Strona główna > Świat > M. Dielagin:Reforma Systemu Emerytalnego w Chinach

M. Dielagin:Reforma Systemu Emerytalnego w Chinach

Osoby, autorytetu i wiarygodności Michaiła Dielagina przedstawiać nie muszę. Na wszelki jednak wypadek, ew. niezorientowanego czytelnika, odsyłam do wcześniejszych publikacji Dielagina w moim tłumaczeniu:…

http://mikstury-bezmetki.neon24.pl/post/144514,michail-deliagin-1-przygotujcie-sie-na-upadek-panstwa

http://mikstury-bezmetki.neon24.pl/post/144304,michail-deliagin-1-komunizm-podkrada-sie-niezauwazalnie

Reforma systemu emerytalnego w Chinach- w pełnym przeciwieństwie wobec Rosji

Liberalne kłamstwa władz o nowej, piątej już reformie emerytalnej, a w szczególności, wszystkie oczywiste kłamstwa o braku emerytur w Chinach, dosłownie wzerwały Runet (Рунет).  Szczególnie wyraźnym kontrastem z antynarodową polityką liberalnego państwa, niestrudzenie zmieniającego uprawnienia  emerytalne Rosjan, stała się powszechnie rozpowszechniona wiadomość o tym, że „Chiny zwiększają emerytury 60-letnim mężczyznom i 55-letnim kobietom”

W CHRLD rozpoczął się kolejny etap reformy systemu emerytalnego. Pierwszą minimalną emeryturę… — 618 juanów (6 tys. rubli miesięcznie) uznano za haniebną i obraźliwą dla tak wielkiego i bogatego kraju jak Chiny Ludowe. W zeszłym roku w miastach liczących ponad 10 milionów osób, seniorzy średnio otrzymywali dwa tysiące juanów miesięcznie (20 000 rubli), a w stolicach Pekinie i Szanghaju — 35 tys.rubli. Ale i te zasiłki uznano za niewystarczające… W tym roku emerytury zwiększa się  o co najmniej 5,5%.

Wiek przejścia na emeryturę w Chinach postanowiono pozostawić na poziomie 1978 roku. Mężczyźni dalej będą otrzymywać pieniądze po osiągnięciu wieku 60 lat. Kobiety odchodzą na emeryturę w wieku 50 lat – w służbie państwowej a w przedsiębiorstwach państwowych — w wieku 55 lat”.

Michaił Deliagin stwierdza: „W 1990 roku, prawo do emerytury miało jedynie 5,4% Chińczyków, i rozszerzenie praw emerytalnych, najpierw skromne, zaczęło się dopiero w 1995 roku. Do 2010 roku udział obywateli, którzy mają prawo do emerytury, osiągnął 20%. Chiny robią wszystko dla rozszerzenia uprawnień emerytalnych swoich obywateli, – i dziś, według danych globalnej bazy danych CEIC amerykańskiej fundacji Carnegie, którą trudno uznać za stronnika budujących komunizm Chin, emeryturę otrzymuje dwie trzecie Chińczyków, osób w wieku minimum 60 lat (152,7 z 230,8 mln osób). Ponieważ wiek emerytalny kobiet w sektorze państwowym i pod zarządem państwowym –  wynosi 50 lat, a w niebezpiecznych zawodach wynosi 55 lat u mężczyzn, a u kobiet – i wogóle 45 lat, emerytury otrzymuje znacznie mniej niż 2/3 chińczyków w wieku emerytalnym.

Nadal bardzo słabo prezentuje się zabezpieczenie emerytalne rolników, a u pracowników migrujących ze wsi (których liczba – 286 mln zł – dwa razy więcej niż ludność Rosji), w ogóle go nie ma.

Tym nie mniej, uprawnienia emerytalne obywateli stale się rozszerzają, bez względu na pogorszenie się sytuacji demograficznej (z powodu długotrwałej polityki „jedna rodzina – jedno dziecko,” gwałtownie wzrosła liczba obywateli  w wieku emerytalnym i  przedemerytalnym, a średnia długość życia jest znacznie wyższa niż w RF). Już w 2016 roku, średnia emerytura przekracza średnią rosyjską 1,7 razy (23,2 tys.rubli. wobec 13,7 tys. w Rosji) – przy znacznie niższych cenach w Chinach. Dla uzyskania emerytury w Chinach wystarczy 10 lat stażu pracy (2 razy więcej, niż w Związku Radzieckim, nieco więcej niż w Rosji w 2018 roku (9 lat), ale znacznie mniej, niż to będzie w Rosji w 2025 roku, kiedy rząd obiecuje zakończyć jego wzrost – 15 lat; przy tym staż zapewni emeryturę tylko przy obecności odpowiedniej ilości „punktów”, których samodzielnie obliczenie jest praktycznie niemożliwe – jak można sądzić, w celu pozbawienia obywateli Rosji nawet możliwości znajomości swoich praw).

Przy tym składki emerytalne w Chinach wynoszą nawet nieco poniżej rosyjskich: 20% vs. 22% (8% płaci pracownik, 12% – pracodawca).

W ten sposób możemy wyraźnie dostrzec różnice w dynamice emerytalnych praw, spowodowane zapewne zasadniczo różnym stosunkiem państw do swoich narodów:chińskie państwo należy do ludu, służy mu i dlatego tworzy i rozwija system emerytalny praktycznie od zera. Rosyjskie państwo równie konsekwentnie i energicznie prowadzi zdecydowanie przeciwną politykę.”

——————-

YouTube:

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В РОССИИ И КИТАЕ – СРАВНЕНИЕ ДЕЛЯГИНА АНАЛИТИКА НОВОЕ  –             Reforma Emerytalna w Rosji i Chinach; Porównanie Deliagina

————
Źródło:


Подробнее на http://aurora.network/articles/183-sobytija/60511-pensionnaja-reforma-v-kitae-polnaja-protivopolozhnost-rossii
Пенсионная реформа в Китае – полная противоположность России
Михаил Делягин
30.07.2018

—————-
Wybór, tłumaczenie i opracowanie: bezmetki

Rozpowszechnianie zawartości przetłumaczonych
materiałów: dozwala się wyłącznie na darmowych
platformach elektronicznych, ze wskazaniem
adresu tekstu źródłowego i nick’a autora tłumaczenia.
  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *