Strona główna > Dziennikarstwo śledcze > Ludzkość oblewa test wiary. John Kaminski

Ludzkość oblewa test wiary. John Kaminski

Sekretną bronią żydów dla kontroli nad światem jest chrześcijaństwo i islam.

a

Dlaczego nasze społeczeństwo zawiodło? Bo ogólnie rzecz ujmując nie mówi prawdy. Dzieci są wychowywane w przekonaniu, że istnieją podwójne standardy, że ludzie nie mówią tego co myślą, że zasadami, na których istnienie nalega społeczeństwo, nie tyczą się każdego, szczególnie bardzo bogatych i potężnych, którzy mogą łamać każde prawo jakie im się podoba, łamać je kiedykolwiek, ponieważ w zasadzie są właścicielami systemu sprawiedliwości.

W rezultacie rodzice napotykają na ułomność w próbach wpajania wyższych motywów w ich dzieciach – uczciwości i honoru, zaufania i prawości – kiedy wszędzie wokół nich w świecie widzą nic poza oportunistycznym brakiem sumienia, nielojalność, zdradę i opuszczenie rodziny dla zysku – zarówno rodziców porzucających swoje dzieci jak i dzieci zdradzających swoich rodziców – jako rezultatem wychowywania dzieci w fałszywym zestawie wartości, produkującymi niekończące się cykle znieważania gwarantujące to, że świat będzie działał nieuczciwie. W rezultacie pokój, bez przymusu, na zawsze wymyka się walczącym partiom.

W szczególności dzieci widzą prezydentów i parlamentarzystów nieustannie kłamiących, niszczących wartościowe struktury i tradycje, których ochrony się zobowiązali. Są świadkami tego, jak ich nauczyciele bronią im dostępu do podstawowej wiedzy, patrzą jak starsi plądrują naturalne zasoby, wzbogacając swoich przyjaciół, zdradzają rację stanu, której przysięgali służyć, rujnują narody, do których ochrony i udoskonalania zostali umocowani.

a

Jak nasze dzieci mogą się stać inne, niż tylko cyniczne i niegodne zaufania? I nie jest to tylko trend, który pojawił się niedawno, jest to solidne i szybkie, wyryte w kamieniu zachowanie, które było utrzymywane w stanie chwiejności od zarania dziejów, albo od czasu kiedy pierwszy rząd stał się centrum świata w urodzajnej dolinie, która jest teraz tlącą się radioaktywną ruiną znaną jako Irak.

Religie generalnie nie są wystarczająco silne aby powstrzymywać ludzi przed przyjmowaniem łapówek czy mordowania się nawzajem i same stały się zdemoralizowane przez te same pokusy, które są wyzwaniem dla kogokolwiek innego. Na zachodzie religie stały się najbardziej niepopularne z powodu straszliwych działań przeciwko dzieciom i nawet więcej niż mrożącymi krew w żyłach opowieściami o gwałtach i morderstwach jest okaleczanie umysłów, które popełniają na psychikach młodych ludzi na całym świecie.

Zmuszone do milczenia poprzez podatkowe przywileje i polityczne quid pro quo (coś za coś), kościoły w znacznej części porzuciły swoje dogmaty w rewanżu za politycznie poprawne i ideologicznie modne formy myślowe. Tak oto denominacje mogą zatrudniać homoseksualnych kaznodziejów, podczas gdy ich własne nauki naznaczają takie zachowania jako wstrętne.

W rezultacie, zarówno chrześcijaństwo jak i islam stały się sekretna bronią ich wspólnego zagorzałego wroga, żydów. Ponieważ tak jak żydzi, chrześcijaństwo i islam dążą do wymazania granic państwowych tak samo, jak lojalności rodzinnej i klanowej, poprzez zebranie wszystkich razem na całej planecie pod sztywną egidą ich własnych pokracznych i nierozerwalnych dogmatów.

Czy chrześcijaństwo jest „tajnym agentem” żydowskiego przejęcia świata? Oczywiście chrześcijanie niezwłocznie uznają taką ideę za niedorzeczną, ale pisarz Andrew Joyce w swoim spójnym studium takiej możliwości wykłada całkiem dobry argument na to, dlaczego właśnie tak jest.

<http://www.theoccidentalobserver.net/2014/06/tales-of-blood-and-gods-some-thoughts-on-religion-and-race/#more-23762>

Jako źródło niemal nieustającego bratobójczego konfliktu od wieków, Kościół teraz sam okazuje się być stroną zmierzającą do obalenia narodów Europy, pisze Joyce.

Jego teoria polega na założeniu, że uniwersalne religie sabotują etniczne i geograficzne relacje i są odbiciem żydowskich celów w wysiłkach do ujednolicenia i ustandaryzowania kultur celem wyzysku. W rezultacie podsumowuje on, że chrześcijaństwo „coraz bardziej wchodzi w konflikt z tym co ja postrzegam jako interes mój i tych, którzy należą do mojej grupy etnicznej”… (aasb)

Joyce oskarża Kościół Anglii o bycie zwolennikiem polityk, które eliminują białą rasę z Anglii, poprzez zakaz przystępowania jego członków do British National Party, która jest zwolennikiem rasowego nacjonalizmu. Tak jak jest to z Ameryką, Anglia, być może wiesz, jest zalewana przez Afrykańczyków i innych mieszkańców trzeciego świata różnej maści.

Ale milczenie nie może przesłonić faktu, że zorganizowane chrześcijaństwo, tak w teorii jak i w praktyce, jest w opozycji do przetrwania Europejskich narodów. Staje w opozycji do samej idei, że Europejczycy uważają siebie za grupę rasową ze swoimi własnymi interesami. W poglądzie Kościoła Anglii i największych organów chrześcijańskich, Europejczycy popełniają „grzech” poprzez proste twierdzenie, że bardziej są członkami rasy z własnymi interesami i więzami pokrewieństwa, niż jakiegoś rodzaju ludzkiego naczynia z „duszą” przeznaczoną do upajania się multikulturalnym rajem w tym życiu i przypuszczalnie przyszłym.

Ta deklaracja brutalnie ma swoje odbicie w powszechnej zamianie kościołów w meczety w całej Europie i stałe zagrożenie wywołane przez imigrację z krajów trzeciego świata, szczególnie we Francji i krajach skandynawskich.

a

Tym co rozbudziło u Joyce’a objawienie na temat celów Kościoła chrześcijańskiego poróżnionego z białymi ludźmi, którzy chcą zachować swoje kraje białymi, była książka zatytułowana: „Królowie krwi: pogańskie rozbudzenie i biały separatyzm” szwedzkiego nauczyciela akademickiego Mattiasa Gardella, który studiuje problemy stworzone przez upadek chrześcijaństwa w celu ochrony społeczności przed globalizacją. W studium antycznych tradycji odynizmu, Gardell znalazł bardziej sympatyczne relacje między jednostką a jej rodzajem, „folkiem”.

Odynizm (także nazywany Asatru) jest podobny do judaizmu w tym, że nie próbuje być uniwersalną religią, a jest jedynie zatroskany o dobrobyt jego własnej grupy wyznaniowej. Gardell odnotowuje, że jest on [odynizm] w „opozycji do globalnych ambicji chrześcijaństwa jako duchowego imperializmu”.

W przeciwieństwie do żydowskiego Boga, Aesirianie byli uważani bardziej za kogoś w rodzaju „starszych rodzajem” niż tyranów, których by się obawiano i odzwierciedlali kluczowe aspekty współczesnych indo-europejskich społeczeństw, wśród których rozpylano arystokratyczne powietrze, gardząc prostakami i którzy byli ściśle antymaterialistyczni. Ci „bogowie”, jak argumentował w swoim osławionym eseju „Wotan” C.G. Jung, byli widziani mniej jako niezależne transcendentalne byty, a bardziej jak przykładowe modele świadomości lub archetypy, które służyły swoimi wzorcami dla rozwoju człowieka.

Jak to zostało zademonstrowane przez barbarzyńskie czyny islamskich odszczepieńczych grup, religia muzułmańska sama prezentuje ten sam brak szacunku do etnicznych wartości poprzez wbicie wszystkich w jednego rozmiaru pasującą do wszystkiego filozofię, która nie zostawia miejsca dla indywidualnych tradycji sąsiedzkich i w tym sensie dołącza do chrześcijaństwa jako nieświadome popychadło judaizmu w próbie standaryzowania każdego do ich optymalnej wersji plastycznego, posłusznego niewolnika.

Ale poza tą oczywistą sprzecznością w tak zwanych chrześcijańskich i islamskich wartościach leży szerszy problem umyślnej nieszczerości wśród zorganizowanych rzeczników światowych.

Głównym problemem świata jest to, że ludzie nie mogą uwierzyć w to, że to co osoby uważane za autorytety mówią, jest prawdą.

Politycy głoszą uczciwość, ale ich słowa i czyny temu rzeczą.

Czy wierzysz w to, co jest ci mówione?

Czy wierzysz w to, co oni mówią?

Jest wystarczająco źle żyć w społeczeństwie, gdzie dzieci w pewnym stopniu nie wierzą już w to, co mówią ich rodzice, bo media publiczne ciągle obalają ich informacje. Niektórzy może powiedzą, że dzieci są okradane ze swoich rodziców przez te media, a teraz zarówno przy legalnym autorytecie zarówno nauczycieli jak i lekarzy do rozmawiania z dziećmi na osobności i będącymi adwokatami tak ohydnych doktryn jak homoseksualizm, niewola i dominacja, rodzice będą mieli niemalże zerowe szanse na prowadzenie swoich dzieci bezpiecznie w dorosłość.

Ale dla celów ujawnienia niepokojącej hipokryzji dwustronnej rzeczywistości, nikt nie potrzebuje patrzeć dalej jak na psychologiczne profile i rzeczywiste kwalifikacje niedawnych wpływów amerykańskich prezydentów, których działania wydają się być diametralnie w opozycji do zadań, których zajmowane przez nich pozycje wydawałoby się spowodowały by podjęcie.

Szczególnie w przypadku dwóch najbardziej niedawnych psychopatów, którzy piastowali ten potężny urząd, mamy liczne dowody wielu umysłowych zaburzeń, takich jak zupełny brak treści i zdolności, które mogą być przedstawione w postaci rzeczywistych osiągnięć, kategorii w których tych dwóch klaunów jakkolwiek nie może przedstawić żadnej wiarygodności. To włącza do rozważań wszystkich amerykańskich prezydentów, którzy rzadko bywali kompetentnymi ludźmi biznesu, a zwykle pacynkami dla bardzo bogatych – to coś, co wysyła kolejną niewygodną wiadomość dla naszych dzieci, że na czoło nie wysuwamy się dzięki byciu w czymś ekspertem, a tylko dzięki ssaniu jakiemuś bogatemu twórcy monarchów i posłuszeństwu w popełnianiu przestępstw, które nakazuje wykonywać.

Wszystkie te pobożne banały, które wygłaszają podczas pośmiertnego odznaczania żołnierzy, zupełnie wyparowują przy fałszywych rozkazach, jakie wydawali w pierwszej kolejności powodując ich śmierć.

Wszystkie plany, które realizują, a które zmieniają naturę naszego rządu, nigdy nie bazują na dobrobycie narodu, który powinien być chroniony, ale do dalszego zniewalania go, do oskubania go, do wyczerpania go lub spowodowania odebrania sobie żyć.

a

Wiadomość, która przedostaje się do naszych podatnych na wpływy, ale spostrzegawczych dzieci jest taka, że nikt tak naprawdę nie wierzy w to, co właściwie mówią; ani nauczyciele, którzy twierdzą, że przedmioty, których uczą, są krytycznej wagi, ani dowódcy, którzy każą zbombardować kogoś z powodu, o którym wiesz, że jest ukartowanym kłamstwem, ani szeroko zorganizowani święci ludzie, czczeni przez miliony, którzy mówią, że musisz podążać za tym, co mówią albo w przeciwnym wypadku stracisz szansę na życie wieczne, w miejscu tak niezwykłym, że nawet nie śmie ci go opisać.

Cała ta hipokryzja sprawiła, że zacząłem wierzyć w to, że jest ścisłą korelacja między wierzeniami w inne życie a tendencją wprost usprawiedliwionej zabójczej manii. Jednym przykładem jest to, jak muzułmanie mogą zastrzelić nieskończoną liczbę na polu walki przy jednoczesnym skrzeczeniu o czystości ich świętych doktryn. Innym z przykładów jest to, jak pozorni chrześcijanie ochoczo wytępili 12 milionów rdzennych Amerykanów, likwidując całą rasę z kontynentu, który zamienili w pasaż handlowy.

To moja konkluzja, jak cyniczni księży, o których słyszycie, że dominują polityczną scenę Watykanu, że żaden z nich właściwie nie wierzy w to, co mówi. Zamiast tego, tylko nieszczerze szerzą propagandę, która trzyma ich przy władzy i sprawia, że monety toczą się do ich prywatnych fortun.

Nic dziwnego, że współcześnie dzieci są tak pokręcone, zepsute, bo tak naprawdę nie ma przekonujących dorosłych, w których można by wierzyć i nie było od czasów tego jednego śmiesznie wyglądającego Niemca {Hitler był Austriakiem – przp. tłum.} tak bardzo dawno temu.

A co do dalszych dowodów na to, że chrześcijaństwo nie tylko podkopuje etniczną jedność każdego na świecie i należy do tej samej podstępnej misji co źli żydzi, aby ujednolicić wszystkich do jednej wspólnej grupy niewolników, trzeba tylko zastanowić się nad tym, co ujawnił sam papież Franciszek, który niedawno – jak donosi Tim Rehmat – powiedział co następuje:

„W każdym chrześcijaninie jest żyd (!)”

Pope Francis: ‘Inside every Christian is a Jew’

A jeśli masz potrzebę posłuchać więcej na ten temat, czuj się swobodnie wysłuchać mojego niedawnego wywiadu.

John Kaminski on Alba Voce with David Baillie on the American Nationalist Network 6/19/14

http://www.blogtalkradio.com/american-nationalist-network/2014/06/20/alba-voce

Originally published June 20, 2014

Źródło: http://renegadetribune.com/humanity-fails-the-belief-test/

Tłum. Work Buy Consume Die

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.