Strona główna > Polska > LIST OTWARTY W SPRAWIE OBECNOŚCI WOJSK AMERYKAŃSKICH W POLSCE

LIST OTWARTY W SPRAWIE OBECNOŚCI WOJSK AMERYKAŃSKICH W POLSCE

My niżej podpisani – polskie organizacje społeczne i mieszkańcy Warszawy – w 72. Rocznicę  Wyzwolenia Stolicy Polski spod okupacji niemieckiej, wyrażamy swoje obawy i sprzeciw  wobec wprowadzenia i rozlokowania wojsk  Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na terytorium naszej Ojczyzny. Obecność obcych wojsk na terytorium naszego kraju zawsze w historii była symbolem pozbawiania Polaków rzeczywistej Niepodległości i pełnej Suwerenności.  Dziś obecność obcych wojsk na polskim terytorium stanowi zagrożenie naszego pokojowego bytu i niesie groźbę wciągnięcia nas, pod flagą NATO, w konflikt z naszymi sąsiadami w imię nie polskich interesów.

a

Bieg historii wskazuje, że USA od dwóch wieków realizuje politykę prowadzenia działań zbrojnych poza granicami swego kraju. Równocześnie za sprawą USA wybuchały i wybuchają wojny w różnych zakątkach globu ziemskiego. To jest podstawą ich dzisiejszej imperialnej potęgi. Wszędzie poza terytorium USA żołnierze amerykańscy strzegą wyłącznie interesów amerykańskiego kapitału i amerykańskiej racji stanu, a nie kraju do którego wkroczyli. Tam gdzie pojawiają się amerykańscy żołnierze, wcześniej lub później  dochodzi do krwawych lokalnych wojen, rzekomo „w obronie demokracji”. Na przykładzie krajów bałkańskich, Iraku, Libanu, Afganistanu, Syrii, widać, że także w ostatnich latach, rezultatem  obecności wojsk USA w innych krajach zawsze są  miliony zabitych i okaleczonych ludzi oraz potworne zniszczenia dóbr materialnych – lecz nigdy amerykańskich.

Nie chcemy w Polsce  powtórki z Bałkanów. Nie chcemy być kolejnym krajem, w którym Amerykanie wprowadzają siłą swoje „demokratyczne” porządki, swój ład i swoje zwyczaje oparte na bezwzględnym wyzysku ludzi pracy,  poprzedzając  je obecnością swoich wojsk. Nie wierzymy w skuteczność obrony Polski przez Amerykanów, gdyż w przeszłości mieliśmy już smutne doświadczenia z wywiązywania się ówczesnych Sojuszników z przyjętych zobowiązań wobec Polski, w tym Stanów Zjednoczonych. Pamiętamy, że decyzje tzw. Wielkiej Trójki, jakie zapadły na konferencjach w Teheranie i  Jałcie w latach 1943 i 1945, były bez zastrzeżeń akceptowane przez Rząd USA i nie uwzględniały interesów Polski, mimo że byliśmy wówczas liczącym się państwem walczącym z Niemcami. Właśnie wówczas zostaliśmy sprzedani przez naszych sojuszników z USA, którzy kierowali się wyłącznie swoimi, egoistycznymi  interesami. Jesteśmy przekonani, że zrobią to ponownie jeżeli  będzie to leżało w ich interesach.

O własny potencjał obronny powinniśmy zadbać sami. Amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa, wyrażane poprzez instalowanie własnych wojsk na terytorium naszej Ojczyzny, to czysta iluzja, to slogan pozbawiony  realnej wartości albowiem wbrew propagandowej retoryce dziś Polsce nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. Nie zgadzamy się, aby nasza Ojczyzna – Polska, stała się kolejną ofiarą amerykańskiej imperialnej polityki, amerykańskiego ekspansjonizmu. Nie chcemy, by tragiczną prawdą okazał się powtarzany obecnie w Polsce sarkazm, że „USA zamierza bić się z Rosją o Ukrainę do ostatniego polskiego żołnierza”.

Sygnatariuszami „Listu otwartego” są:

(1) organizacje kombatanckie i społeczne:

 • Krajowa Rada Kombatantów Wojska Polskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych,
 • Zarząd Rejonowy ZKRPiBWP Warszawa-Praga Północ,
 • Rada Krajowa Środowiska Polaków Byłych Żołnierzy Armii Radzieckiej Związku Kombatantów RP i BWP,
 • Rada Krajowa Żołnierzy Armii Ludowej przy ZG ZKRPiBWP,
 • Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej,
 • Komitet Budowy Pomnika Ofiar Obozu KL Warschau,
 • Społeczny Komitet Obrony Symboli Pamięci Ofiar Wojen,
 • Warszawski Komitet Antywojenny,
 • Stowarzyszenie Żołnierzy Zawodowych W Stanie Spoczynku i Rezerwy oraz Ich Rodzin,
 • Ruch Odnowy Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Ruch Suwerenność Narodu Polskiego,
 • Obóz Wielkiej Polski,
 • Bractwo Świętego Stanisława,
 • Okręg Warszawski Polskich Drużyn Strzeleckich,
 • CSLI Lazarus Union,
 • Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku;
 • osoby indywidualne:
 • Żołnierz Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej pod dowództwem Jana Piwnika „Ponurego” w Okręgu Kielecko-Radomskim AK „Jodła” i Batalionów Chłopskich pod dowództwem Jerzego Madeja w Obwodzie Koneckim na Kielecczyźnie,
 • Oficerowie Wojska Polskiego rezerwy i w stanie spoczynku,
 • Emeryt Policji,
 • Syn reżysera Bohdana Poręby

„List otwarty” został przekazany do wiadomości:

             – Prezydenta RP,

             – Marszałka Sejmu RP,

             – Marszałka Senatu RP,

             – Premiera Rządu RP,

             – Mediów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *