Strona główna > Polska > List Otwarty do Przewodniczącego Komisji Europejskiej p. Jean-Claude Junckersa. Prof. Włodzimierz J. Korab-Karpowicz

List Otwarty do Przewodniczącego Komisji Europejskiej p. Jean-Claude Junckersa. Prof. Włodzimierz J. Korab-Karpowicz

LIST OTWARTY DO JEAN-CLAUDE JUNCKERSA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI EUROPEJSKIEJ

a

Przedstawiona w Pana raporcie o Stanie Unii 2015 propozycja aby rozmieścić na terenie państw unijnych 160,000 uchodźców, a docelowo pół miliona, może zakończyć się dla Europy katastrofą, a porównanie uchodźców z Europy z uchodźcami z Bliskiego Wschodu i Afryki jest niczym nie uzasadnione.

Mamy do czynienia ze zderzeniem wartości europejskich i wartości reprezentowanych przez wielu uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Toteż wprowadzenie ich do Europy stwarza duży problem polityczny. To nie jest kwestia sprawiedliwości historycznej, ani godności ludzkiej, ani solidarności, ale raczej sprawa ochrony europejskich sposobów życia i naszej cywilizacji. Dlatego nie należy obwiniać krajów, które sprzeciwiają się wprowadzaniu uchodźców.

Historia magistra vitae est. Duża liczba uchodźców, którzy nie akceptują wartości europejskich może obalić Europę, tak jak kiedyś ci barbarzyńcy, którzy doprowadzili do upadku Rzymu.

Rozwiązanie kryzysu uchodźczego:

1) Żadni nowi uchodźcy nie powinni już być sprowadzani do krajów europejskich i należy pilnie stworzyć lepszy system kontroli granicznej. Zamiast przyjmować uchodźców i przenosić ich do różnych części Europy, należy zorganizować duże obozy dla uchodźców na granicach UE: w Bułgarii – w pobliżu granicy tureckiej, na Węgrzech – w pobliżu granicy z Serbią, na niektórych wybranych greckich wyspach, a także na niektórych dobrze chronionych obszarach we Włoszech.

2) Uchodźcy powinni pozostać w obozach na okres jednego roku. W tym okresie należy dokładnie ustalić ich tożsamość, zbadać ich przeszłość, a zwłaszcza ich udział w konfliktach zbrojnych, a także ustalić ich kwalifikacje. Ich przeniesienie do innych krajów UE powinno wynikać z ich własnego wyboru i posiadanego zawodu.

3) Wszystkich awanturników, powodujących burdy, dopuszczających się przemocy i naruszających zasady obozowe, należy natychmiast usuwać z obozów i wydalać za granicę. Ta sama zasada powinna być zastosowana do zakłócających porządek lub łamiących prawo uchodźców ulokowanych już w państwach członkowskich, jeśli ich okres pobytu na terenie UE jest krótszy niż pięć lat.

4) Przy obozach powinny być zorganizowane wojskowe ośrodki szkoleniowe. Państwa członkowskie UE powinny utworzyć armię i podjąć silne oraz szybkie działania wojskowe. Tylko zjednoczony front przeciwko ludobójstwu i ścisła współpraca z tych rządów można usunąć terror z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej oraz przywrócić pokój i stabilizację na tych obszarach.

Prawdziwym, a nie pozornym, rozwiązaniem politycznym kryzysu uchodźczego jest aktywne usunięcie terroru i ludobójstwa w Iraku, Syrii i Libii. Im szybciej uchodźcy wrócą do swych krajów i rozpoczną normalne, spokojne życie, tym lepiej. Unia powinna stać się wyzwolicielem ludzi na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Tylko przez aktywny pokaz siły użytej do ochrony żyć ludzkich UE zyska szacunek uchodźców; a nie zyska zaś szacunku pozwalając im na niekontrolowane przekraczanie granic Unii lub na wzniecanie burd – bo to są oznaki słabości.

Problem spadku populacji europejskiej nie może być rozwiązany przez sprowadzenie uchodźców spoza Europy, ponieważ ich kultury są bardzo różne od naszych i nie są oparte o „cywilizację rozumu i cnoty”, która podtrzymuje „różnorodność charakteru i kultury”. Nieeuropejscy uchodźcy mają swoją własną religię i wartości z nią związane, i nie zrezygnują łatwo ze swoich tożsamości. Ich rosnąca obecność w Europie może doprowadzić jedynie do wojen kulturowych i osłabienia Unii. W rezultacie nie będzie „więcej Europy w Unii”, ale w rzeczywistości mniej. W końcu Europa może zniknąć całkowicie. Pozostaną jedynie miejsce na mapie i nazwa.

Przyszłość Europy zależy od polityki rodzinnej. Unia powinna przyjąć i aktywnie wspierać model rodziny 2 + 3. Rodzina spełnia dwie podstawowe funkcje w społeczeństwie: zapewnienie ciągłości życia i utrzymanie ciągłości kultury.

Prof. Włodzimierz J. Korab-Karpowicz, filozof polityki
Profesor Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Pełny tekst polski Listu Otwartego w załączeniu.  Zgadzam się na jego powielenie i obróbkę redakcyjną.

Oryginał listu w języku angielskim został dostarczony pocztą kurierską do siedziby Komisji Europejskiej.
dr hab. Włodzimierz J. Korab-Karpowic
Prof. Włodzimierz J. Korab-Karpowicz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.