Strona główna > Świat > Ludobójczy plan UE i wspierający go Chazarowie. Sven Longshanks

Ludobójczy plan UE i wspierający go Chazarowie. Sven Longshanks

UE zawsze była innym systemem po to żeby dać władzę Żydom i zniszczyć ich wrogów

a

Od początku UE była żydowską operacją. Ma 2 główne cele:

  1. Zniszczyć każde z różnych europejskich państw narodowych poprzez wciągnięcie ich wszystkich pod nie-etniczną nazwę „europejskie”, choć jednocześnie konsoliduje żydowską władzę na szczycie rządzącą wszystkimi.
  2. Fizycznie zniszczyć wszystkie różne białe etniczności poprzez przymusową integrację i krzyżowanie się z nie-białymi hordami z Azji i Afryki.

Te umyślne cele można ustalić z pism 'ojców założycieli' UE i trwają do dnia dzisiejszego, stale ukryte różnymi sztuczkami odwracania uwagi przez uczestniczących żydowskich wywrotowców.

Richard Coudenhove-Kalergi
Richard Coudenhove-Kalergi

Richard Coudenhove-Kalergi jest przez wielu postrzegany jako ojciec UE, przed-stawiający plan spisku.

Jak Żydzi których ubóstwiał, sam był mieszańcem z matki-Japonki i ojca europejskiego mieszańca. Jego książka Praktyczny idealizm [Practical Idealism] pisze o planie „zamiany Europejczyka w mieszaną rasę Azjatów i Murzynów rządzoną przez Żydów”.

a

Plan Coudenhove-Kalergi dla ludobójstwa białych narodów Europy

Richard Coudenhove-Kalergi był żydowskim pisarzem finansowanym przez żydowskich bankierów. W 1922 założył Ruch Pan-Europejski, którego celem było utworzenie federacji narodów europejskich kierowanej przez USA. Do pierwszych jego zwolenników należał żydowski ban-kier Max Warburg, który na tę złą, rasistowską sprawę podarował 60.000 marek. W 1925 napisał książkę Praktyczny idealizm, która stała się biblia dla zwolenników multikulti i UE. Nie pokazywał się dużo publicznie, a poruszał się za kulisami z projektem integracji europejskiej, i utworzenia nowej rasy mieszańców do służby żydowskiej rasie panów. To jest podstawa NWO.

W Praktycznym idealizmie Coudenhove-Kalergi stwierdza:

Człowiek przyszłości będzie rasy mieszanej. Dzisiejsze rasy i klasy stopniowo będą zanikać z powodu eliminacji miejsca, czasu i uprzedzenia. Euroazjatycko-negroidalna rasa przyszłości, podobna z wyglądu do starożytnych Egipcjan, zastąpi różnorodność narodów i różnorodność jednostek. Zamiast niszczyć europejskie żydostwo, Europa, wbrew jej woli, czyściła i kształciła ten naród, wpędzając go do przyszłego statusu jako wiodący naród przez ten sztuczny ewolucyjny proces. Nie dziwi to, że naród który uciekł z więzienia-getta, stał się duchową arystokracją Europy. A zatem współczująca opieka dana przez Europę wykreowała nowa rasę arystokratów.

To miało miejsce kiedy europejska arystokracja feudalna uległa zniszczeniu z powodu emancypacji Żydów [dzięki rewolucji francuskiej].

Co dwa lata przyznaje się Nagrodę Coudenhove-Kalergi europejskiemu politykowi, który zrobił najwięcej dla przyspieszenia tego ludobójstwa i zniszczenia europejskich narodów. Laureatami tej nagrody są m.in.: Angela Merkel [2010] i Herman Von Rompuy [2012].

G Brock Chisholm, były dyrektor WHO, stwierdził: „Co muszą zrobić ludzie w różnych miejscach jest ograniczyć wskaźniki urodzeń i promować mieszane małżeństwa, to w celu utworzenia jednej rasy na świecie kierowanej przez władzę centralną”. Głównym celem tego  jest utworzenie grupy ludzi bez żadnej tożsamości etnicznej czy narodowej, i przez to żadnej spójności.

Ruch Pan-Europejski Kalergi-Coudenhove zainicjował w 1922 w celu realizacji tego diabolicznego planu  z pomocą B’nai Brith, żydowskiej rasistowskiej grupy międzynarodowej i zbrodniczego kultu. Jego książka nigdy nie miała szerokiego zasięgu i wydaje się, że nigdy nie przełożono jej na angielski (oryginalną niemiecką wersję można ściągnąć here.)

W prefacji do wydania z 1932, Kalergi szczegółowiej omówił swój plan kundlizacji i zamieścił wyraźne wezwanie do ludobójstwa białej rasy w Europie:

Dzisiejsze rasy i klasy stopniowo będą zanikać z powodu eliminacji miejsca, czasu i uprzedzenia. Euroazjatycko-negroidalna rasa… podobna z wyglądu do starożytnych Egipcjan, zastąpi różnorodność narodów… Zamiast niszczyć europejskie żydostwo, Europa, wbrew jej woli… zamieni Europę w mieszana rasę Azjatów i Murzynów… dzięki temu sztucznemu procesowi selekcji.

a

„Urodzony we Francji, wiele podróżował,

zmarł w wieku 90 lat koło Paryża. Dumny

obywatel zjednoczonej Europy którą zainspirował i pomógł stworzyć”.

Dumny obywatel skundlonego anty-narodu

zbudowanego na ludobójstwie ostatnich białych narodów na świecie.

 Jean Monnet (1888-1979)

Jean Monnet był głównym architektem UE. Urodził się w rodzinie żydowskich kupców i wczesne lata życia spędził na podróżach po Europie, udzielając pomocy braciom Żydom, napędzany nienawiścią do Europejczyków, zwłaszcza Niemców. Jako dorosły poświęcił życie promowaniu idei federacji Europy w celu zniesienia wszystkich granic i wszystkich różnych etniczności (z wyjątkiem, oczywiście, Żydów).

Nie wstydził się mówić o sobie jako „internacjonaliście” i udawał, że jego lojalność była do całej ludzkości, a nie jego konkretnego plemienia, a wszystko co robił realizowało ich inte-resy, nie innych.

Monnet i reszta międzynarodowych Żydów wymyślali przepisy prawne, które doprowadzą do realizacji ich rasistowskiego marzenia już w 1940. Pracowali nad różnymi przyszłymi głowa-mi państw [future Heads of State] żeby zrealizować ich cel, wywierając naciski na nich żeby przyjęli pomysł europejskiego super państwa, metodę nadal wyznawaną dzisiaj na uniwersytetach, gdzie obiecujących studentów  indoktrynuje się pro-unijnymi uczuciami, żeby kiedy zajmą stanowiska wpływu realizowali tę samą chorą politykę.

Karl Wolfgang Deutsch (1912-1992)

a

To jest europejski profil, tak? 

Karl Wolfgang Deutsch urodził się w żydowskiej rodzinie w Pradze, nazwisko 'Deutsch' to zniewaga prawdziwego narodu niemieckiego. Wychowany w nienawiści do Niemców przez matkę, która znana była z antyniemieckich działań w parlamencie i nienawiści do Narodowych Socjalistów.

Wyrzucony z uniwersytetu za działania antyniemieckie i później w życiu uczestniczył w tworzeniu ONZ  na konferencji w San Francisco w 1945. Powierzono mu dużą rolę w manipulowaniu opiniami studentów, dzięki stanowisku przewodniczącego różnych stowarzyszeń 'politologicznych'; nienawiść do nacjonalizmu była głównym tematem jego nauk.

Altiero Spinelli (1907-1986)

a

Altiero Spinelli to kolejny ojciec założyciel UE. Był członkiem Włoskiej Partii Komunistycznej i z Ernesto Rossi napisał  Ventotene Manifesto, który opowiada się za federacją Europy żeby uniemożliwić Niemcom zdobyć władzę. Manifesto był rzekomo o zapobieganiu wojnie, a w rzeczywistości o zmniejszeniu zdolności narodów europejskich do walki z rasistowską władzą żydowską, która miała przejąć kontynent.

Komunistyczny program Spinelli jest realizowany dzisiaj przez Spinelli Group, sieć wywrotowców kierowanych przez Żydów jak promujący pedofilię Daniel Cohen-Bendit i belgijski premier Guy Verhofstadt.

David Mitrany (1888-1975)

David Mitrany to rzekomy czołowy badacz teorii polityki i odpowiada za fałszywe wyjaśnienia dla środowiska akademickiego, dlaczego UE nadal rośnie pomimo stałego sprzeciwu krajów-członków. Jego specjalnością był 'funkcjonalizm', szkoła myśli promująca koncepcję iż narodami-krajami mają rządzić międzynarodowe agencje.

Ernst Bernard Haas (1924-2003)

a
Ernst Bernard Haas

Ernst Bernard Haas wyszedł z 'neofunkcjonalizmem', gdzie narody-kraje rozwiązują konflikty interesu poprzez dawanie jeszcze większej władzy grupom mniejszościowym i międzynarodowym agencjom.

Wierzył w osłabianie wszystkich państw narodowych żeby później je kontrolować:

„Jedną sprawą która jest pod wszystkim co zrobiłem… to warunki, w jakich państwo jak rozumiemy, je zanika, rozpada się, osłabia i zmienia”.

a

Żydowska UE? Nic nowego!

Ci ludzie kontrolowali debatę o UE od początku, proponując fałszywe i często wręcz nonsensowne wyjaśnienia powodu ustanowienia UE, razem z obietnicami zapobiegania wojny między europejskimi państwami-członkami.

Z pomocą swoich żydowskich grup lobbingowych, dręczyli i przekupywali mężów stanu do zgadzania się z nimi i indoktrynowali studentów swoimi kłamstwami poprzez kontrolę wszystkich czołowych stanowisk na uniwersytetach. Cała akademia UE jest kontrolowana przez takich Żydów, wyznających pomysły pokazane w 'Praktycznym idealizmie' z ostatecznym celem iż Żydzi będą rządzić skundloną i osłabioną rasą służebną, pozbawioną zdolności jednoczenia się i oporu.

Dzięki sposobowi ustanowienia UE, Europejski Parlament Żydowski [EJP] ma większą kontrolę nad krajami Europy niż ich własne narody.

Dzięki ich agresywnej samo promocji i zjednoczonemu frontowi przeciwko buntom, tym Żydom udało się całkowicie kontrolować dyskursy na uniwersytetach. Oni sami kreują 'czołowych naukowców', a potem robią wszystko by zapewnić że przyszli liderzy UE będą przez nich uczeni i będą trzymać się ich fałszywej przesłanki o założeniu UE i co miała osiągnąć.

Nie pozwala się na żadną dyskusję która nie zgadza się z wcześniej wymyślonymi pomysłami które naukowcy przekazują studentom. Oni dyktują sprawy o jakie można pytać i oni dyktują odpowiedzi.

a

Kongres Europejskich Żydów [EJP]

a

Dlaczego nigdzie nie ma żadnego kongresu Białych?

UE ustanowiono celowo po to żeby grupom mniejszościowym i organizacjom ponadnarodowym dać nadmierny wpływ na zarządzanie narodami. To promowano jako sposób zapobiegania wojnom między państwami-członkami i prześladowaniami mniejszości, ale co to oznacza to że grupy takie jak Europejski Parlament Żydowski i Kongres Europejskich Żydów  miały większy wpływ na aparat ustawodawczy niż same państwa. Od początku wymyślono żeby zapobiec jakiejkolwiek odpowiedzialności, dokładnie tak jak ich prototyp – komunizm – który też obejmował kolektywizację przemysłu i zasobów w ramach monopolu państwa kontrolowanego przez Żydów.

a

Brak zaufania do EU

% obywateli raczej nie ufających UE jako instytucji

Polska / Włochy / Francja / Niemcy / Brytania / Hiszpania

Pomimo ciągłego oporu ze strony obywateli UE, zanim jeszcze powstała, politycy nadal ją wspierali. To może być tylko z powodu nieustannego lobbowania jakie dostają w imieniu żydowskich 'czołowych naukowców' i kapitanów przemysłu którzy są jedynymi ludźmi odnoszącymi korzyści.

Może być tylko jeden powód dlaczego ideę UE dalej promowano, pomimo stałej nienawiści do niej narodu: Żydzi, bo nawet zanim zaistniała Żydzi promowali ją i omawiali sposoby jej wprowadzenia. Mając kontrolę świata akademickiego, mogli wepchnąć jej fałszywe przesłanki w umysły studentów i dzięki swoim grupom lobbingowym mogli zbajerować polityków. Najbardziej gorliwych w ludobójstwie nagradzali hojnymi nagrodami i wyróżnieniami.

Gdyby nie było Żydów w instytucjach udających Europejczyków i udających iż chcą najlepiej dla swoich państw, to ich pomysły postrzegano by takimi jakie są, nic mniej niż ludobójstwo jedynego uzdolnionego wroga Żydów: Białego Europejczyka.

Źródło: http://www.dailystormer.com/the-genocidal-eu-plot-and-the-jews-behind-it/

Komentarz czytelnika – note from a reader, matt –

17.000 muzułmańskich najeźdźców w Niemczech oskarżają ŻYDÓWKĘ Angelę Merkel bo nie mogą sprowadzić swoich sióstr, braci, żon, tłumów dzieci, ojców w pierwszych 2 latach.

2

Upokorzenie Merkel: Tysiące uchodźców witanych przez Angelę z otwartymi ramionami teraz ją OSKARŻA.

TYSIĄCOM imigrantów udało się oskarżyć Angelę Merkel o nie przyznanie im statusu uchodźców.

My ŻYDZI wymyśliliśmy 'rewolucję feminis-tyczną' żeby zmniejszyć wskaźnik urodzeń białych chrześcijan poprzez przekonanie bia-łych kobiet do pracy i bycia 'silnymi'. Naszym celem jest ludobójstwo białej rasy i białego chrześcijaństwa z powierzchni ziemi ZASTĘPUJĄC ich brązowymi muzułmanami. Każdego białego przeciwnego temu nazywamy 'islamofobicznym rasistą'.

Tylko w ciągu 1 roku sprowadziliśmy 1.5 mln młodych muzułmańskich mężczyzn, którzy sprowadzą swoje duże rodziny i za kilka lat będzie ich 15 mln!!

Problem polega na tym, że Żydzi nigdy nie są uczciwi. Oni chcą mordować Europejczyków ale nie mogą powiedzieć tego otwarcie, dlatego najmądrzejsi Żydzi siedzą za kulisami próbując wymyślić jak tego dokonać bezkarnie.

Dlatego teraz Żydzi postanawiają sprowadzić muzułmańską armię do białych narodów, rozpoczynając od ich najbardziej znienawidzonych ludzi – Niemców, i nazywają to wysiłkiem humanitarnym i potępiają każdego kto ośmieli się wypowiadać przeciwko, jako pozbawionego współczucia złego rasistę.

Słowa tych Żydów powinny być jak spływająca po kaczce woda i nie do pomyślenia, ale dla prostych i oszukanych mas, którym Żydzi prali mózgi od dzieciństwa, to staje się przeszkodą.

Słabo myślący i prości z naszych ludzi zostali tak bardzo wyprani z mózgów, że samo prze-trwanie i ratowanie waszej kultury, waszego narodu i waszych dzieci przyjmują jako zło.

3

ŻYDZI zastępują Niemców muzułmanami

Niemcy wyjeżdżają „tłumnie”

– Ponad 1.5 mln Niemców, wielu z nich wykształconych, opuściło Niemcy w ostatniej dekadzie.

– Niemcy mierzą się z mnóstwem przestępczości imigrantów, łącznie z epidemicznymi gwałtami i atakami seksualnymi. Masowa migracja przyspiesza też islamizację Niemiec. Wielu Niemców wydaje się tracić nadzieję o przyszłym kierunku ich kraju.

– „Jesteśmy uchodźcami… nie chcemy żyć w tym samym kraju z wami. Wy możecie, i uważam że powinniście, opuścić Niemcy. I zabierzcie ze sobą, proszę, Saksonię i Alternative for Germany (AfD)… Dlaczego nie wyjeżdżacie do innego kraju? Mamy was dosyć!” – Aras Bacho, 18-letni imigrant w Der Freitag, październik 2016.

– Agent nieruchomości w mieście koło jeziora Balaton, popularnej destylacji turystycznej w zachodnich Węgrzech, powiedział że 80% Niemców przeprowadzających się powołuje się na kryzys migracyjny jako główny powód ich pragnienia wyjazdu z Niemiec.

Nie bądź rasistą, uznaj iż staniecie się mniejszością w następnych 25 latach.

Żydzi pokonali naturalny mechanizm samo przetrwania, który Bóg dał każdemu człowiekowi.

Dzieci diabła siedzą na peryferiach, żądając i śpiewając, że nasze dzieci się zabijają.

Naturalną daną przez Boga reakcją byłoby wezwanie do broni przeciwko tym morderczym Żydom, i oni zapłacą fleciście.

4

„Cel zniszczenia białej rasy jest, na powierzchni, tak pożądany, że niektórym trudno jest uwierzyć, że to może wywołać jakiś opór inny niż ze strony oddanych białych rasistów…

Nie popełniajcie tu błędu: zamierzamy walić w martwych białych mężczyzn, i żywych, i w kobiety też, aż struktura społeczna znana jako 'biała rasa' zostanie zniszczona”.

Prof. Noel Ignatiev: Harvard Magazine, wrzesień-październik 2002

ŻYDZI za unicestwieniem białej rasy

Multikulturowość

 

5

Jak Europa stała się EURABIĄ

Tłum. Ola Gordon

Źródło: http://smoloko.com/?p=14006

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.