bardzo zasługuje.

a

a

Kiedy Niemcy zostały faktycznie wrobione w złożenie broni i kapitulację w I wojnie światowej, ich zachodnie terytoria pruskie zostały podzielone, dane nowemu państwu Polsce i większości „etnicznie wyczyszczone” z Niemców. Niemieckie miasto portowe Gdańsk ogłoszono „wolnym miastem” i zakazano połączenia się z Niemcami. Prusy Wschodnie pozostały częścią Niemiec, ale odizolowane od macierzy. Ta nielogiczna i niemoralna konfiguracja, i przemoc wobec Niemców jaka miała miejsce w „polskim korytarzu”, posłużą jako idealny powód nowej wojny z Niemcami.

Opowieść o dwóch marszałkach

Urodzony i znany jako Edward Rydz, młody dowódca wojskowy służył w polskich legionach Cesarstwa Austro-Węgierskiego w czasie I wojny światowej. Później został jednym z liderów polskiego ruchu niepodległościowego, który chciał ustanowić polskie państwo wykrojone z terenów polskiej większości Austro-Węgier i Rosji. Śmigły, z mianowania marszałka Józefa Piłsudskiego, został dowódcą Polskiej Organizacji Wojskowej i przyjął ‚nom de guerre’ „Śmigły”. Później dodał ‚Śmigły’ jako element składowy swojego nazwiska, co mówi coś o jego ego. Ta promująca się zmiana nazwiska jest podobna do tej Loseba Dżugaszwili, który później przyjął nazwisko „Stalin” – człowiek ze stali.

a

Piłsudski (po lewej) i Śmigły-Rydz walczyli o polską państwowość

Jako brygadier, Śmigły dowodził armiami w czasie wojny polsko-sowieckiej po I wojnie światowej. Traktat kończący wojnę, Pokój w Rydze, podzielił sporne terytoria między stosunkowo nowe państwo Polskę i nowy Związek Sowiecki (Imperium Rosyjskie).

Marszałek Piłsudski będzie szefem państwa do śmierci w 1935. Należy zauważyć, że Hitler i Piłsudski mieli dobre relacje. Faktycznie Piłsudski pogratulował Hitlerowi zwycięstwa w wyborach w 1933, i Polsko-Niemiecki Pakt o Nieagresji podpisano już po 10 miesiącach dojścia Hitlera do władzy. Zgodnie z Paktem, oba kraje zobowiązały się rozwiązać swoje problemy dwustronnymi negocjacjami, by uniknąć konfliktu zbrojnego.

Tuż przed śmiercią, Piłsudski ponownie podkreślił, że Polska powinna zachować neutralne relacje z Niemcami. Śmierć Piłsudskiego okazała się być wielką stratą dla Niemiec – co Hitler sam wyraził pod koniec II wojny światowej.

a

UBz: den polnischen Marschall Pilsudski am 15.6.1934 während eines Empfanges (v.l.n.r.: deutscher Gesandter in Warschau, von Moltke, Hans; Marschall Pilsudski, Goebbels und der polnische Aussenminister Oberst Josef Beck).

1- Hitler w Berlinie na nabożeństwie upamiętniającym Piłsudskiego, którego bardzo szanował

2- Piłsudski i minister spraw zagranicznych Beck (po lewej) osiągają porozumienie z niemieckim ministrem propagandy i oświecenia publicznego Josephem Goebbelsem, oraz niemieckim ambasadorem w Polsce, von Moltke.

Dyktatura bez dyktatora

Po śmierci Pilsudskiego, Rydz-Smigly został inspektorem generalnym sił zbrojnych. Od tego czasu Śmigły szybko awansował. W 1936 polski premier nadał mu tytuł ‚drugiego w państwie po prezydencie’. Później w tym samym roku dostał awans na marszałka Polski. Śmigły starannie kreował się na namaszczonego przez Piłsudskiego następcę, co wyalienowało wielu zwolenników Piłsudskiego, którzy widzieli w nim bezwstydnego promotora siebie.

O okresie rządów Śmigłego, 1935-1939, często mówi się jako o  „dyktaturze bez dyktatora”. Ale brakowało mu autorytetu moralnego ukochanego Piłsudskiego, i wielu Polaków było podzielonych przez swojego de facto dyktatora. Reżim stawał się coraz bardziej autorytarny. To pokazało utworzenie ruchu Ozon, którego celem było zbudowanie masowego ruchu udowego, który przekształci kiepskiego dyktatora w ‚drugiego największego lidera Polski’ (po samym Piłsudskim). Kilku ważnych polityków polskich zdystansowało się od tego fałszywego ‚oddolnego’ ruchu.

a

a

Śmigly-Rydz: zawsze udekorowany jak choinka i rzucający wielkie słowa

Poza tym że był autorytarny, i nie  tak popularny pośród własnego narodu, pompatyczny marszałek miał wielkie urojenia o przywróceniu starego Polskiego Imperium z lat 1569-1795, na terytoriach którego od dawna nie było polskich mieszkańców (państwa bałtyckie, Ukraina, Białoruś, Czechosłowacja i Niemcy Pruskie). W tym celu gang Śmigłego rozpoczął kampanię agresywnego zastraszania i przymusowej aneksji.

a

a

Marzenia o odbudowie dawno straconego imperium tańczyły w głowie ‚imperatora’ Śmigłego

Śmigly-Rydz pręży muskuły wobec Litwy i Czechosłowacji

W marcu 1938 Śmigły wydał ultimatum Litwie, maleńkiemu państwu bałtyckiemu. Ta odmówiła wszelkich stosunków dyplomatycznych z Polską po 1920, protestując przeciwko aneksji przez nowe państwo polskie regionu Wilna. Ultimatum żądało by Litwa bezwarunkowo, w ciągu 48 godzin, zgodziła się ustanowić stosunki dyplomatyczne z Polską, i ich warunki sfinalizuje się w ciągu 2 tygodni. To oznaczałoby zrzeczenie się litewskich roszczeń do regionu z historyczną stolicą – Wilnem.

Maleńka Litwa, preferując pokój od wojny, zaakceptowała ultimatum i warunki rozrabiaki Śmigłego. Gdyby stawiała opór, to zupełnie możliwe by Stalin wykorzystał wynikającą z tego wojnę jako pretekst do przejęcia krajów bałtyckich (czego w końcu dokonał w 1940) i rozpoczęcia II wojny polsko-sowieckiej. Taka była lekkomyślność marszałka Śmigłego.

Wielu na „demokratycznym” zachodzie, w tym, na ironię, antyniemiecki New York Times, wyrażało konsternację z powodu militarystycznego rozrabiactwa Polski wobec Litwy, czegoś tak niebezpiecznego, że wywołało to zdenerwowanie wśród inwestorów na Wall Street. Ale w końcu ogólnie zrozumiano, że Polska przyda się do lepszych, ważniejszych rzeczy, dlatego zachód „zakrył nos” i tolerował dziwactwa Śmigłego.

Później w tym samym roku Śmigły dokonał takiego samego odważnego posunięcia wobec czeskiego rządu, kiedy skorzystał z okazji kryzysu w Sudetenland i zażądał części Zaolzia i pewnych mniejszych terenów. Czesi byli bezsilni by zatrzymać siłową aneksję. I znowu „demokratyczny” zachód potrząsnął głową w osłupieniu, ale milczał.

a

a

a

1- Litwa i Czechosłowacja poznały rozrabiactwo ‚imperatora’ Śmigłego

2- Niezaproszone polskie czołgi wjeżdżają do anektowanego Zaolzia. Widać kilka polskich flag, ale ludzie nie wydają się zbyt podekscytowani.

Tyran Śmigly zerka na Gdańsk

Poza ekspansjonistyczną polityką zagraniczną, polska junta wojskowa była niesławna z powodu duszenia mniejszości etnicznych na swoim terenie. Faktycznie, w czasie 20-letniej historii Ligi Narodów, dosłownie setki formalnych skarg składali Niemcy i inne mniejszości narodowe uwięzione na skradzionych ziemiach, teraz kontrolowanych przez ultra-nacjonalistyczną Polskę.

a

a

Śmiglego nie satysfakcjonowało posiadanie i czystki etniczne skradzionych Prus zachodnich. Chciał również kontroli nad niemieckim „wolnym miastem” Danzig [Gdańsk], i w końcu całych Prus wschodnich.

W 1939, wspierany przez ‚zakulisowe’ elementy w Brytanii, Francji i Ameryce (tak, głęboko zaangażowany był Roosevelt!), Śmigłego-Rydza zachęcano do ignorowania szczerych i hojnych propozycji Hitlera by rozwiązać dziwną i znienawidzoną partycję Prus, która wywoływała napięcie od końca I wojny światowej. W pewnym momencie Hitler nawet zgodził się zrzeczenia roszczeń wobec Prus zachodnich w zamian za zwrot Gdańska i szerokiego na 1.5 km pasa drogowo-kolejowego łączącego Niemcy z Prusami zachodnimi.

Nie doceniając niemieckiej determinacji, przeceniając potęgę Polski, i lekkomyślnie ufając zachodnim intrygantom, którzy manipulowali jego nadętym imperialistycznym ego, Śmigły zignorował propozycje Hitlera i nasilił dręczenie Niemców uwięzionych w Prusach zachodnich i Gdańsku.  Cierpienia pruskich Niemców to nie „nazistowska propaganda”. To fakt historyczny, który zachodni „nadworscy historycy” celowo usunęli ze swoich orwellowskich podręczników historii.

Wierząc iż popierają go zachodnie mocarstwa, tchórzliwy Śmigły ‚wycofał się’ i pozwolił przeważająco żydowsko-bolszewickiemu gangowi terroru atakować niewinnych Niemców, zarówno w „pruskiej Polsce” jak i w przygranicznych miastach niemieckich. Te gangi czerwonych „zwolenników”, a także innych polskich ultra-nacjonalistów, śliniły się na myśl o wywołaniu zachodniej „świętej wojny” z Niemcami od 1933.

a

a

1 – Zamordowany i wykastrowany. Ciało członka mniejszości niemieckiej koło Bydgoszczy (Bromberg), jeszcze niezidentyfikowane.

2 – Ciała 18 osób nad brzegiem Kanału Bydgoskiego, wśród nich ciała 2 dzieci. Poza jednym, wszyscy zmarli mieli ręce związane z tyłu.

Tortury-okaleczenia-rzeź w Bydgoszczy miały miejsce 2 dni po przybyciu wyzwalających Niemców do Prus zachodnich. Brutalność masowego mordu pokazuje rodzaj dręczenia jakiemu poddawano niewinnych Niemców, podczas gdy Śmigły „patrzył w drugą stronę”.

Znowu Śmigły połakomił się na „wolne miasto” Gdańsk (98% niemieckie), i w końcu chciał aneksować całe Prusy wschodnie. Krok po kroku Śmigły spiskował odbudowę od dawna nieistniejącego imperium, którego nie chciał nawet jego naród. Człowiek oślepiony takimi ambicjami był łatwym pionkiem dla Brytyjczyków – tych niekwestionowanych mistrzów zagranicznej intrygi – a także sprytnego Roosevelta i otaczających go żydowskich agentów.

Do sierpnia 1939 Niemcy wyczerpali wszelkie próby porozumienia się z gangiem Śmigłego. Brytyjczycy i Francuzi nalegali na Śmigłego by zezwolił armii sowieckiej maszerować na zachód, gdyby wybuchła wojna z Niemcami. Śmigły odmówił, twierdząc że „nie ma żadnej gwarancji iż sowieci naprawdę wezmą czynny udział w wojnie, co więcej, kiedy już wejdą na terytorium Polski, nigdy go nie opuszczą„.

Śmigly-Rydz wywiera presję na Hitlera

1 września 1939, po fiasku wszystkich niemieckich prób dogadania się z Polską, Francją i Brytanią, i kiedy polscy dowódcy, w wyniku presji Brytanii, zarządzili pełną mobilizację, Niemcy zaatakowały Polskę i wyswobodziły Gdańsk. 7 września, razem z większością członków rządu, Śmigły uciekł z zaatakowanej Warszawy. Obiecana przez „sojuszników” Polski – Francję i Brytanię natychmiastowa kontrofensywa nigdy się nie zmaterializowała.

Bez wiedzy oślepionego idioty Śmigłego, sojusznicy nie mieli żadnych takich planów i w pełni spodziewali się nie tylko upadku Polski, ale i wejścia hord Stalina. Jedynym interesem sojuszników był pretekst wypowiedzenia wojny Niemcom, a następnie czekać na atak Stalina na Niemcy od wschodu, wymagającego przejścia przez Polskę. Stalin faktycznie był gotowy rzucić się na Polskę, ale jego ruch przeciwko Niemcom miał być w jego planach, a nie sojuszników.

Sojusznicy nadal ignorowali pasjonujące prośby Hitlera o pokój, i kolejne 8 miesięcy spędzili na spiskowaniu o manewrach w Skandynawii i rozmieszczeniu ogromnych zmechanizowanych sił w północnej Francji, w oczekiwaniu na inwazję na Niemcy przez Belgię i Holandię, wiosną 1940.

Reszta, jak się mówi, jest historią.

a

a

a

Kiedy już Śmigły-Rydz dal Brytanii i Francji fałszywy pretekst konieczny do wypowiedzenia wojny Niemcom, dostał swoje 15 minut sławy,  a potem „wepchnięto go pod autobus”.

Sojusznicy porzucają Śmigłego, Stalin wykańcza Polskę 

Egomaniakalne marzenia Śmigłego o nowym Polskim Imperium zostały dalej pogrzebane kiedy 17 września oportunista Stalin zaatakował ze wschodu Polskę; inwazja o której nic nie powiedziały Brytania i Francja, pomimo swoich „gwarancji obronnych” wobec Polski! Wybrawszy walkę z jednym supermocarstwem, Niemcami, a tym samym narażając Polskę na inwazję drugiego, Związku Sowieckiego, Śmigły-Rydz przypieczętował zniszczenie swojego kraju. Jego zbrodnicza głupota umożliwiła brutalnym rzeźnikom z sowieckiego NKWD zgromadzić i wymordować 10.000 oficerów z własnej armii w Lesie Katyńskim.

a

a

Gdyby Śmigły skorzystał z rady nieżyjącego marszałka Piłsudskiego i miał przyjazne stosunki z Niemcami, to sowiecka inwazja i rzeź własnych oficerów w Lesie Katyńskim nigdy nie miałyby miejsca.

Zamiast zdecydowania się na honorową karę za katastrofalne szaleństwo w które wepchnął Polskę – taką jak samobójstwo, albo przynajmniej poddanie się ludzkim Niemcom – tchórz Śmigły uciekł do Rumunii. Jak prawdziwy narcystyczny egomaniak, oczyścił się z wszelkiej winy za katastrofę, którą on i tylko on spowodował, później oświadczając ze swojej rumuńskiej kryjówki:

Koszt wybudowania skromnych fortyfikacji wzdłuż zachodniej granicy był równoważny 18 miesięcy polskiego budżetu, a jednocześnie, pracowaliśmy nad fortyfikacjami na wschodzie. Skromny plan zbrojeń wynosił do 5 mln złotych. Co miałem zrobić? Nie jestem ekonomistą.

Rozpoczęliśmy częściową mobilizację wiosną 1939. Naród to nienawidził, ponad 1.000 Ślązaków uciekło do Niemiec. Nie byliśmy w stanie trzymać zmobilizowanej Polski tak długo, nie mogliśmy sobie na to pozwolić„.

Żałosne! Śmigły przyznał, że Polska nie była przygotowana do wojny, że naród sam nie chciał wojny, że sowieci stanowili zagrożenie ze wschodu, i że Polska nie mogła sobie pozwolić na koszty wojny. Ale celowo nasikał Hitlerowi w twarz i skwapliwie rzucił się w wojnę!

Broniąc się przed oskarżeniami o tchórzostwo i ucieczkę, Śmigły przedstawił jeszcze bardziej triumfackie wymówki:

Oni mówią, że jestem tchórzem. Miałem trzy opcje: poddać się, popełnić samobójstwo i dac się złapać. Walka była niemożliwa, ze sobą miałem tylko połowę żołnierzy. Samobójstwo oznaczałoby fiasko„.

”Samobójstwo oznaczałoby fiasko” – tak, Śmigły? To byłoby tak jakby kapitan Titanica porzucił statek który nędznie pomógł zniszczyć, skradł się do jednej z niewielu łodzi ratunkowych, a później zadeklarował: „Pozostanie na statku oznaczałoby fiasko„. A prawda była taka, że kpt. Smith pozostał na Titanicu i zastrzelił się gdy statek tonął.

Biorąc pod uwage to, że szaleństwo Śmigłego umożliwiło sowieckim rzeźnikom zrobić to jego oficerom w Lesie Katyńskim, sam ból wyrzutów sumienia doprowadziłby go do popełnienia samobójstwa, ale tak byłoby zakładając, że Śmigły był w jakimś stopniu człowiekiem przyzwoitym i honorowym. Śmigły-Rydz wraca do Polski w 1941 by działać w polskim podziemiu. Mówi się, że zmarł w wyniku „ataku serca” tylko kilka tygodni później, a może któryś z Polaków odpłacił mu za to szaleństwo?

Hitler demaskuje Śmigłego

W przemówieniu w wyzwolonym Gdańsku w 1939, Hitler nawiązał do szaleństwa Śmigłego:

Żadna siła na ziemi nie zniosłaby tego stanu tak długo jak Niemcy. Nie wiem co powiedziałaby Anglia o podobnym w cenie rozwiązaniu pokojowym (Wersal) i jak zaakceptowałyby go Ameryka lub Francja. Starałem się znaleźć rozwiązanie – tolerowane rozwiązanie – nawet dla tego problemu. Przedstawiłem tę próbę władcom polskim w formie propozycji werbalnych. Znacie te propozycje. Były bardziej niż umiarkowane.

Nie wiem w jakim stanie psychicznym był polski rząd kiedy odmówił moim propozycjom„.

W tym samym przemówieniu Hitler wypowiada się o tchórzostwie Śmigłego:

Polski marszałek (Śmigły), który żałośnie opuścił swoje wojsko, powiedział że armię niemiecką porąbie na kawałki„.

I o jego okrucieństwie:

I dla naszych rodaków zaczęło się męczeństwo. Dziesiątki tysięcy porywano, maltretowano i mordowano w najpodlejszy sposób. Sadystyczne bestie dały upust swoim perwersyjnym instynktom, a ten bogobojny świat przyglądał się nawet bez mrugnięcia okiem„.

I o umyślnej ślepocie Śmigłego:

Często zadawałem sobie pytanie: Kto tak oślepił Polskę? Czy wszyscy naprawdę uważają, że naród niemiecki będzie ciągle znosił tak śmieszne państwo? Czy ktoś poważnie w to wierzy?”

Bardzo dekorowany i dwukrotnie ranny bohater wojenny Hitler rozgryzł tego śliskiego, marnego, biadolącego i promującego się klauna Śmigłego!

a

a1- Hitler dumnie kroczy ulicami Gdańska kiedy Śmigły ukrywa się w Rumunii. (Fuhrer jest tak „twardy”, w dobrym znaczeniu, prawda?)
2- Radosne tłumy witają swojego wyzwoliciela w Gdańsku

Nie chodziło tylko o to, że marszałek Rydz-Śmigły był tyraniczną, imperialistyczną i podżegającą do wojny łasicą, która powinna uczynić niesławnym jego nazwisko. Mikstura tych wszystkich wad to jego nikczemna głupota. Odkładając wszystkie „polskie żarty”, czy Śmigły naprawdę uważał, że Polska mogła pokonać Niemcy? Naprawdę? Widocznie tak.

Czy Śmigły nie podejrzewał tego, że kiedy on walczy z Hitlerem, bestialski Stalin może wykorzystać sytuację i dokonać inwazji ze wschodu? Widocznie nie.

Czy Śmigły nie podejrzewał tego, że jego brytyjscy, francuscy i amerykańscy „sojusznicy” tylko wykorzystywali Polskę do walki z Niemcami, żeby tylko wyrzucić ją później jak zużyty plasterek cytryny? Czy Śmigły nie wiedział jak sojusznicy zbałamucili rosyjskiego cara by walczył z nimi w I wojnie światowej, tylko po to by odmówić mu azylu kiedy został obalony? To wtedy bolszewicy schwytali i zamordowali cara z całą rodziną.

Czy Śmigły nie wiedział jak Brytyjczycy podczas I wojny światowej zachęcali Arabów do buntu przeciwko Otomańskiemu Imperium Tureckiemu, tylko po to żeby wycofać się z danych im obietnic, a następnie ukraść również Palestynę?

Na ironię, tego czego Rydz- Śmigły nie mógł dojrzeć, znowu, było bardzo wyraźne dla Hitlera. W tym samym przemówieniu w Gdańsku, Hitler powiedział jak Polskę ograno jak frajera:

Dla tych ludzi (podżegaczy brytyjskich), Polska także była tylko środkiem do celu. Bo dzisiaj spokojnie się deklaruje, że Polska nie była istotna, istotny był reżim niemiecki. Zawsze ostrzegałem przed tymi ludźmi. Wskazywałem na niebezpieczeństwo, że w pewnym kraju tacy ludzie mogą wstać i bez przeszkód wypowiadać się o konieczności wojny – Herren Churchill, Eden, Duff-Cooper itd.

a

Czy historia się powtórzy?

Imperialne szaleństwo, zbrodnicze zaniechanie i zdumiewająca głupota Śmigłego nie tylko skazały Polskę, ale również świat. To staje się kiedy człowieka oślepiają ego i ambicje.

Biorąc pod uwagę prawdziwe fakty o strasznym zapisie historycznym marszałka Rydza-Śmigłego, można by pomyśleć, że pomimo konwencjonalnego niezrozumienia II wojny światowej, Polacy powinni nim gardzić. Ale tak nie jest. Park marszałka Rydza-Śmigłego jest dużym porosłym drzewami parkiem publicznym w Warszawie, honorującym pamięć człowieka, który nie tylko rozpoczął II wojnę światową na żądanie zachodnich manipulatorów, ale skazał swój naród na sowiecki podbój, masowe mordy i prawie 50 lat komunizmu.

a

a

Honorowanie Śmigłego? Polsko, daj sobie spokój! Czy to poważne?

Można by myśleć, że Polska przerobiła historyczną lekcję o ‚zadawaniu się’ z super mocarstwami. A obecny polski rząd, ku przerażeniu więcej niż kilku Polaków, staje na czele prowokacji Rosji Putina w imieniu swoich Treserów z UE i USA!

Jak idzie to stare powiedzenie? „Ci którzy nie uczą się od historii są skazani na jej powtórzenie„.

a

KRAKOW, POLAND - MAR 9, 2014: Unidentified participants during protest near Cracow Opera, against bringing Russian troops in the Crimea. Posters: Ukraine without Putin, and Putin - Thief.

a

1- Wojska USA i Polski przygotowuja się do wojny z Rosją

2- Wyprani z mózgów Polacy protestują przeciwko Putinowi, który, jak Hitler, nigdy w żaden sposób im nie zagrażał

3- Polski prezydent Komorowski odgrywa teraz rolę Śmigłego dla Roosevelta Obamy

a

a

1 – Polska ma przyjąć amerykańskie rakiety na swojej ziemi, tak? Sprytny ruch, Polsko. Rydz-Śmigły byłby dumny.

2 – Hitler i Putin – dwaj dynamiczni liderzy, którzy odmówili poddania się NWO, który Putin nazywa „światem jednobiegunowym”. 

Uzupełnienie do powyższej wersji:

CZY POLSKA ZNOWU DA SIĘ WYKORZYSTAĆ DO ROZPOCZĘCIA WOJNY ŚWIATOWEJ?

Źródło: Business Insider:

Konserwatywny przybysz Duda wygrywa wybory prezydenckie w Polsce

„Polski prezydent jest dowódcą sił zbrojnych, kieruje polityką zagraniczną i ma prawo wprowadzania i wetowania legislacji. Duda wezwał NATO do stacjonowania swoich wojsk na polskiej ziemi, pośród wzrastającego napięcia z Rosją z powodu kryzysu ukraińskiego„.

a

Ten zaskakujący wybór amerykańskiego pionka wzywa do wycieczki do dziury pamięci. Duda, spotkaj Śmigłego! 

Źródło: http://www.tomatobubble.com/smigly_rydz.html

Tłum. Ola Gordon.

One thought on “Marszałek Śmigły-Rydz. „Człowiek który rozpoczął II wojnę światową”

  1. Pani Asiu, Pani Olu, szacun za wyszukiwanie takich tekstów. Ale proszę, przeczytajcie tłumaczenie. W wielu punktach widać wujka Google. :)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *