Ludobójcze Plany Kaufmana i Hootona Dla Niemiec Stały Się Rzeczywistością Dla Całej Zachodniej Europy

Przeczytaj także: Czym jest “polityczna poprawność” [PP]?

Od czasu końca II Wojny Światowej, kontynent Europejski a w szczególności narody Europy Zachodniej, zostały poddane dewastującemu atakowi na bezprecedensową skalę, który doprowadzi rdzenne Europejskie populacje do stawania się mniejszościami w ziemiach ojczystych swoich przodków przed końcem tego stulecia.

a

Jaki jest motyw dla tego demograficznego ludobójstwa Europejskich narodów? Dlaczego jest koniecznym całkowicie zniszczyć w sposób nieodwracalny rasowy i kulturowy skład całego kontynentu i rasy ludzi?

Odpowiedź można dostrzec w rozpowszechnionych planach ludobójstwa narodu niemieckiego napisanych przez Teodora Kauffmana (żyda w książce pod tytułem „Niemcy muszą zginąć” napisanej w 1940 roku, rok przed wkroczeniem Ameryki do udziału w Drugiej Wojnie Światowej. I przez Ernesta Hootona w artykule zatytułowanym „Rasa wojny wyodrębniona z Niemców”.

Przeczytajcie co następuje zaczerpnięte z Marka Webera:

‚Plan podobny do Kaufmana (Niemcy muszą zginąć) został wyemitowany w czasie lat wojny przez znaczącego amerykańskiego antropologa. W artykule zatytułowanym „Rasa wojny wyodrębniona z Niemców” w postmodernistycznym dzienniku New York Daily z 4. stycznia 1943 rou, Ernest Hooton wyłożył „egzogeniczny” plan, który by „zniszczył niemiecki nacjonalizm i agresywną ideologię podczas zachowywania i utrwalania pożądanych biologicznych i socjologicznych zdolności Niemców” (patrz także: Benjamin Colby ‚To było słynne zwycięstwo”, wyd. 1974, str. 131).

a

Okładka w/w dziennika:

Co zamierzamy zrobić z Niemcami? Odpowiedzi Dorothy Thompson, Franza Boasa, Alberta Einsteina, Ernesta Hootona

a

Propozycja profesora Uniwersytetu Harvarda wzywała do genetycznej transformacji narodu niemieckiego poprzez zachęcanie swatania niemieckich kobiet z nie-niemieckimi mężczyznami, którzy byli by sprowadzani do kraju w dużych liczbach, i niemieckich mężczyzn, siłą przetrzymywanych poza Niemcami z nie-niemieckimi kobietami. Dziesięć do dwunastu milionów niemieckich mężczyzn zostało by oddelegowanych do robót przymusowych pod sojuszniczym dozorem w krajach poza Niemcami do odbudowania ich gospodarek. „Cele tej wagi,” pisał Hooton, „uwzględniają redukcję liczby urodzin ‚czystych’ Niemców, neutralizację niemieckiej agresywności poprzez kojarzenia i wynarodawiania zindoktrynowanych jednostek.”

Plan ten, zakładał Hooton, wymagałby przynajmniej 20 lat do zostania wprowadzonym w życie. „Podczas tego czasu”, kontynuował, „zachęcać także imigrację i osiedlanie się w niemieckich regionach nie-niemieckich nacjonalistów, szczególnie płci męskiej.”

W dekadach od końca II Wojny Światowej, coś z ducha planów ludobójstwa Kaufmana i Hootona wydaje się przejawiać w niemieckiej populacji i politykach imigracyjnych. Od porażki narodu w roku 1945 poziom urodzeń w Niemczech spadł do poniżej poziomu zastępowania pokoleniowego, miliony rasowo i kulturowo obcych imigrantów były witane jako osiedleńcy w Niemczech, liczba dzieci wymieszanej etniczności ostro wzrosła, a etniczno-kulturowy charakter większości kraju się zmienił, w szczególności w dużych miastach’ – Mark Weber.

a

Nie wymaga zbyt wiele zdrowego rozsądku i świadomości aby zdać sobie sprawę, że to psychotyczne żydowskie życzenie o ludobójstwie całego narodu jest rozgrywane nie tylko przeciwko Niemcom, ale przeciwko całej Europie Zachodniej i Ameryce. Masowa imigracja z nie-europejskich narodów i jednoczesny wysoko poziom urodzeń w tych populacjach wśród Europejskich narodów drastycznie zmieniły rasowy i kulturowy obraz większości naszych miasteczek i miast. To wszystko zostało zaprojektowane a motywem jest zniszczenie rasowej lojalności i rasowej świadomości Europejskich narodów, które historycznie są gospodarzem żydowskiej działalności wywrotowej wśród narodów i kultur.

Nie tylko niemieckiego nacjonalizmu obawiali się żydzi i chcieli go zniszczyć. To Europejski nacjonalizm, zbiorowa Europejska rasowa tożsamość, które chcieli zniszczyć, identyfikacja z grupą, którą Europejczycy mieli w swoich własnych narodach, która trzymała ich odpornymi na żydowską infiltrację.

Żydzi boją się i gardzą silnymi i homogenicznymi Europejskimi narodami, nienawidzą naszych tradycji, naszego dziedzictwa, historii i narodów, nienawidzą Europejczyków za identyfikowanie się Europejczykami i rozumienia naszych specyficznych interesów jako Europejczyków. Widzą Europejskie narody jako ich największe nemezis, ponieważ historycznie nie popieraliśmy żydowskiego ataku na ten sposób życia.

Nie zapominajmy, że ci ludzie zostali wyrzuceni z ponad stu europejskich narodów w czasie długiej historii z dokładnie tego samego powodu, z jakiego dzieje się to dzisiaj, tzn. z powodu bycia zewnętrzną dla gospodarza grupą zamierzającą obalać narody i kulturę od środka w celu kontrolowania i niszczenia ich, czyniąc mniejszym zagrożeniem dla żydowskiej hegemonii.

Ta rzeczywistość oczywiście zawsze nazywana jest antysemityzmem, żydowskie zachowanie nigdy nie jest uznawane za powód do wrogości wobec żydowskiemu narodowi na zachodzie. Wina zawsze jest zrzucana na „złego Europejczyka” i jego „dziedziczny antysemicki rasizm”.

Żydowscy intelektualiści starali się wyjaśniać to poprzez mówienie, że struktura tradycyjnej rodziny była prekursorem antysemityzmu, mówili, że „osobowość autorytarna” stworzyła potrzebne dla powstania faszyzmu i antysemityzmu warunki. Ten pseudonaukowy nonsens nigdy nie był rzutowany na żydowską społeczność czy żydowską rodzinę, to europejska chrześcijańska rodzina była celem tej fałszywej nauki, która została zaprojektowana, aby uczynić patologią cała grupę, która była wroga dla żydów jako wywrotowej i wrogiej zewnętrznej grupy. Ta fałszywa nauka była po prostu metodą psychologicznej i etnicznej wojny przeciwko europejskim narodom, na którą wielu niestety dało się nabrać.

Niemcy, które były świadkiem dekadenckiej żydowskiej dominującej kultury (republika Weimarska) pozbyły się rakotwórczych komórek, które zatruwały ich społeczeństwo od środka. Odzyskały kontrolę nad swoimi instytucjami kultury, mediami i wydawnictwami. Niemcy wykopali żydowskich bankierów, którzy plądrowali kraj podczas gdy niemiecki naród umierał z głodu w następstwie I Wojny Światowej i umyślnie paraliżowali Traktat Wersalski. Żydzi zostali rozpracowani a niemiecki nacjonalizm nie pozwolił im dłużej na dyktowanie i niszczenie narodu niemieckiego.

Ton „Niemcy muszą zginąć” wynika z osoby, która reprezentuje konkretną grupę (żydów) i która próbuje przekonać świat przez nieustanną propagandę i kłamstwa, że niemiecki naród byli żądni krwi, szaleni, którzy nigdy nie przestawali ‚prowadzenia wojny’ dopóki oni i naród niemiecki nie zostali by zniszczeni, „nie tylko w fantazji, ale faktycznie”.

Powód tej narracji jest oczywisty, żydowski autor i grupa, którą reprezentował, chcieli wzbudzić anty-niemiecką histerię na czas wkraczania Ameryki w wojnę. Chcieli usprawiedliwić w umysłach mas, że ludobójstwo niemieckiego narodu było czymś żywotnym i potrzebnym w celu osiągnięcia długoterminowego pokoju i stabilności rodzaju ludzkiego. W rzeczywistości jednak żydzi po prostu chcieli naszkicować swojego wroga w tak złym świetle, jak to możliwe, aby każde i wszelkie środki do pokonania ich były wyłożone na stół, a wszystkie środki na stole do zapobieżenia przed kiedykolwiek ponownym powstaniem uwzględniały sterylizację i ludobójstwo.

Nigdy nie były wspominane troski Niemców, nigdy nie były wspomniane prawdziwe powody antyżydowskich uczuć. Myślicie, że Niemcy jednego dnia tak po prostu zwrócili się przeciwko żydom i odzyskali kontrolę nad swoim krajem bez jakichkolwiek powodów. Żydzi tacy jak Kaufman sprawiliby, że uwierzylibyście, że naród niemiecki był dziedzicznie pożądliwy wojny i nie miał powodów, aby być tak krytycznym i wrogim wobec żydów.

Teodor Kaufman był żydowskim ekstremistą, mówił o wojnie i agresji ‚obecnej w sercu i duszy niemieckiego narodu’. Zamierzał przedstawiać siebie jako przemawiającego jako Amerykanina, jednak jeśli posiadasz wiedzą na temat żydów wiesz, że w tej książce przemawiał jako żyd i próbował wzniecić anty-niemiecką nienawiść. Mówił także o amerykańskim żołnierzu, któremu obiecano, że już nigdy nie będzie musiał walczyć kolejnej wojny przeciwko Niemcom. Nazywał on ich ‚naszymi żołnierzami’, tak jak by naprawdę się przejmował chociaż jednym amerykańskim żołnierzem. Obawy Kaufmana były żydowskimi obawami, nie amerykańskimi czy europejskimi.

Kiedy patrzymy na Zachodni świat dzisiaj, na to w jaki sposób byli przedstawiani Niemcy wcześniej, po II Wojnie Światowej przez żydów, tak my wszyscy biali Europejczycy jesteśmy przedstawiani teraz. Niemcom przypięto etykietę agresywnych handlujących wojną ludzi, którzy potrzebowali być zniszczeni, tak samo biali Europejczycy dzisiaj są zbiorowo etykietowani jako ‚rasistowscy imperialiści’, ‚antysemici’, ‚faszyści i naziści’ (ich wyobrażenie), którzy popełnili zbrodnię po zbrodni przeciwko ludzkości i z tegoż powodu powinni być zniszczeni przez masową imigrację i mieszanie. Przeczytajcie „Niemcy muszą zginąć” albo plan Hootona dla Niemiec, a zdacie sobie sprawę, jak podobnie brzmi ta retoryka.

Dekadencja weimarska przybyła na Zachód w rezultacie tej samej niszczącej kulturę grupy, która przyniosła ją do Niemiec lat 20tych XX wieku. Masowa imigracja została przyniesiona wam przez tych samych ludzi, prawa przeciwko nienawiści aby was uciszyć zostały zabezpieczone jako prawo na rozkaz tych samych grup. Można by wymieniać i wymieniać. To co uczynili Niemcom robią dzisiaj nam wszystkim, Niemcy mieli po prostu czelność się im przeciwstawić. W rezultacie Niemcy już nigdy nie były takie same ze względu na sojusz sił kapitalistów i komunistów, którzy połączyli się w celu zniszczenia Niemiec i narodu niemieckiego. Naród niemiecki, jak i inne narody Europejskie, są dzisiaj praktycznie zniszczone. Czy to jest wygrana nas Europejczyków za zabijanie milionów naszych własnych rasowych braci i sióstr w wojnie, która nie była w interesie Europejczyków, ale w interesie międzynarodowego żydostwa?

‚Niemcy muszą zginąć’ obecnie mogła by być równie dobrze ‚Europa musi zginąć’. To ta sama idea, której chcieli dla Niemiec, a zrobili nam wszystkim. Kaufman powiedział, że aby zakończyć wojnę na zawsze, pewne kary muszą być wymierzone, tzn. całkowite zniszczenie Niemiec, powiedział, że ‚wielka zmora została by usunięta ze świata’, i że powstało by z tego ‚większe dobro’. Ten sam język jest stosowany dzisiaj przez żydów i postępowców. Mówią, że ‚rasizm’ powinien być zniszczony, że białą rasa musi zostać zniszczona i że większe dobro dla świata nadejdzie bez białych jako większości w ich własnych ziemiach ojczystych.

W tym szczególnych czasie w historii, to Niemcy powstali i usunęli żydów z wpływowych pozycji, które piastowali podczas okresu weimarskiego. Żydzi dobrze zdali sobie sprawę, że ich dominacja w Niemczech dobiegła końca, ubiegali się o wpływy w innych krajach, aby stworzyć Wojnę Światową, w której Niemcy zostały zniszczone na zawsze przez siły żydowskiego kapitalizmu i żydowskiego komunizmu. Metody, o których mówiono, o zniszczeniu Niemiec na zawsze, tzn. masowa imigracja nie-niemieckich mężczyzn do Niemiec w celu mieszania się z niemieckimi kobietami, i w ten sposób ‚wykrzewianie napięć wojennych i rasy’, są czymś, co myślę że zdecydowali, że było konieczne dla całej Europy, którą uważają za jedyną potencjalną przeszkodę w ich dążeniu do dominacji nad światem. Byłby to zaskakujący zbieg okoliczności, gdyby plany Kaufmana i Hootona dla Niemiec nie grały roli w Europie, jaką widzicie dzisiaj.

Europejczycy w roku 2015 jako całość są Niemcami z roku 1945, dzisiejsza Europa reprezentuje wizję, jaką mieli dla Niemiec w późnych latach dekady 1930 i 1940. Ernest Hooton wyłożył „egzogamiczny” plan, który „zniszczył by niemiecki nacjonalizm”, czyż nie to samo się nie przekłada na dzisiejszą Europę i zachodnią cywilizację jako całość? Czy jest to tylko zbieg okoliczności? Myślę, że nie.

Masowe promowanie rozwiązłości międzyrasowej to nie jest zbieg okoliczności, otwieranie naszych granic dla Afryki i Azji to nie jest przypadek, ciągłe negatywny i słaby stereotyp białego mężczyzny w medialnych kampaniach reklamowych i filmie to nie jest zbieg okoliczności, wrastający poziom wymieszania populacji to nie jest zbieg okoliczności. Już mówili o robieniu tego Niemcom lata temu zanim granice zostały otwarte.

Poniżej cytaty z wpływowych żydów, którzy chełpią się tym, co zrobili:

Earl Raab, główny dyrektor honorowy Instytut Żydowskiego Rzecznictwa na Perlmutter, wspólnik ADL (Ligi Przeciwko Zniesławieniu założonej przez żydomasonerię B’nai B’rith) i pisarz dla żydowskiego Biuletynu San Francisco, napisał:

„Dopiero po II Wojnie Światowej prawo imigracyjne zostało dramatycznie zmienione tak, aby wyeliminować taką dyskryminację. Jednym z pierwszych dowodów na swoje polityczne wyprzedzanie epoki było to, że żydowska społeczność miała wiodącą rolę w oddziaływaniu na te zmiany.”

Raab kontynuuje świętowanie nadchodzącego mniejszościowego statusu białych w Ameryce. Gdy to się już stało, już wypatruje „konstytucyjnych ograniczeń” (restrykcji wolności wypowiedzi?):

„Biuro Analiz właśnie doniosło że około połowa amerykańskiej populacji będzie wkrótce nie-biała albo nie-europejska. I będą to obywatele amerykańscy. Przeważyliśmy punkt, w którym nazistowsko-aryjska część będzie zdolna do przetrwania w tym kraju.”

„Odżywialiśmy amerykański klimat opozycji do etnicznej bigoterii przez niemal pół stulecia. Ten klimat nie jest jeszcze doskonały, ale heterogeniczna natura populacji ma tendencję do uczynienia go nieodwracalnym i czyni nasze konstytucyjne ograniczenia przeciwko bigoterii bardziej praktycznymi niż kiedykolwiek.”

Czy to zbieg okoliczności, że gdziekolwiek na ziemi jest biała większość, jest ona ścigana przez oszustwo różnorodności z ludobójczym zamiarem? Ameryka, Kanada, Australia, Nowa Zelandia razem z państwami Zachodniej Europy są obierane na cel przez demograficzny terroryzm wrogą żydowską grupę zewnętrzną, która stanowi potężną i wpływową mniejszość w naszych krajach.

Jeśli taka książka jak „Niemcy muszą zginąć” istniałaby dzisiaj i byłaby napisana przez Europejczyków o żydach, to została by zakazana tak jak psychotyczna nienawiść, którą można w niej znaleźć. Autor bez wątpienia zostałby wtrącony za kraty i napiętnowany jako pewnego rodzaju umysłowo niestabilny neonazistowski nienawidzący żydów antysemita. Napisanie książki o niszczeniu państwa i narodu niemieckiego, mówienie o sterylizowaniu ich w jakikolwiek sposób, nie jest postrzegane jako coś, co powinno zostać skrytykowane. Książka był podżeganiem do popełnienia ludobójstwa i jeśli spojrzeć na Niemcy obecnie, i wiele innych zachodnio-europejskich krajów, to słowa, które zostały tam napisane są dzisiaj odgrywane w całym białym świecie.

Przeczytajcie „Niemcy muszą zginąć” w linku poniżej i zobaczcie na własne oczy, jak patologiczna jest nienawiść żydów do narodu niemieckiego, który ośmielił się przejąć kontrolę nad swoim krajem i naprawić zło Traktatu Wersalskiego.

http://www.ihr.org/books/kaufman/perish.shtml

W roku 1944 została napisana kolejna książka, która broniła masowego psychologicznego prania mózgów narodu niemieckiego. Nosiła tytuł „Co zrobić z Niemcami” i została napisana przez Louisa Nizera.

a

Nizer był zamożnym żydowskim prawnikiem z Nowego Yorku i jednocześnie kolegą Teodora Kauffmana i Henry’ego Morgenthau, Sekretarza Skarbu Federalnej Republiki Niemiec i autorem planu Morganthau. Nizer był zwolennikiem całkowitego prania mózgów narodu niemieckiego, przekształcenia ich w ugodowych zombie jeśli wolicie.

Przeczytajcie poniższe przytoczenia z oficjalnej „Dyrektywy na rzecz re-edukacji” z roku 1945:

„Re-edukacja będzie obowiązkowa zarówno dla młodych jak i starszych, i nie może być ograniczania do pomieszczeń klasowych. Powinniśmy wykorzystywać dużą potęgą przekonywania, która idzie w parze z dramatyczną prezentacją w jej służbie – filmy mogą być używane tutaj w celu osiągnięcia najlepszego efektu.

Powinniśmy wykorzystywać najlepszych autorów, producentów i gwiazdy pod auspicjami ‚Międzynarodowego Uniwersytetu’ do zekranizowania nieskończonego zła nazizmu i przeciwstawić to zło prostemu pięknu Niemiec, które już nie ma obsesji na punkcie marszów i strzelania.

Filmy będą miały misję tworzenia atrakcyjnego obrazu demokracji.

Dodatkowo, audycje radiowe będą używane w celu przenikania niemieckich domostw formalnymi wykładami i nieformalnymi dyskusjami.

Niemieccy autorzy, dramatycy i publicyści powinni zostać zobowiązani do ciągłego sprawdzania, także przez ten ‚Międzynarodowy Uniwersytet’, jako że wszyscy oni są nauczycielami. Niedemokratyczne publikacje muszą oczywiście być tłumione od samego początku.

Dopiero, kiedy niemieckie myślenie zostanie wyprowadzone na prostą, demokratyczne ideały powinny pozwolić na przeciwne poglądy, gdy będziemy przekonani, że ten nazistowski wirus został wyeliminowany. W ten sposób uzyskamy nietykalność na przyszłość.

Proces re-edukacji musi przeniknąć całe niemieckie społeczeństwo. Podczas ich czasu wolnego, klasy pracujące powinny także otrzymywać proste lekcje demokracji. Letnie wypady i popularne wydarzenia edukacyjne mogą pomóc w osiągnięciu tego.

Wielu niemieckich wojennych więźniów pozostanie w Rosji po zakończeniu wojny- nie dobrowolnie oczywiście, ale dlatego, że Rosja potrzebuje ich pracy. Jest to zupełnie zgodne z prawem i zmniejsza niebezpieczeństwo, że powracający więźniowie mogą uformować zalążek nowego ruchu narodowego. Nawet jeśli nie życzymy sobie przetrzymywania niemieckich więźniów po wojnie, powinniśmy ich zesłać do Rosji.

‚Międzynarodowy Uniwersytet’ zapewnie najlepszy środek do monitorowania i kontrolowania szczegółów niemieckiego systemu edukacji, włączając szkoły, plany lekcji, wybór nauczycieli i podręczników- w skrócie wszystkich pedagogicznych instytucji i materiałów. Dodatkowo, potrzebujemy ‚wyższego dowództwa’ dla naszej re-edukacyjnej ofensywy.

Szczególnie uzdolnieni niemieccy studenci powinni dostać szansę na dalszą edukację w naszych szkołach; powinni potem wrócić do Niemiec jako nauczyciele i założyć nową demokratyczną tradycję, która łączy się z poczuciem międzynarodowego obywatelstwa.

Kiedy tylko jest to możliwe, ich profesorowie powinni być liberalni i demokratyczni. Interwencja ‚obcokrajowców’ powinna mieć efekt agitacyjny i musi być utrzymana na minimalnym poziomie, ale nie powinna spowodować utraty naszej kontroli.

Każdy wyobrażalny rodzaj demokratycznego wpływu powinien być wykorzystywany w służbie re-edukacji. Odnosi się to do wysiłków kościołów, filmów, teatru i radia jak również prasy i związków pracy.

Re-edukacja powinna mieć miejsce w służbie wojskowej. Od każdego Niemca powinno być wymagane uczestnictwo, tak jakby byli uprzednio powołani do służby.

Spadło na nas zadanie ochrony światowego pokoju i wolności.

Ta wolność narodziła się na górze Synaj, położona w kołysce w Betlejem, spędziła swoją wczesną młodość w Anglii, a której nauczycielem był Francja. To wolność, która spędziła młodzieńcze męstwo w Stanach Zjednoczonych, wolność, której przeznaczeniem jest rozpowszechnić się na cały świat- jeśli wykonamy swą powinność.”

Te powyższe ‚dyrektywy’ mogłyby być z łatwością zastosowane do dzisiejszego Zachodu, ‚międzynarodowy uniwersytet’ piorący mózgi narodom Zachodu do przyjęcia ich własnego ludobójstwa.

List opublikowany przez Miami News 12. lipca 1938 roku, zatytułowany ‚Wytępienie Niemców’ zakładał, że:

„Nic poza niemal całkowitą eksterminacją prymitywnych białych zapewni pokój na ziemi i dobrą wolę względem ludzi.”

a

We wrześniu 1944 roku francuski duchowny oświadczył z ambony:

„Co pozostaje do zrobienia, to zabić każdego Niemca.”

„Nie może być rozróżnienia między żołnierzami a cywilami w niszczeniu mężczyzn, kobiet i dzieci.”

Wierni wznieśli aplauz.

a

Te ludobójcze idee, które dzisiaj zostały wdrożone do realizacji na białych gdziekolwiek się znajdują, były długo planowane. Biali, którzy się identyfikują jako biali, i którzy są lojalni dla swojej rasy i narodu, są teraz podstawowym nieprzyjacielem żydów, ponieważ biali, którzy są lojalni dla rasy i narodu nie dostosowują się do żydowskiej agendy, która dominuje i obala rasę i naród od wewnątrz a zatem są przeszkodą dla tych celów, która musi być usunięta, zniszczona przez masową imigrację, mieszanie etniczne i kulturowy marksizm.

a

Jeśli spojrzymy na spadający poziom urodzeń, to może być to uznane za formę sterylizacji Europejskich narodów. Promocja mentalności feminizmu i karierę nad rodzinę wspierana prze żydowskie feministki miała dziesiątkujący wpływ na białą rodzinę. Nieustanne promowanie mieszania ras prowadzone przez żydów również miało znaczny wpływ na poziom urodzeń wśród białych.

a

Biali Europejczycy zostali doprowadzeni do wiary, że masowa imigracja ludzi z trzeciego świata do ich ojczyzn była czymś, czego nie da się zatrzymać, że to naturalne przemieszczanie się populacji, że to była ewolucja. Większość Europejczyków osunęła się w te kłamstwa, wpadła w oszustwa, że są ubogacani, że rasa to konstrukcja społeczna, że wszyscy jesteśmy imigrantami etc. Wszystkie te kłamstwa zostały wymyślone przez żydowskich akademików i narzucane przez użytecznych sługusów idiotów gojów, którzy nie potrafili dostrzec, że są rozgrywani i używani w celu poczynienia postępów w realizacji konkretnych żydowskich interesów.

Jeżeli Europejczycy nie otworzą oczu na te fakty i to wkrótce, to ludobójcze tendencje tych ludzi staną się rzeczywistością.

Masowa imigracja to podpisane przez żydów Upoważnienie Śmierci dla Europejskich narodów.

Źródło: https://smashculturalmarxism.wordpress.com/2015/02/03/genocidal-kaufman-and-hooton-plans-for-germany-became-the-reality-for-all-of-western-europe/

Tłum. Work Buy Consume Die

P.S. Suplement:

Udostępnij!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *