Strona główna > Dziennikarstwo śledcze > List otwarty do głosicieli teorii „Żydzi są Izraelem”

List otwarty do głosicieli teorii „Żydzi są Izraelem”

Pastor Sheldon Emry

In memoriam

„I dam wam pasterzy według mego serca, by was paśli rozsądnie i roztropnie” – Jer 3:15

a

Sheldon Emry był prawdziwym pastorem, który pasował do opisu znajdującego się u Jeremiasza. Dzięki jego naukom wielu amerykańskich chrześcijan zdało sobie sprawę jak ważna była historia świata.

Dzięki niemu dowiedzieli się jak korzystać z Biblii, prawa Jahwe, w codziennym życiu, i jak powinno się ją stosować w amerykańskim rządzie. To dzięki tej specjalnej danej przez Jahwe wnikliwości pastor Emry mógł pokazać Amerykanom znaczenie bycia chrześcijaninem i jednocześnie patriotą. Ci Amerykanie mogli zrozumieć wszystko, bo Jahwe użył pastora do otworzenia ślepych oczu na ich prawdziwą tożsamość  jako Jego wybrany lud.

Sheldon LeRoy Emry urodził się  4 lipca 1926 na farmie w Taylor County koło Jump River, Wisconsin. Ordynowany na pastora w Świątyni Ewangelii w 1967, przeniósł się z rodziną do Phoenix w lipcu tego roku.

Zgodnie z Bożym planem, naszedł czas by Sheldon Emry przekazał pochodnię nowemu pokoleniu, i 6 czerwca 1985 doznał czwartego i ostatniego ataku serca.

Zawsze będzie pamiętany jako wielki lider i patriota. Był hojny dla wszystkich i chodził ekstra kilometry by pomagać i modlić się za chorych i potrzebujących.

Wielkość jego przyjaźni można zobaczyć w tym jak pomagał swoim przyjaciołom. I mimo że bardzo dobrze rozumiał jak działał system dłużnego pieniądza w dzisiejszym świecie, nie interesowało go gromadzenie bogactwa jako osobistego celu. Zamiast tego szukał Królestwa Bożego.

Jak powiedział pewien człowiek: „Co mi imponuje u Sheldona Emry jeszcze bardziej niż jego talent nauczania prawdy jest to, że miał odwagę to robić. Zacząłem myśleć, że tacy ludzie już wymarli”.

o-0-o

SZANOWNY PASTORZE / NAUCZYCIELU BIBLII

Rozumiem iż uważasz, że naród jaki znamy dzisiaj jako „Żydzi” są „narodem wybranym” Boga, narodem Izraela z Biblii. Ty i inni nazywacie ich „narodem wybranym”, „wybranym narodem Boga”, „Izraelem”, „dziećmi Izraela”, i innymi bardzo pochlebnymi nazwami w stosunku do Boga. Rozumiem także, że wierzycie iż żydowska okupacja Palestyny ma być proroczym „powrotem Izraela” na „ich” ziemię.

Skoro są to Izraelici, „do których należą przybrane synostwo i chwała, przymierza i nadanie Prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice” (Rzym 9:4) wypada nam, jako chrześcijańskim Amerykanom, wiedzieć tak dużo o wybranym przez Boga Izraelu i Jego Księdze jak jest możliwe.

Informacje na tych stronach zgromadzono z chrześcijańską miłością i pragnieniem pobudzenia Was do zbadania „narodu z Księgi”.

IZRAELCZYCY

1.Odnośnie migracji Żydów do Palestyny: do 1976, 28 lat po zgodzie ONZ na okupowanej przez Żydów ziemi, było tylko 2.9 mln Żydów w porównaniu z 8 mln w USA.

2. Żydzi mogą opuszczać kraje „komunistyczne” niemal kiedy chcą, ale nieliczni to robią, i więcej ich pozostaje w Rosji niż jest ich w żydowskim państwie w Palestynie.

Do 1975, Żydzi opuszczali Palestynę szybciej niż tam przybywali. Poniżej fragment z Parade Magazine z  23.11.1975: „Trzy lata temu w Izraelu osiedliło się ponad 50.000 imigrantów. W ubiegłym roku osiedliło się tylko 22.000. W tym roku szacuje się na tylko 15.000…W ubiegłym roku kraj opuściło 21.000 Izraelczyków.

W tym roku wyjedzie podobna liczba. „Inne źródła pokazują, że wielu przyjedzie do USA, a niektórzy wrócą do Rosji.

3. Z pośród wszystkich wyznawców judaizmu na świecie, mniej niż 17% mieszka teraz w Palestynie.

4. Bóg zaprorokował rozproszonemu Izraelowi: „Zabiorę was spośród ludów [ang. pogańskich], zbiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju”. (Ezechiel 36:24) Czy ci Żydzi zbierają się z pogańskich krajów? Albo czy byli z krajów chrześcijańskich?

5. Bóg mówi dalej: „pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi… I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała”. (Ezechiel 36:25-26) Czy to ma znaczyć, że Izraelici mieli stać się chrześcijanami na ich nowej ziemi?

6. Dalsze wersety Ezechiela 36 obiecują wielkie materialne błogosławieństwa, które wywołają strach wśród pogan. Żydowski Komitet Izraelski, wręcz przeciwnie, przyznaje, że gdyby nie amerykańskie pieniądze i izraelskie obligacje sprzedawane w Ameryce, Izrael by zbankrutował i upadł! (Czytaj Ezechiel 36)

7. Większość chrześcijańskich pastorów uczy na podstawie Ezechiela 38 i 39 o proroctwie inwazji Rosji na żydowską Palestynę (Gog i Magog)…Ale Ezechiel 38:11 opisuje ziemię Izraela po inwazji jako „Powiesz: Wyruszę przeciw nieumocnionemu krajowi, pociągnę przeciwko ludziom spokojnym – gdzie wszyscy żyją bezpiecznie, a nie ma murów, zasuw i bram”. Izraelskie wioski są ogrodzone murami, drutami, polami minowymi, strażnikami z bronią maszynową i czołgami by nie wpuszczać „pogan”, którzy boją się nie żydowskich błogosławieństw, a broni i obietnicy obrony ich przez Amerykę.

ŻYDZI  TO „CAŁY IZRAEL?”

8. Niektórzy z Was głoszą, że Żydzi którzy wrócili z Babilonu (IV w. przed Chrystusem) są „całym Izraelem”,  ale dr Scofield stwierdza na s. 529 The Scofield Reference Bible: „Prawdopodobnie jednostki ze wszystkich plemion wróciły do Jerozolimy za Zorobabela, Ezdrasza i Nehemiasza, ale, mówiąc ogólnie, rozproszenie 10 plemion Efraim-Izrael, trwa dalej: ani teraz nie da się ich pozytywnie zidentyfikować”.

Inaczej mówiąc, z pośród Izraelitów rozproszonych w niewoli asyryjskiej (2 Król 17:6-23), większość nigdy nie wróciła do Palestyny, a ich potomkowie nie są teraz znani jako „Żydzi!”

9. Cruden, kompilator Indeksu Crudena [Cruden’s Concordance] stwierdził: „I ogólnie uważa się, że nie było żadnego powrotu z tej niewoli (odnosząc się do niewoli asyryjskiej Efraim-Izraela, czy północnego królestwa), i że 10 plemion nigdy nie wróciło z rozproszenia”. Tak więc widzimy, że obaj: Scofield i Cruden zgadzają się iż tam muszą być teraz potomkowie Izraelitów, którzy nie są znani jako „Żydzi”.

10. Józef Flawiusz w  Starożytnych żydach [Antiquities of the Jews] pisze w Księdze XI, Rozdz. V: „Dlatego istnieją tylko dwa plemiona w Azji i Europie, poddane Rzymianom, podczas gdy 10 pokoleń jest poza Eufratem aż do teraz, i jest to ogromna rzesza, nie dająca się oszacować liczbowo”. Napisał to w czasach Chrystusa.

11. W wydaniu z 1905 Żydowskiej encyklopedii t. 21, s. 249, czytamy: „Jeśli 10 plemion zniknęło, to one muszą istnieć pod inną nazwą”. I znowu, oni muszą być narodem nie nazywanym „Żydami”.

12. Cytat z Jewish Quarterly Review z lipca 1903, s. 106: „Historię Żydów można prześledzić bez trudności… aż do chwili obecnej. Ale o Izraelitach z tego nie wiadomo nic prawdziwego po „przesiedleniu ich do Chalach, nad Chabor… i do miast Medów”. (2 Król 17:6) Na początku niewoli wydawali się przejść przez wszelką ludzką wiedzę”. Ale Wy pastorzy stajecie przed kongregacjami i mówicie: „Żydzi są całym Izraelem”.

13. Liczne inne żydowskie źródła potwierdzają, że ci których nazywamy „Żydami” nie są całym Izraelem. Isaac Leiser, w Żydowskiej religii [The Jewish Religion] t. 1, s. 256 pisze: „Tym powrotem z niewoli (z Babilonu) naród izraelicki nie został odbudowany, bo 10 plemion… było jeszcze na wygnaniu”.

14. The Jewish Chronicle z 2 maja 1879: „Ale zawsze istniała niechęć by przyznać, że los który spadł na tak wiele narodów wyprzedził 10 plemion. Dlaczego mieliby mieć mniej trwałe życie niż ich bracia z Judy? Przeciwnie, Pismo mówi o przyszłej odbudowie Izraela, który ma wyraźnie obejmować zarówno Judę jak i Efraim. Dziesięć pokoleń na pewno istnieje, wszystko co trzeba zrobić, to odkryć które narody je reprezentują”.

15. Jewish Quarterly Review w październiku 1888 opublikował artykuł dr Ad. Neubauera zatytułowany „Gdzie jest 10 plemion?”, jest zbyt długi by go tu zamieścić w całości, ale dochodzi on do wniosku, że 10 plemion nadal „brakuje”. Czy nadal upieracie się, że współczesny „Żyd” reprezentuje „cały Izrael?”

STAROŻYTNI  IZRAELICI , A NIE „ŻYDZI”

16. Większość z Was pastorów Abrahama nazywa „Żydem”, ale żaden naród w Piśmie Świętym nie nazywał się „Żydami”, aż do 2 Król 16:6, ponad 1.000 lat po Abrahamie, Izaaku i Jakubie!

17. Wy kaznodzieje często mówicie o Wyjściu jako ocaleniu „Żydów” z Egiptu, ale Biblia nazywa ich „Izraelitami”, „domem Jakuba”, „Hebrajczykami”, „Izraelem”, i Jahwe nazywa ich „dziećmi Izraela” 122 razy w Księdze Wyjścia. Ani Mojżesz, ani Jahwe, nigdy nie nazwali ich „Żydami”, a Wy  – tak. Dlaczego?

18. Często cytujecie obietnice w Księdze Rodzaju dane Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi odnosząc się do Żydów. W Rodz 17:5 Bóg obiecał Abrahamowi, że będzie „ojcem mnóstwa narodów”. Żydzi nie są „mnóstwem” narodów.

19. W Rodzaju 21:12 Bóg powiedział do  Abrahama: „tylko od Izaaka będzie nazwane twoje potomstwo”. Czy Żydzi nazywają się „synami Izaaka”, albo „Isaacsons”, albo „Saacsons”, albo „Saxons?”

IZRAEL W SPEŁNIONYM PROROCTWIE

20. Potomkowie Abrahama mieli być „jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza”, obietnica w Rodzaju 22:17. W Rodzaju 24:60 Rebece, małżonce Izaaka, obiecano iż będzie „wzrastać w tysiące nieprzeliczone” [ang.będzie matką tysięcy milionów]. W czasie Wyjścia, Mojżesz przepowiedział Izraelowi, że Bóg obiecał iż „was jeszcze tysiąckrotnie pomnoży” (Pwt 1:11) Wtedy było ponad 3.000.000 Izraelitów, i ponad 15.000.000 w czasach Dawida, a Wy upieracie się, że 15.000.000 Żydów dzisiaj, 3.000 lat po Dawidzie, to „cały Izrael!”

Jak możecie szanować Boga, kiedy Wasze nauki czynią Go kłamcą?

21.”Nowe Przymierze” zapisane u Jeremiasza 31, zostało zawarte z „domem Izraela”. Hebr 8:8 potwierdza to „z domem Izraela i domem Judy”. Ale Wasze nauki mają być takie, że to Przymierze, które miało Izrael uczynić narodem chrześcijańskim, nie dotyczyło „Bożego ludu Izraela”, a „pogańskiego” narodu, rasy białej, jakoś wydarzyło się, która przyjęła Nowe Przymierze. Kim jest ta „rasa” która wydaje się „uzurpować” miejsce Izraela?

22. Po śmierci Salomona Izrael został podzielony. Miliony Izraelitów z Północnego Królestwa nazywanych „domem Izraela” dostały się w niewolę asyryjską po 740 przed Chr. i zagubiły się dla biblijnej historii.

Ale świeckie historie odnotowały miliony członków białej rasy pokazującej się nagle na tym samym terenie około 500 przed Chr.! Oni stali się chrześcijańskim narodem Europy, a później Ameryki. Ozeasz 2:1 przepowiedział domowi Izraela zanim ten dostał się w niewolę: „Liczba synów Izraela będzie jak piasek nadmorski, którego nie można zmierzyć i nie można zliczyć. A zamiast ich nazywać: „Lud nie mój”, będą im mówić: „Dzieci żyjącego Boga”. W Europie, Ameryce, Afryce Południowej i Australii, gdzie mówi się nam że nie jesteśmy ludem Jahwe (Izraelem), mówią nam miliony, że „jesteśmy dziećmi żyjącego Boga!”

23. Upieracie się, że Jezus przyszedł do Żydów, ale u Jana 10:26-27 Jezus powiedział Żydom: ” Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną”. Które narody są „owcami” które Go znały i szły za Nim w ostatnich 1.900 latach?

24. Kiedy Królestwo Judy zostało zniszczone w 586 przed Chr. przez króla Babilonu, prorok Jeremiasz przepowiedział domowi Izraela 51:20: „Byłeś dla mnie młotem – narzędziem wojny. Miażdżyłem tobą narody, burzyłem tobą królestwa” [ang. Jesteś dla mnie … z tobą będę miażdżył narody, i będę niszczył królestwa]. Czy od tego czasu Żydzi miażdżyli pogańskie narody i niszczyli pogańskie rządy?

25. Izraelowi przepowiedziano samoloty: „Kto to są ci, co lecą jak chmury i jak gołębie do okien swego gołębnika?” (Izajasz 60:8) Który naród produkuje i lata 99% samolotów świata?

26. „Bo do ciebie napłyną bogactwa zamorskie” (Izajasz 60:5) Który naród buduje i kieruje ogromną flotę handlową i rybacką na świecie?

27. W Pwt 15:6 Bóg obiecał Izraelowi, że „Będziesz pożyczał wielu narodom, a sam od nikogo nie będziesz pożyczał; będziesz panował nad wielu narodami, a one nad tobą nie zapanują”. Który naród pożycza i daje pieniądze pogańskim narodom? Który naród zawsze był władcą pogan, a nigdy nie panowała nad nim żadna inna rasa?

28. Szczegółowe błogosławieństwa dano Józefowi przez Mojżesza w Pwt 33:13-16: „Do Józefa powiedział: Jego ziemia – błogosławiona przez Pana, (Jego ziemia oddzielona od reszty Izraela?] przez bogactwo niebios (duchowe), przez rosę, przez źródła otchłani podziemnej (deszcz i bogactwo mórz), przez bogactwo darów słońca przez bogactwo plonów miesięcy (bogate zbiory produktów rolniczych), przez skarby z gór starożytnych, przez bogactwo odwiecznych pagórków, przez bogactwo z ziemi i plonów (bogactwo minerałów, ropy i węgla, gazu itd. ), łaska Mieszkańca Krzaku (poparcie Boga, który pokazał się Mojżeszowi w krzaku): dzieła Jego na głowie Józefa, na skroni księcia swych braci” [ang. niech błogosławieństwa zejdą na głowę Józefa]. To proroctwo obiecało potomkom Józefa wielkie bogactwo materialne, błogosławieństwa i ochronę.

Jedna rasa na tej ziemi zawsze miała bogate plony.

Wszystkim innym zawsze brakowało jedzenia. Jedna rasa wykopuje rudy, wierci szyby naftowe, kopie węgiel i przetwarza „skarby ziemi” na produkty i usługi „nowoczesnej cywilizacji”. Inne rasy żyją tak jak żyły wiele tysięcy lat temu!

29. Izrael był jedynym narodem któremu Jahwe obiecał, że odpowie na jego modlitwy i będzie go strzegł. Który naród modlił się do Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba w ostatnich stuleciach, dostawał odpowiedzi na modlitwy, i rozwijał się dzięki Niemu, kiedy inne narody siedziały w pogańskiej ciemności? Jeśli biała nordycka rasa jest naprawdę taka jak kolorowe rasy, to dlaczego Bóg Abrahama wybrał jedynie białą rasę, w której ustanowił swój kult? Dlaczego tylko białe narody znane są jako narody chrześcijańskie?

30. W Psalmie 147:19-20 Bóg powiedział: „Obwieścił swoje słowa Jakubowi, Izraelowi ustawy swe i wyroki. Żadnemu narodowi tak nie uczynił: o swoich wyrokach ich nie pouczył”. Biała rasa drukuje i czci z milionami egzemplarzy „Jego ustaw i wyroków”, i tylko Izrael miał je mieć. Czy to czyni Boga kłamcą, albo czy biała nordycka rasa jest Izraelem?

31. U Mateusza 15:24 Jezus powiedział: „Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela”. Czy cała Jego misja była farsą? Czy On kłamał kiedy to mówił? Tak wygląda z Waszych nauk.

32. U Izajasza 62:2 Bóg powiedział do Izraela: ” I nazwą cię nowym imieniem, które usta Pana oznaczą”. U Ozeasza 2:17 czytamy: „i już nie będzie wymawiać ich imion” [ang. i już nie będą znani z tego imienia]. U Izajasza 65:15 Bóg powiedział wrogom Jego sługi Izraela: „Pozostawicie swe imię moim wybranym na przekleństwo: Tak niechaj cię zabije Pan Bóg! Ci „wrogowie” są nazywani jeszcze ich starym imieniem „Żyd”, ale Izrael stracił swoje imię i tożsamość, stał się rasa „kaukaską” (od gór naszej niewoli), i teraz „chrześcijańskie” narody, nazwane od imienia Boga i naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, spełniają Jego proroctwa o Izraelu!

33. Poprzez Jeremiasza 3:14-15 Bóg powiedział Izraelowi: „i przyjmę was, po jednym z każdego miasta, po dwóch z każdego rodu, by zaprowadzić na Syjon. I dam wam pasterzy według mego serca, by was paśli rozsądnie i roztropnie”. Bóg przyprowadził ponad 40 mln białych do Ameryki (Syjon) w jednym okresie 50 lat, największa masowa migracja w całej ludzkiej historii. I oni mieli chrześcijańskich pasterzy! A Wy jeszcze głosicie o migracji garstki ateistów i agnostycznych „Żydów” do starej Palestyny, z ich rabinami, którzy przeklinają imię Jezusa Chrystusa, że jest „spełnieniem proroctw o ponownym zgromadzeniu się Bożego narodu Izraela na ich ziemi!” Jaki nonsens głosicie z ambon Jahwe!

EZAW-EDOM-IDUMEA I „ŻYDZI”

34. Księga Rodzaju 25:30 opowiada historię Ezawa sprzedającego pierworództwo Jakubowi, i czytamy, że sprzedał je za „czerwoną potrawę… Dlatego nazwano go Edom”. Edom oznacza czerwony.

35. Księga Rodzaju 28:9 mówi, że Ezaw „poszedł do Izmaelitów i oprócz żon, które już miał, wziął sobie za żonę Machalat, jedną z córek Izmaela”, a 36:2 mówi iż „wziął sobie żony spośród mieszkanek Kanaanu: Adę, córkę Elona Chetyty, Oholibamę, córkę Chiwwity imieniem Ana, wnuczkę Sibeona” [ang. córkę Sibeona Chiwwity]. Dlatego ci potomkowie Ezawa będą nazywać się Izmaelitami, Kananejczykami, Hetytami i Hiwwitami!

Tych samych ludzi którym później Jahwe nakazał się nie żenić!

36. Jahwe upewnia się, że my wiemy o oddzieleniu Ezawa i Jakuba (Izrael), bo w Rodzaju 36:6 mówi: „Ezaw, zabrawszy swoje żony, synów i córki… udał się do ziemi [Seir] daleko od swego brata Jakuba”. Dlatego potomkowie Ezawa nie brali mężów i żon spośród Hebrajczyków, a spośród Izmaelitów i Kananejczyków wśród których żyli! Za kilka pokoleń byliby niemal czystokrwistymi Kananejczykami.

37. Reszta Księgi Rodzaju 36 cztery razy mówi, że Ezaw „jest Edomem” i „praojcem Edomitów”. Razem spodziewalibyśmy się, że potomkowie Ezawa znani będą jako Izmaelici, Kananejczycy, Hetyci, Hiwwici, albo zbiorowo „Edomici”. Pamiętajmy kiedy czytamy dalej, że Edom oznacza „czerwony”.

38. Kilkaset lat później, kiedy Bóg uratował Izraelitów z Egiptu, W Liczbach 20  czytamy, że pierwszym narodem zwalczającym  dzieci Izraela byli „Edomici”! Wszystko co mówią księgi o historii w Biblii to wrogość i wojna między Izraelem i „Edomem”. Jak wykazałem, Izraelici z Księgi Wyjścia nie byli nazywani „Żydami”. Tylko Izraelici z Królestwa Judy (500 lat po Wyjściu) byli nazywani Żydami, od nazwy „Judejczyk”. (2 Król 16:6)

39. W Księdze Estery 8:17 kiedy król ogłosił dekret chroniący „Żydów”(którzy byli Judajczykami z babilońskiej niewoli), „Wielu spośród narodów państwa perskiego przechodziło na judaizm, ponieważ padł na nich strach przed Żydami”. Ten król rządził „od Indii do Etiopii” obejmując terytoria okupowane przez Hetytów, Hiwwitów, Jebusytów i Kananejczyków, więc prawdopodobne jest, że dziesiątki tysięcy tych ludzi zbiorowo znanych jako „Edom” przyznawały się do nazwy „Żyd” by uciec przed gniewem króla. Oni nie byli potomkami Jakuba-Izraela, mimo że teraz byli „Żydami”. Było to 500 lat przed narodzeniem Chrystusa

40. Ezdrasz 9:1, kiedy resztka żydowska wróciła do Palestyny, widzimy iż na żony brali kobiety z pośród Hetytów, Kananejczyków, Peryzzytów, Jebusytów, Ammonitów, Moanitów, Egipcjan i Amorytów, tym samym dodając więcej „Edomu” do „Żydów”, którzy mieszkali w Jerozolimie kiedy przyszedł Jezus Chrystus.

41. Dochodząc do historii w czasach Chrystusa, okazuje się, że Józef Flawiusz twierdzi, że „Idumejczycy” (Edomici) stali się częścią „żydostwa”, jak widzieliśmy w Księdze Estery. To tłumaczyłoby dlaczego niektórzy „Żydzi” wierzyli w Chrystusa, a inni „Żydzi” Go nienawidzili. Ci którzy wierzyli byli z pochodzenia izraelickiego, zaś nienawidzący Go pochodzili z Ezawa-Edomu!

Teraz wróćcie i przeczytajcie 23 i 32 zanim przejdziecie dalej!

42. Biblical Encyclopedia t. 2, kol. 1187, mówi, że Edomici są częścią żydostwa. Naukowiec i historyk dr David Davidson napisał: „Rzeczywiście Edomici później zostali całkowicie wchłonięci w żydostwo i przez ich agresywne wtargnięcie Żydzi stali rasowo medium ekspresji dla edomickiego ideału, któremu Herod Wielki pierwszy dał formację polityczną. Edomici i ich wtargnięcie do judaizmu było bardzo historycznym punktem kontaktu i jest w pełni omówione w tomach Starożytnej historii Cambridge [Cambridge Ancient History].

Historia najnowszego etapu wtargnięcia (wchłonięcie albo małżeństwa mieszane) jest w podsumowaniu w Encyclopedia Biblica, t. 2, kol. 1187 (wtedy to cytuje). „Nawet fakt, że Edomici stawali się Żydami wkrótce zupełnie zapomnieli eksponenci żydowskiej tradycji”. (To chrześcijańscy pasterze zostali wrobieni by głosić tę „tradycję” zamiast prawdy.)

43. The Jewish Encyclopedia wyd. z 1925, t. 5, na s. 41 mówi, że „Edom jest w nowoczesnym żydostwie”. (I kto był Edomem? Satanistyczny ród Ezawa!!!)

CHAZAROWIE I „ŻYDZI”

44. HG Wells w wielkim dziele Zarys historii [Outline of History]  potwierdza to co właśnie przeczytaliśmy, że tysiące lat temu Edomici stali się „Żydami”.

Ale idzie dalej i daje nam kolejny ślad by poprawnie zidentyfikować naród dzisiaj „który nazywa się Żydami”. Mówi, że ci „Idumejczycy” połączyli się z ludami „Turko” z południowej Rusi (Chazarowie), którzy stali się „Żydami”, i oba tworzą współczesnych „Żydów”. Wells podsumowuje to tak: „Główną częścią żydostwa nigdy nie byli w Judei i nigdy nie wyszli z Judei!” Może warto przeczytać trochę historii, Szanowny Pastorze?

45. Jewish Encyclopedia Funk & Wagnall ma mapę pokazującą wielkie religie Europy w X wieku. I teren na północ od M Czarnego oznaczony jest „Żydzi” (Chazarowie) i dwa wyrazy często używa się zamiennie w wielu starych księgach żydowskich. Mówiąc o tych „Żydach”, płk John Beaty, były oficer wywiadu USA, pisze w książce Żelazna kurtyna nad Ameryką [The Iron Curtain Over America]: „Z upływem czasu okazało się, że ten chazarski lud  nie-rosyjskiej rasy mieszanej, który nienawidził Rosjan i żył zgodnie z prawem Talmudu babilońskiego, stał się znany w świecie zachodnim, od ich miejsca zamieszkania i kodu prawno-religijnego, jako rosyjscy Żydzi”. Dziesiątki tysięcy tych nie-izraelickich „Żydów” wyemigrowały do Ameryki przed 1880. od tej pory przybyły ich miliony.

46. Prof. Roland B Dixon z Harvardu napisał w 1923: „Ale najważniejszym pojedynczym czynnikiem w rozróżnianiu tych Żydów z azjatyckiego pogranicza… było przejście Chazarów na judaizm w VIII wieku. W tych (Chazarach)… możemy z wszelkim prawdopodobieństwem zobaczyć pochodzenie wielkiej masy współczesnych wschodnio-europejskich Żydów”.

47. Nathan M Pollock, chazarski Żyd, spędził 40 lat na badaniu pochodzenia rodaków „Żydów”. Mówi, że „6 na 10 w Palestynie, i 9 na 10 na zachodniej półkuli (Ameryka) nie są prawdziwymi Żydami, a potomkami dzikich chazarskich plemion, które pustoszyły stepy południowej Rosji wiele stuleci temu”. Twierdzi, że nazwiska Halperin, Halpern, Alpert, Galpern itd. są w 100% chazarskie.

Również Kaplan, Caplon, Koppel, Kogan, Kaganovich (rosyjska wersja) i podobne pochodne nazwiska (Żydzi którzy nie są [The Jews that Aren’t], San Diego Union, 28.08.1966). Jego odkrycia jak i wiele innych zbyt licznych do wymienienia potwierdzają chazarskie pochodzenie większości współczesnych „Żydów”.

Żyd Łazar Kaganowicz. Odpowiedzialny za stalinowskie czystki w wojsku, wielki głód na Ukrainie i współodpowiedzialny za zbrodnię katyńską
Komentarz: Żydowski bolszewik Łazar Kaganowicz. Słabo dostrzegalny na kartach historii u Gojów, a zasłużony dla żydów zakulisowy władca marionetek. Nazwisko „Kagan” nawiązuje do tytułu kagana w Kaganacie Chazarskim. Stalin był żonaty z siostrą Kaganowicza a syn Stalina z jego córką. Kaganowicz był odpowiedzialny między innymi za tzw.”stalinowskie czystki” w wojsku, za wielki głód na Ukrainie czy za zbrodnię katyńską. Pomimo wymordowania milionów w ludobójstwach, Kaganowicz jak gdyby ponad prawem gdzie prawem było bezprawie, lub wręcz nietykalny gdzie nie było nietykalnych, nigdy nie padł ofiarą jakichkolwiek represji. Zmarł śmiercią naturalną w 1991 r./a303

48. Chazarscy Żydzi z Europy i Ameryki zawsze byli skoligacenie ze swoimi mongolskimi bracmi z Azji. Żydowscy „carowie” filmowi brudnego, demoralizującego Hollywood często nazywani są „mogułami”, określenie sięgające czasów „mogułów” Chan, albo „władców” np. Dżyngis Chana. Jest to po prostu tożsamość mongolska, a nie izraelicka.

WSPÓŁCZESNY „JUDAIZM” POCHODZI Z BABILONU

49. Prof. H Graetz, w obszernej Historii Żydów t. II, wydanej w 1893, na s 631 mówi między innymi o żydowskim  Talmudzie: „Talmud Babiloński szczególnie różni się od Talmudu Jerozolimskiego…(tu porównanie)… to dlatego Babiloński, a nie Jerozolimski stał się fundamentalną własnością żydowskiego narodu, jego oddechem, jego duszą…”

50. W Historii świata Harmswortha jest sekcja o „narodzie hebrajskim” napisana przez dr  H Wincklera, L M King , dr RG Brandisa i HR Hall . Na s. 1781-4, t. 3 pokazują, że „Judaizm nie rozwinął się w Judzie, a w Babilonie stał się tym czym jest nadal”. Inaczej mówiąc, judaizm zamiast być religią starożytnego Izraela, jak Wy mówicie swojemu stadu, jest religią starego, pogańskiego wroga Izraela – Babilonu!

51. W tej samej książce ci sami autorzy mówią, że różnicę między Izraelem i Judą „można najlepiej wyrazić wyrażeniem, które może wydawać się paradoksalne, ale trafnie charakteryzuje prawdziwe relacje dwóch narodów: Izraelici nie byli Żydami!”

52. Jeszcze raz cytat z Zarysu historii H G Wellsa: „Judaizm rzeczywiście jest odbudowanym ideałem politycznym wielu zniszczonych narodów… tradycja finansowe i handlowe można przypisać fenickiemu kontyngentowi i aramejskiej akcesji w Babilonie. A zatem nawet ich pomysły „ekonomiczne” są z Babilonu! Czymś więcej niż zbiegiem okoliczności jest to, że „wielki Babilon, matka nierządnic i ohydztwo świata” (Ap 17 & 18) jest „ekonomicznym” systemem opresji!

KOMUNIZM  I „ŻYDZI”

53. Mówiąc o „ekonomicznym systemie opresji”, który pasuje do komunizmu, i ks. Denis Fahey w Mistycznym Ciele Chrystusa w nowoczesnym świecie pisze: „”Jak pokazują dane z sowieckiej prasy, z pośród 556 funkcjonariuszy bolszewickiego państwa (1918-1919) … 457 było Żydami”. (Księże, jak wiesz z czytania tych cennych punktów, nazwa „Żydzi” już nie oznacza „Izraelitów”, więc wiesz że ci o których mówimy są z pochodzenia Ezaw-Edom, chazarskiego i mongolskiego, teraz nazywani „Żydami”.)

54. Bolszewickim buntem w Rosji dowodziło sześciu ludzi: Lenin, Trocki, Zinowiew, Kamenew, Swerdlow i Lunaczarsky. Pięciu z nich było Żydami. Prawdziwe nazwisko Trockiego było Lew Bronstajn, Lenina – Hiam Goldmann.

Ich plan przypisywano Karolowi Marksowi (faktycznie napisany był przez kogoś innego), którego prawdziwe nazwisko było Moses Mordechaj Levy, syn żydowskiego rabina.

[Komentarz administracji W-P: Fundamentem żydomarksizmu jest program Zakonu Iluminatów z XVIII wieku, którego postulaty m.in. głoszą:

1. likwidacja monarchii i wszystkich legalnych rządów;

2. likwidacja własności prywatnej;

3. zniesienie prawa dziedziczenia przez osoby prywatne;

4. zniesienie patriotyzmu i lojalności armii;

5. zniesienie rodziny, czyli małżeństwa jako trwałego związku oraz moralności rodzinnej; zezwolenie na wolna miłość; powierzenie wychowania dzieci wspólnocie;

6. zniesienie wszelkich religii,

z domieszką niemieckiej filozofii, głównie heglowskiej:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel

W skrócie, Marks usiłował urzeczywistnić program lucyferian w nowym i dostosowanym do ówczesnych realiów opakowaniu, bo wykorzystując do tego celu niewykształconych, biednych, podatnych na manipulację, wyzyskiwanych i upodlonych XIX’wiecznych robotników jako narzędzia do obalenia starego ładu. Arcy przewrotne i bezwzględne zło z piekła rodem. Żydowski eksperyment kosztował życie ponad 100 milionów ludzi i wydał na świat najbardziej ludobójcze tyranie w historii ludzkości – system Pol Pota w Kambodży/a303 ]

55. Michal Hrushevsky w Historii Ukrainy,  Yale University Press, 1941, pisze: „W 1897 założono Bund, unię żydowskich robotników w Polsce i na Litwie… Oni angażowali się w działalność rewolucyjną na dużą skalę, i ich energia zrobiła z nich czołówkę partii komunistycznej)”.

56. Znacie historię o Leninie i zamkniętym pociągu przejeżdżającym przez Europę z jego zwolennikami by dowodzić rosyjską rewolucją. Ale czy wiecie, że „Z listy 165 opublikowanych nazwisk, 23 są rosyjskie, 3 gruzińskie, 4 ormiańskie, 1 niemieckie, i 128 żydowskie? (Poddanie się imperium – Surrender of an Empire, N H Webster, 1931,s. 77)

57. To samo wyżej wymienione źródło twierdzi: „Mniej więcej w tym samym czasie, Trocki (Żyd) przybył z USA, a z nim ponad 300 Żydów z nowojorskiego East Side”. (s. 73)

58. Edward Ross w Rosyjskiej rewolucji bolszewickiej [Russian Bolshevik Revolution] pisze: „To dlatego uchodźcy, niewidoczni dla nas ale nie dla Rosjan, którzy na uchodźstwie musieli pracować w naszych hutach i warsztatach krawieckich, byli mieszkańcy nowojorskiego East Side,… wyniosą się by być szefami sowietów, a później ministrami rządu rządzącego 1 / 10 ludzkości”. Ross opowiadał się za nimi i tę część kończy następująco: „W całej współczesnej historii nie ma takiego romansu!”

59. Frank Britton ujął to dosadniej: „Wkrótce te hordy wracających Żydów sprawowały władzę nad życiem i śmiercią nad 150 mln rosyjskich chrześcijan. Wkrótce każda fabryka, każde biuro rządowe, każdy okręg szkolny i każda armia funkcjonowały pod świdrującym okiem żydowskiego komisarza. Wkrótce krew ludzka będzie wyciekać z pod drzwi komunistycznych pomieszczeń do egzekucji, kiedy dziesiątki tysięcy chrześcijańskich mężczyzn i kobiet zarzynano jak bydło w rzeźni. Wkrótce 5 mln właścicieli ziemskich zostanie celowo zagłodzonych na śmierć jako część przemyślnego planu. Wkrótce odbędzie się eksterminacja klasy gojowskich liderów całego narodu poprzez mordy każdego chrześcijańskiego właściciela fabryki, i prawnika, i lidera rządowego, oficera armii, i każdej innej osoby która była, albo mogła być, potencjalnym przywódcą. Wkrótce populacja obozów pracy niewolniczej przekroczy 16 mln. Wkrótce każdy kościół i katedra zostanie wypatroszony, i każdy ksiądz i kaznodzieja stanie się przestępcą we własnej wspólnocie. Wkrótce Rosja będzie miała zombie-proletariat, potulny, chętny do pracy, łatwo kontrolowany, niezdolny do buntu… Kiedy do władzy doszli bolszewicy, systematycznie podejmowali się niszczenia każdego śladu opozycji poprzez eksterminację wyższych klas rosyjskiego społeczeństwa. Wściekłość czerwonego terroru można wyjaśnić tylko jako przejaw żydowskiej nienawiści wobec chrześcijańskiej cywilizacji… Taki był „romans” bolszewickiej rewolucji. Frank Britton na wielu stronach opisuje udokumentowany terror, a następnie go podsumowuje: „całkowity skutek był w dużym stopniu taki sam jaki byłby w każdym kraju. Po zniszczeniu małej średniej i wyższej klasy, rosyjska populacja wiejska i robotnicza bez sprzeciwu przyjęła żydowski bolszewizm. Rosyjskie masy, pozbawione rzeczników i liderów była po prostu niezdolna do kontrrewolucji. To było tym co czerwony terror postanowił osiągnąć”. (Powyższy tekst pochodzi z Za kulisami komunizmu – Behind Communism, 96 stron, bogato ilustrowana i udokumentowana.) Nie wchodząc w bardziej krwawe szczegóły o żydowskich mordach milionów złapanych chrześcijan, o których możecie powoływać się na ignorancję, nie wydaje się możliwe byście być ignorantami co do niedawnych wiadomości o „komunizmie”, takich jak:

60. Po II wojnie światowej Europą rządzili następujący Żydzi: Rakosi na Węgrzech, Jakub Berman w Polsce, Anna Pauker w Rumunii, Rudophy Slansky w Czechosłowacji, i Kaganowicz w Rosji (poprzez Stalina). Nawet nie-Żydzi tacy jak Tito z Jugosławii byli kontrolowani przez Żydów. John Gunther w Za żelazną kurtyną – Behind the Iron Curtain tak pisze o Żydzie Mosa Pijade: on jest mentorem Tito niezależnie od struktury ideologicznej jaka może mieć Tito, on dostał ją od tego sprytnego starca”.

61. W Ameryce, Żyd Gerhart Eisler kierował Partią Komunistyczną w latach 1935-1947. Jego prawą ręką był J Peters, którego prawdziwe nazwisko było Goldberger, i był Żydem. Obecnie 6 z pośród 9 oficerów partii to Żydzi.

62. W 1945 aresztowano 6 mężczyzn za wykradzenie rządowych tajemnic w sprawie Amerasia. Trzech z nich było Żydami.

63. W 1946 rozbito kanadyjską grupę szpiegowską. Do niej należeli dr Ravmond Bover (małżonka Anita Cohen – Żydówka), David Shugar, J Isador Gottheir, Israel Halperin i  Samuel Carr (Cohen). Jej liderem był Fred Rose (Rosenberg).

64. W 1949 był proces 12 członków Narodowego sekretariatu Amerykańskiej Partii Komunistycznej w ramach istniejącego wtedy prawa, 6 z pośród 12 byli znanymi Żydami, 3 więcej mogło być. Wszystkich skazano i odsiedzieli krótkie wyroki albo ukarano grzywnami.

65. W 1950 za lekceważenie Kongresu, odmowę odpowiedzi na pytania o powiązania komunistyczne skazano 10 hollywoodzkich pisarzy i reżyserów, z których 9 było Żydami, a 6 z nich było członkami partii!

66. Po skazaniu powyższych, kierowanie Amerykańską Partią Komunistyczną przejął drugi rząd „politburo”, z pośród 21 z nich 14 było Żydami, 1 była kochanką Żyda, i 2 kolorowi.

67. Procesy szpiegowskie z lat 1950, które, musicie pamiętać, były prawie w 100%  żydowskie. Żyd Klaus Fuchs (którego wpuszczono do Ameryki na prośbę Alberta Einsteina), był znaleziony pierwszy, po nim Harry Gold, David Greenglass, Abraham Brothman, Miriam Moskowitz, Sidney Weinbaum, Julius i Ethel Rosenberg (otrzymali karę śmierci) i Morton Sobell. Zanim to wszystko się zakończyło, rozpoczęło się śledztwo innych takich jak J Robert Oppenheimer, Frank Oppenheimer, i „Steve Nelson”. „Steve Nelson” okazał się być Mr. Mesarosh, Żyd, a jego kontaktem był Joseph W Weinberg z University of Minnesota!

68. Ruchy „praw obywatelskich”, ruchy agitacji Murzynów takie jak NAACP, CORE, SNCC, itd. sa organizowane i kierowane przez Żydów. Grupy „antywojenne”, „pokojowe”, wyzwolenia kobiet” [Women’s Lib], i inne – agitacja „mniejszości” i rewolucyjna mają w przywództwie głównie Żydów.
Czy to Was przynajmniej nie zaciekawiło?

69. Studia w Hollywood produkują filmy antynazistowskie, tysiące prokomunistycznych, i żadnego antykomunistycznego. Żydowska kontrola tego „przemysłu” jest wszystkim znana i otwarcie potwierdzana. Dlaczego Wasi pastorzy w ogóle się nad tyn nie zastanawiali? Telewizja, z żydowska kontrolą sieci i produkcji, również jest zgodna z ta samą linią.Ten sam niszczący wpływ można znaleźć w alkoholu, pornografii, prostytucji, muzyce rockowej, narkotykach, edukacji seksualnej, wrażliwych szkoleń, subtelnej i otwartej promocji buntu młodych, praw antybiblijnych i antychrześcijańskich, decyzji sądowych i postaw, itd. itd. Wy wyrażacie smutek, czasem złość, wobec psucia. Ale nigdy nie ujawniacie ich żydowskiego źródła, dlaczego?

JAKI WPŁYW NA NARÓD AMERYKAŃSKI MAJĄ WASZE KŁAMSTWA?

70. Święte Słowo Boże, Biblia, ostrzega Jego naród Izraela o jego wrogach na końcu epoki. Przepowiedziana jest wielka inwazja narodów Izraela, zwłaszcza u Ezechiela 38 i 39. Nie wymaga dużej wizji by zobaczyć, że skoro współcześni „Żydzi” są faktycznie Edomitami-Chazarami-Mongołami (Magog z Ezechiela 38), którzy stoją za i rządzili rosyjskim i światowym socjalizmem, to Ezechiel naprawdę przepowiedział inwazje na narody saskie Izraela przez naród który nazywamy „Żydami”. I ta inwazja już trwa! Tymczasem Wy ukrywacie przed chrześcijańskim Izraelem mówiąc swoim stadom, że Ezechiel 38 i 39 jest proroctwem przyszłej inwazji Palestyny pod żydowską okupacją przez „Rosjan”. Chazarscy Żydzi w Palestynie, i ich odpowiedniki w Moskwie, prowadzą tzw. „wojnę”, w której krzywdzeni są tylko Arabowie, a Wy uczycie, że Szam jest spełnieniem biblijnego proroctwa! Prawdziwy Izrael jest ślepy na jej niebezpieczeństwo i los.

SZCZEGÓLNIE DO PASTORÓW „LUTERAŃSKICH”

Ta część nie jest ponumerowana i skierowana jest do tych, którzy myślą, że stosują się do nauk Marcina Lutra, wielkiego niemieckiego reformatora. (Przekład Karla Fliednera z  BIBLISCHES SPRUCH U. SCHATZ-KASTLEIN.)

W pierwszej części Luter skarży się na Żydów „wyciskających z nas pieniądze i towary”, i na ich „kłamstwa, bluźnierstwa i przekleństwa”. a następnie napomina: „Nie powinniśmy tego znosić… chyba że staniemy się współsprawcami ich grzechów”.

Dalej pisze: „Udzielę Wam szczerej rady: najpierw powinniśmy unikać ich synagog i szkół i ostrzegać przed nimi ludzi.

I to powinno się zrobić ku chwale Boga i chrześcijaństwa, by Bóg mógł zobaczyć, że jesteśmy chrześcijanami, i że nieświadomie tolerowaliśmy takich kłamstw, przekleństw i bluźnierstw wobec Jego Syna i Jego chrześcijan…” O talmudzie: „Pogańscy filozofowie piszą z większym szacunkiem nie tylko o rządzie Boga i przyszłym życiu, ale również o cnotach doczesnych.

Oni piszą, że człowiek z natury ma obowiązek służyć innym, również dotrzymywać słowa wobec wrogów, i być wobec nich szczerym zwłaszcza w potrzebie, jak uczył Cycero i jemu podobni. Tak, uważa, że w trzech bajkach Ezopa jest więcej mądrości niż we wszystkich księgach talmudystów i rabinów…”

A jeszcze „luterańscy” pastorzy uważają, że judaizm jest poprzednikiem chrześcijaństwa!

Luter napisał o ich jarzmie ekonomicznym: „Dlaczego oni trzymają nas, chrześcijan, w niewoli w naszym własnym kraju, pozwalają nam pracować w pocie czoła, kiedy oni przywłaszczają sobie pieniądze i towary… dobrze żyją z towarów które my wyprodukowaliśmy, trzymają nas i naszych bogów w niewoli poprzez swoją przeklętą lichwę (odsetki), szydzą z nas i nas opluwają, bo musimy harować i pozwalać im na bycie szlachetnymi naszym kosztem, wiec oni są naszymi panami i mistrzami, a my ich sługami z tym co posiadamy, potem i krwią! I żeby nam dziękować i nagradzać, oni przeklinają naszego Pana!”

Obecnie pisma Lutra o wielkich ówczesnych problemach niemal wyeliminowano z luterańskich książek i seminariów. W „luterańskich” seminariach nie pozwala się uczyć niczego z jego prac o „Żydach”.

6.000.000  ŻYDÓW

Wy Pastorzy często powtarzacie żydowską opowieść o tym, że „Hitler wymordował 6 mln Żydów”, ale World Almanac z 1939 pokazuje 15.688.259 Żydów na świecie, a 9 lat później New York Times doniósł iż było ich 15.600.000 do 18.700.000! Gdyby Hitler zabił 6 mln, to jak to jest, że w 1948 nie było ich mniej niż w 1939? Te same źródła donoszą, że w Niemczech w 1939, przed rzekomymi mordami, było ich tylko 550.000 (1 / 2 miliona!)

Jeśli Niemcy zabili 38% wszystkich Żydów na świecie, to czy to oznacza iż pozostali 9.688.259 mieli 6-9 mln dzieci w następnych 9 latach?

Normalna populacja wymaga 100 lat by się podwoić – to jak Żydzi zrobili to w 9 lat? A później nigdy nie zrobili tego jeszcze raz? (Obecna światowa populacja „Żydów” jest mniej więcej taka sama jak w 1948) Dlaczego powtarzacie Waszej owczarni to żydowskie kłamstwo propagandowe?

WY – I  „ŻYDZI”

Lista dowodów na to, że współcześni „Żydzi” nie są „domem Izraela” jest bez końca. Historia ujawnia pełno dowodów na to, że biała, nordycka rasa powstała z rozproszonego Izraela. Białe chrześcijańskie narody są potomkami Abrahama, przez którego błogosławiony jest świat. To my jesteśmy Izraelem!

Będziemy nadal realizować przepowiedziany los Izraela. Krew Chrystusa dała nam obietnice złożone naszym ojcom Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Możecie dzielić ten los z nami, albo dalej trwać jako Ezaw-Edam aż do dnia kiedy „stanie się dom Jakuba ogniem, a dom Józefa płomieniem, dom zaś Ezawa słomą: i rozpalą się przeciwko nim, i pożrą ich, a nie zostanie nawet szczątku z domu Ezawa – gdyż Pan powiedział…  I wkroczą ocaleni na górę Syjon,  aby sądzić górę Ezawa.  I będzie dla Pana królestwo!” (Abdiasz 1:18,21)

KOMENTARZE AUTORA

Mógłbym napisać następnych 70 rzeczy, ale jeśli te 70 nie przekonały Was co do prawdziwej tożsamości współczesnego żydostwa – to nie mógłbym zrobić więcej z 700! Bóg otworzy Wasze oczy, albo pozostaną ślepe. Ja mogę tylko dać ludziom środki by dać Wam do rąk jakąś Prawdę do przeczytania.

Historia i Pismo pokazują, że naród znany jako „Żydzi” dzisiaj nie tylko nie są Izraelem, ale w rzeczywistości są wrogami Izraela. Bo Bóg, który zna koniec od początku, przewidział to wszystko, jak widzimy w Świętym Słowie. Księga Rodzaju 28:9 i 36:2 pokazuje, że Ezaw „poszedł do Izmaelitów wziął sobie za żonę Machalat, jedną z córek Izmaela… i „spośród mieszkanek Kanaanu”. Księga Rodzaju 36 mówi: „Ezaw jest Edom… Ezaw, który jest Edom… Ezaw, praojciec Edomitów, na wyżynie Seir”.

Patrząc na działalność antychrystusową współczesnego „Żyda”, i wiedząc że oni są Ezaw-Edom (Chazarowie), możecie zobaczyć co mówi Biblia: „jak jest napisane: Jakuba [Izrael] umiłowałem, a Ezawa miałem w nienawiści. (Rzym 9:13). Powinniście odszukać proroctwa dla Ezawa, Edomu, i wzgórza Seir kiedy chcecie głosić o „tych, co samych siebie zowią Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana”. (Ap 2:9, 3:9)

One są zupełnie inne niż proroctwa o Izraelu. Zamiast chwalebnej przyszłości jako Wybrańców Boga, potomkowie Ezawa-Edomu, żydostwo, są przeznaczeni na totalne zniszczenie. (Zobacz Abdiasza i innych) Ich roszczenia wobec Palestyny, i ich roszczenia wobec Ameryki powinny pomóc, opierają się na fałszywej tożsamości danej im przez ich własną propagandę, wzmacnianą przez Wasze błędne nauki.

Henry Ford, założyciel Ford Motor Co., w Rozdz. 2 monumentalnej i niemal zapomnianej książki Międzynarodowy Żyd twierdzi: „Jest misja dla ambony wyzwolenia Kościoła z tego co Pisma Nowego Testamentu nazywają ‚strachem przed Żydami’. Ambona ma także misję wyzwolenia Kościoła z błędu, że Juda i Izrael są jednoznaczne. Czytanie Pism które  mylą plemię Judy z Izraelem, i które interpretują każda wzmiankę o Izraelu jako oznaczającą Żydów, leży u podstaw ponad połowy konfuzji i podziału pochodzących z chrześcijańskich oświadczeń doktrynalnych. Żydzi nie są narodem wybranym, choć praktycznie cały Kościół poddał się propagandzie, która uważa ich za taki!”

Ostatni powyższy cytat z Henry Forda w 1921, stwierdził prawdę, i jest to pilniejszą prawdą dzisiaj: doktryna że Żydzi są wybranym narodem Boga jest czysto i prosto „propagandą!” A Ty, Szanowny Chrześcijański Pastorze, dałeś się nabrać na największe oszustwo w historii praktykowane na Izraelu!

Szanowny Pastorze: Pytanie dla Ciebie jest takie: Czy będziesz głosił i nauczał Prawdy o Izraelu? Czy będziesz dalej głosił fałszywą doktrynę, że „Żydzi są wybranym przez Boga narodem?” Odpowiedzi można oczekiwać od każdego kto dał Ci ten list, ale co ważniejsze, w końcu sam będziesz musiał odpowiedzieć za swoją pracę  na sądzie przed Chrystusem: „Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca”.  (Ap 22:12)

Pastor Sheldon Emry 1926 – 1985

Tłumaczenie: Ola Gordon

AN OPEN LETTER TO ANY MINISTER WHO TEACHES

„THE JEWS ARE ISRAEL”

Źródło: http://saxonmessenger.christogenea.org/pdf/open-letter-any-minister-who-teaches-jews-are-israel

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *